LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMA-ESITYKSEKSI
PDF 148kWORD 47k
14.11.2016
PE593.682v01-00
 
B8-1248/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


ensisijaisten ja vapaa-ajan asuntojen huutokaupan kieltämisestä sekä voimakkaasti velkaantuneen työtä tekevän väestön velkojen helpottamisesta


Sotirios Zarianopoulos, Konstantinos Papadakis

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys ensisijaisten ja vapaa-ajan asuntojen huutokaupan kieltämisestä sekä voimakkaasti velkaantuneen työtä tekevän väestön velkojen helpottamisesta  
B8-1248/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

Α.  ottaa huomioon, että useissa jäsenvaltioissa, kuten Kreikassa, pankit ja valtio ovat nopeuttamassa sellaisten tuhansien tavallisten perheiden ensisijaisten asuntojen huutokauppaamista, jotka eivät pysty maksamaan takaisin asuntoluottoja, selviytymään sietämättömistä verorasitteista ja taloudellisesti kärsineiden yksityisyritysten ammatillisista lainoista, mukaan lukien näiden lainojen takaukset, jotka ovat seurausta hallitusten ja EU:n toimielinten määränneistä työntekijöihin kohdistuvista epäsuosituista ja ankarista toimenpiteistä yritysryhmittymien liiketoiminnan kannattavuuden varmistamiseksi;

Β.  ottaa huomioon, että työntekijöiden ja heidän perheidensä asumisjärjestelyitä on pidettävä luovuttamattomana kansalaisoikeutena;

1.  kehottaa kansallisia hallituksia toteuttamaan välittömiä lainsäädäntötoimia ensisijaisten ja vapaa-ajan asuntojen suojelemiseksi ja poistamaan kaikki luottolaitosten ja valtion täytäntöönpanotoimet tai muut pakkotoimenpiteet, jotka kohdistuvat tavallisiin perheisiin, työttömiin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin, pieniin käsityöammatinharjoittajiin, köyhiin maanviljelijöihin, karjantuottajiin ja kalastajiin, kun kyse on heidän kuluttaja- ja kiinteistölainoihin liittyvistä veloistaan sekä verovelvollisuuksistaan mukaan lukien näihin lainoihin liittyvät takaukset, sekä poistamaan samalla edellä mainittuihin lainoihin liittyvät korot ja 50 prosenttia niiden arvosta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö