REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 381kWORD 47k
14.11.2016
PE593.682v01-00
 
B8-1248/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par mājokļu un brīvdienu mājokļu izsolīšanas aizliegumu un ar lielām parādsaistībām apgrūtināto darba ņēmēju atslogošanu


Sotirios Zarianopoulos, Konstantinos Papadakis

Eiropas Parlamenta rezolūcijas projekts par mājokļu un brīvdienu mājokļu izsolīšanas aizliegumu un ar lielām parādsaistībām apgrūtināto darba ņēmēju atslogošanu  
B8-1248/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā vairākās dalībvalstīs, piemēram, Grieķijā, bankas un valdība veicina tūkstošiem darba ņēmēju ģimeņu mājokļu izsolīšanu un tā kā stingro un nepopulāro pasākumu dēļ, ko valstu valdības un ES iestādes īsteno, lai uz darba ņēmēju rēķina nodrošinātu lielo uzņēmumu peļņu, darba ņēmēji vairs nespēj atmaksāt savus kredītus, nomaksāt pārlieku lielos nodokļus un pēc uzņēmuma bankrota mazie uzņēmēji nespēj atmaksāt tiem piešķirtos aizdevumus, tostarp izpildīt šādu aizdevumu galvojuma saistības;

B.  tā kā darba ņēmēju un viņu ģimeņu tiesības uz mājokli ir iedzīvotāju neatņemamas tiesības;

1.  aicina dalībvalstu valdības veikt steidzamus tiesiskus pasākumus, lai aizsargātu mājokļus un brīvdienu mājokļus, un nepieļaut, lai kredītiestādes un valdība īstenotu jebkādus izpildes panākšanas vai citus piespiedu pasākumus pret darba ņēmēju ģimenēm, bezdarbniekiem, pašnodarbinātām personām, maziem uzņēmumiem un amatnieku uzņēmumiem vai nabadzīgiem lauksaimniecības uzņēmumiem un zvejniekiem attiecībā uz to parādsaistībām par mājokļa kredītu, korporatīvajiem aizdevumiem, patēriņa kredītiem un nodokļu saistībām, tostarp pret šādu aizdevumu galvotājiem, un vienlaikus anulēt iepriekš minētajiem aizdevumiem piemērotās procentu likmes un 50 % no pamatsummas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika