PROJEKT REZOLUCJI
PDF 309kWORD 47k
14.11.2016
PE593.682v01-00
 
B8-1248/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zakazu sprzedaży aukcyjnej głównego i drugiego miejsca zamieszkania oraz w sprawie ulżenia nadmiernie zadłużonym robotniczym warstwom ludowym


Sotirios Zarianopoulos, Konstantinos Papadakis

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zakazu sprzedaży aukcyjnej głównego i drugiego miejsca zamieszkania oraz w sprawie ulżenia nadmiernie zadłużonym robotniczym warstwom ludowym  
B8-1248/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

Α.  mając na uwadze, że w różnych państwach członkowskich, np. w Grecji, banki i administracja przyspieszają sprzedaż aukcyjną głównego miejsca zamieszkania tysięcy rodzin z warstw ludowych, które nie są w stanie spłacać rat kredytów mieszkaniowych oraz unieść przytłaczających je obciążeń podatkowych i kredytów na własną działalność gospodarczą, a działania te obejmują również poręczycieli, przy czym wynikają one z ostrych środków antyludowych nałożonych przez rządy i instytucje UE na pracowników w celu zapewnienia zysków dużym korporacjom;

Β.  mając na uwadze, że posiadanie miejsca zamieszkania to niezbywalne prawo ludu – pracowników i ich rodzin;

1.  wzywa rządy państw członkowskich, by niezwłocznie przyjęły środki ustawodawcze chroniące główne i drugie miejsce zamieszkania oraz by powstrzymały wszelkie przymusowe egzekucje i inne przymusowe środki stosowane przez instytucje kredytowe i administrację, a skierowane przeciwko rodzinom robotniczym, osobom bezrobotnym, samozatrudnionym, drobnym rzemieślnikom i przedsiębiorcom, ubogim rolnikom, hodowcom i rybakom z powodu zaciągniętych przez nich zobowiązań w postaci kredytów mieszkaniowych, pożyczek na działalność lub kredytów konsumpcyjnych oraz z powodu zobowiązań podatkowych, przy czym w działaniach tych należy uwzględnić również poręczycieli, a ponadto apeluje, by równocześnie przewidziano anulowanie odsetek i 50 % kapitału wymienionych kredytów.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności