OSNUTEK PREDLOGA RESOLUCIJE
PDF 306kWORD 47k
14.11.2016
PE593.682v01-00
 
B8-1248/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o prepovedi dražb prve in druge nepremičnine in razbremenitvi prekomerno zadolženih delavskih slojev


Sotirios Zarianopulos (Sotirios Zarianopoulos), Konstantinos Papadakis

Osnutek predloga resolucije Evropskega parlamenta o prepovedi dražb prve in druge nepremičnine in razbremenitvi prekomerno zadolženih delavskih slojev  
B8‑1248/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ob upoštevanju, da v nekaterih državah članicah, kot je Grčija, banke in država po hitrem postopku izvajajo dražbe prvih nepremičnin na tisoče družin delavskega razreda, ker te zaradi ostrih ukrepov, ki jih vlade in institucije EU nalagajo delavcem, da bi zagotovile dobiček poslovnih skupin, ne zmorejo plačati obrokov stanovanjskih posojil, ali zaradi prevelikih davčnih obremenitev in poslovnih posojil propadlih malih podjetnikov, pri čemer so zajeti tudi poroki za takšna posojila;

B.  ob upoštevanju, da predstavlja pravica delavcev in njihovih družin do stanovanja eno od neodtujljivih človekovih pravic;

1.  poziva vlade držav članic, naj sprejmejo nujne zakonodajne ukrepe za zaščito prve in druge nepremičnine in odpravijo vse prisilne ukrepe izvršb ali druge prisilne ukrepe s strani finančnih institucij in države na račun delavskih družin, brezposelnih, samozaposlenih, malih obrtnikov in trgovcev, revnih kmetov in ribičev v zvezi z njihovimi dolgovi zaradi stanovanjskih, poslovnih ali potrošniških posojil in davčnih obveznosti, pri čemer so zajeti tudi poroki za takšna posojila, hkrati pa poskrbijo za odpis obresti in 50 % kapitala zgoraj omenjenih posojil.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov