UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 246kWORD 47k
14.11.2016
PE593.682v01-00
 
B8-1248/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om förbud mot auktionering av permanent- och fritidsbostäder och om lättnader för överskuldsatta arbetare i de breda folklagren


Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Κωνσταντίνος Παπαδάκης

Förslag till Europaparlamentets resolution om förbud mot auktionering av permanent- och fritidsbostäder och om lättnader för överskuldsatta arbetare i de breda folklagren  
B8-1248/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

Α.  I olika medlemsstater, exempelvis Grekland, går bankerna och det offentliga hårt fram med auktionering av permanentbostäder för tusentals arbetarfamiljer som inte lyckas betala sina bolån eller de outhärdliga skatterna och företagslånen för hårt ansatta småhantverkare, inklusive borgensmännen för sådana lån, på grund av de stränga folkfientliga åtgärder som regeringar och EU-institutioner pådyvlar arbetstagarna för att säkra företagskoncernernas profit.

Β.  Att arbetstagare och deras familjer har en bostad är en oförytterlig rätt för folket.

1.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas regeringar att vidta omedelbara lagstiftningsåtgärder för att värna permanent- och fritidsbostäder och sätta stopp för varje form av indrivning eller andra tvångsmedel som kreditinstitut och det offentliga ålägger arbetarfamiljer, arbetslösa, egenföretagare, småskaliga hantverkare och handelsmän, fattiga lantbrukare och fiskare på grund av skulder de ådragit sig i samband med bo-, företags- eller konsumentlån samt skatteskulder, inklusive borgensmännen för sådana lån, och att samtidigt stadga om en efterskänkning av räntan och 50 % av kapitalet på de högsta lånen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy