Предложение за резолюция - B8-1249/2016Предложение за резолюция
B8-1249/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Сирия

21.11.2016 - (2016/2933(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Чарлз Танък, Джефри Ван Орден, Ангел Джамбазки, Бранислав Шкрипек, Ришард Антони Легутко, Ришард Чарнецки, Томаш Пьотър Поремба, Карол Карски, Анна Елжбета Фотига, Ружа Томашич, Рафаеле Фито, Яна Житнянска, Валдемар Томашевски, Зджислав Краснодембски от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1249/2016

Процедура : 2016/2933(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-1249/2016
Внесени текстове :
B8-1249/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8-1249/2016

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Сирия

(2016/2933(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно положението в Сирия, и по-специално резолюцията си от 6 октомври 2016 г.[1],

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи към тях,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на Организация на обединените нации (ООН) от 1989 г. за правата на детето и Факултативния протокол към нея от 2000 г. относно участието на деца във въоръжен конфликт,

–  като взе предвид Декларацията на ООН от 1981 г. за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН от 9 декември 1948 г. за преследване и наказване на престъплението геноцид,

–  като взе предвид заключенията на конференцията в Лондон относно Сирия от февруари 2016 г.,

–  като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Сирия, и по-специално Резолюция 2254 (2015),

–  като взе предвид съвместното изявление от 2 октомври 2016 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини и на отговарящия за хуманитарната помощ и гражданската защита член на Комисията Христос Стилианидис относно положението в Алепо,

–  като взе предвид срещата на министрите на външните работи, проведена в Лондон на 16 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид решенията на Съвета относно ограничителни мерки срещу лицата, отговорни за тежките репресии в Сирия, включително това от 14 ноември 2016 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че шестте години на конфликт, крайно насилие и бруталност в Сирия доведоха до смъртта на повече от 400 000 души, а повече от 13 милиона души се нуждаят от хуманитарна помощ;

Б.  като има предвид, че войната в Сирия постепенно привлече големи регионални и световни сили, разкри дълбоки разделения и заплаши регионалната и международната сигурност като цяло;

В.  като има предвид, че системите на Сирия за образование, здравеопазване и социална сигурност са в състояние на срив в резултат на кървавия конфликт;

Г.  като има предвид, че от началото на конфликта очакваната продължителност на живота в Сирия е намаляла с около 15 години, почти половината от всички деца са спрели да ходят на училище, половината от всички болници са изцяло или частично разрушени, общата икономическа загуба се равнява на 468% от БВП на страната през 2010 г. и четирима от всеки пет сирийци понастоящем живеят в бедност, а 30% от тях живеят в крайна бедност;

Д.  като има предвид, че съгласно доклад на ООН от март 2015 г. общата икономическа загуба от началото на конфликта е 202 милиарда щатски долара;

Е.  като има предвид, че Русия е един от най-важните международни поддръжници на сирийския президент Башар ал-Асад и че оцеляването на режима е от решаващо значение за поддържането на руските интереси в страната; като има предвид, че Русия наложи вето върху резолюции, които критикуваха президента ал-Асад в Съвета за сигурност на ООН, и продължава да осигурява военна подкрепа на сирийския режим въпреки международните критики;

Ж.  като има предвид, че се счита, че Иран също оказва съществена военна и финансова подкрепа с цел подпомагане на режима на Асад и защита на своите собствени регионални интереси;

З.  като има предвид, че международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека забраняват преследването на лица или групи въз основа на религиозна или етническа идентичност, както и нападенията срещу цивилни граждани, които не участват във военните действия, и срещу лица, предоставящи хуманитарна помощ на засегнатите от конфликта; като има предвид, че такива действия могат да представляват военни престъпления и престъпления срещу човечеството;

И.  като има предвид, че на 19 септември 2016 г. най-малко 18 от 31 камиона в конвой, предоставящ хуманитарна помощ на 78 000 души в контролираните от бунтовниците райони в Алепо, бяха засегнати от въздушни удари, при което бяха убити най-малко 12 души; като има предвид, че подобни нападения са заплаха за безопасното доставяне на хуманитарна помощ на други места в Сирия;

Й.  като има предвид, че Римският статут на Международния наказателен съд, подписан и ратифициран от всички държави – членки на ЕС, потвърждава, че най-тежките престъпления, пораждащи безпокойство сред международната общност като цяло, по-специално геноцидът, престъпленията срещу човечеството и военните престъпления, не трябва да остават ненаказани;

К.  като има предвид, че изтезанията, масовите задържания и повсеместното разрушаване на населени места ескалираха драматично, при което голям брой сирийци са разселени и много от тях са принудени да се отдалечават от така необходимата хуманитарна помощ;

Л.  като има предвид, че на 14 ноември 2016 г. Съветът постигна съгласие да добави 17 министри и управителя на Централната банка на Сирия в списъка на лицата, които са обект на ограничителните мерки на ЕС срещу сирийския режим;

1.  осъжда произволните страдания на невинни цивилни граждани в резултат на бомбардировките, обстрела и други военни действия, както и лишаването от хуманитарна помощ и счита, че използването на запалителни и други боеприпаси срещу цивилни цели и инфраструктури се равнява на военно престъпление;

2.  изисква незабавно прекратяване на бомбардировките и неизбирателните нападения срещу цивилното население, хуманитарните работници и медицинските съоръжения, за да се предостави възможност за евакуиране на най-спешните медицински случаи от Алепо и други обсадени области, както и да се улесни провеждането на спешни и конструктивни преговори с цел осигуряване на мир в Сирия;

3.  приветства усилията на хуманитарните работници в стремежа им за предоставяне на така необходимите помощ, храна, вода и лекарства на лицата, засегнати от конфликта, и призовава всички страни в конфликта да осигурят безопасен и безпрепятствен достъп на хуманитарните агенции до тези цивилни граждани, засегнати от войната;

4.  категорично осъжда въздушните удари срещу конвой от камиони, превозващи помощ, край Алепо от 19 септември 2016 г. и скърби за смъртта на убитите; също така изисква задълбочено разследване на въздушните удари и счита, че такива действия подкопават усилията за постигане на мирно приключване на конфликта;

5.  подчертава неотложната нужда от целенасочени международни и регионални усилия за решаване на кризата в Сирия; продължава настоятелно да призовава всички членове на Съвета за сигурност на ООН да изпълнят своите отговорности по отношение на кризата; настоятелно призовава всички държави, които активно насърчават намирането на изход от кризата, да подкрепят тези усилия; освен това осъжда Русия за налагане на вето върху множество резолюции на Съвета за сигурност на ООН относно конфликта в Сирия;

6.  изразява дълбока загриженост във връзка със съобщенията, че въпреки унищожаването на декларираните запаси на Сирия с химическо оръжие се наблюдава възраждане на нападенията с газообразен хлор в Идлиб и Алепо;

7.  подкрепя наказателното преследване в Международния наказателен съд на лицата, обвинени в неизбирателни нападения срещу цивилното население, в умишлено възпрепятстване на достигането на хуманитарна помощ до умиращите от глад, в използване на химически оръжия срещу невинни хора и в организиране на използването на изтезания и сексуално насилие, и се ангажира да продължи да работи за налагане на отговорност в Сирия;

8.  решително призовава ЕС и неговите държави членки да разширят режима на санкции, така че той да обхване повече физически и юридически лица, отговорни за нарушения на правата на човека в Сирия;

9.  изисква от Русия да използва своето влияние върху режима на Асад с цел прекратяване на всички нападения срещу цивилни граждани в Сирия;

10.  настоятелно призовава за възможно най-бързо възобновяване на политическите преговори под егидата на Организацията на обединените нации в Женева, за да се сложи край на конфликта и да се облекчат страданията на сирийския народ; изразява в това отношение дълбоко съжаление от провала на преговорите между Съединените щати и Русия за разрешаване на конфликта и насърчава двете страни да подновят преговорите възможно най-бързо;

11.  приветства щедростта на съседните на Сирия държави в предоставянето на убежище на всички, които бягат от конфликта; приветства освен това подкрепата на ЕС, неговите държави членки и трети държави в мобилизирането на средства за спешно необходима хуманитарна помощ;

12.  признава значителната тежест на войната по отношение на общностите и финансите на съседните на Сирия държави и допълнително насърчава международната общност да изпълни ангажиментите, поети по време на конференцията в подкрепа на Сирия, проведена в Лондон през февруари 2016 г., за осигуряване на подкрепа за хората, засегнати от войната;

13.  изказва похвала за работата на специалния пратеник на ООН в Сирия Стафан де Мистура и на всички, които са ангажирани с осигуряването на трайно и мирно решение на настоящата криза;

14.  настоятелно призовава Съвета и международната общност като цяло да продължават да налагат най-тежките наказания на лицата, отговорни за тежките репресии срещу цивилното население в Сирия, и на лицата, които се ползват от режима или го подкрепят и/или са свързвани с такива лица; освен това отбелязва, че съгласно решението на Съвета от 14 ноември 2016 г. общият брой на лицата, подлежащи на забрана за пътуване и замразяване на активи поради тежките репресии срещу цивилното население в Сирия, възлиза на 234;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на генералния секретар на Арабската лига, на правителството и парламента на Сирийската арабска република, както и на правителствата и парламентите на съседните на Сирия държави.