Πρόταση ψηφίσματος - B8-1249/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-1249/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Συρία

21.11.2016 - (2016/2933(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1249/2016

Διαδικασία : 2016/2933(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1249/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1249/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1249/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Συρία

(2016/2933(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, ιδίως εκείνο της 6ης Οκτωβρίου 2016[1],

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τα Δικαιώματα του Παιδιού, του 1989, και το προαιρετικό της πρωτόκολλο του 2000 σχετικά με τη συμμετοχή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διάκρισης με βάση τη θρησκεία ή την πίστη του 1981,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας, της 9ης Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Διάσκεψης του Λονδίνου για τη Συρία, του Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη Συρία, ιδίως το ψήφισμα 2254 (2015),

–  έχοντας υπόψη την από 2ας Οκτωβρίου 2016 κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, και του Επιτρόπου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χρήστου Στυλιανίδη, σχετικά με την κατάσταση στο Χαλέπι,

–  έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 16 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ εις βάρος των υπευθύνων για τη βίαιη καταστολή στη Συρία, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης της 14ης Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έξι χρόνια συγκρούσεων, ακραίας βίας και αγριότητας στη Συρία έχουν προκαλέσει τον θάνατο πάνω από 400.000 ανθρώπων, ενώ πάνω από 13 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πόλεμος στη Συρία προσέλκυσε σταδιακά σημαντικές περιφερειακές και παγκόσμιες δυνάμεις, αποκάλυψε βαθιές διαφορές και αποτέλεσε απειλή για την ευρύτερη περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εκπαιδευτικό σύστημα, το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Συρίας βρίσκονται υπό κατάρρευση συνεπεία των αιματηρών συγκρούσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έναρξη των συγκρούσεων το προσδόκιμο ζωής στη Συρία έχει μειωθεί κατά περίπου 15 έτη, σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των παιδιών δεν πηγαίνουν πλέον στο σχολείο, το ήμισυ του συνόλου των νοσοκομείων καταστράφηκαν μερικώς ή ολοσχερώς, οι συνολικές οικονομικές απώλειες αντιστοιχούν στο 468 % του ΑΕΠ της χώρας το 2010 και τέσσερις στους πέντε Σύρους ζουν σήμερα σε συνθήκες φτώχειας — εκ των οποίων το 30 % ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ, του Μαρτίου 2015, εκτιμάται ότι οι συνολικές οικονομικές απώλειες από την έναρξη των συγκρούσεων ανέρχονται σε 202 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (USD)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς υποστηρικτές του Σύρου Προέδρου Μπασάρ αλ-Ασάντ και ότι η επιβίωση του καθεστώτος είναι κρίσιμης σημασίας για τη διατήρηση των ρωσικών συμφερόντων στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει ασκήσει βέτο σε ψηφίσματα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στο πλαίσιο των οποίων ασκείτο κριτική στον Πρόεδρο αλ-Ασάντ, ενώ εξακολουθεί να παρέχει στρατιωτική υποστήριξη στο συριακό καθεστώς, παρά τις διεθνείς επικρίσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θεωρείται ότι το Ιράν παρέχει, επίσης, σημαντική στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη, προκειμένου να στηρίξει το καθεστώς του Ασάντ και να υπερασπίσει τα δικά του περιφερειακά συμφέροντα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα απαγορεύουν τη στοχοποίηση ατόμων ή ομάδων βάσει της θρησκευτικής ή εθνοτικής τους ταυτότητας, καθώς και τις επιθέσεις κατά πολιτών που δεν συμμετέχουν στις εχθροπραξίες και κατά ατόμων που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια σε όσους έχουν εγκλωβιστεί στις συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες ενέργειες ενδέχεται να αποτελούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, χτυπήθηκαν σε αεροπορική επιδρομή τουλάχιστον 18 από 31 φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια σε 78.000 ανθρώπους σε περιοχές του Χαλεπίου που βρίσκονται υπό τον έλεγχο ανταρτών και έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 12 άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες επιθέσεις συνιστούν απειλή για την ασφαλή διοχέτευση της ανθρωπιστικής βοήθειας και σε άλλες περιοχές της Συρίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, που έχει υπογραφεί και κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα σοβαρότερα εγκλήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της, ιδίως δε η γενοκτονία, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου, δεν πρέπει να παραμένουν ατιμώρητα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση βασανιστηρίων, οι μαζικές συλλήψεις και οι εκτεταμένες καταστροφές κατοικημένων περιοχών έχουν κλιμακωθεί δραματικά, με αποτέλεσμα πολλοί Σύροι να είναι εκτοπισμένοι και πολλοί να αναγκάζονται να απομακρυνθούν ακόμη περισσότερο από την απαραίτητη για αυτούς ανθρωπιστική βοήθεια·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Νοεμβρίου 2016, το Συμβούλιο συμφώνησε να προσθέσει 17 υπουργούς και τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Συρίας στον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά του συριακού καθεστώτος·

1.  καταδικάζει το γεγονός ότι ακόμη και αθώοι άμαχοι υποφέρουν λόγω των βομβιστικών επιθέσεων, των βομβαρδισμών και άλλων στρατιωτικών ενεργειών, καθώς και λόγω της στέρησης ανθρωπιστικής βοήθειας, και πιστεύει ότι η χρήση εμπρηστικών και άλλων πυρομαχικών κατά μη στρατιωτικών στόχων και υποδομών ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου·

2.  ζητεί τον άμεσο τερματισμό των βομβαρδισμών και των άνευ διακρίσεων επιθέσεων κατά του άμαχου πληθυσμού, κατά των εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια και κατά ιατρικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να επιτραπεί η απομάκρυνση των πλέον επειγόντων ιατρικών περιστατικών από το Χαλέπι και άλλες πολιορκημένες περιοχές και να διευκολυνθεί η άμεση διεξαγωγή ουσιαστικών συζητήσεων με στόχο τη διασφάλιση της ειρήνης στη Συρία·

3.  εξαίρει τις προσπάθειες των εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών σε τροφή, νερό και φάρμακα για τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι λόγω των συγκρούσεων, και καλεί όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση να μεριμνήσουν για την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση των οργανισμών ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους που έχουν πληγεί από τον πόλεμο·

4.  καταδικάζει απερίφραστα την αεροπορική επίθεση κατά φάλαγγας φορτηγών που μετέφεραν βοήθεια κοντά στο Χαλέπι στις 19 Σεπτεμβρίου 2016 και πενθεί για όλους εκείνους που έχασαν τη ζωή τους· ζητεί, επιπλέον, τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας για την αεροπορική επίθεση και πιστεύει ότι τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν τις προσπάθειες να τερματιστεί ειρηνικά η σύγκρουση·

5.  υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη να επικεντρωθούν οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας και της ευρύτερης περιοχής στην εξεύρεση λύσης για τη συριακή κρίση· ανανεώνει την έκκλησή του προς όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους όσον αφορά την κρίση· παροτρύνει όλες τις χώρες που προωθούν ενεργά την επίλυση της κρίσης να υποστηρίξουν αυτές τις προσπάθειες· εξακολουθεί να καταδικάζει τη Ρωσία λόγω της άσκησης βέτο σε πολυάριθμα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη σύγκρουση στη Συρία·

6.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις καταγγελίες ότι παρά την καταστροφή των αποθεμάτων χημικών όπλων της Συρίας φαίνεται να υπάρχει έξαρση των επιθέσεων με αέριο χλώριο στο Ιντλίμπ και στο Χαλέπι·

7.  υποστηρίζει την κίνηση δίωξης ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εις βάρος των προσώπων που κατηγορούνται για αδιάκριτες επιθέσεις κατά του αμάχου πληθυσμού, για την σκόπιμη στέρηση της ανθρωπιστικής βοήθειας από ανθρώπους που πεθαίνουν από την πείνα, για τη χρήση χημικών όπλων κατά αθώων και για την οργανωμένη χρήση βασανιστηρίων και σεξουαλικής βίας και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες στη Συρία·

8.  καλεί μετ’ επιτάσεως την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επεκτείνουν το καθεστώς κυρώσεων ώστε να υπαχθούν σε αυτό περισσότεροι υπεύθυνοι για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία, φυσικά πρόσωπα ή μη·

9.  απαιτεί από τη Ρωσία να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στο καθεστώς Ασάντ ώστε να τερματιστεί κάθε επίθεση εναντίον αμάχων στη Συρία·

10.  ζητεί να δρομολογηθούν εκ νέου το συντομότερο δυνατό οι πολιτικές διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη, προκειμένου να τερματιστεί η σύγκρουση και να ανακουφιστεί ο λαός της Συρίας που υποφέρει· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δυσαρέσκειά του για την κατάρρευση των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, που είχαν ως στόχο την επίλυση της σύγκρουσης, και ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές να δρομολογήσουν εκ νέου τις διαπραγματεύσεις το ταχύτερο δυνατό·

11.  εξαίρει τη γενναιοδωρία των παρακείμενων στη Συρία χωρών που παρέχουν καταφύγιο σε όλους εκείνους που εγκαταλείπουν τη χώρα λόγω των συγκρούσεων· εκφράζει επίσης ικανοποίηση για τη στήριξη εκ μέρους της ΕΕ, των κρατών μελών της και τρίτων χωρών κατά την κινητοποίηση κεφαλαίων για ανθρωπιστική βοήθεια που χρειάζεται επειγόντως·

12.  αναγνωρίζει τη σημαντική δοκιμασία, στην οποία έχει υποβάλει ο πόλεμος τις κοινότητες και τις οικονομίες των παρακείμενων στη Συρία χωρών, και ενθαρρύνει περαιτέρω τη διεθνή κοινότητα να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στη διάσκεψη «Στήριξη της Συρίας» στο Λονδίνο, τον Φεβρουάριο 2016, για παροχή βοήθειας στους πληγέντες από τον πόλεμο·

13.  εξαίρει το έργο του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για τη Συρία, Staffan de Mistura, και το έργο όλων εκείνων που δεσμεύονται για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης, ειρηνικής λύσης για την υφιστάμενη κρίση·

14.  παροτρύνει το Συμβούλιο και τη διεθνή κοινότητα γενικότερα να εξακολουθήσουν να επιβάλλουν τις βαρύτερες δυνατές κυρώσεις σε όλους τους υπευθύνους για τη βίαιη καταστολή εις βάρος του αμάχου πληθυσμού στη Συρία, καθώς και εις βάρος των προσώπων που επωφελούνται από το καθεστώς ή το υποστηρίζουν, ή/και σχετίζονται με τέτοια άτομα· επισημαίνει, περαιτέρω, ότι σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2016, ανέρχεται σε 234 ο συνολικός αριθμός των προσώπων που υπόκεινται σε ταξιδιωτική απαγόρευση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού στη Συρία·

15.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας,τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των παρακείμενων στη Συρία χωρών.