Eljárás : 2016/2933(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1249/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1249/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 24/11/2016 - 8.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0449

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 273kWORD 81k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1249/2016
21.11.2016
PE593.683v01-00
 
B8-1249/2016

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a szíriai helyzetről (2016/2933(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a szíriai helyzetről (2016/2933(RSP))  
B8-1249/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a szíriai helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2016. október 6-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948-ban fogadtak el,

–  tekintettel az 1949. évi genfi egyezményekre és azok kiegészítő jegyzőkönyveire;

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel az ENSZ 1989. évi gyermekjogi egyezményére és a gyermekek fegyveres konfliktusba történő bevonásáról szóló, 2000. május 25-i fakultatív jegyzőkönyvére,

–  tekintettel az ENSZ 1981-ben elfogadott, a valláson vagy meggyőződésen alapuló intolerancia és megkülönböztetés minden formájának megszüntetéséről szóló nyilatkozatára,

–  tekintettel a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló, 1948. december 9-i ENSZ-egyezményre,

–  tekintettel a Szíriáról szóló londoni konferencia következtetéseire (2016. február),

–  tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumára,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának Szíriáról szóló határozataira, különösen a 2254. számú határozatra (2015),

–  tekintettel a Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és Hrisztosz Sztilijanídisz humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos által az aleppói helyzetről 2016. október 2-án tett közös nyilatkozatra,

–  tekintettel a 2016. október 16-án, Londonban tartott külügyminiszteri találkozóra,

–  tekintettel a szíriai erőszakos elnyomás felelőseivel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló tanácsi határozatokra, köztük a 2016. november 14-i határozatra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a Szíriában hat éve tartó konfliktus, rendkívüli erőszak és brutalitás több mint 400 000 ember halálát eredményezte és több mint 13 millióan szorulnak humanitárius segítségre;

B.  mivel a szíriai háborúba fokozatosan bekapcsolódtak a főbb regionális és világhatalmak, a háború mély megosztottsághoz vezetett, valamint szélesebb körben fenyegeti a regionális és nemzetközi biztonságot;

C.  mivel a szíriai oktatás, egészségügy és szociális rendszer a vérzivataros konfliktus következtében összeomlott;

D.  mivel a konfliktus kezdete óta a várható élettartam Szíriában becslések szerint 15 évvel csökkent, a gyermekek majd 50%-a nem jár iskolába, a kórházak fele részben vagy teljesen megsemmisült, a gazdaságot ért károk mindent összevéve az ország 2010. évi GDP-jének 468%-ára rúgnak, és öt szíriaiból négyen ma szegénységben – 30%-uk rettenetes szegénységben – él;

E.  mivel az ENSZ 2015. márciusi jelentése úgy becsülte, hogy a gazdaságot ért teljes kár a konfliktus kezdete óta 202 milliárd USA-dollárra tehető;

F.  mivel Oroszország a nemzetközi színtéren egyike Bassár el-Aszad szíriai elnök legfőbb támogatóinak és a rendszer fennmaradása kulcskérdés Oroszország érdekeinek érvényesítése szempontjából az országban; mivel Oroszország az ENSZ Biztonsági Tanácsában megvétózta az el-Aszad elnököt bíráló határozatokat és a nemzetközi tiltakozás ellenére továbbra is katonai támogatást nyújt a szíriai rezsimnek;

G.  mivel feltehetően Irán is jelentős katonai és pénzügyi támogatással segíti az el-Aszad-rezsimet, illetve így védelmezi saját régióbeli érdekeit;

H.  mivel a nemzetközi humanitárius és emberi jogi szabályok tiltják az egyének vagy csoportok elleni fellépést vallási vagy etnikai hovatartozásuk miatt, ahogyan az ellenségeskedésekben részt nem vevő polgári személyek, illetve a konfliktus csapdájába esett emberek számára humanitárius segélyt nyújtók elleni támadásokat is; mivel az ilyen tettek háborús bűnöknek vagy emberiesség elleni bűncselekménynek minősülhetnek;

I.  mivel 2016. szeptember 19-én egy humanitárius konvoj 31 teherautójából – melyek az Aleppó felkelők uralta negyedeiben élő 78 000 ember számára vittek humanitárius segélyszállítmányt – legalább 18-at légitámadás ért, amelyben legalább 12 ember meghalt; mivel az ilyen támadások veszélyeztetik a humanitárius segélyszállítmányok biztonságos eljuttatását Szíria bármely részébe;

J.  mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság valamennyi uniós tagállam által aláírt és ratifikált Római Statútuma kijelenti, hogy a nemzetközi közösség egésze számára legfenyegetőbb bűntettek – különösen a népirtás, az emberiesség elleni és háborús bűncselekmények – nem maradhatnak büntetlenül;

K.  mivel drámai mértékben veszik igénybe a kínzást, tömeges letartóztatások folynak és nagy arányban rombolnak le lakott területeket, rengeteg szíriainak el kellett hagynia lakóhelyét és sokuk a kényszer folytán még távolabb került a nagyon is szükséges humanitárius segítségtől;

L.  mivel 2016. november 14-én a Tanács egyetértett abban, hogy 17 miniszternek és a Szíriai Központi Bank kormányzójának a neve felkerüljön a szíriai rezsim elleni uniós korlátozó intézkedések célszemélyeit tartalmazó listára;

1.  elítéli, hogy ártatlan polgári személyek szenvednek a bombázások, tüzérségi tűz és más katonai eszközök igénybevétele, valamint a humanitárius segítség elmaradása miatt, és úgy véli, hogy a gyújtólövedékek és más tüzérségi eszközök polgári célpontok és infrastruktúra elleni felhasználása kimeríti a háborús bűntett fogalmát;

2.  követeli a bombázások és a polgári személyek, a segélymunkások és az egészségügyi létesítmények elleni, válogatás nélküli támadások azonnali beszüntetését, hogy a legsúlyosabb állapotban lévőket evakuálni lehessen Aleppóból és más ostromlott színhelyekről, valamint hogy sürgősen megindulhassanak a szíriai béke megteremtésére irányuló értelmes tárgyalások;

3.  nagyra becsüli a humanitárius segélymunkások erőfeszítéseit, akik segítséget, élelmet, vizet és gyógyszereket juttatnak el azokhoz, akik nem tudnak szabadulni a konfliktusból, és sürgeti a konfliktus valamennyi résztvevőjét, hogy biztosítsák a humanitárius szervezetek számára, hogy biztonságos és akadálytalan módon eljuthassanak a háborútól szenvedő polgári lakossághoz;

4.  feltétel nélkül elítéli a segélyt szállító teherautókonvoj ellen Aleppó közelében 2016. szeptember 19-én végrehajtott légitámadást és részvétét fejezi ki valamennyi áldozat halála miatt; ezenkívül követeli a légitámadás alapos kivizsgálását, és úgy véli, hogy a hasonló cselekmények aláássák a konfliktus békés megoldására irányuló erőfeszítéseket;

5.  hangsúlyozza, hogy a szíriai konfliktus megoldása érdekében sürgős szükség van célzott nemzetközi és regionális erőfeszítésekre; továbbra is sürgeti az ENSZ Biztonsági Tanácsának összes tagját, hogy tegyenek eleget a válsággal kapcsolatos kötelességeiknek; sürgeti a válság megoldásában részt vállaló valamennyi országot, hogy támogassák ezen erőfeszítéseket; ezenkívül elítéli, hogy Oroszország az ENSZ BT számos, a szíriai konfliktusról szóló határozatát megvétózta;

6.  kifejezi súlyos aggodalmát amiatt, hogy jelentések szerint – Szíria bejelentett vegyifegyverkészletének megsemmisítése ellenére – feltehetően újabb klórgáztámadásokra került sor Idlibben és Aleppóban;

7.  támogatja, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt feleljenek tetteikért azok, akik válogatás nélküli támadásokat intéztek a polgári lakosság ellen, önkényesen visszatartották az éhhalál szélén levőknek szánt humanitárius segélyeket, vegyi fegyvereket vetettek be az ártatlan lakosság ellen, felelősek a kínzásokért és a nemi erőszakért, továbbá a jövőben is fel fog lépni az elszámoltatás lehetősége érdekében Szíriában;

8.  határozottan sürgeti az Európai Uniót és tagállamait a szankciórendszer kiszélesítésére, hogy az kiterjedjen az eddiginél több olyan személyre és szervezetre, akik és amelyek felelősek az emberi jogok megsértésének eseteiért Szíriában;

9.  követeli, hogy Oroszország használja fel befolyását annak érdekében, hogy el-Aszad rezsimje véget vessen a polgári személyek elleni valamennyi támadásnak Szíriában;

10.  sürgeti a politikai tárgyalások mielőbbi újraindítását az ENSZ égisze alatt Genfben, hogy mielőbb véget lehessen vetni a konfliktusnak és enyhíthessenek a szíriai nép szenvedésein; mély sajnálatát fejezi ki e tekintetben amiatt, hogy az USA és Oroszország közötti, a konfliktus megoldására irányuló tárgyalások megfeneklettek, és mindkét felet sürgeti a tárgyalások mielőbbi folytatására;

11.  nagyra becsüli a Szíriával szomszédos azon országokat, amelyek nagylelkűen menedéket biztosítottak a konfliktus elől menekülő összes embernek; ezenkívül üdvözli az EU-ból, az uniós tagállamokból és harmadik országokból érkező támogatást, hozzájárulásukat a sürgősen szükséges humanitárius segítség pénzügyi alapjának megteremtéséhez;

12.  elismeri, hogy a háború jelentős terhet jelent a Szíriával határos országok közösségei és pénzügyei számára, és újólag arra ösztönzi a nemzetközi közösséget, hogy teljesítse a Szíria támogatására összehívott 2016. februári londoni konferencián tett vállalásait, miszerint támogatni fogja a háború által sújtottakat;

13.  nagyra becsüli a szíriai ENSZ-különmegbízott, Staffan de Mistura és mindazok munkáját, akik elkötelezettek a jelenlegi válság tartós, békés megoldásának elérése mellett;

14.  határozottan arra ösztönzi a Tanácsot és a nemzetközi közösséget, hogy az eddiginél szélesebb körben érvényesítsék továbbra is a lehető erőteljesebb szankciókat mindazok ellen, akik felelősek a szíriai polgári lakosság ellen alkalmazott erőszakért, valamint azok ellen is, akik a rezsim haszonélvezői vagy támogatják azt, és/vagy ezen személyekhez társulnak; megállapítja továbbá, hogy a Tanács 2016. november 14-i határozata 234-re emeli az utazási tilalom és vagyonbefagyasztás alá eső azon személyek számát, akik felelősek a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért;

15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, az Arab Liga főtitkárának, a Szíriai Arab Köztársaság kormányának és parlamentjének, valamint a Szíriával szomszédos országok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0382.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat