Procedură : 2016/2933(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1249/2016

Texte depuse :

B8-1249/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/11/2016 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0449

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 412kWORD 82k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1249/2016
21.11.2016
PE593.683v01-00
 
B8-1249/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Siria (2016/2933(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Siria (2016/2933(RSP))  
B8-1249/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Siria, în special cea din 6 octombrie 2016(1),

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Convențiile de la Geneva din 1949 și protocoalele adiționale la acestea,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite (ONU) cu privire la drepturile copilului din 1989 și Protocolul facultativ la aceasta din 2000 cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate,

–  având în vedere Declarația ONU din 1981 privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de discriminare pe bază de religie sau credință,

–  având în vedere Convenția ONU din 9 decembrie 1948 privind prevenirea și reprimarea crimei de genocid,

–  având în vedere concluziile Conferinței de la Londra privind Siria din februarie 2016,

–  având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU referitoare la Siria, în special rezoluția 2254 (2015),

–  având în vedere declarația comună din 2 octombrie 2016 a Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, și a comisarului pentru ajutor umanitar și protecție civilă, Christos Stylianides, privind situația din Alep,

–  având în vedere reuniunea miniștrilor de externe de la Londra din 16 octombrie 2016,

–  având în vedere deciziile Consiliului privind măsurile restrictive ale UE împotriva celor care se fac răspunzători de represiunea violentă din Siria, inclusiv cea din 14 noiembrie 2016,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât șase ani de conflict, violență extremă și brutalitate în Siria au dus la moartea a peste 400 000 de persoane, iar mai mult de 13 milioane de persoane au nevoie de asistență umanitară;

B.  întrucât războiul din Siria a atras treptat mari puteri regionale și globale, a pus în evidență disensiunile profunde și a amenințat securitatea regională și internațională pe scară mai extinsă;

C.  întrucât sistemele de educație, de sănătate și de protecție socială din Siria sunt în stare de colaps ca urmare a conflictului sângeros;

D.  întrucât, de la începerea conflictului, speranța de viață din Siria a scăzut cu aproximativ 15 ani, aproape jumătate din numărul total de copii nu mai frecventează școala, jumătate din toate spitalele au fost distruse total sau parțial, pierderile economice totale reprezintă 468 % din PIB-ul țării în 2010, iar patru din cinci cetățeni sirieni trăiesc în prezent în sărăcie — 30 % dintre aceștia în condiții dramatice de sărăcie;

E.  întrucât un raport al ONU din martie 2015 estima că totalul pierderilor economice de la începutul conflictului era de 202 miliarde USD;

F.  întrucât Rusia este unul dintre cei mai importanți susținători pe plan internațional ai președintelui Siriei, Bashar Al-Assad, iar supraviețuirea regimului este de o importanță vitală pentru menținerea intereselor Rusiei în această țară; întrucât Rusia și-a exercitat dreptul de veto împotriva rezoluțiilor critice la adresa președintelui al-Assad în cadrul Consiliului de Securitate al ONU și continuă să ofere sprijin militar regimului sirian, în ciuda criticilor internaționale;

G.  întrucât se presupune că Iranul furnizează, de asemenea, sprijin financiar și militar important pentru a susține regimul Assad și a-și proteja propriile interese regionale;

H.  întrucât dreptul internațional umanitar și legislația în domeniul drepturilor omului interzic luarea drept țintă a persoanelor sau grupurilor pe baza convingerilor religioase sau a identității etnice, precum și atacurile împotriva civililor care nu participă la ostilități și a persoanelor care aduc ajutor umanitar pentru persoanele care sunt prinse în mijlocul conflictului; întrucât astfel de acte pot să constituie crime de război și crime împotriva umanității;

I.  întrucât, la 19 septembrie 2016, cel puțin 18 din 31 de camioane dintr-un convoi care oferea ajutor umanitar pentru 78 000 de persoane în zonele controlate de rebeli din Alep au fost lovite de un raid aerian, fiind ucise cel puțin 12 persoane; întrucât astfel de atacuri amenință furnizarea în condiții de siguranță a ajutorului umanitar în alte părți din Siria;

J.  întrucât Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, semnat și ratificat de toate statele membre ale UE, afirmă că cele mai grave infracțiuni care preocupă întreaga comunitate internațională, în special genocidul, crimele împotriva umanității și crimele de război, nu trebuie să rămână nepedepsite;

K.  întrucât numărul actelor de tortură, al arestărilor în masă și al actelor de distrugere la scară largă a zonelor populate a crescut dramatic, un număr mare de sirieni fiind strămutați și mulți alții fiind nevoiți să se îndepărteze de asistența umanitară atât de necesară;

L.  întrucât, la 14 noiembrie 2016, Consiliul a convenit să adauge 17 miniștri și pe guvernatorul Băncii Centrale a Siriei pe lista persoanelor vizate de măsurile restrictive ale UE împotriva regimului sirian,

1.  condamnă faptul că civili nevinovați suferă în mod arbitrar din cauza bombardamentelor, a atacurilor cu grenade și a altor acțiuni militare, precum și din cauza privării de ajutor umanitar, și consideră că utilizarea muniției incendiare și a altor tipuri de muniție împotriva țintelor civile și a infrastructurii echivalează cu crime de război;

2.  solicită încetarea imediată a bombardamentelor și atacurilor fără discernământ asupra civililor, a personalului umanitar și a centrelor medicale pentru a permite evacuarea celor mai urgente cazuri medicale din Alep și din alte zone asediate, precum și pentru a facilita discuții urgente și semnificative care vizează obținerea păcii în Siria;

3.  salută eforturile depuse de lucrători din domeniul ajutorului umanitar în încercarea de a aduce un ajutor atât de necesar, dar și produse alimentare, apă și medicamente celor care se găsesc prinși la mijloc în acest conflict și îndeamnă toate părțile implicate în conflict să asigure accesul sigur, neîngrădit al agențiilor umanitare la civilii afectați de război;

4.  condamnă fără rezerve atacul aerian împotriva unui convoi de camioane cu ajutor umanitar lângă Aleppo din 19 septembrie 2016 și deplânge pierderea tuturor celor uciși; solicită, de asemenea, o anchetă amănunțită a atacului aerian și consideră că astfel de acțiuni subminează eforturile în vederea încheierii pașnice a conflictului;

5.  subliniază necesitatea urgentă de concentrare a eforturilor internaționale și regionale în vederea rezolvării crizei siriene; continuă să îndemne toate statele membre ale Consiliului de Securitate al ONU să-și onoreze responsabilitățile în legătură cu criza siriană; îndeamnă toate țările active în promovarea unei soluții la criză să sprijine aceste eforturi; condamnă, în plus, Rusia pentru blocarea a numeroase rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU privind conflictul din Siria;

6.  își exprimă profunda îngrijorare față de relatările potrivit cărora, în pofida distrugerii depozitelor declarate de arme chimice ale Siriei, pare să aibă loc un fenomen de recrudescență a atacurilor cu clor gazos în Idlib și Alep;

7.  sprijină urmărirea penală în fața Curții Penale Internaționale a persoanelor acuzate de comiterea unor atacuri lipsite de discernământ asupra populației civile, de împiedicarea deliberată a ajutoarelor umanitare să ajungă la cei care mor de foame, de utilizarea de arme chimice împotriva unor persoane nevinovate și de organizarea utilizării torturii și a violenței sexuale, și se angajează să continue să depună eforturi în vederea asigurării asumării răspunderii în Siria;

8.  solicită insistent UE și statelor sale membre să extindă regimul de sancțiuni pentru a acoperi un număr mai mare de persoane și entități răspunzătoare de încălcări ale drepturilor omului în Siria;

9.  solicită Rusiei să își folosească influența asupra regimului Assad în vederea încetării tuturor atacurilor asupra civililor din Siria;

10.  solicită reluarea negocierilor politice sub egida Organizației Națiunilor Unite la Geneva, în cel mai scurt timp posibil, pentru a se pune capăt conflictului și a atenua suferința poporului sirian; regretă profund, în acest sens, eșecul negocierilor dintre Statele Unite și Rusia vizând soluționarea conflictului, și încurajează ambele părți să reia negocierile cât mai curând posibil;

11.  salută generozitatea țărilor care se învecinează cu Siria în ceea ce privește asigurarea refugiului pentru cei care fug din calea conflictului; salută, de asemenea, sprijinul UE, al statelor sale membre și al țărilor terțe în ceea ce privește mobilizarea fondurilor pentru ajutorul umanitar urgent necesar;

12.  recunoaște că războiul a pus o presiune considerabilă asupra comunităților și finanțelor din țările învecinate cu Siria și încurajează, de asemenea, comunitatea internațională să-și respecte angajamentele asumate cu ocazia conferinței privind Sprijinul pentru Siria desfășurată la Londra în februarie 2016 în ceea ce privește furnizarea de sprijin pentru persoanele afectate de război;

13.  își exprimă aprecierea față de activitatea trimisului special al ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, și a tuturor celor care au hotărât să asigure o soluție pașnică și de durată pentru situația de criză actuală;

14.  încurajează Consiliul, precum și comunitatea internațională, în sens mai larg, să impună în continuare cele mai dure sancțiuni posibile împotriva tuturor celor responsabili de reprimarea violentă a populației civile din Siria și împotriva persoanelor care beneficiază de pe urma regimului sau care sprijină regimul și/sau sunt asociate cu astfel de persoane; constată, de asemenea, că decizia Consiliului din 14 noiembrie 2016 ridică la 234 numărul total al persoanelor care fac obiectul unei interdicții de călătorie și înghețării activelor pentru reprimarea violentă a populației civile în Siria;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Secretarului General al Ligii Arabe, guvernului și parlamentului Republicii Arabe Siriene, precum și guvernelor și parlamentelor țărilor învecinate cu Siria.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0382.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate