Predlog resolucije - B8-1249/2016Predlog resolucije
B8-1249/2016

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Siriji

21.11.2016 - (2016/2933(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1249/2016

Postopek : 2016/2933(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-1249/2016
Predložena besedila :
B8-1249/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-1249/2016

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Siriji

(2016/2933(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Siriji, zlasti resolucije z dne 6. oktobra 2016[1],

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju ženevskih konvencij iz leta 1949 in njihovih dodatnih protokolov,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–  ob upoštevanju Konvencije OZN o otrokovih pravicah iz leta 1989 ter njenega izbirnega protokola glede vključitve otrok v oborožene spopade iz leta 2000,

–  ob upoštevanju Deklaracije Združenih narodov o odpravi vseh oblik nestrpnosti in diskriminacije na podlagi vere in prepričanja iz leta 1981,

–  ob upoštevanju Konvencije OZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida z dne 9. decembra 1948,

–  ob upoštevanju sklepov konference za Sirijo, ki je potekala februarja 2016 v Londonu,

–  ob upoštevanju Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča,

–  ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta OZN o Siriji, predvsem skupne resolucije št. 2254 (2015),

–  ob upoštevanju skupne izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini in evropskega komisarja za humanitarno pomoč in civilno zaščito Hristosa Stilianidisa z dne 2. oktobra 2016 o razmerah v Alepu,

–  ob upoštevanju srečanja zunanjih ministrov v Londonu 16. oktobra 2016,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o omejevalnih ukrepih EU za odgovorne za nasilno zatiranje prebivalstva v Siriji, vključno s sklepi z dne 14. novembra 2016,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je v šestih letih konflikta, izrednega nasilja in brutalnosti v Siriji umrlo več kot 400.000 ljudi, več kot 13 milijonov ljudi pa potrebuje humanitarno pomoč;

B.  ker je vojna v Siriji postopoma pritegnila večje regionalne in svetovne sile, razkrila globoko razdeljenost ter ogrozila širšo regionalno in mednarodno varnost;

C.  ker so sirski izobraževalni in zdravstveni sistem ter sistem socialne varnosti zaradi krvavega konflikta skoraj popolnoma uničeni;

D.  ker je od začetka konflikta pričakovana življenjska doba padla za približno 15 let, skoraj polovica otrok več ne hodi v šolo, polovica vseh bolnišnic je bila delno ali popolnoma uničena, gospodarska izguba je enaka 468 % državnega BDP iz leta 2010, štirje od petih Sircev pa živijo v revščini, od tega 30 % v hudi revščini;

E.  ker je bilo v poročilu ZN iz marca 2015 ocenjeno, da celotna gospodarska škoda od začetka konflikta znaša 202 milijardi dolarjev;

F.  ker je Rusija ena najpomembnejših mednarodnih zaveznic sirskega predsednika Bašarja Al Asada, ohranitev režima pa je bistvenega pomena za ohranjanje ruskih interesov v državi; ker je Rusija dala veto na resolucije Varnostnega sveta OZN, ki so bile kritične do predsednika Asada, in še naprej, kljub mednarodnim kritikam, zagotavlja vojaško pomoč sirskemu režimu;

G.  ker najverjetneje tudi Iran zagotavlja obsežno vojaško in finančno pomoč za ohranitev Asadovega režima in zaščito lastnih regionalnih interesov;

H.  ker mednarodno humanitarno pravo in pravo človekovih pravic prepovedujeta napade na posameznike ali skupine na podlagi verske ali narodne identitete ter na civiliste, ki niso udeleženi v spopade, in posameznike, ki zagotavljajo humanitarno pomoč ljudem, ujetim v konfliktnih razmerah; ker takšna dejanja lahko pomenijo vojne zločine in hudodelstva zoper človečnost;

I.  ker je bilo 19. septembra 2016 vsaj 18 od 31 tovornjakov v konvoju humanitarne pomoči za 78.000 ljudi v območjih Alepa, ki so pod nadzorom upornikov, zadetih v zračnih napadih, pri čemer je bilo ubitih najmanj 12 ljudi; ker takšni napadi ogrožajo varno zagotavljanje humanitarne pomoči drugje v Siriji;

J.  ker Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča, ki so ga podpisale in ratificirale vse države članice EU, določa, da najhujši zločini, ki zadevajo mednarodno skupnost kot celoto, predvsem genocid, zločini proti človeštvu in vojni zločini, ne smejo ostati nekaznovani;

K.  ker se je uporaba mučenja, masovnih aretacij in obsežnega uničevanja poseljenih področij močno povečala, številni Sirci so razseljeni, od tega pa so mnogi prisiljeni k umiku daleč stran od močno potrebne humanitarne pomoči;

L.  ker je 14. novembra 2016 Svet na seznam tistih, za katere veljajo omejevalni ukrepi EU proti sirskemu režimu, dodal 17 ministrov in guvernerja centralne banke Sirije;

1.  obsoja vsesplošno trpljenje nedolžnih civilistov zaradi bombardiranja, obstreljevanja in drugih vojaških akcij ter zaradi pomanjkanja humanitarne pomoči in meni, da je uporaba zažigalnega in drugega streliva na civilnih tarčah in infrastrukturi vojni zločin;

2.  zahteva takojšnjo prekinitev bombardiranja in splošnih napadov na civiliste, humanitarne delavce in zdravstvene objekte, da bi omogočili evakuacijo tistih, ki najbolj nujno potrebujejo zdravniško pomoč, iz Alepa in drugih obleganih območij in zagotovili nujne resne pogovore za zagotovitev miru v Siriji;

3.  pozdravlja prizadevanja humanitarnih delavcev za zagotavljanje močno potrebne pomoči, hrane, vode in zdravil tistim, ki so ujeti zaradi konflikta, in vse vpletene strani poziva, naj zagotovijo varen, neoviran dostop humanitarnih agencij do civilistov, ki jih je prizadela vojna;

4.  brez zadržkov obsoja zračni napad na konvoj tovornjakov s človekoljubno pomočjo blizu Alepa 19. septembra 2016 in obžaluje izgubo življenj; poleg tega zahteva temeljito preiskavo zračnega napada in meni, da takšna dejanja izničijo prizadevanja za mirno rešitev konflikta;

5.  poudarja, da so nujno potrebna usmerjena mednarodna in regionalna prizadevanja za rešitev sirske krize; znova poziva vse članice Varnostnega sveta OZN, naj spoštujejo svojo odgovornost v tej krizi; poziva vse države, ki se dejavno zavzemajo za rešitev krize, naj ta prizadevanja podprejo; poleg tega obsoja Rusijo, ker je dala veto na številne resolucije Varnostnega sveta OZN o konfliktu v Siriji;

6.  izraža resno zaskrbljenost zaradi poročil, da kljub uničenju prijavljenega sirskega kemičnega orožja očitno ponovno prihaja do napadov s klorovim plinom v Idlibu in Alepu;

7.  pozdravlja pregon posameznikov, obtoženih splošnih napadov na civilno prebivalstvo, namernega zadrževanja humanitarne pomoči na poti do ljudi, ki umirajo od lakote, uporabe kemičnega orožja nad nedolžnimi ljudmi ter organiziranja mučenja in spolnega nasilja, na Mednarodnem kazenskem sodišču in se zavezuje, da si bo še naprej prizadeval, da bodo storilci v Siriji prevzeli odgovornost za svoja dejanja;

8.  odločno poziva EU in njene države članice, naj razširijo sankcije na več oseb in subjektov, odgovornih za kršenje človekovih pravic v Siriji;

9.  zahteva od Rusije, naj izrabi svoj vpliv na Asadov režim in zagotovi prekinitev vseh napadov na civiliste v Siriji;

10.  poziva k čim hitrejši ponovni vzpostavitvi političnih pogajanj pod okriljem Združenih narodov v Ženevi, da bi končali konflikt in zmanjšali trpljenje sirskega ljudstva; v zvezi s tem globoko obžaluje prekinitev pogajanj med Združenimi državami in Rusijo za razrešitev konflikta ter spodbuja obe strani k čim hitrejšemu ponovnemu začetku pogajanj;

11.  pozdravlja velikodušnost držav, ki mejijo na Sirijo, pri zagotavljanju zatočišča tistim, ki bežijo pred konfliktom; pozdravlja tudi podporo EU, njenih držav članic in tretjih držav pri zbiranju sredstev za močno potrebno humanitarno pomoč;

12.  priznava, da je vojna močno obremenila skupnosti in finančne zmogljivosti sosednjih držav in dodatno spodbuja mednarodno skupnost, naj izpolni svoje zaveze s konference v podporo Siriji, ki je potekala februarja 2016 v Londonu, in zagotovi pomoč tistim, ki jih je prizadela vojna;

13.  pozdravlja delo posebnega predstavnika Združenih narodov za Sirijo Staffana de Misture in vseh, ki se zavzemajo za trajno mirno rešitev sedanje krize;

14.  odločno spodbuja Svet in širšo mednarodno skupnost, naj še ohranita najstrožje možne sankcije proti tistim, ki so odgovorni za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva v Siriji, ki imajo koristi od režima ali ga podpirajo in/ali so povezanimi s takšnimi osebami; ugotavlja tudi, da po sklepu Sveta z dne 14. novembra 2016 za skupno 234 oseb velja prepoved potovanja in zamrznitev sredstev zaradi nasilnega zatiranja civilnega prebivalstva v Siriji;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, generalnemu sekretarju Arabske Lige, vladi in parlamentu Sirske arabske republike ter vladam in parlamentom sosednjih držav Sirije.