Процедура : 2016/2933(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1250/2016

Внесени текстове :

B8-1250/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2016 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0449

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 493kWORD 92k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1249/2016
21.11.2016
PE593.684v01-00
 
B8-1250/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Сирия (2016/2933(RSP))


Кристиан Дан Преда, Елмар Брок, Лоренцо Чеза, Траян Унгуряну, Туне Келам, Богдан Анджей Здройевски, Антонио Таяни, Фернанду Руаш, Иво Белет, Даниел Каспари, Анна Мария Кораца Билд, Ласло Тьокеш, Едуард Кукан от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Сирия (2016/2933(RSP))  
B8-1250/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Сирия,

–  като взе предвид изявленията на заместник-председателя/върховен представител и на члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението при кризи, относно Сирия от 28 юли 2016 г., 20 септември 2016 г., 24 септември 2016 г., 2 октомври 2016 г., 25 октомври 2016 г. и 31 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид съвместното изявление относно Сирия на министрите на външните работи на Франция, Италия, Германия, Обединеното кралство и Съединените американски щати и заместник-председателя/върховен представител от 24 септември 2016 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Сирия от 17 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 20 и 21 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Иран от 14 ноември 2016 г.,

–  като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/1893 на Съвета от 27 октомври 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия(1),

–  като взе предвид Решение за изпълнение (ОВППС) 2016/1897 на Съвета от 27 октомври 2016 година за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия(2),

–  като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/1984 на Съвета от 14 ноември 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия(3),

–  като взе предвид Решение за изпълнение (ОВППС) 2016/1985 на Съвета от 14 ноември 2016 година за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия(4),

–  като взе предвид резолюциите на Съвета на ООН по правата на човека относно Сирийската арабска република от 27 септември 2016 г. и 20 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид резолюции № 2268, 2258 и 2254 на Съвета за сигурност на ООН,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че през април 2016 г. специалният пратеник на ООН за Сирия Стафан де Мистура посочи, че в хода на сирийската гражданска война са загинали 400 000 души; като има предвид, че според Върховния комисар за бежанците на ООН 13,5 милиона души се нуждаят от хуманитарна помощ, съгласно прогнозите броят на разселените лица в рамките на Сирия през 2016 г. ще достигне 8,7 милиона, а 4,8 милиона души са напуснали страната;

Б.  като има предвид ескалацията на военните действия в Сирия, особено в Алепо, който е подложен на тежки въздушни бомбардировки, включително нападения срещу медицински съоръжения; като има предвид, че сирийските и руските военновъздушни сили използват тежко въоръжение, включително бомби срещу подземни бункери, в жилищни райони; като има предвид, че в източната част на Алепо са блокирани стотици хиляди хора и са загинали стотици деца;

В.  като има предвид, че на 10 ноември 2016 г. специалният съветник на специалния пратеник на ООН, г-н Ян Егеланд, призова да се предприемат действия преди настъпването на зимата, за да се предотврати заплахата от масов глад в източната част на Алепо, който, както той се опасява, би могъл да застраши живота на четвърт милион души, блокирани там; като има предвид, че г-н Егеланд посочи, че последната значима доставка на хуманитарна помощ, достигнала до Алепо, е била извършена в началото на юли;

Г.  като има предвид, че се наблюдава драстично и рязко влошаване на ситуацията въпреки усилията на международната общност за постигане на прекратяване на военните действия;

Д.  като има предвид, че преднамерените нападения срещу цивилни граждани, включително хуманитарни работници и медицински персонал, и срещу гражданска и медицинска инфраструктура са явни нарушения на международното хуманитарно право и може да представляват военни престъпления;

Е.  като има предвид, че в правителствени центрове за задържане в Сирия се практикуват масово изтезания и малтретиране; като има предвид, че злоупотребите по време на задържане се извършват на фона на драстично влошаване на положението с правата на човека в Сирия, където органите на властта продължават да задържат произволно всеки, който им се противопоставя, включително цивилни граждани;

Ж.  като има предвид, че Даиш/ИДИЛ все още контролира големи части от Сирия и Ирак; като има предвид, че Даиш/ИДИЛ извършва геноцид срещу религиозни и етнически малцинства; като има предвид, че на 16 октомври Свободната сирийска армия, подкрепена от въздушни удари от страна на Турция, превзе сирийския град Дабик;

З.  като има предвид, че фронтът Ал Нусра – подразделение на Ал-Кайда в Сирия, е терористична организация, която отхвърля идеята за съгласуван политически преход и приобщаващо демократично бъдеще на Сирия;

И.  като има предвид, че ЕС е един от основните донори на хуманитарна помощ за хората, бягащи от безпрецедентното насилие и опустошение в Сирия;

Й.  като има предвид, че липсата на международно единство значително затруднява постигането на съгласуван изход от войната в Сирия; като има предвид, че на 8 октомври 2016 г. Съветът за сигурност на ООН не успя да приеме резолюция за прекратяване на кръвопролитието в източната част на Алепо;

К.  като има предвид, че на 3 октомври 2016 г. САЩ обявиха, че преустановяват участието си в двустранните контакти с Русия, установени с оглед на подпомагането на прекратяването на военните действия; като има предвид, че на 15 октомври в Лозана се проведе среща между министрите на външните работи на САЩ, Русия, Иран, Ирак, Саудитска Арабия, Турция, Катар, Йордания и Египет;

1.  изразява дълбокия си потрес от насилието в Сирия; решително осъжда всички нападения срещу цивилното население и гражданската инфраструктура, продължаването на която и да е обсада в Сирия и липсата на достъп за предоставянето на хуманитарна помощ на населението в Сирия, което се нуждае от нея;

2.  изразява дълбоката си загриженост за страданието на хората в обсадените зони на Алепо и на цялата територия на Сирия, засягащо много жени и деца, които нямат достъп до основни хуманитарни стоки и отчаяно се нуждаят от храна, чиста вода и медицински продукти;

3.  изразява дълбоко съжаление и безусловно осъжда неотдавнашните нападения срещу конвой с хуманитарна помощ и склад на Червения полумесец в близост до Алепо, които според него са тежки и обезпокоителни нарушения на международното хуманитарно право и евентуално могат да представляват военно престъпление; отдава почит на хуманитарните работници, загинали в опит да окажат помощ на населението на Алепо и в цяла Сирия, и поднася своите най-искрени съболезнования на семействата и приятелите на жертвите;

4.  отново отправя призив за последващи действия и за подвеждане под отговорност на лицата, виновни за извършването на военни престъпления и престъпления против човечеството; подчертава, че извършителите на престъпления срещу религиозните, етническите и други групи и малцинствата също трябва да бъдат изправени пред съда; счита, че във връзка с положението в Сирия следва да се сезира Международният наказателен съд; призовава Съвета за сигурност на ООН да предприеме действия в това отношение;

5.  посреща със задоволство заключенията на Съвета относно Сирия от 17 октомври 2016 г. и заключенията на Европейския съвет относно Сирия от 20 и 21 октомври 2016 г.; подкрепя призива на ЕС за преустановяване на всички военни полети над Алепо, за незабавно прекратяване на военните действия, което да се наблюдава чрез надежден и прозрачен механизъм, за прекратяване на обсадите и за предоставяне от всички страни на пълен, безпрепятствен и устойчив достъп за хуманитарната помощ до територията на цялата държава;

6.  подчертава, че сирийският режим носи основната отговорност за защитата на сирийското население; решително осъжда прекомерните и непропорционални нападения от страна на режима и неговите съюзници, които са както преднамерени, така и произволни, срещу цивилното население, по-специално срещу децата, хуманитарните работници и медицинския персонал и гражданската и хуманитарната инфраструктура;

7.  призовава за незабавното освобождаване на всички лица, задържани произволно, и за прекратяване на използването на изтезания и други форми на малтретиране, както и на практиката на насилствени изчезвания, в съответствие с Резолюция № 2139 на Съвета за сигурност на ООН от 22 февруари 2014 г.; призовава за предоставяне на незабавен и безпрепятствен достъп на международните наблюдатели, специализирани в областта на задържането, до задържаните лица в Сирия;

8.  подчертава, че ЕС призова Русия, включително в качеството ѝ на съпредседател на Международната група за подкрепа на Сирия, да положи всички възможни усилия чрез своите политики и действия, за да сложи край на безразборните бомбардировки от страна на сирийския режим, да възстанови прекратяването на военните действия, да осигури незабавен и разширен достъп за хуманитарната помощ и да създаде условията за надежден и приобщаващ политически преход;

9.  категорично осъжда безразборното изстрелване на ракети от множество въоръжени опозиционни групи срещу предградия в западната част на Алепо; подчертава, че има сведения, че много цивилни лица, включително деца, са били ранени или убити;

10.  решително осъжда всички нарушения на правата на човека, военни престъпления и престъпления против човечеството, извършени от Даиш/ИДИЛ; посреща със задоволство ангажимента на държавите от Петорката (Съединени американски щати, Франция, Германия, Италия и Обединено кралство) и заместник-председателя/върховен представител за разгромяване на Даиш/ИДИЛ в Сирия и Ирак; подкрепя усилията на Световната коалиция за борба с Даиш/ИДИЛ в Сирия и Ирак; подчертава, че е важно да се предостави закрила и помощ на лицата, срещу които са насочени действията на Даиш/ИДИЛ;

11.  остро осъжда жестокостите, извършени от фронт Ал Нусра; подкрепя призива на държавите от Петорката и заместник-председателя/върховен представител към всички въоръжени групировки, сражаващи се в Сирия, да преустановят сътрудничеството си с Ал Нусра;

12.  призовава за предприемането на действия, чрез които да се попречи на материалната и финансовата подкрепа да достигне до лица, групи, дружества и структури, които са свързани с организации, които ООН е определил като терористични;

13.  изисква от всички страни да зачитат правото на религиозните малцинства в Сирия, включително на християните, да продължат да живеят в своите традиционни родни земи в условията на достойнство, равенство и безопасност, както и да изповядват своята религия или убеждения пълноценно и свободно, без да бъдат подлагани на каквато и да е форма на принуда, насилие или дискриминация; подкрепя диалога между религиите с оглед на насърчаването на взаимното разбирателство и борбата срещу фундаментализма;

14.  приветства инициативата на ЕС за предоставяне на спешна хуманитарна помощ за Алепо, която в допълнение към мобилизирането на средства за спешни хуманитарни нужди има за цел да осигури медицинското евакуиране на ранените и болните лица от източната част на Алепо, като се обърне специално внимание на жените, децата и възрастните хора; отбелязва, че Европейският съвет прикани заместник-председателя/върховен представител да продължи, заедно с Комисията, да провежда инициативата на ЕС за оказване на спешна хуманитарна помощ и за медицинска евакуация в сътрудничество с ООН;

15.  посреща със задоволство приоритетите на партньорството и пактовете с Йордания за периода 2016 – 2018 г. и с Ливан за периода 2016 – 2020 г.; отбелязва, че пактовете са основата за рамката, чрез която взаимните ангажименти, поети по време на Лондонската конференция за „Подкрепа за Сирия и региона“ от 4 февруари 2016 г., се превръщат в дела;

16.  настоятелно призовава всички участници в Международната група за подкрепа на Сирия да подновят преговорите с оглед на улесняването на постигането на стабилно примирие и да активизират своята дейност за постигане на трайно политическо решение в Сирия; подчертава, че заинтересованите страни от региона, по-конкретно съседните държави, носят особена отговорност; напълно подкрепя усилията на специалния пратеник на ООН Стафан де Мистура в това отношение;

17.  отново отправя своя призив към заместник-председателя/върховен представител да поднови усилията си за постигане на обща стратегия на ЕС и Сирия, която следва да има за цел да улесни намирането на политическо решение в Сирия и да включва инструменти за наблюдение и правоприлагане, с цел да се засили зачитането на споразуменията и задълженията, формулирани в рамките на Международната група за подкрепа на Сирия; подчертава, че Европейският съвет прикани заместник-председателя/върховен представител да осъществи контакт с основните заинтересовани страни в региона с оглед на политическия преход и подготовката за помирението и възстановяването след приключването на конфликта; отбелязва, че след заседанието на Европейския съвет заместник-председателят/върховен представител посети Иран и Саудитска Арабия като част от контактите с ключови заинтересовани страни в региона относно бъдещето на Сирия; подчертава, че Съветът прикани заместник-председателя/върховен представител да продължи да работи с ключови участници в региона в подкрепа на усилията на специалния пратеник на ООН Стафан де Мистура;

18.  счита, че ЕС и неговите държави членки могат да изиграят важна роля за намиране на политическо решение на конфликта в Сирия; приветства факта, че ЕС и неговите държави членки ще се стремят да проучат възможностите за съгласувани действия, наред с другото в рамките на Общото събрание на ООН;

19.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС, на генералния секретар на Организацията на обединените нации, на специалния пратеник на генералния секретар за Сирия, на членовете на Международната група за подкрепа на Сирия и на всички страни, участващи в конфликта в Сирия.

(1)

OВ L 293, 28.10.2016 г., стр. 25.

(2)

OВ L 293, 28.10.2016 г., стр. 36.

(3)

OВ L 305 I, 28.10.2016 г., стр. 1.

(4)

OВ L 305 I, 14.11.2016 г., стр. 4.

Правна информация - Политика за поверителност