Πρόταση ψηφίσματος - B8-1250/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-1250/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Συρία

21.11.2016 - 2016/2933

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Eduard Kukan εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1249/2016

Διαδικασία : 2016/2933(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1250/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1250/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1250/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Συρία

(2016/2933(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου (ΑΕ/ΥΕ) και του Επιτρόπου που είναι αρμόδιος για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση κρίσεων, σχετικά με τη Συρία της 28ης Ιουλίου 2016, της 20ης Σεπτεμβρίου 2016, της 24ης Σεπτεμβρίου 2016, της 2ας Οκτωβρίου 2016, της 25ης Οκτωβρίου 2016 και της 31ης Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για τη Συρία των Υπουργών Εξωτερικών της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών και της ΑΕ/ΥΕ της 24ης Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη Συρία της 17ης Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη Συρία της 20ης και 21ης Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα από 14 Νοεμβρίου 2016 συμπεράσματα του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/1893 του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2016, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία[1],

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου 2016/1897/ΚΕΠΠΑ της 27ης Οκτωβρίου 2016 που υλοποιεί την απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας[2],

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/1984 του Συμβουλίου, της14ης Νοεμβρίου 2016, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία[3],

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου 2016/1985/ΚΕΠΠΑ της 14ης Νοεμβρίου 2016 που υλοποιεί την απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας[4],

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα που εξέδωσε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, της 27ης Σεπτεμβρίου 2016 και της 20ής Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις 2268, 2258 και 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο 2016 ο Ειδικός Απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία (UNSE), Staffan de Mistura, ανέφερε ότι 400.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 13,5 εκατομμύρια άτομα έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας, 8,7 εκατομμύρια άτομα αναμένεται να εκτοπιστούν στο εσωτερικό της Συρίας το 2016, και 4,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εχθροπραξίες στη Συρία έχουν κλιμακωθεί, κυρίως στο Χαλέπι, που δέχεται βαρύ εναέριο βομβαρδισμό, και επιθέσεις εναντίον ιατρικών εγκαταστάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συριακές και ρωσικές αεροπορικές δυνάμεις χρησιμοποιούν βαρύ οπλισμό, συμπεριλαμβανομένων βομβών διάτρησης καταφυγίων σε κατοικημένες περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ανατολικό Χαλέπι, εκατοντάδες χιλιάδες άτομα έχουν παγιδευτεί και εκατοντάδες παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Νοεμβρίου 2016, ο Ειδικός Σύμβουλος στην UNSE, Jan Egeland, ζήτησε να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της απειλής λιμοκτονίας στο ανατολικό Χαλέπι πριν από την έλευση του χειμώνα, που, κατά την άποψή του, μπορεί να αποτελέσει βέβαιη αιτία θανάτου για τα 250.000 άτομα που έχουν εγκλωβιστεί εκεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Egeland αναφέρει ότι την τελευταία φορά που έφθασε σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια στο Χαλέπι, ήταν στις αρχές Ιουλίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση σημειώνει δραματική και ραγδαία επιδείνωση, παρά τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για επιβολή κατάπαυσης των εχθροπραξιών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εσκεμμένες επιθέσεις κατά αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών οργανώσεων και του προσωπικού στον τομέα της υγείας, και κατά μη στρατιωτικών στόχων και ιατρικών υποδομών αποτελούν σαφείς παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και, ενδεχομένως, εγκλήματα πολέμου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασανιστήρια και η κακομεταχείριση σε μαζική κλίμακα είναι μια πραγματικότητα στα κρατικά κέντρα κράτησης στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των κρατουμένων ακολουθούν τον ρυθμό της δραματικής επιδείνωσης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία, όπου οι αρχές εξακολουθούν να συλλαμβάνουν και να κρατούν αυθαίρετα οποιονδήποτε αντιτίθεται, συμπεριλαμβανομένων των αμάχων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισλαμικό κράτος (Da’esh/ISIL) εξακολουθεί να ελέγχει μεγάλο μέρος της Συρίας και του Ιράκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισλαμικό κράτος διαπράττει γενοκτονία εναντίον θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός με την κάλυψη τουρκικών αεροπορικών επιδρομών κατέλαβε τη συριακή πόλη Νταμπίκ στις 16 Οκτωβρίου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργάνωση Μέτωπο αλ- Νούσρα, παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία, είναι μια τρομοκρατική οργάνωση που αρνείται τις διαπραγματεύσεις για μια πολιτική μετάβαση και ένα χωρίς αποκλεισμούς δημοκρατικό μέλλον για τη Συρία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους βασικούς παρόχους ανθρωπιστικής βοήθειας για τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από την ιστορικών διαστάσεων βία και καταστροφή στη Συρία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη διεθνούς ενότητας καθιστά πολύ πιο δύσκολη την επίτευξη λύσης στον πόλεμο στη Συρία μέσω διαπραγματεύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Οκτωβρίου 2016, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών δεν κατάφερε να εκδώσει απόφαση για τον τερματισμό της αιματοχυσίας στο ανατολικό Χαλέπι·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Οκτωβρίου 2016, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν τη συμμετοχή τους σε διμερή μέσα από κοινού με τη Ρωσία, τα οποία αποσκοπούσαν στην παύση των εχθροπραξιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Οκτωβρίου έλαβε χώρα συνάντηση στη Λωζάνη των Υπουργών Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας, του Ιράν, του Ιράκ, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας, του Κατάρ, της Ιορδανίας και της Αιγύπτου·

 

1.  δηλώνει βαθιά συγκλονισμένο από τις βιαιότητες στη Συρία· καταδικάζει απερίφραστα όλες τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών και αμάχων, τη συνέχιση όλων των πολιορκιών στη Συρία και την έλλειψη δυνατότητας πρόσβασης των ανθρωπιστικών οργανώσεων στον πάσχοντα συριακό λαό·

2.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τον ανθρώπινο πόνο και δυστυχία στις πολιορκούμενες περιοχές του Χαλεπίου και σε ολόκληρη τη Συρία, που πλήττουν πολλές γυναίκες και παιδιά τα οποία δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά ανθρωπιστικά αγαθά και χρειάζονται απεγνωσμένα τροφή, καθαρό νερό και ιατρικά εφόδια·

3.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη και καταδικάζει ανεπιφύλακτα τις πρόσφατες επιθέσεις σε ανθρωπιστική νηοπομπή και σε αποθήκη της Ερυθράς Ημισελήνου κοντά στο Χαλέπι, ως σοβαρές και ανησυχητικές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ως πιθανό έγκλημα πολέμου· αποτίει φόρο τιμής στους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τον λαό του Χαλεπίου και σε ολόκληρη τη Συρία, και εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων·

4.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να επιβληθούν κυρώσεις και να κληθούν να λογοδοτήσουν οι ένοχοι για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· τονίζει ότι όσοι διαπράττουν εγκλήματα κατά θρησκευτικών, εθνοτικών και άλλων ομάδων και μειονοτήτων θα πρέπει επίσης να προσαχθούν στη δικαιοσύνη· πιστεύει ότι η κατάσταση στη Συρία πρέπει να παρουσιαστεί ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου· καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναλάβει δράση στο πλαίσιο αυτό·

5.  χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2016 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη Συρία της 20ης και 21ης Οκτωβρίου 2016· στηρίζει την έκκληση της ΕΕ για τερματισμό όλων των στρατιωτικών πτήσεων πάνω από το Χαλέπι· ζητεί την άμεση παύση των εχθροπραξιών και την παρακολούθησή της μέσω ενός ισχυρού και διαφανούς μηχανισμού· ζητεί την άρση κάθε πολιορκίας· ζητεί να επιτρέψουν όλα τα μέρη την πλήρη, απρόσκοπτη και βιώσιμη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας σε ολόκληρη τη χώρα·

6.  υπογραμμίζει ότι το συριακό καθεστώς φέρει την κύρια ευθύνη για την προστασία του πληθυσμού της Συρίας· καταδικάζει σθεναρά τις υπερβολικές και δυσανάλογες επιθέσεις από το καθεστώς και τους συμμάχους του, εσκεμμένως και αδιακρίτως, εις βάρος αμάχων, του προσωπικού των ανθρωπιστικών οργανώσεων και των υγειονομικών υπηρεσιών, καθώς και των μη στρατιωτικών και των ανθρωπιστικών υποδομών·

7.  ζητεί την άμεση απελευθέρωση των ατόμων που κρατούνται αυθαίρετα και τον τερματισμό των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης, καθώς και την πρακτική των αναγκαστικών εξαφανίσεων, σύμφωνα με το ψήφισμα 2139 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 22ας Φεβρουαρίου 2014· απευθύνει έκκληση για άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση διεθνών παρατηρητών των συνθηκών κράτησης κρατουμένων στη Συρία·

8.  τονίζει ότι η ΕΕ έχει καλέσει τη Ρωσία, μεταξύ άλλων και ως συμπρόεδρο της Διεθνούς Ομάδας Στήριξης της Συρίας (ISSG), να καταδείξει μέσω πολιτικών και δράσεων, ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να σταματήσουν οι αδιάκριτοι βομβαρδισμοί από το συριακό καθεστώς, να αποκατασταθεί η παύση των εχθροπραξιών, να διασφαλιστεί η άμεση και διευρυμένη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια αξιόπιστη και χωρίς αποκλεισμούς πολιτική μετάβαση·

9.  καταδικάζει απερίφραστα την τυφλή εκτόξευση μεγάλου αριθμού πυραύλων από ένοπλες ομάδες της αντιπολίτευσης προς μη στρατιωτικές περιοχές στα δυτικά προάστια στο Χαλέπι· τονίζει ότι πολλοί άμαχοι, μεταξύ αυτών και παιδιά, έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματιστεί και σκοτωθεί·

10.  καταδικάζει έντονα τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται από το ISIL/Da’esh· χαιρετίζει τη δέσμευση των πέντε εθνών (Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο) και της ΑΕ/ΥΕ για την εξάλειψη του ισλαμικού κράτους στη Συρία και το Ιράκ· στηρίζει τις προσπάθειες του Παγκόσμιου Συνασπισμού για την καταπολέμηση του ισλαμικού κράτους στη Συρία και στο Ιράκ· τονίζει τη σημασία της παροχής προστασίας και βοήθειας στα άτομα που αποτελούν στόχους του ισλαμικού κράτους·

11.  καταδικάζει έντονα τις αγριότητες που διαπράχθηκαν από το Μέτωπο αλ-Νούσρα· υποστηρίζει την έκκληση των πέντε εθνών και της ΑΕ/ΥΕ προς όλες τις ένοπλες ομάδες που πολεμούν στη Συρία να διακόψουν κάθε συνεργασία με το Μέτωπο αλ-Νούσρα·

12.  ζητεί να αναληφθούν δράσεις για την αποτροπή της υλικής και χρηματοδοτικής στήριξης, σε πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και οντότητες που συνδέονται με ομάδες που έχουν χαρακτηριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως τρομοκρατικές·

13.  ζητεί από όλα τα μέρη τον σεβασμό των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών, για να συνεχίσουν να ζουν στις ιστορικές και παραδοσιακές πατρίδες τους με αξιοπρέπεια, ισότητα και ασφάλεια, και να ασκούν τη θρησκεία τους και τις πεποιθήσεις τους ελεύθερα, χωρίς να υπόκεινται σε οποιοδήποτε καταναγκασμό, βία ή διάκριση· υποστηρίζει τον διαθρησκευτικό διάλογο ώστε να προωθηθούν η αμοιβαία κατανόηση και αντιμετώπιση του φονταμενταλισμού·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανθρωπιστική πρωτοβουλία έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για το Xαλέπι, η οποία, εκτός από την κινητοποίηση κονδυλίων για επείγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες, έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την ιατρική διακομιδή τραυματιών και ασθενών από το Ανατολικό Χαλέπι, με έμφαση στις γυναίκες, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους· σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να εξακολουθήσει, μαζί με την Επιτροπή, να προωθεί την ανθρωπιστική πρωτοβουλία έκτακτης ανάγκης και τη διακομιδή ατόμων για υγειονομικούς λόγους σε συνεργασία με τον ΟΗΕ·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης και των συμφώνων με την Ιορδανία για την περίοδο 2016-2018 και με το Λίβανο για την περίοδο 2016-2020· επισημαίνει ότι τα σύμφωνα αποτελούν το πλαίσιο μέσω του οποίου μετουσιώνονται σε δράσεις οι αμοιβαίες δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη Διάσκεψη του Λονδίνου «Στήριξη της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής», τον Φεβρουάριο του 2016·

16.   ζητεί από όλους τους συμμετέχοντες στη Διεθνή Ομάδα Στήριξης της Συρίας να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις για να διευκολύνουν την καθιέρωση μιας σταθερής εκεχειρίας και να εντείνουν τις εργασίες για την επίτευξη μόνιμης πολιτικής λύσης στη Συρία· τονίζει ότι οι περιφερειακοί φορείς, ιδίως οι γειτονικές χώρες, φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη· υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών Staffan de Mistura στο θέμα αυτό·

17.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΥΕ / ΑΠ να αναλάβει εκ νέου προσπάθειες για τη χάραξη κοινής στρατηγικής της ΕΕ για τη Συρία, που θα στοχεύει στη διευκόλυνση μιας πολιτικής λύσης στην Συρία, και θα περιλαμβάνει εργαλεία παρακολούθησης και επιβολής για τη διασφάλιση της τήρησης των συμφωνιών και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της Διεθνούς Ομάδας Στήριξης για τη Συρία· υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την ΥΕ/ΑΕ να προσεγγίσει τους βασικούς παράγοντες της περιοχής σχετικά με μια πολιτική μετάβαση και την προετοιμασία των διαδικασιών συμφιλίωσης και ανασυγκρότησης μετά το τέλος των συγκρούσεων· σημειώνει ότι σε συνέχεια της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η ΥΕ/ΑΕ, επισκέφθηκε το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο των ενεργειών προσέγγισης των βασικών παραγόντων της περιοχής σχετικά με το μέλλον της Συρίας· τονίζει ότι το Συμβούλιο κάλεσε την ΥΕ/ΑΕ να συνεχίσει το έργο αυτό με τους βασικούς παράγοντες της περιοχής, προκειμένου να στηριχθούν οι προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ κ. Staffan de Mistura·

18.  πιστεύει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την εξεύρεση πολιτικής λύσης στη σύγκρουση στη Συρία· συμφωνεί με την προοπτική η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιδιώξουν να διερευνήσουν τις δυνατότητες συντονισμένης δράσης μέσω, μεταξύ άλλων, της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Ειδικό Απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία, στα μέλη της Διεθνούς Ομάδας Στήριξης της Συρίας, και σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Συρία.