Procedură : 2016/2933(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1250/2016

Texte depuse :

B8-1250/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/11/2016 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0449

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 415kWORD 90k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1249/2016
21.11.2016
PE593.684v01-00
 
B8-1250/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Siria (2016/2933(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Eduard Kukan în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Siria (2016/2933(RSP))  
B8-1250/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Siria,

–  având în vedere declarațiile referitoare la Siria făcute de Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (VP/ÎR) și de comisarul pentru ajutorul umanitar și gestionarea crizelor la 28 iulie 2016, 20 septembrie 2016, 24 septembrie 2016, 2 octombrie 2016, 25 octombrie 2016 și 31 octombrie 2016,

–  având în vedere declarația comună privind Siria a miniștrilor de externe ai Franței, Italiei, Germaniei, Marii Britanii și Statelor Unite și a VP/ÎR din 24 septembrie 2016,

–  având în vedere concluziile Consiliului referitoare la Siria din 17 octombrie 2016,

–  având în vedere concluziile Consiliului European referitoare la Siria din 20 și 21 octombrie 2016,

–  având în vedere concluziile Consiliului referitoare la Iran din 14 noiembrie 2016,

–  având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1893 al Consiliului din 27 octombrie 2016 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria(1),

–  având în vedere Decizia de punere în aplicare (PESC) 2016/1897 a Consiliului din 27 octombrie 2016 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei(2),

–  având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1984 al Consiliului din 14 noiembrie 2016 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria(3),

–  având în vedere Decizia de punere în aplicare (PESC) 2016/1985 a Consiliului din 14 noiembrie 2016 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei(4),

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului privind Republica Arabă Siriană din 27 septembrie 2016 și 20 octombrie 2016,

–  având în vedere Rezoluțiile 2268, 2258 și 2254 ale Consiliului de Securitate al ONU,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în aprilie 2016, trimisul special al ONU pentru Siria (UNSE), Staffan de Mistura, a precizat că, până la data respectivă, 400 000 de persoane și-au pierdut viața în războiul civil din Siria; întrucât Înaltul Comisar al ONU pentru refugiați a precizat că în Siria există 13,5 milioane de persoane care au nevoie de asistență umanitară și că, potrivit estimărilor, 8,7 milioane de persoane vor fi strămutate intern în 2016, iar 4,8 milioane de persoane au părăsit teritoriul țării;

B.  întrucât ostilitățile din Siria s-au intensificat, în special în Alep, care a fost ținta unor puternice bombardamente aeriene, inclusiv a unor atacuri care au vizat anumite centre medicale; întrucât forțele aeriene siriene și ruse utilizează arme grele, inclusiv bombe de tip „bunker-buster” în atacurile asupra zonelor rezidențiale; întrucât, în zona de est a Alepului, există sute de mii de persoane care se află în imposibilitatea de a părăsi orașul, iar sute de copii au fost uciși;

C.  întrucât, la 10 noiembrie 2016, consilierul special al trimisului special al ONU, Jan Egeland, a solicitat să se ia măsuri pentru a proteja populația din estul Alepului de o eventuală foamete în masă înainte de sosirea iernii, declarându-se îngrijorat de faptul că o astfel de situație poate pune în pericol în mod real supraviețuirea celor aproximativ 250 000 de persoane blocate în această zonă a orașului; întrucât dl Egeland a reamintit că de la începutul lunii iulie orașul Alep nu a mai primit provizii umanitare semnificative;

D.  întrucât situația a cunoscut o deteriorare dramatică și rapidă, în ciuda eforturilor depuse de comunitatea internațională pentru a obține încetarea ostilităților;

E.  întrucât atacurile deliberate împotriva civililor, inclusiv împotriva personalului medical și umanitar și a infrastructurilor civile și medicale constituie o încălcare clară a dreptului umanitar internațional și pot să constituie crime de război;

F.  întrucât practici precum tortura și relele tratamente sunt răspândite pe scară largă în centrele guvernamentale de detenție din Siria; întrucât abuzurile asupra persoanelor aflate în detenție au loc în contextul unei deteriorări dramatice a situației drepturilor omului în Siria, unde autoritățile continuă să aresteze și să rețină în mod arbitrar orice persoană care li se opune, inclusiv din rândul populației civile;

G.  întrucât Da’esh/ISIL controlează încă o mare parte din Siria și Irak; întrucât Da’esh/ISIL comite acte de genocid împotriva minorităților religioase și etnice; întrucât, la 16 octombrie, Armata Siriană Liberă a capturat orașul sirian Dabiq, cu sprijinul forțelor turce, care au lansat atacuri aeriene;

H.  întrucât Frontul Al-Nusra, o organizație afiliată Al-Qaida și activă în Siria, este considerat a fi o organizație teroristă ce respinge soluția bazată pe o tranziție politică negociată și transformarea Siriei într-un stat democratic și incluziv;

I.  întrucât UE este unul dintre principalii furnizori de ajutor umanitar pentru persoanele care fug din calea violenței și distrugerilor fără precedent din Siria;

J.  întrucât lipsa unui consens la nivel internațional face mult mai dificilă găsirea unei soluții negociate la războiul din Siria; întrucât, la 8 octombrie 2016, eforturile depuse de Consiliul de Securitate al ONU pentru a adopta o rezoluție menită să pună capăt vărsării de sânge din estul Alepului au eșuat;

K.  întrucât, la 3 octombrie 2016, SUA a anunțat că intenționează să suspende participarea sa la demersurile desfășurate în cooperare cu Rusia prin intermediul canalelor bilaterale, instituite cu scopul de a sprijini încetarea ostilităților; întrucât, la 15 octombrie, miniștrii de externe din Statele Unite, Rusia, Iran, Irak, Arabia Saudită, Turcia, Qatar, Iordania și Egipt s-au reunit la Lausanne,

1.  se declară profund șocat de violența conflictului din Siria; condamnă categoric toate atacurile împotriva civililor și a infrastructurilor civile, continuarea asediilor în Siria și blocarea accesului organizațiilor umanitare la sirienii care au nevoie de ajutor;

2.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la suferința umană din zonele asediate din Alep și din întreaga țară, care afectează multe femei și copii, care nu au acces la bunuri umanitare esențiale și care au nevoie disperată de alimente, apă potabilă și furnituri medicale;

3.  regretă profund și condamnă categoric atacurile recente asupra unui convoi de ajutor umanitar de urgență și asupra unui depozit al Semilunii Roșii de lângă Alep, ca încălcări grave și alarmante ale dreptului umanitar internațional și, probabil, crime de război; omagiază memoria lucrătorilor umanitari care și-au pierdut viața în operațiunile întreprinse în sprijinul populației din Alep și din întreaga Sirie și adresează condoleanțele cele mai sincere familiilor și prietenilor victimelor;

4.  reiterează solicitarea sa ca cei vinovați de crime de război și crime împotriva umanității să suporte consecințele și să fie trași la răspundere; subliniază că persoanele care se fac vinovate de crime împotriva minorităților religioase, etnice și a altor grupuri și minorități ar trebui, de asemenea, să fie aduse în fața justiției; consideră că Curtea Penală Internațională ar trebui sesizată în legătură cu situația din Siria; solicită Consiliului de Securitate al ONU să ia măsurile necesare în acest scop;

5.  salută concluziile Consiliului referitoare la Siria din 17 octombrie 2016 și concluziile Consiliului European referitoare la Siria din 20 și 21 octombrie 2016; își exprimă sprijinul pentru apelul lansat de UE, care a solicitat încetarea tuturor operațiunilor de survolare a orașului Alep de către avioane militare; încetarea imediată a ostilităților și monitorizarea acesteia prin intermediul unui mecanism solid și transparent; încetarea asediilor; și garantarea, de către toate părțile, a accesului durabil și neîngrădit al populației de pe tot teritoriul țării la ajutorul umanitar;

6.  subliniază că regimul sirian poartă responsabilitatea principală pentru protejarea populației siriene; condamnă cu fermitate atacurile excesive și disproporționate ale regimului și aliaților săi împotriva populației civile, în special a copiilor, a personalului medical și umanitar și a infrastructurilor civile și umanitare și subliniază că aceste atacuri au fost comise în mod deliberat și fără discernământ;

7.  solicită eliberarea imediată a tuturor persoanelor private de libertate în mod arbitrar și încetarea utilizării torturii și a altor rele tratamente, precum și a practicii disparițiilor forțate, în conformitate cu Rezoluția 2139 din 22 februarie 2014 a Consiliului de Securitate al ONU; solicită să se asigure accesul imediat și neîngrădit al observatorilor internaționali responsabili pentru monitorizarea condițiilor de detenție la deținuții din Siria;

8.  subliniază faptul că UE a solicitat Rusiei, inclusiv în calitate de copreședinte al Grupului internațional de sprijin pentru Siria (ISSG), să depună toate eforturile necesare, prin intermediul politicilor și al acțiunilor corespunzătoare, pentru a pune capăt bombardamentelor lipsite de discernământ ale regimului sirian, a facilita încetarea ostilităților, a garanta accesul imediat și extins al organizațiilor umanitare la populație și a crea condițiile adecvate pentru o tranziție politică credibilă și incluzivă;

9.  condamnă cu fermitate lansarea aleatorie a unui număr mare de rachete de către anumite grupări armate ale opoziției asupra suburbiilor civile din vestul Alepului; subliniază că, potrivit relatărilor, numeroși civili, inclusiv copii, au fost răniți sau uciși în urma acestor atacuri;

10.  condamnă cu fermitate încălcările drepturilor omului, crimele de război și crimele împotriva umanității comise de Da’esh/ISIL; salută angajamentul asumat de grupul celor cinci națiuni (Statele Unite, Franța, Germania, Italia și Marea Britanie) și de VP/ÎR de a eradica gruparea Da’esh/ISIL de pe teritoriul Siriei și al Irakului; sprijină eforturile depuse de Coaliția mondială de combatere a Statului Islamic în Irak și Levant (Da’esh/ISIL); subliniază faptul că este important să se ofere protecție și sprijin persoanelor vizate de Da’esh/ISIL;

11.  condamnă ferm atrocitățile comise de Frontul Al-Nusra; sprijină apelul grupului celor cinci națiuni și al VP/ÎR către toate grupările armate implicate în conflictul din Siria de a înceta orice colaborare cu Frontul Al-Nusra;

12.  solicită să se adopte măsuri pentru a garanta că sprijinul material și financiar nu ajunge la persoane, grupuri, întreprinderi sau entități care au legătură cu grupările calificate de ONU drept organizații teroriste;

13.  solicită să fie respectat de către toți dreptul minorităților religioase din Siria, inclusiv al creștinilor, de a continua să trăiască în patria lor tradițională și istorică cu demnitate, în condiții de egalitate și siguranță, precum și de a-și putea practica pe deplin și în mod liber religia și credințele, fără a fi supuse vreunei forme de constrângere, violență ori discriminare; susține dialogul interreligios pentru promovarea înțelegerii reciproce și combaterea fundamentalismului;

14.  salută inițiativa umanitară de urgență a UE pentru Alep, care, pe lângă mobilizarea fondurilor pentru nevoile umanitare stringente, urmărește să asigure evacuarea medicală a persoanelor rănite sau bolnave din estul Alepului, în special a femeilor, copiilor și persoanelor în vârstă; remarcă faptul că Consiliul European i-a adresat VP/ÎR invitația de a continua, în cooperare cu Comisia, eforturile depuse pentru implementarea inițiativei umanitare de urgență și de a continua, în același timp, evacuările medicale în cooperare cu ONU;

15.  salută prioritățile parteneriatelor și pactelor cu Iordania pentru perioada 2016-2018 și cu Libanul pentru perioada 2016-2020; remarcă că pactele reprezintă cadrul prin care se traduc în acțiuni angajamentele reciproce luate cu ocazia Conferinței de la Londra din 4 februarie 2016 privind „Sprijinul pentru Siria și pentru regiune”;

16.   solicită insistent tuturor participanților la Grupul internațional de sprijin pentru Siria (GISS) să reia negocierile pentru a facilita încheierea unui armistițiu stabil și să își intensifice acțiunile pentru a ajunge la o soluție politică de durată în Siria; subliniază că actorii regionali, în special țările învecinate, poartă o responsabilitate specială; sprijină întru totul eforturile depuse de trimisul special al ONU, Staffan de Mistura, în această privință;

17.  își reiterează solicitarea adresată VP/ÎR de a-și intensifica eforturile pentru a defini o strategie comună a UE-Siria, care ar trebui urmărească facilitarea unui acord politic în Siria și să includă instrumente de monitorizare și de punere în executare, pentru a consolida respectarea acordurilor și a obligațiilor asumate în cadrul GISS; subliniază că Consiliul European a invitat ÎR/VP să stabilească relații cu actori cheie din regiune privind o tranziție politică și privind pregătirile pentru procesul de reconciliere și reconstrucție postconflict; evidențiază faptul că, în urma reuniunii Consiliului European, VP/ÎR a efectuat o vizită în Iran și Arabia Saudită, pentru a discuta cu actorii majori din regiune viitorul Siriei; subliniază că Consiliul a invitat ÎR/VP să continue această activitate de cooperare cu actorii cheie din regiune, în sprijinul eforturilor depuse de trimisul special al ONU, Staffan de Mistura;

18.  consideră că UE și statele sale membre pot juca un rol important în găsirea unei soluții politice la conflictul din Siria; salută faptul că UE și statele sale membre vor explora, în viitor, posibilitățile de a acționa în mod concertat, apelând, printre altele, la sprijinul Adunării Generale a ONU;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, trimisului special al Secretarului General al ONU pentru Siria, membrilor Grupului internațional de sprijin pentru Siria, precum și tuturor părților implicate în conflictul din Siria.

(1)

JO L 293, 28.10.2016, p. 25.

(2)

JO L 293, 28.10.2016, p. 36.

(3)

JO L 305 I, 28.10.2016, p. 1.

(4)

JO L 305 I, 14.11.2016, p. 4.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate