Предложение за резолюция - B8-1251/2016Предложение за резолюция
B8-1251/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Сирия

21.11.2016 - (2016/2933(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Изабела Адинолфи, Роландас Паксас от името на групата EFDD

Процедура : 2016/2933(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-1251/2016
Внесени текстове :
B8-1251/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8-1251/2016

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Сирия

(2016/2933(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Сирия, включително резолюцията от 6 октомври 2016 г.[1],

–  като взе предвид резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека, приета на 21 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини относно Сирия,

–  като взе предвид доклада на независимата международна анкетна комисия от 23 ноември 2011 г. относно Сирийската арабска република,

–  като взе предвид относимите резолюции на Съвета за сигурност на ООН,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Сирия, включително тези от 14 ноември 2016 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че броят на смъртните случаи в сирийската петгодишна гражданска война надхвърли 400 000; като има предвид масовите и повтарящи се случаи на нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право, извършвани от всички страни в конфликта; като има предвид, че извършителите на тези престъпления остават ненаказани;

Б.  като има предвид, че Съветът за сигурност на ООН не успя да приеме два проекта на резолюции относно Сирия въпреки призивите за спешни действия за предотвратяване на непосредствената хуманитарна катастрофа в Алепо;

В.  като има предвид, че сложното и объркващо естество на сирийското бойно поле, което се характеризира с многобройни местни конфликти из цялата страна и разнообразие на участниците, затруднява изключително възможността за каквото и да било примирие;

Г.  като има предвид, че на 14 ноември 2016 г. Съветът добави 17 министри и управителя на Централната банка на Сирия към списъка на лицата, подлежащи на ограничителни мерки на ЕС срещу сирийския режим заради отговорността си за жестоките репресии срещу цивилното население в Сирия, облагодетелстването от или подкрепата за режима и/или обвързаността си с такива лица;

Д.  като има предвид, че Русия на няколко пъти обяви едностранно примирие, за да се даде възможност за напускане на бунтовниците на източната част на Алепо; като има предвид, че бунтовниците, включително Джабхат Фатах ал-Шам, реагираха спрямо примирието чрез стартиране на широкомащабна офанзива срещу контролираната от правителството западна част на Алепо;

1.  изразява дълбоко безпокойство от увеличаващия се брой на жертвите сред цивилното население и от унищожаването на училища и болници, причинено от въздушни нападения в Алепо; припомня в това отношение, че специалният пратеник на генералния секретар на ООН за Сирия описа положението в източната част на Алепо като влошаващо се до „нови висоти на ужас“;

2.  припомня на всички страни в конфликта за задълженията им съгласно международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека, както и съгласно относимите решения на Съвета за сигурност на ООН относно положението в Сирия;

3.  приветства решението на генералния секретар на ООН да създаде вътрешна анкетна комисия на ООН за разследване на произшествието, свързано с бомбардирането на операцията за оказване на помощ на Урум ал-Кубра в Сирия, провеждана от ООН и Сирийския арабски червен полумесец;

4.  призовава сирийското правителство да предостави достъп на независими международни наблюдатели, като например независимата международна анкетна комисия за Сирийската арабска република с мандат от ООН, до всички лица, лишени от свобода, и да им разреши да извършват внезапни проверки на място на всички центрове за лишаване от свобода с цел проучване и наблюдение на условията, в които се намират задържаните лица;

5.  осъжда присъствието на чуждестранни бойци на територията на Сирия, по-специално на групировки, като Хизбула и иракските въоръжени групировки, тъй като те представляват основна пречка за мирното разрешаване на конфликта и заплаха за регионалната стабилност;

6.  осъжда нарастващия брой терористични нападения, извършвани в Алепо и в цялата страна от т.нар. „Ислямска държава в Ирак и Леванта“ (ИДИЛ/Даиш, Джабхат Фатах ал-Шам) и всички други физически лица и групировки, обвързани с тях; подчертава, че всички лица, отговорни за нарушаване на международното хуманитарно право и на международното право в областта на правата на човека, трябва да бъдат подведени под отговорност;

7.  призовава регионалните участници да действат конструктивно, като се въздържат от подклаждане на конфликта и гарантират, че до групировките, обвързани с ИДИЛ/Даиш, Джабхат Фатах ал-Шам или Хизбула, не достига материална и финансова подкрепа;

8.  приветства напредъка, постигнат от операцията „Гневът на Ефрат“, лансирана в началото на този месец от кюрдски и арабски бойци с цел повторно превземане на бастиона на ИДИЛ/Даиш в Рака; изразява дълбока загриженост относно многобройните съобщения за убийството на стотици цивилни лица по време на въздушните удари срещу обектите на ИДИЛ/Даиш в този град;

9.  категорично осъжда използването на блокади и лишаване на цивилното население от храна като военен метод; призовава участниците на място да осигурят бърз, безопасен и устойчив достъп на хуманитарната помощ на хуманитарните агенции на ООН и техните партньори по изпълнението, включително през линиите на конфликта;

10.  споделя мнението на ООН във връзка с рисковете от гладуване в източната част на Алепо, тъй като от средата на юли досега не са възстановени доставките на храна в града; настоятелно призовава ЕС да работи съвместно с регионалните и международните партньори, за да се постигнат условията, позволяващи незабавно и трайно примирие, с цел да се предостави възможност за достигане на храна и на хуманитарна помощ до източната част на Алепо, в която около 250 000 жители живеят под обсада от месеци насам;

11.  изразява пълната си подкрепа за усилията на специалния пратеник на ООН Стафан де Мистура и призовава страните в конфликта в Сирия да му сътрудничат конструктивно и добросъвестно с цел справяне с неотложното положение в Алепо;

12.  подчертава, че единственото устойчиво решение на настоящата криза в Сирия е посредством всеобхватен и ръководен от Сирия политически процес, който да отговаря на законните стремежи на сирийския народ;

13.  призовава ЕС да изпълни изцяло своята роля чрез ефективна и съгласувана външна политика относно Сирия, която да не е ограничена само до хуманитарни действия; подкрепя подхода на ЗП/ВП, а именно да се достигне до основните участници в региона по отношение на подготовката на процесите на помирение и възстановяване след конфликта;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на Обединените нации, на специалния пратеник на ООН и Арабската лига в Сирия, както и на всички страни, участващи в конфликта в Сирия.