Propunere de rezoluţie - B8-1251/2016Propunere de rezoluţie
B8-1251/2016

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Siria

21.11.2016 - (2016/2933(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas în numele Grupului EFDD

Procedură : 2016/2933(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-1251/2016
Texte depuse :
B8-1251/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8-1251/2016

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Siria

(2016/2933(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Siria, în special cea din 6 octombrie 2016[1],

–  având în vedere rezoluția Consiliului ONU pentru Drepturile Omului adoptată la 21 octombrie 2016,

–  având în vedere declarațiile referitoare la Siria ale Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini,

–  având în vedere raportul Comisiei internaționale independente de anchetă cu privire la Republica Arabă Siriană,

–  având în vedere rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU,

–  având în vedere concluziile Consiliului referitoare la Siria, inclusiv cele din 14 noiembrie 2016,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât numărul de decese după cinci ani de război civil în Siria a depășit 400 000; întrucât toate părțile implicate în conflict au comis încălcări grave și repetate ale drepturilor omului și ale dreptului umanitar internațional; întrucât autorii acestor crime rămân nepedepsiți;

B.  întrucât Consiliul de Securitate al ONU nu a reușit să adopte două proiecte de rezoluție referitoare la Siria, în ciuda solicitărilor pentru adoptarea unor măsuri urgente pentru a preveni o catastrofă umanitară iminentă în Alep;

C.  întrucât caracterul complex și confuz al câmpului de bătălie din Siria, cu multiple conflicte localizate în întreaga țară, caracterizat de o multitudine de actori, face ca orice acord de încetare a focului să fie extrem de dificil de obținut;

D.  întrucât, la 14 noiembrie 2016, Consiliul a hotărât să adauge 17 miniștri și pe guvernatorul Băncii Centrale a Siriei pe lista persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive ale UE împotriva regimului sirian pentru faptul că sunt răspunzătoare de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria, beneficiază de pe urma regimului sau îl sprijină și/sau sunt asociate cu astfel de persoane;

E.  întrucât Rusia a anunțat în mai multe rânduri încetări unilaterale ale focului pentru a permite forțelor rebele să părăsească estul Alepului; întrucât rebelii, inclusiv Jabhat Fateh al-Sham, au reacționat la oferta de încetare a focului prin lansarea unei ofensive împotriva părții de vest a orașului Alep controlată de guvern;

1.  este profund îngrijorat de numărul din ce în ce mai mare de victime în rândul civililor și de distrugerea școlilor și spitalelor cauzată de bombardamentele aeriene asupra Alepului; reamintește, în această privință, că trimisul special al Secretarului General pentru Siria a descris situația în curs de deteriorare din estul Alepului ca „noi culmi ale groazei”;

2.  reamintește tuturor părților obligațiile care le revin în conformitate cu dreptul internațional umanitar și cu dreptul internațional al drepturilor omului, precum și cu deciziile pertinente ale Consiliului de Securitate al ONU referitoare la situația din Siria;

3.  salută decizia Secretarului General al ONU de a institui o comisie de anchetă a ONU privind incidentul implicând bombardarea operațiunii de ajutor a ONU/Semilunii Roșii Arabe Siriene pentru Urum al-Kubra în Siria;

4.  invită guvernul sirian să permită accesul observatorilor internaționali independenți, cum ar fi Comisia internațională independentă de anchetă mandatată de ONU cu privire la Republica Arabă Siriană, la toate persoanele private de libertate, precum și să permită acestora să efectueze vizite de control neanunțate la toate locurile de detenție pentru a ancheta și monitoriza condițiile de detenție ale persoanelor încarcerate;

5.  denunță prezența unor combatanți străini pe teritoriul Siriei, în special grupuri precum milițiile Hezbollah și irakiene, întrucât acestea reprezintă un obstacol major în calea unei soluționări pașnice a conflictului și o amenințare la adresa stabilității în regiune;

6.  condamnă numărul tot mai mare de atacuri teroriste, în Alep și în întreaga țară, comise de așa-numitul Stat Islamic din Irak și Levant (ISIL/Da’esh), de Jabhat Fateh al-Sham, precum și de toate celelalte persoane și grupuri care au legătură cu acestea; subliniază că toți cei care se fac vinovați de încălcări ale dreptului internațional umanitar și ale dreptului internațional al drepturilor omului trebuie trași la răspundere;

7.  invită actorii regionali să acționeze într-un mod constructiv, să se abțină de la a alimenta conflictul și să se asigure că sprijinul material și financiar nu ajunge la grupurile care au legătură cu ISIL/Da’esh, Jabhat Fateh al-Sham sau Hezbollah;

8.  salută progresele realizate de operațiunea „Furia Eufratului” lansată la începutul acestei luni de către luptători kurzi și arabi pentru a captura bastionul Raqqa al ISIL/Da’esh; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la numeroasele rapoarte care documentează moartea a sute de civili provocată de atacurile aeriene împotriva țintelor ISIL/Da’esh din acest oraș;

9.  critică cu asprime utilizarea blocadei și a înfometării civililor ca metodă de luptă; invită actorii de pe teren să permită accesul umanitar rapid, sigur și susținut la agențiile umanitare ale ONU și la partenerii acestora însărcinați cu punerea în aplicare, inclusiv dincolo de liniile de conflict;

10.  împărtășește preocupările ONU cu privire la riscul de foamete în estul Alepului, având în vedere faptul că de la mijlocul lunii iulie nu a mai avut loc nicio aprovizionare cu alimente a orașului; îndeamnă UE să colaboreze cu partenerii regionali și internaționali pentru a îndeplini condițiile care să permită o încetare imediată și durabilă a focului pentru a permite aprovizionarea cu produse alimentare și ajutoare umanitare a estului orașului Alep, unde circa 250 000 de locuitori trăiesc sub asediu de mai multe luni;

11.  își exprimă sprijinul deplin pentru eforturile depuse de trimisul special al ONU, Staffan de Mistura, și invită părțile la conflictul sirian să coopereze în mod constructiv și cu bună credință cu acesta pentru a pune capăt situației urgente din Alep;

12.  subliniază faptul că singura soluție sustenabilă la actuala criză din Siria este un proces politic integrator, condus de sirieni, care să fie în măsură să răspundă aspirațiilor legitime ale poporului sirian;

13.  solicită UE să își joace pe deplin rolul său prin intermediul unei politici externe eficiente și coerente cu privire la Siria care să nu se limiteze la acțiunile umanitare; sprijină abordarea VP/ÎR, și anume de a intra în contact cu actorii-cheie din regiune pentru pregătirile în vederea reconcilierii și reconstrucției în perioada de după conflict;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Națiunilor Unite, trimisului special al ONU/Ligii Arabe în Siria și tuturor părților implicate în conflictul din Siria.