Предложение за резолюция - B8-1252/2016Предложение за резолюция
B8-1252/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Сирия

21.11.2016 - (2016/2933(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Марите Схаке, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Дита Харанзова, Мариел дьо Сарнез, Жерар Дьопре, Мартина Длабайова, Жузе Инасиу Фария, Мария Тереса Хименес Барбат, Мариан Харкин, Иван Яковчич, Петър Йежек, Илхан Кючюк, Луи Мишел, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Фредерик Рийс, Ясенко Селимович, Хану Такула, Павел Теличка, Рамон Тремоза и Балселс, Хилде Вотманс, Сесилия Викстрьом от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1249/2016

Процедура : 2016/2933(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-1252/2016
Внесени текстове :
B8-1252/2016
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B8-1252/2016

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Сирия

(2016/2933(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции, и по-специално резолюцията от 6 октомври 2016 г. относно положението в Сирия[1], от 12 април 2016 г. относно положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията[2], от 4 февруари 2016 г. относно систематичното масово избиване на религиозните малцинства от страна на т. нар. „ИДИЛ/Даиш“[3]и от 21 януари 2016 г. относно приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г.[4],

–  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини от 12 август 2016 г. относно последните терористични жестокости в Сирия и от 16 септември 2016 г. относно положението в Алепо,

–  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини и на члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и гражданската защита, Христос Стилянидис от 16 септември 2016 г. относно Сирия, от 20 септември 2016 г. относно въздушните удари срещу хуманитарния конвой на ООН/Сирийския червен полумесец, от 24 септември 2016 г. относно положението в Алепо, от 2 октомври 2016 г. относно извънредна хуманитарна инициатива за Алепо и от 25 октомври 2016 г. относно неотложната необходимост хуманитарната помощ да достигне Алепо,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 17 октомври 2016 г. и заключенията на Европейския съвет от 18 и 19 февруари 2016 г. и от 20 и 21 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид резолюции 2118, 2139, 2165, 2209, 2235, 2268, 2254 и 2258 на Съвета за сигурност на ООН ,

–  като взе предвид забележките на генералния секретар на ООН Бан Ки-Мун до Съвета за сигурност от 21 септември 2016 г. относно положението в Сирия и от 24 септември 2016 г. относно положението в Алепо, както и изявлението на неговия говорител от 30 септември 2016 г. относно анкетна комисия за Сирия,

–  като взе предвид докладите на Независимата международна анкетна комисия за Сирийската арабска република, създадена от Съвета на ООН по правата на човека,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че въпреки едностранните хуманитарни паузи в Алепо, обявени от правителството на президента Путин в сътрудничество с режима на Асад, и текущите дипломатически преговори в Женева, човешкото страдание на сирийския народ, все още не е приключило; като има предвид, че повече от четири милиона души живеят в обсадени градове и труднодостъпни области, в които основната водоснабдителна и електроснабдителна инфраструктура е унищожена; като има предвид, че в Алепо и в цяла Сирия съществува постоянна здравна криза; като има предвид, че според УНИЦЕФ над две трети от сирийците в региона нямат редовен достъп до вода и почти 6 милиона деца се нуждаят от спешна животоспасяваща помощ;

Б.  като има предвид, че плановете на ООН да евакуира тежко ранените цивилни лица от Алепо по време на едностранните хуманитарни паузи, обявени от Путин и Асад, бяха неуспешни и никаква хуманитарна помощ не е достигала до обсадените райони в източната част на Алепо от юли 2016 г.; като има предвид, че тези паузи не може да служат като заместител за неограничения и безпристрастен достъп за хуманитарна помощ и осигуряването на защитата на цивилното население в по-дългосрочен план; като има предвид, че всички страни в конфликта трябва да дават възможност на цивилните лица, желаещи да се евакуират, да правят това без каквито и да било ограничения;

В.  като има предвид, че на всички държави и страни, участващи в конфликта, трябва да се припомнят техните ангажименти в съответствие с Резолюция 2254 на Съвета за сигурност на ООН, и по-специално задължението да прекратят всякакви нападения срещу цивилни лица и цивилна инфраструктура и задължението за осигуряване на хуманитарен достъп в цялата страна; като има предвид, че Европейският съюз трябва да използва всичките си инструменти, включително налагането на санкции, за да гарантира пълното спазване от всички страни на тази резолюция;

Г.  като има предвид, че над 400 000 души, по-голямата част от които цивилни лица, са загубили живота си от началото на конфликта в Сирия през 2011 г.; като има предвид, че масовите и нееднократни случаи на нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право са извършвани от всички страни в конфликта, включително незаконни убийства, изтезания и малтретиране, масови и произволни арести, целенасочени и безразборни нападения над цивилни лица, колективни наказания, нападения срещу медицински персонал и лишаване от храна и вода; като има предвид, че режимите на Асад и Путин използват глада като средство за водене на война, включително чрез блокиране на достъпа до нуждаещите се и блокиране на доставката на спешно необходими стоки;

Д.  като има предвид, че Независимата международна анкетна комисия за Сирийската арабска република с мандат на ООН и групи за правата на човека са събрали доказателства, че поне 200 000 души са били задържани от сирийското правителство при нечовешки условия на задържане; като има предвид, че хиляди сирийци са загубили живота си по време на задържане от сирийското правителство в последните години поради изтезания и болести; като има предвид, че насилствените изчезвания и ужасяващото малтретиране на затворници са широко разпространени; като има предвид, че сирийските органи се опитват да държат в тайна информацията относно своите центрове за задържане, като отказват достъп на признатите международни наблюдатели на условията на задържане; като има предвид, че на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) от 2011 г. е било разрешено да посети само няколко затвора;

Е.  като има предвид, че сирийският режим използва продължителни обсади, блокади, принудителни евакуации и хуманитарните паузи, наложени от президента Путин и режима на Асад, за промяна на демографската структура на сирийските градове; като има предвид, че такива обсади и евакуации сами по себе си представляват нарушения на международното хуманитарно право; като има предвид, че сирийският режим е принудил живущите в предградията на Дамаск и Хомс, които преди това са били контролирани от опозиционните сили, да се преместят в провинция Идлиб; като има предвид, че сирийският режим използва блокади на помощта, храната и основните продукти, както и бомбардировки на граждански обекти, включително болници, за да изсели насилствено населението от източната част на Алепо; като има предвид, че принудителното преместване на хора в резултат от това ще доведе до по-нататъшно разделяне на страната;

Ж.  като има предвид, че причините сирийското цивилно население да напуска домовете си са насилието и престъпленията срещу цивилни лица, липсата на достъп до храна, вода, медицинска помощ и спешно необходими стоки, осъдителното третиране на хората в затворите и центровете за задържане, както и нарастването на екстремизма и джихадизма; като има предвид, че 50% от сирийското население са се превърнали в разселени лица; като има предвид, че понастоящем има над 6,5 милиона вътрешно разселени лица в рамките на Сирия; като има предвид, че 4,5 милиона сирийски бежанци са избягали в Турция, Ливан, Йордания, Египет и Ирак; като има предвид, че приблизително един милион сирийски бежанци са избягали в ЕС;

З.  като има предвид, че независимата и неутрална експертна група на съвместния механизъм за разследване (СМР), създаден от ООН, публикува трети доклад на 28 октомври 2016 г., в който се констатира трети инцидент, при който сирийските правителствени сили са използвали хеликоптери, за да хвърлят варелни бомби, пълни с токсични химикали, след като вече бяха открити доказателства за използване на токсични химикали в два предишни инцидента;

И.  като има предвид, че сирийското правителство се присъедини към Конвенцията за забрана на химическото оръжие на 14 октомври 2013 г.; като има предвид, че сирийският режим твърдеше, че е предоставил пълен списък на своите запаси от химическо оръжие през септември 2013 г.; като има предвид, че тези химически оръжия бяха впоследствие унищожени в рамките на мисия, ръководена от Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО); като има предвид, че през април 2015 г. и август 2016 г. болници са докладвали за използване на газообразен хлор от страна на режима на Асад, включително в Алепо; като има предвид, че ОЗХО нееднократно открива следи от химически оръжия и агенти в лаборатории и военни съоръжения, които не са били докладвани пред ОЗХО от страна на режима на Асад; като има предвид, че ОЗХО разполага с доказателства за използването на серен иприт от т.нар. Ислямска държава, по време на нападение срещу Марея през август 2015 г.;

Й.  като има предвид, че т.нар. Ислямска държава продължава да контролира големи части от Сирия, включително т.нар. своя столица Рака; като има предвид, че бойци от т.нар. Ислямска държава извършват тежки военни престъпления и престъпления срещу човечеството, включително геноцид срещу етнически и религиозни малцинства, крайни актове на изтезание, унищожаване на културното наследство, поробване, крайни форми на сексуално насилие срещу момичета и жени, принудителни бракове, набиране на деца войници и трафик на хора; като има предвид, че транснационалният характер на т.нар. Ислямска държава представлява заплаха за по-широкия регион и международната сигурност;

К.  като има предвид, че всички тези престъпления са останали ненаказани до този момент; като има предвид, че всички отговорни за нарушения на международното право трябва да бъдат подвеждани под отговорност; като има предвид, че отговорността, правосъдието, принципите на правовата държава и борбата срещу безнаказаността са съществени елементи, върху които се основават мирът и разрешаването на конфликти, помирението и усилията за възстановяване;

Л.  като има предвид, че на 16 ноември 2016 г. Русия реши да оттегли своя подпис от Римския статут;

М.  като има предвид, че с нови военни действия от страна на Сирийските демократични сили, подкрепяни от ръководената от САЩ коалиция, се подготвя освобождаването на северна Сирия, и по-специално на Рака, от т.нар. Ислямска държава; като има предвид, че дългосрочният успех на тези действия зависи от задълбочаването на координацията между всички партньори в борбата с т.нар. Ислямска държава, зачитането на основните човешки права на цивилните лица, живеещи в този регион, и съсредоточаването върху възстановяване на местното управление и помирението след конфликта;

Н.  като има предвид, че регионални участници продължават да играят неконструктивната роля в сирийския конфликт, като оказват политическа и логистична подкрепа и доставят оръжие на въоръжени групировки, милиции и бойци, както и на терористични организации; като има предвид, че иранската подкрепа, както пряка, така и чрез направлявани групи, позволява на режима на Асад да продължи своите брутални нападения над сирийското население; като има предвид, че бойци и терористични групи, включително Хизбула, подкрепяни от Иран, продължават да се борят срещу опозиционните групи, подкрепяни от международната коалиция;

О.  като има предвид, че ЕС е основният донор на хуманитарна помощ в Сирия; като има предвид, че липсата на обща позиция не дава възможност за по-силна водеща роля на ЕС за решаване на войната в Сирия чрез преговори; като има предвид, че ЕС следва да задълбочи своята роля и влияние в тази връзка и да представи нови стратегии, които да улесняват текущите мирни преговори; като има предвид, че заместник-председателят/върховен представител и Комисията са поели ангажимент за прилагане на стратегия на ЕС за Сирия през първото тримесечие на 2017 г.; като има предвид, че след заседанието на Европейския съвет заместник-председателят/върховен представител посети в рамките на тази стратегия Иран и Саудитска Арабия като част от активното ангажиране на ключови участници в региона относно бъдещето на Сирия;

П.  като има предвид, че на всички страни трябва да се припомни още веднъж необходимостта от разрешаване на конфликта в Сирия чрез мирен диалог и необходимостта от направляван от Сирия политически процес, водещ до преход, който да отговаря на законните стремежи на сирийския народ;

1.  изразява изключителна загриженост за хуманитарната катастрофа в Сирия и безизходицата в мирните преговори; отново посочва, че всички участници в конфликта имат моралното задължение да осигурят изцяло защитата на хуманитарните работници и цивилните лица по всяко време; призовава всички страни да разрешат безпрепятствен и непрекъснат хуманитарен достъп и доставка на спешно необходими стоки, по-специално в обсадените и труднодостъпните райони; призовава за обявяването на забранена за полети зона над Алепо, за да се даде възможност за доставката на хуманитарна помощ и за евакуацията на ранените цивилни лица;

2.  настоятелно призовава всички страни в конфликта да подновят и да активизират политическите преговори във възможно най-кратък срок в очакване да се установи ново и стабилно примирие, което следва да включва разпоредби, гарантиращи правосъдие в условията на преход в Сирия след конфликта; подчертава, че тези мирни преговори следва да доведат до прекратяване на враждебните действия и политически преход, направляван от Сирия, спрямо който Сирия има ангажираност; напълно подкрепя мирните преговори и усилията на специалния пратеник на ООН Стафан де Мистура;

3.  призовава режима на Асад и президента Путин незабавно да прекратят всички нападения срещу цивилни лица и граждански инфраструктури, както и да сложат край на всички обсади и на липсата на достъп за хуманитарната помощ до нуждаещите се в Сирия; призовава президента Путин конкретно да се въздържа от всякакви военни действия и безразборни нападения от руските военни кораби в Средиземно море срещу цивилни лица в Сирия; припомня, че военните офанзиви не могат да донесат победа или да наложат мир, а само удължават кръвопролитията;

4.  призовава да се наложат санкции на режима на Путин в Русия, ако той продължава да нарушава резолюции на Съвета за сигурност на ООН и ако той продължава да извършва военни престъпления в Сирия; изразява сериозно съжаление, че не беше постигнато споразумение в Европейския съвет на 20 октомври 2016 г. относно санкции срещу режима на Путин в Русия заради нападенията му над сирийското население;

5.  призовава институциите на ЕС и държавите членки да оказват пълна подкрепа за ООН и ОЗХО, за да могат те да продължат да разследват използването и унищожаването на химическите оръжия от всички участници в Сирия;

6.  настоятелно призовава заместник-председателя/върховен представител, Комисията и Европейския съвет изрично да използват всички средства за влияние, с които разполагат, за да гарантират, че Иран няма да продължава с разрушителната си роля в сирийския конфликт;

7.  призовава всички страни в сирийския конфликт, контролиращи затвори и центрове за задържане, да дадат на международните организации, включително на МКЧК, безпрепятствен достъп до тези съоръжения и до лицата, задържани или лишени от свобода в тях;

8.  припомня, че категорично осъжда жестокостите, извършвани от режима на Асад, т.нар. Ислямска държава, Ал-Нусра и други терористични организации – жестокости, които могат да се считат за тежки военни престъпления и престъпления срещу човечеството; призовава като основен приоритет да бъдат запазени доказателствата, цифрови и други, за тези военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършвани от всички страни, за да се гарантира търсенето на отговорност и да бъдат изправени извършителите пред правосъдието; подчертава спешната необходимост събирането на доказателства да започне незабавно;

9.  призовава всички страни, участващи във военните действия, да спазват международното хуманитарно право и нормите за правата на човека и да зачитат принципите на пропорционалност и разграничаване, за да се сведат до минимум жертвите;

10.  изразява дълбоката си съпричастност със сирийците, които живеят в обсадените райони на Алепо и в цяла Сирия, включително много деца, които нямат достъп до основни хуманитарни стоки и отчаяно се нуждаят от храна, чиста вода и медицински продукти; подчертава, че сирийският режим носи основната отговорност за защитата на сирийското население;

11.  изразява силно съжаление за атмосферата на безнаказаност за извършителите на тежки престъпления по време на войната в Сирия; счита, че непонасянето на отговорност поражда нови жестокости и задълбочава страданието на жертвите; в този контекст изразява съжаление за ветото на Русия и Китай в качеството им на постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, наложено върху сезирането на Международния наказателен съд относно положението в Сирия; призовава ЕС и неговите държави членки да предприемат нови стъпки за преодоляване на тази безнаказаност, при необходимост чрез създаването на трибунал за военни престъпления;

12.  остава убеден, че не може да има ефективно решаване на конфликта, помирение и устойчив мир в Сирия, ако не се потърси отговорност от всички страни за престъпленията, извършени по време на конфликта; настоятелно призовава държавите членки да вземат всички необходими мерки за подвеждането под отговорност на предполагаемите извършители, по-специално чрез прилагането на принципа на универсалната компетентност и чрез разследване и наказателно преследване на гражданите на ЕС, отговорни за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени в Сирия;

13.  настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да оказват натиск върху всички страни в конфликта в Сирия за спазване на разпоредбите относно правата на човека и хуманитарните разпоредби от резолюция 2139 на Съвета за сигурност на ООН, включително чрез прекратяване на практиката на изтезания и други форми на малтретиране, и призовава за незабавен и безпрепятствен достъп на признатите международни наблюдатели на условията на задържане до всички лишени от свобода лица в Сирия;

14.  приветства добавянето на 17 министри и на управителя на Централната банка на Сирия към списъка на лицата, подлежащи на ограничителни мерки на ЕС поради своя дял от отговорността за репресиите срещу цивилното население в страната;

15.  приветства и подчертава решителното значение на работата на местните и международните организации на гражданското общество при документирането на доказателствата за военни престъпления, престъпления срещу човечеството и други нарушения; призовава ЕС и неговите държави членки да предоставят допълнително и цялостно подпомагане на тези участници;

16.  приветства приоритетите за партньорство и пактовете с Ливан за периода 2016 – 2020 г. и все още несключените приоритети за партньорство и пакт с Йордания за периода 2016 – 2018 г.; отбелязва, че пактовете задават рамката, чрез която взаимните ангажименти, поети по време на Лондонската конференция за подкрепа за Сирия и региона от 4 февруари 2016 г., се превръщат в дела;

17.  настоява, че е важно ЕС и неговите държави членки да изградят план за дългосрочното възстановяване и реконструкцията на Сирия, включително чрез финансови средства и мерки, предназначени да насърчат помирението, да изградят доверие и да укрепят принципите на правовата държава; отново изразява пълната си подкрепа за продължаващата хуманитарна инициатива на ЕС за Алепо и настоятелно призовава всички страни да улеснят нейното прилагане;

18.  призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят изграждането на капацитета и гражданското общество в Сирия, включително със и чрез участници, които насърчават правата на човека, равенството, демокрацията и овластяването, и където е възможно, този процес вече да започне в освободените територии в Сирия и с участието на сирийските бежанци, живеещи в изгнание в региона или в Европа; подчертава, че подобно изграждане на капацитет следва да подпомага сирийците при управлението на прехода;

19.  настоятелно призовава Европейския съвет да предприеме нови стъпки, за да гарантира ефективен европейски отбранителен съюз за справяне с предизвикателствата в съседните на ЕС региони;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Обединените нации, на членовете на Международната група за подкрепа на Сирия, както и на всички страни, участващи в конфликта в Сирия.