Návrh usnesení - B8-1252/2016Návrh usnesení
B8-1252/2016

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Sýrii

21.11.2016 - (2016/2933(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1249/2016

Postup : 2016/2933(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-1252/2016
Předložené texty :
B8-1252/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-1252/2016

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Sýrii

(2016/2933(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení ze dne 6. října 2016 o situaci v Sýrii[1], ze dne 12. dubna 2016 o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci[2], ze dne 4. února 2016 o systematickém masovém vyvražďování náboženských menšin tzv. Islámským státem v Iráku a Sýrii (ISIS/Dá'iš)[3] a ze dne 21. ledna 2016 o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2016[4],

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 12. srpna 2016 o posledních hrůzných teroristických činech v Sýrii a ze dne 16. září 2016 o situaci v Aleppu,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové a komisaře pro humanitární pomoc a civilní ochranu Christose Stylianidise ze dne 16. září 2016 o Sýrii, ze dne 20. září 2016 o leteckých útocích na konvoj humanitární pomoci OSN / syrského Červeného půlměsíce, ze dne 24. září 2016 o situaci v Aleppu, ze dne 2. října 2016 o mimořádné humanitární iniciativě pro Aleppo a ze dne 25. října 2016 o naléhavé nutnosti dostat humanitární pomoc do Aleppa,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 17. října 2016 a závěry Evropské rady ze dnů 18.–19. února 2016 a 20.–21. října 2016,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2118, 2139, 2165, 2209, 2235, 2268, 2254 a 2258,

–  s ohledem na komentář, který pronesl generální tajemník OSN Pan Ki-mun dne 21. září 2016 v Radě bezpečnosti k situaci v Sýrii a dne 24. září 2016 k situaci v Aleppu a na prohlášení jeho mluvčího ze dne 30. září 2016 o výboru pro vyšetření událostí v Sýrii,

–  s ohledem na zprávy nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Syrskou arabskou republiku, která byla zřízena Radou OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že navzdory jednostranným humanitárním přestávkám, které v Aleppu vyhlásila vláda prezidenta Putina ve spolupráci s Asadovým režimem, a navzdory pokračujícím diplomatickým jednáním v Ženevě utrpení syrského lidu dosud neskončilo; vzhledem k tomu, že více než čtyři miliony lidí žije v obléhaných městech a obtížně přístupných oblastech, kde byla zničena základní infrastruktura pro dodávky vody a elektrické energie; vzhledem k tomu, že v Aleppu a celé Sýrii panuje trvale kritická zdravotní situace; vzhledem k tomu, že podle organizace UNICEF nemají více než dvě třetiny Syřanů v této oblasti pravidelný přístup k vodě a přibližně 6 milionů dětí zde naléhavě potřebuje životně důležitou pomoc;

B.  vzhledem k tomu, že plány OSN na evakuaci vážně zraněných civilistů z Aleppa během jednostranných humanitárních přestávek vyhlášených Putinem a Asadem neuspěly a že od července 2016 se nemůže žádná humanitární pomoc dostat do obléhaných částí východního Aleppa; vzhledem k tomu, že tyto přestávky nemohou nahradit neomezený a nestranný přístup k humanitární pomoci a dlouhodobější zajištění ochrany civilního obyvatelstva; vzhledem k tomu, že civilistům, kteří chtějí odejít, musí všechny strany konfliktu umožnit odchod bez jakýchkoli omezení;

C.  vzhledem k tomu, že všem zemím a stranám zapojeným do konfliktu musí být připomenuty jejich závazky vyplývající z rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2254, zejména jejich povinnost ukončit veškeré útoky na civilisty a civilní infrastrukturu a povinnost zajistit v celé zemi přístup k humanitární pomoci; vzhledem k tomu, že Evropská unie musí využít všech svých nástrojů, včetně ukládání sankcí, aby zajistila plné dodržování této rezoluce všemi stranami;

D.  vzhledem k tomu, že od začátku konfliktu, který vypukl v roce 2011, zahynulo v Sýrii přes 400 000 osob, převážně civilistů; vzhledem k tomu, že všechny strany konfliktu se opakovaně dopouštějí masivního porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, včetně nezákonného zabíjení, mučení a špatného zacházení, hromadného a svévolného zatýkání, cílených i nahodilých útoků na civilisty, kolektivních trestů, útoků na zdravotnické pracovníky a odpírání potravin a vody; vzhledem k tomu, že režimy prezidentů Asada a Putina používají jako válečnou zbraň hladovění, včetně blokování přístupu k potřebným a blokování dodávek zboží určeného pro pomoc v nouzi;

E.  vzhledem k tomu, že nezávislá mezinárodní vyšetřovací komise s mandátem OSN pro Syrskou arabskou republiku shromáždila společně s lidskoprávními skupinami důkazy o tom, že syrská vláda uvěznila přinejmenším 200 000 v nelidských podmínkách; vzhledem k tomu, že v posledních letech tisíce Syřanů v syrských státních věznicích zemřely na následky mučení a onemocnění; vzhledem k tomu, že velmi často se objevují případy násilného zmizení a děsivého zneužívání vězňů; vzhledem k tomu, že syrské orgány se pokusily utajit informace o svých detenčních zařízeních, neboť odpírají přístup uznávaným mezinárodním organizacím pro monitorování podmínek zadržování; vzhledem k tomu, že Mezinárodnímu výboru Červeného kříže bylo od roku 2011 povoleno navštívit pouze několik věznic;

F.  vzhledem k tomu, že syrský režim využívá zdlouhavá obléhání, blokády, nucené evakuace a humanitární přestávky diktované prezidentem Putinem a Asadovým režimem, aby změnil demografické složení syrských měst; vzhledem k tomu, že taková obléhání a takové evakuace jsou samy o sobě porušením mezinárodního humanitárního práva; vzhledem k tomu, že syrský režim donutil obyvatele předměstí Damašku a Homsu, která byla dříve pod kontrolou opozičních sil, aby přesídlili do provincie Idlib; vzhledem k tomu, že syrský režim využívá blokády pomoci a dodávek potravin a základních produktů jakož i bombardování civilních cílů, včetně nemocnic, k tomu, aby donutil obyvatele východního Aleppa k vysídlení; vzhledem k tomu, že výsledný nedobrovolný přesun obyvatelstva povede k dalšímu rozdělení země;

G.  vzhledem k tomu, že násilí a trestné činy páchané na civilním obyvatelstvu, nedostatečný přístup k potravinám, vodě, lékařské pomoci a ke zboží pro pomoc v nouzi, zavrženíhodné zacházení se zadrženými a vězněnými a nárůst extremismu a džihádismu jsou důvody, které syrské civilní obyvatelstvo nutí k opouštění domovů; vzhledem k tomu, že došlo k vysídlení 50 % syrského obyvatelstva; vzhledem k tomu, že v Sýrii je v současné době více než 6,5 milionu vnitřně vysídlených osob; vzhledem k tomu, že 4,5 milionu syrských uprchlíků odešlo do Turecka, Libanonu, Jordánska, Egypta a Iráku; vzhledem k tomu, že přibližně jeden milion syrských uprchlíků odešel do EU;

H.  vzhledem k tomu, že nezávislý a neutrální panel odborníků společného vyšetřovacího mechanismu OSN vydal dne 28. října 2016 třetí zprávu, v níž se uvádí, že již potřetí použila syrská vláda vrtulníky ke shazování sudových bomb s toxickými chemickými látkami, neboť použití toxických chemikálii bylo prokázáno ve dvou předchozích případech;

I.  vzhledem k tomu, že syrská vláda podepsala dne 14. října 2013 Úmluvu o chemických zbraních; vzhledem k tomu, že syrský režim údajně poskytl úplný seznam svých zásob chemických zbraní v září 2013; vzhledem k tomu, že tyto chemické zbraně byly následně zlikvidovány v rámci mise vedené Organizací pro zákaz chemických zbraní; vzhledem k tomu, že v dubnu 2015 a v srpnu 2016 oznámily nemocnice, že Asadův režim používá plynný chlor, a to mimo jiné v Aleppu; vzhledem k tomu, že Organizace pro zákaz chemických zbraní opakovaně našla stopy po chemických zbraních a činitelích v laboratořích a vojenských zařízeních, která Asadův režim této organizaci nenahlásil; vzhledem k tomu, že Organizace pro zákaz chemických zbraní má důkazy o tom, že takzvaný Islámský stát použil v srpnu 2015 při útoku na město Marea hořčičný plyn;

J.  vzhledem k tomu, že pod kontrolou takzvaného Islámského státu jsou stále velké části Sýrie, včetně jeho takzvaného hlavního města Rakká; vzhledem k tomu, že ozbrojenci takzvaného Islámského státu se dopouštějí závažných válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, k nimž patří genocida etnických a náboženských menšin, mimořádně kruté mučení, ničení kulturního dědictví, zotročování, extrémní podoby sexuálního násilí vůči dívkám a ženám, nucené sňatky, nábor dětských vojáků a obchodování s lidmi; vzhledem k tomu, že nadnárodní charakter takzvaného Islámského státu je hrozbou pro širší region a mezinárodní bezpečnost;

K.  vzhledem k tomu, že všechny tyto trestné činy zůstávají stále nepotrestány; vzhledem k tomu, že všichni, kteří jsou odpovědní za porušování mezinárodního práva, musí být povoláni k odpovědnosti; vzhledem k tomu, že odpovědnost, spravedlnost, právní stát a boj proti beztrestnosti jsou základními prvky budování míru a úsilí o urovnání konfliktů, usmíření a obnovu;

L.  vzhledem k tomu, že Rusko se dne 16. listopadu 2016 rozhodlo zrušit svůj podpis Římského statutu;

M.  vzhledem k tomu, že v rámci dalších vojenských akcí syrských demokratických sil, které podporuje koalice vedená Spojenými státy, se připravuje osvobození severní Sýrie, především města Rakká, od Islámského státu; vzhledem k tomu, že dlouhodobý úspěch těchto akcí závisí na lepší koordinaci postupu všech partnerů bojujících proti takzvanému Islámskému státu, na dodržování základních lidských práv civilního obyvatelstva žijícího v tomto regionu a na důrazu na obnovení místní správy a usmíření po ukončení konfliktu;

N.  vzhledem k tomu, že se regionální aktéři k syrskému konfliktu nadále staví nekonstruktivně, jelikož politickými a logistickými prostředky podporují a vyzbrojují ozbrojené skupiny, milice, ozbrojence a teroristické organizace; vzhledem k tomu, že podpora ze strany Íránu, ať už poskytovaná přímo, nebo pomocí skupin prostředníků, umožňuje Asadově režimu i nadále vést brutální útoky proti syrskému obyvatelstvu; vzhledem k tomu, že ozbrojenci a teroristické skupiny včetně Hizballáhu i nadále za podpory Íránu bojují proti opozičním skupinám, které podporuje mezinárodní koalice;

O.  vzhledem k tomu, že hlavním poskytovatelem humanitární pomoci v Sýrii je EU; vzhledem k tomu, že absence společného postoje brání EU, aby vystupňovala úsilí o dosažení diplomatického řešení války v Sýrii; vzhledem k tomu, že by EU v tomto ohledu měla posílit svou úlohu a vliv a že by měla předložit nové strategie pro usnadnění probíhajících mírových rozhovorů; vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka a Komise se zavázaly k provádění strategie EU pro Sýrii v prvním čtvrtletí roku 2017; vzhledem k tomu, že po zasedání Evropské rady místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka navštívila v rámci této strategie Írán a Saudskou Arábii ve snaze jednat s některými z klíčových aktérů v regionu o budoucnosti Sýrie;

P.  vzhledem k tomu, že je třeba všem stranám znovu připomenout, že je nutné konflikt v Sýrii vyřešit prostřednictvím mírového dialogu a že je zapotřebí politického procesu, který by byl veden Syřany a směřoval by k politické transformaci, jež by naplňovala legitimní očekávání syrského obyvatelstva;

1.  je mimořádně znepokojen humanitární katastrofou v Sýrii a patovou situací, k níž během mírových jednání došlo; znovu opakuje, že všechny strany konfliktu mají morální povinnost plně zabezpečit ochranu humanitárních pracovníků a civilistů za všech okolností; vyzývá všechny strany konfliktu, aby umožnily humanitárním organizacím neomezený a trvalý přístup a dodávky zboží určeného pro pomoc v nouzi, zejména do obléhaných nebo obtížně přístupných oblastí; vyzývá k vyhlášení bezletové zóny nad Aleppem s cílem umožnit dodávky humanitární pomoci a evakuaci zraněných civilistů;

2.  naléhavě vyzývá všechny strany zapojené do konfliktu, aby co nejdříve obnovily a zintenzivnily politická jednání za účelem uzavření nového a stabilního příměří, které by mělo obsahovat ujednání týkající se přechodného soudního systému pro období po ukončení konfliktu v Sýrii; zdůrazňuje, že by tato mírová jednání měla vést k ukončení nepřátelských akcí a politické transformaci, která bude vedena a kontrolována samotnými Syřany; plně podporuje mírová jednání a úsilí zvláštního vyslance OSN Staffana de Mistury;

3.  vyzývá Asadův režim a prezidenta Putina, aby okamžitě zastavili veškeré útoky na civilisty a civilní infrastrukturu, nechali ukončit veškeré obléhání a umožnili syrským obyvatelům, kteří se nacházejí v nouzi, přístup k humanitární pomoci; vyzývá zejména prezidenta Putina, aby se zdržel jakýchkoli vojenských akcí a zamezil bezhlavým útokům vedeným ruskými válečnými loděmi, které se nacházejí ve Středozemním moři, proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii; připomíná, že vojenské ofenzivy nemohou vést k vítězství ani nastolení míru a že pouze prodlouží krveprolití;

4.  vyzývá k tomu, aby byly vůči Putinově režimu vládnoucímu v Rusku uloženy sankce v případě, že bude i nadále porušovat rezoluce Rady bezpečnosti OSN a že bude pokračovat v páchání válečných zločinů v Sýrii; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že Evropská rada dne 20. října 2016 nedosáhla dohody ohledně sankcí vůči Putinově režimu vládnoucímu v Rusku, které měly být uloženy v reakci na jeho útoky vedené proti syrskému obyvatelstvu;

5.  vyzývá orgány EU a členské státy, aby OSN a Organizaci pro zákaz chemických zbraní poskytly plnou podporu v jejich snaze dále vést vyšetřování případného používání a ničení chemických zbraní všemi stranami konfliktu v Sýrii;

6.  naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, Komisi a Evropskou radu, aby přímo využily veškerého svého vlivu, který mají k dispozici, k tomu, aby Írán přiměly opustit destruktivní úlohu, kterou v syrském konfliktu hraje;

7.  vyzývá všechny strany konfliktu v Sýrii, které vykonávají kontrolu nad věznicemi a vazebními zařízeními, aby mezinárodním organizacím, včetně Mezinárodního výboru Červeného kříže, umožnily neomezený přístup do těchto zařízení a k osobám, které jsou v nich vězněny nebo zadržovány;

8.  připomíná, že důrazně odsuzuje zvěrstva, která páchá Asadův režim, samozvaný Islámský stát, Džabhat an-Nusra a další teroristické organizace a které lze považovat za závažné válečné zločiny a zločiny proti lidskosti; žádá, aby byly důkazy digitální či jiné povahy o těchto válečných zločinech a zločinech proti lidskosti páchaných všemi stranami uchovány s nejvyšší prioritou, aby se zajistilo, že pachatelé těchto činů budou hnáni k odpovědnosti a postaveni před soud; zdůrazňuje naléhavou potřebu okamžitého zahájení shromažďování důkazů;

9.  vyzývá všechny strany zapojené do vojenských operací, aby dodržovaly mezinárodní humanitární právo spolu s lidskými právy a rovněž zásady přiměřenosti a rozlišování s cílem minimalizovat počet obětí;

10.  vyjadřuje své nejhlubší sympatie syrskému obyvatelstvu žijícímu v obléhaných oblastech v Aleppu a po celé Sýrii, včetně mnoha dětí, které nemají přístup k základní humanitární pomoci a které zoufale potřebují potraviny, čistou vodu a léky; zdůrazňuje, že syrský režim nese za ochranu syrského obyvatelstva hlavní odpovědnost;

11.  důrazně odmítá atmosféru beztrestnosti pro pachatele závažných zločinů páchaných během války v Sýrii; domnívá se, že nevyvození odpovědnosti připravuje půdu pro páchání dalších zvěrstev a dále prohlubuje utrpení obětí; odsuzuje v této souvislosti, že v důsledku veta Ruska a Číny v pozici stálých členů Rady bezpečnosti OSN nebyla předána situace v Sýrii k projednání Mezinárodnímu trestnímu soudu; vyzývá EU a její členské státy, aby přijaly nová opatření k vyplnění této mezery umožňující beztrestnost a aby v případě nutnosti zřídily tribunály pro válečné zločiny;

12.  je nadále přesvědčen, že není možné v Sýrii dosáhnout účinného řešení konfliktu, usmíření a trvalého míru, aniž by byla na všech stranách vyvozena odpovědnost za zločiny spáchané během konfliktu; naléhavě vyzývá členské státy, aby přijaly veškerá nezbytná opatření k pohnání údajných pachatelů k odpovědnosti, zejména prostřednictvím uplatňování zásady univerzální jurisdikce a vyšetřování a stíhání občanů EU odpovědných za páchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Sýrii;

13.  naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby vyvíjely tlak na to, aby všechny strany konfliktu v Sýrii dodržovaly lidská práva a ustanovení upravující humanitární otázky rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2139, což zahrnuje také zastavení mučení a ostatních druhů špatného zacházení, a požaduje, aby byl umožněn okamžitý a neomezený přístup uznávaných mezinárodních pozorovatelů, kteří monitorují podmínky osob zbavených osobní svobody, ke všem těmto osobám nacházejícím se v Sýrii;

14.  vítá skutečnost, že na seznam osob, na něž se vztahují restriktivní opatření uložená EU, bylo přidáno 17 ministrů spolu s guvernérem syrské centrální banky z důvodu jejich odpovědnosti za represe vedené proti civilnímu obyvatelstvu v zemi;

15.  vítá a vyzdvihuje zásadní význam činnosti místních i mezinárodních organizací občanské společnosti při zajišťování důkazů o válečných zločinech, zločinech proti lidskosti a jiném protiprávním jednání; vyzývá EU a její členské státy, aby těmto subjektům nadále poskytovaly veškerou pomoc;

16.  vítá priority partnerství s Libanonem a související dohody na období 2016–2020 a priority trvalého partnerství a dohodu s Jordánskem na období 2016–2018; poznamenává, že tyto dohody představují rámec, prostřednictvím něhož budou v praxi realizovány vzájemné závazky uzavřené na londýnské konferenci, která nesla název „Na podporu Sýrie a okolního regionu“ a která se konala dne 4. února 2016;

17.  trvá na tom, že je důležité, aby EU a její členské státy plánovaly z dlouhodobého hlediska obnovení a rekonstrukci Sýrie, a to i prostřednictvím finančních prostředků a opatření určených na podporu smíření a posílení důvěry a právního státu; znovu opakuje, že plně podporuje humanitární iniciativu EU v Aleppu, a naléhavě vyzývá všechny strany, aby usnadnily její provádění;

18.  vyzývá EU a její členské státy, aby podpořily budování občanské společnosti a jejích kapacit v Sýrii, a to rovněž prostřednictvím subjektů, které prosazují lidská práva, demokracii, rovnost a posílení účasti společnosti, a aby již tento proces zahájily v osvobozených oblastech Sýrie a při zapojení syrských uprchlíků žijících v exilu v daném regionu nebo v Evropě, pokud to situace umožní; zdůrazňuje, že takové budování kapacit by mělo podpořit Syřany při řízení jejich politické transformace;

19.  naléhavě vyzývá Evropskou radu, aby přijala nová opatření k zajištění účinného fungování Evropské obranné unie s cílem reagovat na problémy v sousedních regionech EU;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Organizaci spojených národů, členům mezinárodní skupiny na podporu Sýrie a všem stranám zapojeným do konfliktu v Sýrii.