Postup : 2016/2933(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1252/2016

Predkladané texty :

B8-1252/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0449

NÁVRH UZNESENIA
PDF 290kWORD 58k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1249/2016
21.11.2016
PE593.686v01-00
 
B8-1252/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Sýrii  (2016/2933(RSP))


Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Sýrii  (2016/2933(RSP))  
B8-1252/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na predchádzajúce uznesenia, najmä uznesenie zo 6. októbra 2016 o situácii v Sýrii(1), z 12. apríla 2016 o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii(2), zo 4. februára 2016 o systematickom masovom vyvražďovaní náboženských menšín zo strany tzv. ISIS/Dá’iš(3), ako aj z 21. januára 2016 o prioritách EÚ na zasadnutia UNHRC v roku 2016(4),

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej z 12. augusta 2016 o najnovších teroristických násilností v Sýrii a zo 16. septembra 2016 o situácii v Aleppe,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej a komisára pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu Christosa Stylianidesa zo 16. septembra 2016 o Sýrii, z 20. septembra 2016 o leteckých útokoch na humanitárny konvoj OSN/sýrskeho Červeného polmesiaca, z 24. septembra 2016 o núdzovej humanitárnej iniciatíve zameranej na Aleppo a z 25. októbra 2016 o situácii v Aleppe, z 2. októbra 2016 o nevyhnutnosti toho, aby do Aleppa dorazila humanitárna pomoc,

–  so zreteľom na závery Rady zo 17. októbra 2016 a závery Európskej rady z 18. a 19. februára 2016 a 20. a 21. októbra 2016,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2118, 2139, 2165, 2209, 2235, 2268, 2254 a 2258,

–  so zreteľom na poznámky generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna z 21. septembra 2016 pred Bezpečnostnou radou o situácii v Sýrii a z 24. septembra 2016 o situácii v Aleppe, ako aj na vyhlásenie jeho hovorcu z 30. septembra 2016 o vyšetrovacom výbore pre Sýriu,

–  so zreteľom na správy nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre Sýrsku arabskú republiku, ktorú vytvorila Rada OSN pre ľudské práva,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže napriek jednostranným humanitárnym prestávkam, ktoré vyhlásila vláda prezidenta Putina v spolupráci s Asadovým režimom v Aleppe a pokračujúcim diplomatickým rokovaniam v Ženeve sa ľudské utrpenie sýrskeho ľudu ešte neskončilo; keďže viac ako štyri milióny ľudí žijú v obliehaných mestách a ťažko dostupných oblastiach, v ktorých bola zničená nevyhnutná vodovodná a elektrická infraštruktúra; keďže Aleppo a celá Sýria sa nachádza v nepretržitej zdravotnej kríze; keďže podľa organizácie UNICEF viac ako dve tretiny Sýrčanov v regióne nemajú pravidelný prístup k vode a takmer 6 miliónov detí potrebuje naliehavú životne dôležitú pomoc;

B.  keďže plán OSN počas jednostranných humanitárnych prestávok, ktoré vyhlásili Putin a Asad, evakuovať vážne zranených civilistov z Aleppa neuspel a do obliehaných oblastí východného Aleppa sa od júla 2016 nedostala humanitárna pomoc; keďže tieto prestávky v dlhodobejšom horizonte nemôžu slúžiť ako náhrada za neobmedzený a nestranný humanitárny prístup a zabezpečenie ochrany civilistov; keďže civilistom, ktorí chcú opustiť domovy, to musia všetky strany konfliktu bez obmedzení umožniť;

C.  keďže všetky strany zapojené do konfliktu treba upozorniť na ich záväzky v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2254, najmä na povinnosť zastaviť všetky útoky na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru a povinnosťou zabezpečiť prístup humanitárnej pomoci v celej krajine; keďže Európska únia musí využiť všetky svoje nástroje vrátane uloženia sankcií, aby zabezpečila, že všetky zúčastnené strany budú plniť toto uznesenie;

D.  keďže od začiatku konfliktu v Sýrii v roku 2011 prišlo o život vyše 400 000 ľudí, väčšinou civilistov; keďže všetky strany konfliktu sa dopúšťajú rozsiahleho a opakujúceho sa porušovania ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva vrátane nezákonného zabíjania, mučenia a zlého zaobchádzania, hromadného a svojvoľného zatýkania, cielených a bezhlavých útokov na civilistov, kolektívnych trestov, útokov na zdravotnícky personál a odopierania potravín a vody; keďže Asadov a Putinov režim používa vyhladovanie, a to aj blokovaním prístupu k ľuďom v núdzi a blokovaním dodávok materiálu určeného na pomoc v núdzi, ako vojenský nástroj;

E.  keďže nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia pre Sýrsku arabskú republiku s mandátom od OSN a ľudskoprávne skupiny zhromaždili dôkazy o tom, že sýrska vláda v neľudských podmienkach väzby zadržiavala minimálne 200 000 osôb; keďže vo väzbe sýrskej vlády v posledných rokoch pre mučenie a choroby zomreli tisíce Sýrčanov; keďže únosy a hrozné zneužívanie väzňov sú rozšírené; keďže sýrske orgány sa pokúsili utajiť informácie o svojich väzenských zariadeniach a odmietli uznaným medzinárodným väzenským pozorovateľom prístup k nim; keďže Medzinárodnému výboru Červeného kríža (MVČK) od roku 2011 povolili navštíviť len niekoľko väzníc;

F.  keďže sýrsky režim využíva dlhodobé obliehania, blokády, nútené vysťahovania a humanitárne prestávky, ktoré presadzujú prezident Putin a Asadov režim, na zmenu demografie sýrskych miest; keďže takéto obliehania a evakuácie samotné predstavujú porušovanie medzinárodného humanitárneho práva; keďže sýrsky režim prinútil obyvateľov predmestí Damasku a Homsu, ktoré predtým ovládali opozičné sily, premiestniť sa do provincie Idlib; keďže sýrsky režim využíva blokády pomoci, potravín a základných produktov, ako aj bombardovanie civilných cieľov vrátane nemocníc, aby násilne vysídlil obyvateľov východného Aleppa; keďže následné nedobrovoľné presuny ľudí povedú k ďalšej fragmentácii krajiny;

G.  keďže dôvodmi, pre ktoré civilné obyvateľstvo uteká zo svojich domovov, sú násilie a zločiny voči civilnému obyvateľstvu, nedostatočný prístup k potravinám, vode, lekárskej pomoci a tovaru určenému na pomoc v núdzi, otrasné zaobchádzanie s osobami vo väzniciach a väzenských zariadení a nárast extrémizmu a džihádizmu; keďže 50 % obyvateľov Sýrie je vysídlených; keďže v súčasnosti je vyše 6,5 milióna ľudí vnútorne vysídlených v rámci Sýrie; keďže 4.5 milióna sýrskych utečencov utieklo do Turecka, Libanonu, Jordánsku, Egypta a Iraku; keďže približne jeden milión sýrskych utečencov utieklo do EÚ;

H.  keďže panel nezávislých a nestranných odborníkov zo spoločného vyšetrovacieho mechanizmu OSN vydal 28. októbra 2016 tretiu správu, ktorej záverom je, že sýrske vládne sily po odhalení dôkazov o použití toxických chemických látok počas dvoch predchádzajúcich incidentov už tretíkrát použili vrtuľníky na zhadzovanie barelových bômb naplnených toxickými chemickými látkami;

I.  keďže sýrska vláda 14. októbra 2013 pristúpila k Dohovoru o zákaze chemických zbraní; keďže sýrsky režim údajne v septembri 2013 dal k dispozícii úplný zoznam svojich zásob chemických zbraní; keďže tieto chemické zbrane boli následne zničené v rámci misie pod vedením Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW); keďže v apríli 2015 a auguste 2016 nemocnice oznámili použitie plynného chlóru zo strany Asadovho režimu, a to aj v Aleppe; keďže OPCW opakovane odhalila stopy chemických zbraní a látok v laboratóriách a vojenských zariadeniach, o ktorých ju Asadov režim neinformoval; keďže OPCW disponuje dôkazmi o tom, že tzv. Islamský štát počas útoku na Mareu v auguste 2015 použil síru a horčičný plyn;

J.  keďže tzv. Islamský štát stále ovláda veľké časti Sýrie vrátane jeho tzv. hlavného mesta Rakka; keďže militanti z tzv. Islamského štátu páchajú závažné vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti vrátane genocídy proti etnickým a náboženským menšinám, extrémnych prípadov mučenia, odstraňovania kultúrneho dedičstva, zotročovania, extrémnych foriem sexuálneho násilia páchaného na dievčatách a ženách, nútených sobášov, náboru detských vojakov a obchodovania s ľuďmi; keďže nadnárodný charakter tzv. Islamského štátu predstavuje hrozbu pre širší región a medzinárodnú bezpečnosť;

K.  keďže všetky tieto trestné činy zatiaľ ostávajú bez trestu; keďže všetci, ktorí sú zodpovední za porušovanie medzinárodného práva, musia byť braní na zodpovednosť; keďže zodpovednosť, spravodlivosť, právny štát a boj proti beztrestnosti sú kľúčovými prvkami úsilia o mier, riešenie konfliktov, zmierenie a obnovu;

L.  keďže 16. novembra 2016 sa Rusko rozhodlo odstúpiť od Rímskeho štatútu;

M.  keďže nové vojenské akcie sýrskych demokratických síl s podporou koalície pod vedením USA pripravujú oslobodenie severnej Sýrie, a najmä mesta Rakka od tzv. Islamského štátu; keďže dlhodobý úspech týchto opatrení závisí od lepšej koordinácie medzi všetkými partnermi bojujúcimi proti tzv. Islamskému štátu, rešpektovania základných ľudských práv civilistov žijúcich v tomto regióne a zamerania sa na obnovu miestnej správy a zmierenie po ukončení konfliktu;

N.  keďže regionálni aktéri naďalej zohrávať nekonštruktívnu úlohu v sýrskom konflikte tak, že politicky a logisticky podporujú a vyzbrojujú ozbrojené skupiny, milície, bojovníkov ozbrojených skupín a teroristické organizácie; keďže iránska podpora, a to priama, ako aj prostredníctvom sprostredkovateľských skupín, umožňuje Asadovmu režimu pokračovať v brutálnych útokoch na sýrske obyvateľstvo; keďže militanti a teroristické skupiny vrátane hnutia Hizballáh, ktoré podporuje Irán, naďalej bojujú proti opozičným skupinám, ktoré podporuje medzinárodná koalícia;

O.  keďže EÚ je najväčším prispievateľom v oblasti humanitárnej pomoci v Sýrii; keďže absencia spoločnej pozície bráni silnejšiemu vedúcemu postaveniu EÚ vedúcemu k diplomatickému riešeniu vojny v Sýrii; keďže EÚ by mala zintenzívniť svoju úlohu a zvýšiť svoj vplyv v tomto smere a mala by priniesť nové stratégie sprostredkovania počas prebiehajúcich mierových rozhovorov; keďže vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie a Komisia sa zaviazali v prvom štvrťroku 2017 vykonávať stratégiu EÚ pre Sýriu; keďže po zasadnutí Európskej rady PK/VP v rámci svojej stratégie navštívila Irán a Saudskú Arábiu, čo bolo súčasťou nadväzovania kontaktov s kľúčovými aktérmi v regióne, pokiaľ ide o budúcnosť Sýrie;

P.  keďže všetky strany treba opäť upozorniť na potrebu vyriešiť konflikt v Sýrii prostredníctvom mierového dialógu a potrebu politického procesu vedeného Sýrčanmi, ktorý povedie k transformácii napĺňajúcej legitímne túžby sýrskeho ľudu;

1.  vyjadruje mimoriadne znepokojenie nad humanitárnou katastrofou v Sýrii a patovou situáciou v mierových rokovaniach; pripomína, že všetky strany konfliktu majú morálnu povinnosť v plnej miere a trvalo zabezpečovať ochranu civilistov a humanitárnych pracovníkov; vyzýva všetky strany, aby umožnili nerušený a nepretržitý prístup humanitárnym organizáciám a poskytovaniu núdzového tovaru, najmä v obliehaných mestách a odľahlých oblastiach; požaduje vyhlásenie vytvorenia bezletovej zóny nad Aleppom, aby sa umožnili dodávky humanitárnej pomoci a evakuácia ranených civilistov;

2.  naliehavo vyzýva všetky strany zapojené do konfliktu, aby v očakávaní nového a stabilného prímeria, ktorého súčasťou by mali byť ustanovenia zabezpečujúce prechodné súdnictvo v Sýrii po ukončení konfliktu, čo najskôr obnovili a zintenzívnili politické rokovania; zdôrazňuje, že tieto mierové rozhovory by mali viesť k ukončeniu násilností a k politickej transformácii pod sýrskym vedením; v plnej miere podporuje mierové rozhovory a úsilie osobitného vyslanca OSN Staffana de Misturu;

3.  vyzýva Asadov režim a prezidenta Putina, aby okamžite zastavili všetky útoky na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru a ukončili obliehanie všetkých miest a nedostatočný prístup humanitárnej pomoci k sýrskemu obyvateľstvu v núdzi; vyzýva prezidenta Putina, aby osobitne ruské vojnové lode v Stredozemnom mori nevykonávali žiadne vojenské akcie a bezohľadné útoky na civilné obyvateľstvo v Sýrii; pripomína, že vojenské ofenzívy neprinesú víťazstvo a nevynútia si mier, ale len predĺžia krviprelievanie;

4.  vyzýva na uloženie sankcií voči Putinovmu režimu v Rusku v prípade, ak aj naďalej bude porušovať rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN a páchať vojnové zločiny v Sýrii; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Európska rada 20. októbra 2016 nedospela k dohode o sankciách voči Putinovmu režimu Rusku vyplývajúcich z jeho útokov voči sýrskemu obyvateľstvu;

5.  vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby poskytli plnú podporu úsiliu OSN a OPCW s cieľom pokračovať v skúmaní využívania a likvidácie chemických zbraní všetkých strán v Sýrii;

6.  naliehavo vyzýva PK/VP, Komisiu a Európsku radu, aby výslovne využili všetky pákové prostriedky, ktoré majú k dispozícii, na zabezpečenie toho, aby sa Irán zdržal svojej deštruktívnej úlohy v sýrskom konflikte;

7.  vyzýva všetky strany v Sýrii, ktoré kontrolujú väznice a väzenské zariadenia, aby medzinárodným organizáciám vrátane Medzinárodného výboru Červeného kríža umožnili neobmedzený prístup k týmto zariadeniam a k osobám, ktoré v nich sú zadržiavané;

8.  pripomína, že dôrazne odsudzuje násilnosti, ktoré páchajú Asadov režim, tzv. Islamský štát, Džabhat Fath aš-Šám a ďalšie teroristické organizácie, ktoré možno považovať za závažné vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti; vyzýva na zachovanie digitálnych aj iných dôkazov vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti páchaných všetkými stranami ako základnú prioritu s cieľom zabezpečiť zodpovednosť a postaviť páchateľov pred súd; zdôrazňuje naliehavú potrebu začať zhromažďovanie dôkazov okamžite;

9.  vyzýva všetky strany zapojené do vojenských akcií, aby dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a ľudské práva a dodržiavali zásady proporcionality a rozlíšenia, aby sa minimalizovali obete;

10.  vyjadruje hlboký súcit so sýrskym ľudom v obliehaných oblastiach Aleppa a v celej Sýrii vrátane mnohých detí, ktoré nemajú prístup k základnému humanitárnemu materiálu a naliehavo potrebujú potraviny, čistú vodu a zdravotnícke vybavenie; zdôrazňuje, že za ochranu sýrskeho obyvateľstva je v prvom rade zodpovedný sýrsky režim;

11.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad atmosférou beztrestnosti pre páchateľov závažných zločinov spáchaných počas vojny v Sýrii; domnieva sa, že chýbajúca zodpovednosť vyvoláva ďalšie brutálne činy a znásobuje utrpenie obetí; v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad vyslovením veta Ruskom a Čínou, ktorí sú stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN, proti postúpeniu situácie v Sýrii Medzinárodnému trestnému súdu; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podnikli nové kroky na riešenie tejto beztrestnosti a v prípade potreby zriadili tribunál pre vojnové zločiny;

12.  je naďalej presvedčený, že účinné riešenie konfliktu ani zmierenie a trvalý mier v Sýrii nemožno dosiahnuť bez vyvodenia zodpovednosti všetkých strán za zločiny spáchané počas konfliktu; naliehavo vyzýva členské štáty, aby prijali všetky opatrenia potrebné na to, aby boli údajní páchatelia zobraní na zodpovednosť, a to najmä uplatňovaním zásady univerzálnej súdnej právomoci a vyšetrovaním a trestným stíhaním občanov EÚ zodpovedných za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti v Sýrii;

13.  naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby naďalej vyvíjali nátlak na všetky strany konfliktu v Sýrii, aby dodržiavali ľudskoprávne a humanitárne ustanovenia rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2139 vrátane ukončenia používania mučenia a iného zlého zaobchádzania, a vyzýva na okamžitý a nehatený prístup uznávaných medzinárodných pozorovateľov podmienok zadržiavania ku všetkým osobám zbaveným osobnej slobody v Sýrii;

14.  víta zaradenie 17 ministrov a guvernéra Sýrskej centrálnej banky na zoznam osôb, voči ktorým sú namierené reštriktívne opatrenia EÚ, na základe ich podielu na zodpovednosti za represie voči civilnému obyvateľstvu v krajine;

15.  víta a zdôrazňuje mimoriadne dôležitú činnosť miestnych a medzinárodných organizácií občianskej spoločnosti, pokiaľ ide o zaznamenávanie dôkazov o vojnových zločinoch, zločinoch proti ľudskosti a iného násilia; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby týmto subjektom poskytli ďalšiu a úplnú pomoc;

16.  víta priority partnerstva a pakty s Libanonom na roky 2016 – 2020 a stále neuzavreté priority partnerstva a pakty s Libanonom na roky 2016 – 2018; poznamenáva, že pakty sú rámcom, ktorým sa obojstranné záväzky prijaté na konferencii o podpore Sýrie a regiónu, ktorá sa konala 4. februára 2016 v Londýne, menia na opatrenia;

17.  trvá na tom, že je dôležité, aby EÚ a jej členské štáty plánovali dlhodobú obnovu a rekonštrukciu Sýrie vrátane finančných nástrojov a opatrení zameraných na podporu zmierenia, posilnenie dôvery a právneho štátu; opakuje svoju plnú podporu prebiehajúcej humanitárnej iniciatívy EÚ pre Aleppo, a naliehavo vyzýva všetky strany, aby uľahčili jej vykonávanie;

18.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporovali budovanie kapacít a občianskej spoločnosti v Sýrii, a to aj spoločne s aktérmi a prostredníctvom aktérov, ktorí presadzujú ľudské práva, rovnosť, demokraciu a posilňovanie postavenia, a ak to bude možné, aby už naštartovali tento proces na oslobodených územiach v Sýrii, ako aj so sýrskymi utečencami žijúcimi v exile v regióne alebo v Európe; zdôrazňuje, že takéto budovanie kapacít by malo Sýrčanom pomáhať pri usmerňovaní prechodu;

19.  nalieha na Európsku radu, aby prijala nové opatrenia na zabezpečenie účinnej európskej obrannej únie s cieľom riešiť výzvy v regiónoch susediacich s EÚ;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Organizácii Spojených národov, členom medzinárodnej skupiny na podporu Sýrie a všetkým stranám zapojeným do konfliktu v Sýrii.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0382.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0102.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0051.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0020.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia