Предложение за резолюция - B8-1253/2016Предложение за резолюция
B8-1253/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Сирия

21.11.2016 - (2016/2933(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Виктор Боштинару, Клара Еухения Агилера Гарсия, Никос Андрулакис, Мария Арена, Зигмантас Балчитис, Юг Байе, Брандо Бенифеи, Хосе Бланко Лопес, Вилия Блинкевичуте, Биляна Борзан, Соледад Кабесон Руис, Никола Капуто, Андреа Коцолино, Анди Кристя, Виорика Дънчила, Моника Флашикова Беньова, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Нина Гил, Микела Джуфрида, Серхио Гутиерес Прието, Ева Каили, Миапетра Кумпула-Натри, Кристина Либацка, Алесия Мария Моска, Виктор Негреску, Венсан Пейон, Пина Пичерно, Кати Пири, Мирослав Похе, Лилиана Родригеш, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Дачиана Октавиа Сърбу, Шон Саймън, Тибор Сани, Клаудия Цапардел, Елена Валенсиано, Джули Уорд, Карлуш Зориню, Кнут Флекенщайн, Андрейс Мамикинс от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1249/2016

Процедура : 2016/2933(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-1253/2016
Внесени текстове :
B8-1253/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8-1253/2016

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Сирия

(2016/2933(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид принципите на Устава на Организацията на обединените нации,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно ИДИЛ/Даиш и „Джабхат ан-Нусра“, както и резолюциите относно конфликта в Сирийската арабска република, и по-специално резолюции 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015) и 2268 (2016),

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Сирия, включително резолюцията от 6 октомври 2016 г.[1],

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Сирия от 17 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет относно външните отношения от 20 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител Федерика Могерини относно Русия и Международния наказателен съд от 17 ноември 2016 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че боевете продължават с нестихваща сила в Сирия и хуманитарното положение се влоши още повече; като има предвид, че сериозният недостиг на основни хранителни продукти и медицински консумативи засяга населението на източната част на Алепо и други обсадени градове като контролирания от бунтовниците град Забадани и контролираните от правителството селища Кефрая и Фуа в провинция Идлиб;

Б.  като има предвид, че тежки нарушения на международното право в областта на правата на човека и на международното хуманитарно право се извършват от всички страни в конфликта, включително безразборното използване на оръжия, запалителни бомби, варелни бомби и бомби срещу подземни бункери в райони с цивилно население, както и на вещества, изброени като химическо оръжие по силата на Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване; като има предвид, че принципите на предпазливост и пропорционалност не се спазват; като има предвид, че се извършват преднамерени нападения на райони с цивилно население, училища, болници, хуманитарни работници и бежански лагери; като има предвид, че военните престъпления и престъпленията против човечеството не следва да остават ненаказани;

В.  като има предвид, че светът нееднократно беше потресен във връзка с жестокостите, извършвани от ИДИЛ/Даиш и от други джихадистки групировки, използването на брутални екзекуции и негласно сексуално насилие, отвличания, изтезания, насилствена смяна на вярата и робство на жени и момичета; като има предвид, че деца са вербувани и използвани при терористични нападения; като има предвид, че е налице сериозна загриженост относно благосъстоянието на населението, което понастоящем е под контрола на ИДИЛ/Даиш, и възможността то да бъде използвано като жив щит по време на кампанията за освобождаване;

Г.  като има предвид, че всички въоръжени участници, включително Русия и всички други сили, участващи във военновъздушни действия, трябва да зачитат изцяло международното хуманитарно право и да се въздържат от преднамерени нападения над цивилното население и ключова гражданска инфраструктура;

Д.  като има предвид, че Сирия е подписала, но не е ратифицирала Римския статут на Международния наказателен съд (МНС); като има предвид, че генералният секретар на ООН Бан Ки-Мун многократно призова Съвета за сигурност на ООН да сезира МНС във връзка с положението в Сирия; като има предвид, че Русия и Китай блокират всякакъв напредък относно търсенето на отговорност в Сирия, като налагат вето върху всяка резолюция на Съвета за сигурност, която би предоставила на МНС мандат за разследване на ужасяващите престъпления, извършени по време на конфликта в Сирия; като има предвид, че тази липса на търсене на отговорност поражда други жестокости и задълбочава страданието на жертвите;

1.  изразява отново дълбоката си загриженост във връзка с продължаващите боеве и влошената хуманитарна ситуация в Сирия; осъжда възпрепятстването на предоставянето на хуманитарна помощ; подчертава, че умишленото подлагане на населението на глад е забранено от международното хуманитарно право; настоятелно призовава всички страни да гарантират, че хуманитарната помощ достига до всички нуждаещи се в цяла Сирия, и незабавно да позволят медицинските евакуации от източната част на Алепо и всички други обсадени райони;

2.  осъжда най-категорично зверствата и повсеместните нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право, извършвани от силите на режима на Асад с подкрепата на Русия и подкрепяни от Иран въоръжени групировки, както и нарушенията на правата на човека и нарушенията на международното хуманитарно право, извършвани от недържавни въоръжени групировки, и по-специално ИДИЛ/Даиш, „Джабхат ан-Нусра“ и други джихадистки групировки;

3.  изразява също така безпокойство, като същевременно отново изразява загриженост във връзка с положението в източната част на Алепо, и отново осъжда тежките въздушни бомбардировки от страна на режима на Асад и Русия през последните седмици, както и във връзка с големия брой ракети, безразборно изстреляни през последните дни от въоръжените опозиционни групи върху западната част на Алепо, и свързаните с тях жертви сред цивилното население; подчертава необходимостта всички страни да обърнат възможно най-голямо внимание и да предприемат всички необходими мерки за защита на цивилното население, независимо от неговата етническа принадлежност, вероизповедание или религиозни убеждения;

4.  призовава ЕС и неговите държави членки активно да подкрепят специалното разследване на събитията в Алепо, възложено от Съвета по правата на човека през октомври 2016 г. и водено от международната анкетна комисия за Сирия, с оглед на идентифицирането на всички лица, отговорни за нарушенията на международното хуманитарно право в Алепо, и по-специално жестоките нападения над гражданска инфраструктурна, училища и болници;

5.  изразява твърдо убеждение, че не може да има военно решение на конфликта; призовава за незабавно прекратяване на военните действия и трайно примирие, което ще проправи пътя за възобновяването на преговорите относно политическия преход в страната; изразява загриженост относно факта, че Русия категорично засилва своите военноморски сили в Източното Средиземноморие, както и относно подновяването на широкомащабни въздушни удари, които може да доведат и до по-нататъшното засилване на нападенията над източната част на Алепо; настоятелно призовава всички основни световни и регионални сили да упражнят своето влияние върху правителството на Сирия и сирийската опозиция с цел прекратяване на гражданската война, създаване на условия за възобновяване на мирния процес, изготвяне на мерки за изграждане на доверие и гарантиране на бърз, безпрепятствен и безопасен достъп до хуманитарна помощ;

6.  приветства и напълно подкрепя неотдавнашните дипломатически инициативи на заместник-председателя/върховен представител Федерика Могерини, насочени към връщане на страните, участващи в конфликта, към масата за преговори и подновяване на политическия процес в Женева; отбелязва с интерес регионалните преговори, проведени от Федерика Могерини с Иран и Саудитска Арабия, и счита, че нейната дейност е от полза и представлява полезен принос към усилията на специалния пратеник на ООН Стафан де Мистура; подчертава ролята, която ЕС може да играе за възстановяването и помирението след конфликта; отново изразява пълната си подкрепа за продължаващата хуманитарна инициатива на ЕС за Алепо и настоятелно призовава всички страни да улеснят нейното прилагане;

7.  настоятелно призовава всички страни да предприемат всички подходящи мерки за гарантиране на безопасността и сигурността на всички служители, участващи в дейностите за осигуряване на хуманитарна помощ в Сирия; припомня, че всяко преднамерено нападение над хуманитарни работници представлява военно престъпление; призовава за независимо разследване на всички инциденти и очаква извършителите да бъдат подведени под отговорност;

8.  подкрепя драматичния призив на представителя на УНИЦЕФ в Сирия, след многобройните нападения над училища и други образователни заведения, като настоятелно призовава всички страни, участващи в конфликта, и тези, които имат влияние върху тях, да отдадат първостепенно значение на защитата на децата и да спазват задълженията си съгласно международното хуманитарно право;

9.  изразява тревога във връзка с твърденията, че страните в конфликта продължават да използват вещества, изброени като химическо оръжие по силата на Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване; настоява категорично, че лицата, отговорни за използването на химическо оръжие, трябва да бъдат подведени под отговорност; подкрепя удължаването на мандата на съвместния механизъм за разследване на Организацията на ООН за забрана на химическото оръжие с оглед на определянето на отговорността за използването на химическо оръжие в Сирия;

10.  настоява, че е необходимо да се осигури търсене на отговорност за посегателства и нарушения на правата на човека, както и за нарушения на международното хуманитарно право; счита, че въпросът за отговорността за военни престъпления и за престъпления против човечеството не следва да бъде политизиран; посочва, че задължението за спазване на международното хуманитарно право при всички обстоятелства се отнася за всички страни, участващи в конфликта; подчертава, че лицата, които извършват такива престъпления, трябва да са наясно, че ще бъдат изправени пред правосъдието, рано или късно;

11.  подчертава, че необходимостта от защита на цивилното население в цяла Сирия е от първостепенно значение за всеки политически процес; настоятелно призовава ЕС и държавите членки да гарантират, че всички лица, отговорни за нарушения на международното право в областта на правата на човека и на международното хуманитарно право, биват подведени под отговорност чрез подходящи, безпристрастни международни механизми на наказателното право или национални съдилища в съответствие с принципа на универсална компетентност; приветства първите разследвания въз основа на този принцип, които се провеждат в Германия, Франция и Швеция с оглед на преследването на военнопрестъпници, които понастоящем пребивават в Европа, и призовава заместник-председателя/върховен представител и Комисията да разработят насоки за прилагане на този принцип и от други държави членки; отново заявява подкрепата си за сезирането на МНС със случая на Сирия, но с оглед на неспособността на Съвета за сигурност да обсъди този въпрос призовава отново ЕС и неговите държави членки да играят водеща роля в усилията, полагани в рамките на Общото събрание на ООН, за определянето на специален докладчик относно военните престъпления в Сирия и да разгледат подкрепата на идеята за създаване на Съд за сирийските военни престъпления, с участието и подкрепата на всички държави – членки на ООН, които се застъпват за международното правосъдие; подчертава, че е важна ангажираността на Сирия с процеса след приключването на конфликта и с оглед на насърчаването на помирението;

12.  изразява съжаление относно решението на руския президент Владимир Путин да се оттегли от МНС, като същевременно отбелязва, че Руската федерация всъщност никога не е ратифицирала Римския статут и че моментът на вземане на решението подкопава надеждността на страната и води до определени заключения относно нейния ангажимент към международното правосъдие;

13.  изразява загриженост във връзка с незаконните задържания, изтезания, малтретирането, насилственото изчезване и убийствата на задържаните лица в затворите на режима и тайните центрове за задържане, управлявани от въоръжени групировки, подкрепяни от чуждестранни сили; призовава сирийските органи, управляващи тези центрове за задържане, да прекратят всички екзекуции и нехуманното отношение и да предоставят на ООН или на всички други неутрални страни, като например Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), незабавен достъп до всички въпросни обекти, така че те да могат да наблюдават положението и да предоставят информация на семействата на задържаните лица и да им оказват подкрепа;

14.  приветства извършването на преглед на ограничителните мерки на ЕС спрямо Сирия и лицата, които носят отговорност за репресиите срещу цивилното население в страната; подчертава, че ЕС следва да разгледа всички налични възможности за определяне на последиците в отговор на най-тежките посегателства и нарушения на правата на човека от страна на всички извършители, ако проявите на жестокост и пълно незачитане на хуманитарното право продължат;

15.  подчертава колко е важно ефективно да се пресече достъпът до финансиране и предоставяне на средства за дейностите на ИДИЛ/Даиш, да се задържат чуждестранните бойци и да се спре потокът от оръжия към джихадистки групировки; призовава сирийската опозиция да се дистанцира ясно от подобни екстремистки елементи и подобна идеология; припомня, че усилията следва да се насочат към разгрома на ИДИЛ/Даиш и други групировки, определени от ООН като терористични;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС, на Обединените нации, на членовете на Международната група за подкрепа на Сирия, както и на всички страни, участващи в конфликта.