Procedură : 2016/2933(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1253/2016

Texte depuse :

B8-1253/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/11/2016 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0449

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 418kWORD 87k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1249/2016
21.11.2016
PE593.687v01-00
 
B8-1253/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Siria (2016/2933(RSP))


Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Siria (2016/2933(RSP))  
B8-1253/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU referitoare la ISIS/Daesh și la Frontul al-Nusra, precum și cele referitoare la conflictul din Republica Arabă Siriană, în special Rezoluțiile 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015) și 2268 (2016),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Siria, în special cea din 6 octombrie 2016(1),

–  având în vedere concluziile din 17 octombrie 2016 ale Consiliului referitoare la Siria,

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 20 octombrie 2016 referitoare la relațiile externe,

–  având în vedere declarația Vicepreședintei Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, privind Rusia și Curții Penale Internaționale din 17 noiembrie 2016,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât luptele din Siria continuă fără încetare, iar situația umanitară s-a înrăutățit și mai mult; întrucât populația din Alep și din alte orașe ocupate de rebeli (cum ar fi orașul Zabadani, controlat de rebeli și satele controlate de forțele guvernamentale, Kefraya și Foua din provincia Idlib) este afectată de o criză gravă a aprovizionării cu alimente de bază și produse medicale;

B.  întrucât toate părțile implicate în conflict au comis încălcări grave ale drepturilor omului și ale dreptului umanitar, inclusiv utilizarea nediferențiată a armelor, a bombelor incendiare, bombelor-butoi și a bombelor care distrug buncăre în zonele civile, precum și a substanțelor declarate arme chimice de Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora; întrucât nu a existat niciun fel de respect pentru principiile precauției și proporționalității; întrucât au fost atacate deliberat zone civile, școli, spitale, personalul umanitar și taberele de refugiați; întrucât crimele de război și crimele împotriva umanității nu trebuie să rămână nepedepsite;

C.  întrucât lumea este continuu îngrozită de atrocitățile comise de ISIS/Daesh și de alte grupări jihadiste, de execuțiile brutale și de violența sexuală nedeclarată, de răpiri, tortură, convertiri forțate și de sclavia femeilor și a fetelor; întrucât au fost recrutați copii și folosiți în atacuri teroriste; întrucât există îngrijorări serioase în legătură cu condițiile de viață ale populației aflate acum sub controlul ISIS/Daesh și posibila folosire a oamenilor din zonă ca scuturi umane în campania de eliberare;

D.  întrucât toate părțile înarmate, inclusiv Rusia și toate celelalte forțe implicate în ostilitățile aeriene trebuie să respecte în totalitate dreptul internațional umanitar și să nu mai atace în mod deliberat civili și infrastructuri civile majore;

E.  întrucât Siria a semnat, dar nu a ratificat Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI); întrucât Secretarul General al ONU, Ban Ki-moon, a îndemnat în repetate rânduri Consiliului de Securitate al ONU să aducă situația din Siria în fața CPI; întrucât Rusia și China blochează orice progres în privința responsabilității a ceea ce se întâmplă în Siria, opunându-se oricărei rezoluții a Consiliului de Securitate care ar putea conferi CPI mandatul de a ancheta crimele îngrozitoare comise în timpul conflictului din Siria; întrucât lipsa de răspundere dă naștere la și mai multe atrocități și amplifică suferința victimelor,

1.  își exprimă din nou cea mai profundă îngrijorare în legătură cu continuarea luptelor și înrăutățirea situației umanitare din Siria; condamnă blocarea acordării de asistență umanitară; subliniază că dreptul internațional umanitar interzice înfometarea deliberată a populației; îndeamnă toate părțile să se asigure că ajutorul umanitar ajunge la toate persoanele aflate în dificultate în întreaga țară și să permită imediat evacuările medicale din zona de est a Alepului și din toate celelalte zone asediate;

2.  condamnă în termenii cei mai duri atrocitățile și numeroasele încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar comise de forțele regimului Assad cu sprijinul Rusiei și al milițiilor susținute de Iran, precum și abuzurile împotriva drepturilor omului și încălcările dreptului internațional umanitar comise de grupările armate nestatale, în special de ISIS/Daesh, Frontul Al-Nusra și alte grupări jihadiste;

3.  reafirmându-și preocuparea pentru situația din estul Alepului și condamnând bombardamentele aeriene masive comise de regimul Assad și Rusia în ultimele săptămâni, se declară, de asemenea, îngrijorat de numărul mare de rachete lansate la întâmplare în ultimele zile de grupări armate ale opoziției în vestul Alepului, precum și de victimele produse în rândul civililor; subliniază că este nevoie ca toate părțile să acorde o atenție maximă și să ia toate măsurile necesare pentru a proteja civilii, indiferent de identitatea lor etnică sau religioasă sau de convingerile lor religioase;

4.  face apel la UE și la statele sale membre să sprijine susținut o anchetă specială privind evenimentele survenite la Alep, autorizată de Consiliul pentru Drepturile Omului în octombrie 2016 și desfășurată de Comisia internațională de anchetă privind Siria, pentru a identifica toate persoanele responsabile de încălcările dreptului umanitar internațional în Alep, în special atacurile abominabile împotriva infrastructurii civile, școlilor și spitalelor;

5.  este ferm convins că nu există o soluție militară la acest conflict; cere încetarea imediată a ostilităților și respectarea încheierii focului, ceea ce va deschide calea pentru reluarea negocierilor pentru tranziția politică a țării; este preocupat de faptul că Rusia își consolidează masiv prezența flotei militare în estul Mării Mediterane și și-a reluat loviturile aeriene la scară largă, ceea ce ar putea conduce, de asemenea, la o și mai mare intensificare a atacurilor asupra zonei de est a Alepului; îndeamnă toate puterile regionale și mondiale majore să își exercite influența asupra guvernului sirian și a opoziției siriene pentru a opri războiul civil, pentru a crea condițiile de relansare a procesului de pace, pentru a propune măsuri de întărire a încrederii și pentru a garanta accesul rapid, liber și sigur în zonă în scopuri umanitare;

6.  salută și sprijină pe deplin inițiativele diplomatice recente ale VP/ÎR Federica Mogherini menite să readucă părțile implicate în conflict la masa negocierilor și să relanseze procesul politic la Geneva; remarcă cu interes discuțiile regionale pe care Federica Mogherini le-a purtat cu Iranul și Arabia Saudită și consideră că activitățile sale aduc o valoare adăugată și contribuie concret la eforturile trimisului special al Organizației Națiunilor Unite, Staffan de Mistura; subliniază rolul pe care UE îl poate juca în reconstrucția post-conflict și în reconciliere; își reafirmă sprijinul deplin pentru inițiativa umanitară desfășurată în prezent de UE în Alep și îndeamnă toate părțile să contribuie la implementarea sa;

7.  îndeamnă toate părțile să ia toate măsurile necesare pentru a asigura siguranța și securitatea întregului personal implicat în activitățile de ajutor umanitar în Siria; reamintește că orice atac deliberat asupra lucrătorilor umanitari reprezintă o crimă de război; cere anchetarea independentă a tuturor incidentelor și se așteaptă ca cei responsabili să fie trași la răspundere;

8.  se alătură apelului dramatic al reprezentantului UNICEF în Siria, ca urmare a numeroaselor atacuri asupra școlilor și a altor instituții de educație și îndeamnă toate părțile implicate în conflict și pe cele care au o influență asupra lor să pună mai presus de toate protecția copiilor și să își respecte obligațiile în temeiul dreptului umanitar internațional;

9.  este alarmat de rapoartele care susțin că părțile aflate în conflict continuă să utilizeze substanțe considerate arme chimice în temeiul Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora; insistă ferm ca cei care sunt responsabili de utilizarea armelor chimice să fie trași la răspundere; sprijină prelungirea mandatului mecanismului de anchetă comun al Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) din cadrul ONU, cu scopul de a stabili răspunderea pentru folosirea armelor chimice în Siria;

10.  insistă că trebuie asigurată tragerea la răspundere pentru abuzurile și încălcările drepturilor omului și ale dreptului umanitar internațional; consideră că problema răspunderii pentru crime de război și crime împotriva umanității nu trebuie politizată; obligația de a respecta dreptul umanitar internațional în orice situație privește toate părțile implicate în conflict; oricine comite astfel de crime trebuie să înțeleagă că va fi deferit justiției mai devreme sau mai târziu;

11.  subliniază că necesitatea de a proteja civilii din Siria este extrem de importantă pentru orice proces politic; îndeamnă UE și statele membre să se asigure că toți cei care se fac responsabili de încălcări ale dreptului internațional al drepturilor omului și ale dreptului umanitar internațional să fie deferiți justiției prin mecanisme imparțiale ale justiției penale internaționale sau în instanțe naționale imparțiale, în conformitate cu principiul jurisdicției universale; salută primele anchete pe baza acestui principiu care se desfășoară în Germania, Franța și Suedia pentru a urmări în justiție criminalii de război care au în prezent reședința în Europa și invită VP/ÎR și Comisia să elaboreze orientări privind aplicarea acestui principiu de către alte state membre; își reiterează sprijinul pentru trimiterea cazului Siriei în fața CPI, dar, având în vedere neputința Consiliului de Securitate de a delibera cu privire la această chestiune, își reiterează apelul ca UE și statele sale membre să conducă eforturile în Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite pentru crearea unui mandat de raportor special pentru crime de război din Siria și să analizeze promovarea ideii unui tribunal pentru crimele de război din Siria, cu participarea și sprijinul tuturor statelor membre ale ONU care susțin justiția internațională; odată încheiat conflictul și în scopul promovării reconcilierii, subliniază importanța asumării de către Siria a acestui proces;

12.  deplânge decizia președintelui rus Vladimir Putin de a se retrage din Curtea Penală Internațională, remarcând totodată că Federația Rusă nu a ratificat de fapt niciodată Statutul de la Roma și că momentul aceste deciziei subminează credibilitatea țării și dă naștere la suspiciuni cu privire la angajamentul Rusiei față de justiția internațională;

13.  își exprimă îngrijorarea cu privire la detenția ilegală, tortura, relele tratamente, disparițiile forțate și uciderea deținuților din închisorile regimului și din centrele secrete de detenție ale milițiilor sprijinite de forțele străine; invită autoritățile siriene care gestionează aceste centre de detenție să înceteze toate execuțiile și tratamentele inumane și să acorde Organizației Națiunilor Unite sau oricărei alte părți neutre - cum ar fi Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) - acces imediat la toate centrele respective, astfel încât aceste organizații să poată monitoriza situația și să ofere informații și sprijin familiilor deținuților;

14.  salută reanalizarea măsurilor restrictive adoptate de UE împotriva Siriei și a persoanelor răspunzătoare de represiunea populației civile din această țară; subliniază că UE ar trebui să ia în considerare toate opțiunile disponibile pentru a stabili consecințele celor mai atroce încălcări ale drepturilor omului și abuzuri săvârșite de toți autorii crimelor, dacă vor continua atrocitățile și încălcarea flagrantă a dreptului umanitar;

15.  subliniază că este important să se garanteze blocarea efectivă a accesului la finanțare pentru acțiunile făcute de ISIS/Daesh, să se captureze luptătorii străini și să se stopeze trimiterea de arme către grupările jihadiste; cere opoziției din Siria să se distanțeze în mod clar de astfel de elemente extremiste și de ideologia lor; reamintește că ar trebui concentrate eforturile pe învingerea ISIS/Daesh și a altor grupări teroriste identificate de ONU;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintei Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE, Organizației Națiunilor Unite, membrilor Grupului internațional de sprijin pentru Siria și tuturor părților implicate în conflictul din Siria.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0382.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate