Процедура : 2016/2933(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1255/2016

Внесени текстове :

B8-1255/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2016 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 487kWORD 85k
21.11.2016
PE593.689v01-00
 
B8-1255/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Сирия (2016/2933(RSP))


Хавиер Кусо Пермуй, Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Сирия (2016/2933(RSP))  
B8-1255/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Сирия и офанзивата на ИДИЛ, и по-специално тези от 11 юни 2015 г. относно Сирия: положението в Палмира и случая с Мазен Даруиш(1), от 30 април 2015 г. относно положението в бежанския лагер Ярмук в Сирия(2) и от 12 февруари 2015 г. относно хуманитарната криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на „Ислямска държава“(3),

–  като взе предвид съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН,

–  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид Женевската конвенция за статута на бежанците,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че конфликтът в Сирия прерасна в кървава война след намесата на някои външни сили, които насърчиха, въоръжиха и финансираха екстремистки групировки;

Б.  като има предвид, че вече пета година в Сирия има война, заради която загинаха 470 000 души, 860 000 души живеят под обсада и половината сирийско население е разселено, в т.ч. почти 4,8 милиона бежанци; като има предвид, че войната в Сирия доведе до най-голямата и сложна хуманитарна криза на нашето време и че положението продължава да се влошава; като има предвид, че Алепо продължава да бъде епицентър на сирийската криза, но сраженията продължават и в Хама, Идлиб, северозападна Сирия, предградията на Дамаск и Деир ез Зор;

В.  като има предвид, че споразумението за прекратяване на огъня в Сирия, постигнато на 26 септември 2016 г. между Русия и САЩ – двамата съпредседатели на Международната група за подкрепа на Сирия, не доведе до необходимото намаляване на напрежението на място; като има предвид, че Русия обяви едностранно преустановяване на военните действия за няколко дни, за да се даде възможност за предоставяне на хуманитарна помощ на цивилното население в обсадения сектор на Алепо;

Г.  като има предвид, че в съответствие с Женевското комюнике и резолюциите на Съвета за сигурност на ООН на всички страни трябва да бъде припомнено отново за необходимостта конфликтът в Сирия да бъде решен чрез ръководен от Сирия политически процес, който да доведе до мирно споразумение, което отговаря на законните стремежи на сирийския народ;

Д.  като има предвид, че Европейският съюз и САЩ прилагат икономически и дипломатически санкции, които засягат главно сирийското население;

Е.  като има предвид, че усилията на сирийското правителство за постигане на справедлив мир чрез диалог се състояха в създаването на Комитета за национално помирение, реформата на конституцията и провеждането на свободни парламентарни избори през април;

1.  решително осъжда всички престъпления, извършени срещу цивилното население на Сирия; най-остро осъжда систематичните нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право, произтичащи от терористичните действия, извършени от т.нар. „Ислямска държава“ (ИДИЛ) и други радикални въоръжени групировки срещу сирийския народ, които могат да се равняват на военни престъпления и престъпления срещу човечеството;

2.  решително осъжда факта, че армията на САЩ е нарушила примирието, договорено от министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Джон Кери, провеждайки атака, в която загинаха почти 100 сирийски войници, които отбраняваха обградения от ИДИЛ град Деир ез Зор, и която според твърденията на Джон Кери е била „грешка“;

3.  изразява дълбока тревога поради продължаващото влошаване на катастрофалната хуманитарна ситуация в Сирия, където над 13,5 милиона души се нуждаят понастоящем от хуманитарна помощ, близо 6,1 милиона души са вътрешно разселени (в допълнение към половин милион палестински бежанци, които са се заселили в Сирия) и няколко стотици хиляди души страдат в обсадените райони;

4.  призовава всички страни в конфликта да предприемат всички необходими мерки за защита на цивилното население, в съответствие с международното право, включително като прекратят нападенията срещу граждански обекти, като например медицински центрове, училища и водни станции, като демилитаризират незабавно такива обекти, като се стремят да избягват установяването на военни позиции в гъсто населени райони и като осигурят възможност за евакуация на ранените и всички цивилни граждани, които желаят да напуснат обсадените райони;

5.  отново призовава всички страни в конфликта незабавно да позволят хуманитарна интервенция под егидата на ООН, да осигурят бърз, безопасен и безпрепятствен достъп в цяла Сирия по най-преките маршрути, така че спешната хуманитарна помощ да достигне до всички нуждаещи се хора, особено във всички обсадени и труднодостъпни райони, както и да изпълнят незабавно задълженията си съгласно международното право, в т.ч. международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека според случая;

6.  отхвърля без резерви идеята, че трайно решение на конфликта в Сирия може да бъде намерено на базата на военни действия;

7.  призовава спешно за устойчиво и трайно примирие, което е от съществено значение за постигането на политическо решение на конфликта в Сирийската арабска република и за прекратяването на системните, повсеместни и груби нарушения и злоупотреби с правата на човека и нарушения на хуманитарното право;

8.  подчертава, че хуманитарната ситуация в Сирия ще продължи да се влошава още повече при липсата на политическо решение на кризата; силно подкрепя мирния политически диалог и необходимостта от ръководен от Сирия процес, който отговаря на законните стремежи и воля на сирийския народ, включително правото на демокрация, суверенитет и териториалната цялост на Сирия; изразява съжаление по повод голямото забавяне на общосирийския политически процес и изисква да няма по-нататъшно забавяне на приобщаващите преговори;

9.  решително осъжда всички престъпления, извършени срещу цивилното население на Сирия, които могат да се равняват на военни престъпления и престъпления срещу човечеството; изразява загриженост относно използването на хора като жив щит от страна на ИДИЛ в град Алепо; изразява дълбока загриженост и решително осъжда увеличаването на терористичните нападения, включително химическите атаки и потушаването на гражданските протести срещу тези терористични групировки, които доведоха до голям брой жертви и разруха и които са извършвани от ИДИЛ (известна също като Даеш), фронта Ал Нусра, всички други лица, групи, дружества и структури, които са свързани с Ал-Кайда или ИДИЛ и други терористични групировки;

10.  подчертава, че в контекста на един приобщаващ и вдъхващ доверие диалог сирийският народ следва да определи подходящите процедури и механизми за постигане на справедливост, помирение, истина и отчетност за грубите нарушения и злоупотреби с международното право, както и обезщетения и ефективни средства за правна защита на жертвите;

11.  подчертава факта, че конфликтът е бил изострен от търговията с оръжие и доставките на оръжие; решително осъжда ролята, изиграна от различните западни интервенции през последните години за благоприятстване на радикализацията на отделни лица, особено в Близкия изток и държавите от Южното съседство; подчертава, че подобни политики насърчават тероризма вместо да се борят с него и следователно следва да бъдат преустановени;

12.  решително осъжда пряката или непряка подкрепа (под формата на финансови средства, оръжие, обучение и др.), която САЩ, ЕС, Турция и монархиите от района на Персийския залив оказват на терористичните групи; призовава по-специално САЩ, държавите – членки на ЕС, и регионалните участници, и в частност Саудитска Арабия и Турция, да спрат финансирането на всички военни групировки, и по-специално да престанат да купуват петрол, който се добива от петролни находища под контрола на ИДИЛ и се транспортира с камиони през Турция; счита, че са необходими механизми за спиране на финансирането на тероризма чрез офшорни структури, включващи държавни и финансови институции, както и за преустановяване на трафика на оръжие и купуването и продаването на енергийни ресурси и суровини, носещи печалба за терористични групировки;

13.  подчертава, че борбата срещу тероризма не следва да се използва като претекст за насилие, което засяга цивилното население, както и че нарушаването на международното хуманитарно право, като например нападенията срещу цивилни граждани и гражданска инфраструктура и възпрепятстването от страна на екстремистките групировки на достъпа на хуманитарна помощ до нуждаещите се сирийски граждани, е неприемливо; отново заявява, че тероризмът може да бъде премахнат само ако бъдат преодолени първопричините за него, а именно бедността, експлоатацията и неспособността на обществото да отговори на нуждите на хората; счита, че пълното зачитане на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на държави като Сирия, както и зачитането на мултикултурния характер на техните общества, представляват единственото средство за избягване на разпростирането на ИДИЛ и допълнителните страдания за населението на тези държави;

14.  изразява дълбока загриженост относно нарастващия брой бежанци и вътрешно разселени лица, които бягат от насилието в Сирийската арабска република; приветства усилията на съседните държави да приютят сирийските бежанци и отчита социално-икономическите последици от присъствието на голям брой бежанци в тези държави; насърчава други държави извън региона, и по-специално държавите – членки на ЕС, също да обмислят възможността за прилагане на подобни мерки и политики с цел предоставяне на защита и хуманитарна помощ на сирийските бежанци;

15.  отбелязва нарастващите финансови потребности и постоянния недостиг на финансиране по отношение на хуманитарната помощ, предоставяна на съседни на Сирия страни; призовава държавите – членки на ЕС, да изпълнят обещанията си и да предоставят така необходимата подкрепа на ООН, нейните специализирани агенции и други хуманитарни организации за предоставянето на хуманитарна помощ на милионите сирийски граждани, които са разселени както вътрешно, така и в приемащите държави и общности;

16.  призовава посолствата и консулските служби на ЕС да издадат незабавно хуманитарни визи за търсещите убежище лица от Сирия, както и за изпълнение на международните ангажименти, поети от ЕС и държавите членки по отношение на миграцията, по-конкретно чрез програми за презаселване на равнище ЕС; призовава за пълно сътрудничество на всички държави – членки на ЕС, които участват в такива програми;

17.  настоятелно призовава ЕС да прекрати незабавно икономическите и дипломатическите санкции срещу Сирийската арабска република и да насърчи ръководен от Сирия политически процес с цел постигане на справедливо и мирно решение на конфликта;

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Европейския съвет, на председателя на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на председателите на парламентите на държавите членки, на правителството и парламента на Сирийската арабска република, на генералния секретар на ООН, на генералния секретар на Съюза за Средиземноморието и на Лигата на арабските държави.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0229.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2015)0187.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2015)0040.

Правна информация - Политика за поверителност