Postup : 2016/2933(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1255/2016

Predkladané texty :

B8-1255/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 183kWORD 81k
21.11.2016
PE593.689v01-00
 
B8-1255/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Sýrii (2016/2933(RSP))


Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Sýrii (2016/2933(RSP))  
B8-1255/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Sýrii a ofenzíve IŠ, najmä na uznesenie z 11. júna 2015 o Sýrii: situácia v Palmýre a prípad Mazena Darwiša(1), uznesenie z 30. apríla 2015 situácii v utečeneckom tábore Jarmúk v Sýrii(2) a uznesenie z 12. februára 2015 o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s IŠ(3),

–  so zreteľom na príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN,

–  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na Ženevské dohovory o utečencoch,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže konflikt v Sýrii prerástol do krvavej vojny po zásahu určitých cudzích mocností, ktoré podporujú, vyzbrojujú a financujú extrémistické skupiny;

B.  keďže Sýria je v súčasnosti v piatom roku vojny, v ktorej zomrelo 470 000 ľudí, 860 000 ľudí žije v obliehaní a polovica obyvateľov Sýrie bola vysídlená vrátane takmer 4,8 milióna utečencov; keďže vojna v Sýrii spôsobila najväčšiu a najzložitejšiu humanitárnu krízu súčasnosti a situácia sa naďalej zhoršuje; keďže Aleppo zostáva epicentrom krízy v Sýrii, ale boje pokračujú aj v Hame, Idlibe, na severozápade Sýrie, na predmestiach Damasku a v Deir ez-Zore;

C.  keďže dohoda z 26. septembra 2016 medzi Ruskom a USA, dvomi spolupredsedajúcimi krajinami medzinárodnej skupiny na podporu Sýrie, o dosiahnutí prímeria v Sýrii, neviedla k potrebnému uvoľneniu napätia v oblasti; keďže Rusko vyhlásilo jednostranné prerušenie bojov počas niekoľkých dní na umožnenie humanitárnej pomoci civilnému obyvateľstvu v obliehanom sektore v Aleppe;

D.  keďže v súlade so ženevským komuniké a rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN sa všetkým stranám musí znovu pripomenúť nevyhnutnosť vyriešenia konfliktu v Sýrii prostredníctvom politického procesu vedeného Sýrčanmi, ktorý povedie k mierovej dohode, ktorá bude spĺňať legitímne túžby sýrskeho ľudu;

E.  keďže Európska únia a USA uplatňujú hospodárske a diplomatické sankcie, ktoré postihujú najmä sýrske obyvateľstvo;

F.  keďže úsilie sýrskej vlády o dosiahnutie spravodlivého mieru prostredníctvom dialógu má podobu výboru národného zmierenia, reformy ústavy a uskutočnenia slobodných parlamentných volieb v apríli minulého roka;

1.  dôrazne odsudzuje všetky zločiny páchané na civilnom obyvateľstve Sýrie; čo najdôraznejšie odsudzuje systematické porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva vyplývajúce z teroristických činov, ktoré pácha takzvaný Islamský štát (ISIL) a ďalšie radikálne ozbrojené skupiny proti sýrskemu ľudu, a ktoré môže predstavovať vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti;

2.  dôrazne odsudzuje porušenie prímeria dohodnutého ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a ministrom zahraničných vecí USA Johnom Kerrym zo strany armády USA, keď počas útoku USA bolo zabitých takmer 100 sýrskych vojakov brániacich mesto Deir ez-Zor obliehané ISIL, pričom John Kerry vyhlásil, že išlo o „omyl“;

3.  je vážne znepokojený pretrvávajúcim zhoršovaním humanitárnej situácie v Sýrii, keď v súčasnosti viac ako 13,5 milióna ľudí potrebuje humanitárnu pomoc, približne 6,1 milióna ľudí bolo vysídlených v rámci krajiny (popri pol milióne palestínskych utečencov, ktorí sa usadili v Sýrii) a niekoľko stoviek tisíc ľudí trpí v obliehaných oblastiach;

4.  žiada, aby všetky strany konfliktu prijali všetky vhodné opatrenia na ochranu civilného obyvateľstva v súlade s medzinárodným právom vrátane zastavenia útokov namierených na civilné zariadenia, ako sú zdravotné strediská, školy a vodárne, okamžitej demilitarizácie týchto zariadení, snahy o zabránenie vytvoreniu vojenských pozícií v husto osídlených oblastiach a umožnenia evakuácie ranených a všetkých civilistov, ktorí chcú odísť z obliehaných oblastí;

5.  opätovne vyzýva všetky strany konfliktu, aby okamžite umožnili humanitárny zásah pod záštitou OSN s cieľom poskytnúť rýchly, bezpečný a neobmedzený prístup v celej Sýrii najpriamejšou trasou, čo umožní okamžité dodanie humanitárnej pomoci všetkým ľuďom v núdzi, najmä vo všetkých obliehaných a odľahlých oblastiach, a aby bezodkladne splnili svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv;

6.  bezvýhradne odmieta myšlienku, že dlhodobé riešenie sýrskeho konfliktu možno nájsť na základe vojenských akcií;

7.  naliehavo vyzýva na udržateľné a trvalé prímerie, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie politického riešenia konfliktu v Sýrskej arabskej republike a na skončenie systematického, rozsiahleho a hrubého porušovania a zneužívania ľudských práv a porušovania humanitárneho práva;

8.  zdôrazňuje, že humanitárna situácia v Sýrii sa bude naďalej zhoršovať, keďže chýba politické riešenie krízy; dôrazne podporuje mierový politický dialóg a potrebu procesu vedeného Sýrčanmi, ktorý bude spĺňať legitímne očakávania a vôľu sýrskeho ľudu vrátane práva na demokraciu, zvrchovanosť a územnú celistvosť Sýrie; odsudzuje pretrvávajúce oneskorenie celosýrskeho politického procesu a žiada okamžitý začiatok inkluzívnych rokovaní;

9.  dôrazne odsudzuje všetky zločiny páchané na civilnom obyvateľstve v Sýrii, ktoré môžu predstavovať vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti; vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o používanie ľudských štítov v meste Aleppo zo strany ISIL; vyjadruje hlboké znepokojenie a ostro odsudzuje zvýšený výskyt teroristických útokov vrátane chemických útokov a potláčanie civilných protestov proti teroristickým skupinám, ktoré vyústili do rozsiahlych obetí a skazy páchaných organizáciou ISIL (známou aj ako Dá’iš), frontom an-Nusra (ANF) a všetkými ostatnými osobami, skupinami a subjektmi spojenými s al-Káidou alebo ISIL a inými teroristickými skupinami;

10.  zdôrazňuje, že v kontexte inkluzívneho a dôveryhodného dialógu by sýrsky ľud mal stanoviť vhodné postupy a mechanizmy na dosiahnutie spravodlivosti, zmierenia, pravdy a zodpovednosti za hrubé porušovanie medzinárodného práva, ako aj na odškodnenie a účinnú nápravu pre obete;

11.  zdôrazňuje, že konflikt bol prehĺbený obchodom so zbraňami a dodávkami zbraní; dôrazne odsudzuje úlohu, ktorú zohrali v uplynulých rokoch rôzne západné intervencie pri podpore radikalizácie jednotlivcov, najmä na Blízkom východe a v krajinách južného susedstva; zdôrazňuje, že takéto politiky terorizmus podporujú namiesto toho, aby proti nemu bojovali, a preto by mali byť ukončené;

12.  dôrazne odsudzuje priamu alebo nepriamu podporu (vo forme financovania, zbraní, výcviku atď.), ktorú teroristickým skupinám poskytujú USA, EÚ, Turecko a monarchie regiónu Perzského zálivu; vyzýva najmä USA, členské štáty EÚ a regionálnych aktérov, predovšetkým Saudskú Arábiu a Turecko, aby prestali financovať všetky ozbrojené skupiny a predovšetkým prestali kupovať ropu z ropných polí pod kontrolou ISIL a prepravovanú kamiónmi cez Turecko; domnieva sa, že sú potrebné mechanizmy na zastavenie financovania terorizmu prostredníctvom zahraničných subjektov zahŕňajúce štáty a finančné inštitúcie, ako aj na zastavenie nezákonného obchodovania so zbraňami a nákupu a predaja energetických zdrojov a surovín, z ktorého profitujú teroristické skupiny;

13.  zdôrazňuje, že boj proti terorizmu nesmie byť zámienkou násilia, ktoré postihuje civilné obyvateľstvo, a že porušovanie medzinárodného humanitárneho práva, ako sú útoky na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru a narušovanie humanitárneho prístupu k sýrskym ľuďom v núdzi extrémistickými skupinami, je neprijateľné; znovu opakuje, že terorizmus je možné vykoreniť len riešením jeho príčin, t. j. chudoby, vykorisťovania a neschopnosti spoločnosti odpovedať na potreby obyvateľstva; je presvedčený, že plné dodržiavanie nezávislosti, suverenity a územnej celistvosti štátov, ako je Sýria, ako aj rešpektovanie multikultúrneho charakteru ich spoločností, predstavuje jediný prostriedok na zabránenie šíreniu ISIL a ďalšiemu utrpeniu ich obyvateľov;

14.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad rastúcim počtom utečencov a osôb vysídlených v rámci krajiny, ktorí utekajú pred násilím v Sýrskej arabskej republike; víta úsilie susedných krajín, ktoré prijímajú sýrskych utečencov, a uznáva sociálno-ekonomické dôsledky prítomnosti veľkého množstva utečencov v týchto krajinách; nabáda ostatné štáty mimo regiónu, najmä členské štáty EÚ, aby taktiež zvážili zavedenie podobných opatrení a politík s cieľom poskytnúť ochranu a humanitárnu pomoc sýrskym utečencom;

15.  berie na vedomie rastúce finančné potreby a pretrvávajúce nedostatky vo financovaní, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc pre krajiny v susedstve Sýrie; vyzýva členské štáty EÚ, aby splnili svoje sľuby a poskytli potrebnú podporu OSN, jej špecializovaným agentúram a ostatným humanitárnym aktérom pri poskytovaní humanitárnej pomoci miliónom Sýrčanov presídleným v rámci ich vlastnej krajiny a v hostiteľských krajinách a komunitách;

16.  vyzýva veľvyslanectvá a konzulárne úrady EÚ, aby okamžite vydávali humanitárne víza žiadateľom o azyl zo Sýrie, ako aj na presadzovanie medzinárodných záväzkov EÚ a jej členských štátov, ktoré sa týkajú migrácie, a to prostredníctvom programov presídľovania na úrovni EÚ; vyzýva na úplnú spoluprácu všetkých členských štátov EÚ, ktorí sa zúčastňujú na takýchto programoch;

17.  naliehavo vyzýva EÚ, aby okamžite ukončila hospodárske a diplomatické sankcie voči Sýrskej arabskej republike, a na podporu inkluzívneho politického procesu vedeného Sýriou s cieľom dosiahnuť spravodlivé a mierové riešenie konfliktu;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, predsedovi Komisie, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, predsedom parlamentov členských štátov, vláde a parlamentu Sýrskej arabskej republiky, generálnemu tajomníkovi OSN, generálnemu tajomníkovi Únie pre Stredozemie a Lige arabských štátov.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0229.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0187.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0040.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia