Prijedlog rezolucije - B8-1277/2016Prijedlog rezolucije
B8-1277/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o odnosima EU-a i Turske

22.11.2016 - (2016/2993(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1276/2016

Postupak : 2016/2993(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-1277/2016
Podneseni tekstovi :
B8-1277/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-1277/2016

Rezolucija Europskog parlamenta o odnosima EU-a i Turske

(2016/2993(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije, posebno one od 27. listopada 2016. o položaju novinara u Turskoj[1] i od 14. travnja 2016. o izvješću o Turskoj za 2015.[2],

–  uzimajući u obzir pregovarački okvir EU-a za Tursku od 3. listopada 2005., a posebno njegove stavke 4. i 5.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće o napretku o Turskoj za 2016. koje je Komisija objavila 9. studenog 2016. (SWD(2016)0366),

–  uzimajući u obzir ishod Vijeća EU-a za vanjske poslove od 14. studenog 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su Europska unija i Europski parlament oštro osudili neuspjeli vojni udar u Turskoj i priznali legitimnu odgovornost turskih vlasti da kazneno gone osobe koje su odgovorne za taj pokušaj i koje su sudjelovale u njemu;

B.  budući da su represivne mjere turske vlade protiv oporbenih stranaka, uključujući uhićenje oporbenih vođa i zastupnika u Turskoj velikoj narodnoj skupštini, novinara i drugih osoba, nerazmjerne i da se protive turskom zakonodavstvu i Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima te se njima krše obveze koje imaju države članice Vijeća Europe;

C.  budući da su predsjednik Erdogan i turska vlada dali više izjava o ponovnom uvođenju smrtne kazne i da postoji velika zabrinutost u pogledu stanja osoba koje su pritvorene i uhićene nakon vojnog udara, raširenog otpuštanja državnih dužnosnika te ozbiljnih ograničenja slobode izražavanja i ograničenja na štetu tiska i medija u Turskoj;

D.  budući da se stavkom 5. pregovaračkog okvira za pristupne pregovore s Turskom utvrđuje da, u slučaju ozbiljnog i trajnog kršenja načela slobode, demokracije, poštovanja ljudskih prava, temeljnih sloboda i vladavine prava, Komisija može preporučiti privremenu obustavu pregovora i predložiti uvjete za njihovo ponovno pokretanje;

1.  oštro osuđuje nerazmjerne represivne mjere koje se u Turskoj primjenjuju od neuspjelog vojnog udara u srpnju; poziva Komisiju i države članice da odmah pokrenu privremenu obustavu tekućih pregovora s Turskom; ističe da će se rad na liberalizaciji viza nastaviti tek kad Turska adekvatno ispuni uvjete utvrđene u planu za liberalizaciju viza;

2.  nalaže Komisiji da uspostavi jasne kriterije za ponovno pokretanje pristupnih pregovora, uz odredbe kriterija iz Kopenhagena i u skladu s obvezama koje Turska ima kao članica Vijeća Europe; ističe da bi u uvjete za ponovno pokretanje pristupnih pregovora trebalo dodati čvrsto odbacivanje smrtne kazne, zajedno s potpunim povratkom na demokratski i pluralistički politički život;

3.  ističe da bi privremena obustava pregovora trebala biti popraćena zamrzavanjem sredstava pretpristupne pomoći za Tursku i da bi ta mjera trebala stupiti na snagu početkom nove proračunske godine, 1. siječnja 2017.; ističe da bi dio sredstava instrumenta pretpristupne pomoći trebao biti usmjeren na povećanje potpore za izbjeglice i migrante u Turskoj;

4.  potiče Komisiju, Vijeće Europe i Venecijansku komisiju da ponude dodatnu sudsku pomoć turskim vlastima kako bi se osigurao zakonit sudski postupak te adekvatni i sigurni uvjeti pritvora za osobe koje su uhićene zbog sudjelovanja u pokušaju državnog udara 15. srpnja 2016.;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladi i parlamentu Turske, državama članicama i Europskoj službi za vanjsko djelovanje.