Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-1277/2016Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-1277/2016

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az EU és Törökország közötti kapcsolatokról

22.11.2016 - (2016/2993(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström az ALDE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1276/2016

Eljárás : 2016/2993(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-1277/2016
Előterjesztett szövegek :
B8-1277/2016
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8-1277/2016

Az Európai Parlament állásfoglalása az EU és Törökország közötti kapcsolatokról

(2016/2993(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel korábbi állásfoglalásaira, különösen az újságírók törökországi helyzetéről szóló 2016. október 27-i[1] és a Törökországra vonatkozó 2015. évi jelentésről szóló 2016. április 14-i állásfoglalására[2],

–  tekintettel a Törökországgal kapcsolatos, 2005. október 3-i uniós tárgyalási keretre, különösen annak 4. és 5. pontjára,

–  tekintettel a Törökország által elért eredményekről szóló 2016. évi, a Bizottság által 2016. november 9-én közzétett jelentésre (SWD(2016)0366),

–  tekintettel a Külügyek Tanácsa 2016. november 14-i következtetéseire,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió és az Európai Parlament határozottan elítélte a törökországi katonai puccskísérletet, és elismerte, hogy a török hatóságok jogosan üldözik a puccskísérlet szervezőit és résztvevőit;

B.  mivel a török kormány ellenzéki pártokkal szemben hozott elnyomó intézkedései – ideértve ellenzéki vezetők és a Török Nagy Nemzetgyűlés tagjai, újságírók és más személyek letartóztatását – aránytalan súlyúak és ellentmondanak a hazai török jogszabályoknak, megsértik az Európa Tanács tagállamra vonatkozó kötelezettségeit és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát;

C.  mivel Erdogan elnök és a török kormány több nyilatkozatott tett a halálbüntetés visszaállításával kapcsolatban, és súlyos aggodalmak merülnek fel a puccs után fogva tartott és letartóztatott személyek életkörülményei, az állami tisztviselők tömeges elbocsátása, valamint a véleménynyilvánítás szabadságát sújtó szigorú korlátozások, továbbá a törökországi sajtó és média tekintetében érvényesített korlátozások miatt;

D.  mivel a Törökországgal kapcsolatos csatlakozási tárgyalásokra vonatkozó tárgyalási keret 5. pontja rögzíti, hogy a Bizottság a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartása, az alapvető szabadságok és a jogállamiság elveinek súlyos és tartós megsértése esetén ajánlást tehet a tárgyalások felfüggesztésére, valamint javaslatot tehet a tárgyalások folytatásához megkívánt feltételekre;

1.  határozottan elítéli a júliusi sikertelen katonai hatalomátvétel óta Törökországban foganatosított aránytalan elnyomó intézkedéseket; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kezdeményezzék a Törökországgal folyamatban levő tárgyalások azonnali felfüggesztését; hangsúlyozza, hogy a vízumliberalizációval kapcsolatos munka csak akkor folytatódhat, ha Törökország megfelelően teljesíti a vízumliberalizációs menetrendben foglalt feltételeket;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy támasszon egyértelmű feltételeket a csatlakozási tárgyalások folytatása tekintetében, figyelembe véve a koppenhágai kritériumokat és a Törökországot mint az Európa Tanács tagját terhelő kötelezettségeket; hangsúlyozza, hogy a halálbüntetés egyértelmű elvetésének – együtt a demokráciához és a pluralisztikus politikai élethez való visszatéréssel – szerepelnie kell a csatlakozási tárgyalások folytatásához megkívánt feltételek között;

3.  rámutat, hogy a tárgyalások felfüggesztésével egyidejűleg – a 2017. január 1-jével kezdődő új költségvetési év indulásával hatályba léptetve – be kell fagyasztani az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) révén Törökországnak juttatott finanszírozást; hangsúlyozza, hogy az IPA finanszírozásának egy részét a menekültek és migránsok számára nyújtott segítség fokozására lehetne folyósítani Törökországban;

4.  ösztönzi a Bizottságot, az Európa Tanácsot és a Velencei Bizottságot, hogy kínáljanak fel további igazságszolgáltatási támogatást a török hatóságoknak annak érdekében, hogy megóvják a jogi eljárások tisztességességét, valamint megfelelő és biztonságos fogva tartási feltételeket biztosítsanak a 2016. július 15-i katonai puccskísérletben való részvétellel vádolt és letartóztatott személyek számára;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, Törökország kormányának és parlamentjének, valamint a tagállamoknak és az Európai Külügyi Szolgálatnak.