Postopek : 2016/2993(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1277/2016

Predložena besedila :

B8-1277/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 24/11/2016 - 8.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0450

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 326kWORD 68k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.711v01-00
 
B8-1277/2016

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o odnosih med EU in Turčijo (2016/2993(RSP))


Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o odnosih med EU in Turčijo (2016/2993(RSP))  
B8-1277/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, zlasti z dne 27. oktobra 2016 o položaju novinarjev v Turčiji(1) in z dne 14. aprila 2016 o poročilu o Turčiji za leto 2015(2),

–  ob upoštevanju pogajalskega okvira EU za Turčijo z dne 3. oktobra 2005, zlasti četrtega in petega odstavka,

–  ob upoštevanju letnega poročila o napredku Turčije za leto 2016, ki ga je Komisija objavila 9. novembra 2016 (SWD(2016)0366),

–  ob upoštevanju izida zasedanja Sveta za zunanje zadeve 14. novembra 2016,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker sta Evropska unija in Evropski parlament ostro obsodila spodleteli vojaški udar v Turčiji ter priznala, da imajo turške oblasti legitimno pristojnost, da sodno preganjajo odgovorne za ta poskus in udeležence v njem;

B.  ker so represivni ukrepi turške vlade zoper opozicijske stranke, vključno z aretacijami opozicijskih voditeljev in poslancev turške velike narodne skupščine, novinarjev in drugih, nesorazmerni in v nasprotju s turško domačo zakonodajo in obveznostmi države članice Sveta Evrope, kršijo pa tudi mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah;

C.  ker sta predsednik Erdogan in turška vlada večkrat izjavila, da nameravata ponovno uvesti smrtno kazen, in ker obstajajo resne skrbi zaradi položaja ljudi, ki so bili po državnem udaru pridržani in aretirani, množičnega odpuščanja državnih uradnikov in hudega omejevanja svobode izražanja ter omejevanja tiska in medijev v Turčiji;

D.  ker peti odstavek pogajalskega okvira za pristopna pogajanja s Turčijo določa, da lahko Komisija v primeru hudih in vztrajnih kršitev načel svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic, temeljnih svoboščin in pravne države priporoči prekinitev pogajanj in predlaga pogoje za njihovo nadaljevanje;

1.  ostro obsoja nesorazmerne represivne ukrepe, ki se izvajajo v Turčiji po julijskem spodletelem vojaškem udaru; poziva Komisijo in države članice, naj sprožijo začasno odložitev pogajanj s Turčijo; poudarja, da se bo delo na področju liberalizacije vizumskega režima nadaljevalo šele, ko bo Turčija ustrezno izpolnila pogoje, določene v načrtu za liberalizacijo vizumskega režima;

2.  naroča Komisiji, naj v skladu s københavnskimi merili in obveznostmi Turčije kot članice Sveta Evrope določi jasna referenčna merila za nadaljevanje pristopnih pogajanj; poudarja, da bi bilo treba v pogoje za nadaljevanje pristopnih pogajanj vključiti odločno zavrnitev smrtne kazni ter ponovno popolno vzpostavitev demokratičnega in pluralističnega političnega življenja;

3.  poudarja, da bi bilo treba hkrati s prekinitvijo pogajanj začasno ustaviti dodeljevanje sredstev predpristopne pomoči Turčiji, kar naj bi začelo veljati 1. januarja 2017, ko se bo začelo novo proračunsko leto; poudarja, da bi morali del predpristopne pomoči iz tega instrumenta uporabiti za podporo beguncem in migrantom v Turčiji;

4.  spodbuja Komisijo, Svet Evrope in Beneško komisijo, naj turškim oblastem ponudijo dodatno pravosodno pomoč, da bi zagotovili pravilne pravne postopke ter ustrezne in varne razmere v priporih za vse aretirane zaradi sodelovanja v poskusu vojaškega udara 15. julija 2016;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladi in parlamentu Turčije, državam članicam in Evropski službi za zunanje delovanje.

 

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0423.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0133.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov