Postupak : 2016/2993(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1278/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1278/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 24/11/2016 - 8.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0450

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 269kWORD 78k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.712v01-00
 
B8-1278/2016

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o odnosima EU-a i Turske (2016/2993(RSP))


Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marisa Matias, Martina Michels, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Thomas Händel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o odnosima EU-a i Turske (2016/2993(RSP))  
B8-1278/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Turskoj, a posebno one o godišnjim izvješćima o napretku, rezoluciju od 15. siječnja 2015. o slobodi izražavanja u Turskoj(1) i rezoluciju o 27. listopada 2016. o položaju novinara u Turskoj(2),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 18. srpnja 2016. o Turskoj,

–  uzimajući u obzir izjave povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Komisije o napretku Turske za 2016. (SWD(2016)0366),

–  uzimajući u obzir činjenicu da je poštovanje vladavine prava, demokratskih vrijednosti i ljudskih prava, u što posebno spada sloboda izražavanja, u samoj srži postupka pristupanja,

–  uzimajući u obzir izjavu povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava od 26. srpnja 2016. o mjerama poduzetim tijekom izvanrednog stanja u Turskoj,

–  uzimajući u obzir Europsku konvenciju o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1996.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su Europska unija i Europski parlament snažno osudili neuspjeli pokušaj vojnog udara u Turskoj;

B.  budući da je Turska i dalje kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji; budući da je neprihvatljivo da država kandidatkinja tijekom izvanrednog stanja primjenjuje represivne mjere i da se to protivi načelima demokratskih vrijednosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava na kojima EU počiva, kao i Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima;

C.  budući da je turska policija 4. studenoga uhitila supredsjednike i osam drugih zastupnika Narodne demokratske stranke, nakon što im je na temelju zakona donesenog 20. svibnja 2016. ukinut zastupnički imunitet;

D.  budući da su od pokušaja državnog udara vlasti uhitile deset članova Velike narodne skupštine Turske i oko 150 novinara, što je najveći broj takvih uhićenja zabilježen u svijetu, 40 tisuća ljudi bilo je pritvoreno, a njih više od 31 tisuću još uvijek je u pritvoru, 129 tisuća javnih službenika suspendirano je sa svojih dužnosti (njih 66 tisuća) ili otpušteno (63 tisuće), a protiv većine njih do danas nije podignuta optužnica; budući da je tim uhićenjima zadan snažan udarac političkim slobodama i demokraciji u Turskoj;

E.  budući da je poštovanje vladavine prava i temeljnih prava, uključujući slobodu izražavanja, u samoj srži vrijednosti EU-a, na čije se poštovanje Turska službeno obvezala podnošenjem zahtjeva za članstvo u EU-u i pregovorima o pristupanju, kao i punopravnim članstvom u Vijeću Europe;

F.  budući da su smijenjena 53 demokratski izabrana dogradonačelnika, a 39 ih je uhićeno, i da je Vlada postavila upravitelje na čelo 34 općine;

G.  budući da tom trajnom represijom turska vlada potpuno niječe demokratsku volju milijuna birača i zatire ionako nedinamičnu lokalnu demokraciju u toj zemlji; budući da su nakon pokušaja državnog udara turske vlasti zatvorile i prokurdske medijske kuće te uhitile prokurdske novinare;

H.  budući da su razne europske institucije, uključujući Vijeće Europe i Europski parlament, u više navrata izrazile zabrinutost u pogledu široke definicije terorizma koja se primjenjuje u Turskoj, a na temelju koje je moguće vršiti neograničenu represiju nad sucima i protivnicima režima, posebno novinarima, borcima za ljudska prava, političkim protivnicima i pripadnicima manjina, u prvom redu Kurdima;

I.  budući da je neovisno sudstvo temelj vladavine prava; budući da je prema Europskom udruženju sudaca gotovo 3 400 sudaca opozvano sa svojih funkcija, a njih 2 900 još uvijek se nalazi u zatvoru;

J.  budući da Turska još uvijek nije ispunila kriterije za liberalizaciju viznog režima;

K.  budući da se prema informativnim izvješćima organizacije Human Rights Watch stanje ljudskih prava u Turskoj ozbiljno pogoršalo, pri čemu je od pokušaja državnog udara zabilježeno najmanje 13 slučajeva mučenja; budući da je zakonska zabrana mučenja opće načelo međunarodnog prava koje se ne može suspendirati;

L.  budući da je stavkom 5. pregovaračkog okvira za pristupne pregovore s Turskom propisano da će Komisija u slučaju ozbiljnog i trajnog kršenja načela slobode, demokracije, poštovanja ljudskih prava, temeljnih sloboda i vladavine prava preporučiti da se pregovori privremeno obustave i predložiti uvjete za njihovo ponovno pokretanje; budući da Turska više ne ispunjava u zadovoljavajućoj mjeri kopenhaške kriterije, s obzirom na to da ne poštuje vrijednosti utvrđene u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji; budući da bi privremeni prekid pregovora podrazumijevao da se trenutačni pregovori zamrznu, da se ne otvaraju nova poglavlja i da se ne poduzimaju nove inicijative u vezi s pristupanjem Turske EU-u;

1.  oštro osuđuje sve represivne mjere poduzete nakon neuspjelog državnog udara u srpnju, zbog kojih je tisuće ljudi završilo iza rešetaka, među kojima i parlamentarni zastupnici Narodne demokratske stranke, gradonačelnici, stranački čelnici, novinari i sveučilišni profesori, kao i svaki oblik privremenog pritvora koji se temelji ili na političkim kriterijima ili na neosnovanoj sumnji na „veličanje terorističke organizacije”; poziva na trenutačno i bezuvjetno puštanje na slobodu svih političkih zatvorenika, među ostalima političara, novinara i sveučilišnih profesora, kojima je sloboda oduzeta bez dokaza o osobnoj umiješanosti u počinjenje zločina ili protiv kojih nije podignuta optužnica;

2.  snažno osuđuje to što je turska policija nedavno uhitila supredsjednike i osam drugih parlamentarnih zastupnika Narodne demokratske stranke, nakon što im je na temelju zakona donesenog 20. svibnja 2016. ukinut zastupnički imunitet;

3.  poziva EU i šefove država članica i njihovih vlada da opozovu Izjavu EU-a i Turske i odbace taj sporazum; poziva Komisiju da pokrene postupak za zamrzavanje pristupnih pregovora, a njihov nastavak razmotri tek onda kada se ponovo uspostavi vladavina prava, i da promisli o mogućnosti uvođenja mjera protiv turskih vlasti;

4.  poziva Komisiju da ispita koje bi implikacije imala suspenzija financijske potpore Turskoj u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), uzimajući u obzir i posljedice takve odluke na civilno društvo u Turskoj; poziva na zamrzavanje postupka modernizacije carinske unije;

5.  izražava duboku zabrinutost zbog situacije u pogledu vladavine prava, demokracije i ljudskih prava u Turskoj; snažno potiče Tursku da primiri napetu političku situaciju nakon pokušaja državnog udara, koja pogoduje sužavanju slobode govora u medijima i na internetu;

6.  ustraje na tome da turska vlada mora revidirati pravni okvir za organizirani kriminal i terorizam u skladu s međunarodnim i europskim pravom kako bi se zajamčila temeljna prava i slobode, naročito pravo na pravično suđenje i praktično ostvarivanje slobode izražavanja misli, okupljanja i udruživanja;

7.  poziva na poštovanje međunarodnog prava pri postupanju sa svim migrantima, a ponajprije izbjeglicama; žali zbog toga što se problemom izbjeglica Turska koristi kao oruđem u pregovorima s EU-om i poziva sve strane da zajamče puno poštovanje ljudskih prava i međunarodnog prava u pogledu izbjeglica;

8.  poziva tursku vladu da ponovo uspostavi stanje u kojem se poštuju ljudska prava svih osoba koje žive i rade u Turskoj, pa i onih kojima je potrebna međunarodna zaštita; osuđuje najavu o ponovnom uvođenju smrtne kazne u Turskoj; oštro osuđuje svaki oblik nasilja u zatvorima, a posebno povećanje broja slučajeva mučenja zatvorenika;

9.  snažno osuđuje prijedlog turskog parlamenta od 17. studenoga 2016. za izmjenu sadašnjeg zakona o zlostavljanju djece, čime bi se muškarce kojima se sudi za seksualno zlostavljanje maloljetnika poštedjelo izricanja kazne i kaznenog progona ako ožene svoju žrtvu; osuđuje izjavu predsjednika Erdogana da će pustiti na slobodu zatvorenike optužene za silovanje kako bi se oslobodila mjesta u zatvorima;

10.  poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu da reagira na tu situaciju kako bi se zajamčilo poštovanje demokracije i ljudskih prava u Turskoj;

11.  nalaže predsjedniku da u Tursku pošalje izaslanstvo iz redova svih klubova zastupnika da promatra razvoj događaja te da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica te Vladi i Parlamentu Republike Turske.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0014.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0423.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti