Menetlus : 2016/2993(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1279/2016

Esitatud tekstid :

B8-1279/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/11/2016 - 8.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 258kWORD 63k
22.11.2016
PE593.713v01-00
 
B8-1279/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ELi ja Türgi suhete kohta (2016/2993(RSP))


Marine Le Pen, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Mireille D’Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Marcus Pretzell, Jean-Luc Schaffhauser, Laurenţiu Rebega, Michał Marusik, Matteo Salvini fraktsiooni ENF nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Türgi suhete kohta (2016/2993(RSP))  
B8-1279/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 22. novembri 2016. aasta avaldust ELi ja Türgi suhete kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et demokraatia ja põhiõiguste olukord Türgis on pärast ühinemisläbirääkimiste algust 2005. aastal märkimisväärselt halvenenud;

B.  arvestades, et Türgi valitsus kasutab erakorralist seisukorda ja 15. juuli 2016. aasta ebaõnnestunud riigipöördekatset selleks, et tõsiselt piirata sõna- ja meediavabadust ning demokraatlikke õigusi laiemalt;

C.  arvestades, et Piirideta Reporterite andmetel vahistati erakorralise seisukorra esimesel kuuel nädalal 89 ajakirjanikku, suleti 104 meediakanalit, mistõttu kaotas töö enam kui 2300 ajakirjanikku, ning vähemalt 330 ajakirjaniku akrediteering tühistati; arvestades, et veel lugematul hulgal ajakirjanikke on praegu politsei kinnipidamiskohtades või neid on kinni peetud ja vabastatud ilma süüdistust esitamata või ei ole neid veel vahistatud, kuid nende kohta on väljastatud kinnipidamismäärus;

D.  arvestades, et juba enne ebaõnnestunud riigipöördekatset ja sellele järgnenud erakorralist seisukorda toimus ridamisi süsteemseid ajakirjandusvabaduse rikkumise juhtumeid: kõige kurikuulsamad juhtumid on 2015. aasta mais toimunud uurimine, kus ajalehte Cumhuriyet kahtlustati terrorismis ja spionaažis, kuna väljaanne postitas video ja reportaaži, milles näidati Süüria džihadistidele mõeldud relvi vedavaid veokeid, sama ajalehe toimetaja Can Dündari ja ajakirjaniku Erdem Güli vahistamine novembris, politseihaarang meediagrupi Ipek telejaamade ja ajalehtede vastu ning grupi ajakirjanike vallandamine 2015. aasta oktoobris ning ajalehe Zaman ülevõtmine valitsuse poolt 2016. aasta märtsis;

E.  arvestades, et meediavabaduse rikkumine Türgis on puudutanud ka Euroopa riikide kodanikke, nt saksa satiirikut Jan Böhmermanni ning hollandi ajakirjanikku Ebru Umari;

F.  arvestades, et Türgis on praegu blokeeritud tuhandeid veebisaite; arvestades, et organisatsiooni Human Rights Watch andmetel seisid Türgi ametivõimud 2015. aasta esimesel poolaastal peaaegu kolme neljandiku Twitterile postituste kustutamiseks ja kontode sulgemiseks esitatud taotluste taga;

G.  arvestades, et opositsioonierakonna HDP juhid Selahattin Demirtaş ja Figen Yüksekdağ ning veel kümme parlamendiliiget on vahistatud;

H.  arvestades, et tuhandete kohtunike ja prokuröride vahistamine ja ametist kõrvaldamine on seadnud tõsisesse ohtu kohtuasutuste sõltumatuse ja võimude lahususe;

I.  arvestades, et Türgi keeldub ümber mõtlemast 1974. aastal toimunud Küprose põhjaosa ebaseadusliku sõjalise okupeerimise küsimuses; arvestades, et Türgi keeldub tunnustamast Küprose Vabariiki ja täitmast oma kohustusi seoses Ankara protokolliga;

J.  arvestades, et Türgis toimub usuvähemuste süsteemne diskrimineerimine ja tagakiusamine;

K.  arvestades, et Türgi valitsus on otsustanud delegeerida avaliku ja erasektori ülikoolide rektorite ametisse nimetamise volitused peaministrile;

L.  arvestades, et Türgi valitsus on andnud abi ja relvi džihaadi rühmitistele Süürias ja teeb seda jätkuvalt;

M.  arvestades, et Türgi valitsus ähvardab lasta kolm miljonit rändajat ELi, et saada Türgi kodanikele viisavabastus;

N.  arvestades, et Türgi on saanud aastatel 2005–2016 kokku peaaegu 10 miljardit eurot ühinemiseelset abi;

O.  arvestades, et arvukad arvamusküsitlused enamikus liikmesriikides näitavad, et valdav enamik kodanikke on Türgi ELiga ühinemise vastu;

1.  palub nõukogul lõpetada läbirääkimised Türgi ühinemise üle ELiga;

2.  palub nõukogul viivitamata lõpetada ühinemiseelse abi rahastamisvahendi raames kõik maksed Türgile;

3.  palub liikmesriikidel otsustada ise oma tulevaste suhete üle Türgiga;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja Türgi valitsusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika