Postup : 2016/2993(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1280/2016

Předložené texty :

B8-1280/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/11/2016 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 172kWORD 70k
22.11.2016
PE593.714v01-00
 
B8-1280/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Turecku (2016/2993(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Turecku  
B8-1280/2016

(2016/2993(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o nejnovějším vývoji v Turecku,

–  s ohledem na výroční zprávu o pokroku Turecka za rok 2016, kterou Komise zveřejnila dne 9. listopadu 2016 (SWD(2016)0366),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Turecku,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 4. listopadu 2016 turecké orgány zatkly 12 poslanců z kurdské Demokratické strany lidu (HDP), včetně jejích předsedů Selahattina Demirtaşe a Figen Yüksekdağové, a obvinily je z řady trestných činů souvisejících s terorismem poté, co turecký parlament v květnu 2016 rozhodl, že poslance zbaví imunity; vzhledem k tomu, že tato zatčení jsou jen poslední eskalací vládních zásahů proti kurdské opozici po masovém uzavírání sdělovacích prostředků, odstraňování prokurdských starostů a přerušování internetového připojení s cílem zamezit komunikaci;

B.  vzhledem k tomu, že dne 11. listopadu 2016 turecké orgány zatkly předsedu opozičního deníku Cumhuriyet, a to týden po zatčení několika vedoucích zaměstnanců, včetně šéfredaktora Murata Sabuncua kvůli údajným vazbám na Fethullana Gülena a Kurdskou stranu pracujících, ozbrojenou skupinu postavenou mimo zákon;

C.  vzhledem k tomu, že čistka prezidenta Erdoğana se rozšiřuje poté, co bylo zakázáno 370 nevládních skupin, včetně organizací na obranu lidských práv a organizací pro práva dětí, kvůli údajným teroristickým vazbám a více než 300 lidí bylo v posledních týdnech zatčeno nebo zadržováno; vzhledem k tomu, že zásahy po pokusu o převrat probíhají v obrovském měřítku – více než 110 000 osob bylo vyhozeno z práce a více než 35 000 jich bylo zatčeno;

D.  vzhledem k tomu, že prezident Erdoğan údajně plánuje předložit v parlamentu návrh, po němž by následovalo referendum, na zavedení ústavních změn, které by mu umožnily zastávat pozici úřadujícího výkonného prezidenta s možností vydávat prezidentské dekrety bez nutnosti konzultovat Parlament a zůstat u moci až do roku 2029;

E.  vzhledem k tomu, že vláda má na programu také obnovení trestu smrti a že prezident Erdoğan uvedl, že pokud bude mít podporu parlamentu, toto opatření podpoří;

F.  vzhledem k tomu, že delegace Evropského parlamentu do Turecka byla zrušena poté, co se turecké orgány odmítly setkat s jedním poslancem Evropského parlamentu účastnícím se delegace, který předtím kritizoval turecké zásahy po pokusu o převrat;

G.  vzhledem k tomu, Turecko je sice důležitým partnerem, ale jako od kandidátské země se od něj očekává, že bude dodržovat nejvyšší standardy demokracie, včetně respektování lidských práv, právního státu, základních svobod a univerzálního práva na spravedlivý proces;

H.  vzhledem k tomu, že kodaňská kritéria pro přistoupení jsou zásadními podmínkami, které musí všechny členské země splnit, aby se mohly stát členy EU; vzhledem k tomu, že politická kritéria vyžadují stabilitu institucí zaručujících demokracii, právní stát, lidská práva a respektování a ochranu menšin;

1.  uznává, že Turecko je sice pro EU důležitým partnerem, avšak politická vůle ke spolupráci musí přicházet z obou stran partnerství; domnívá se, že Turecko tuto politickou vůli neprokazuje, jelikož vládní kroky jej stále více odklání od jeho evropské cesty;

2.  je extrémně znepokojen pokračujícím zhoršováním situace v oblasti základních práv a právního státu v Turecku; domnívá se, že po zatčení spolupředsedů druhé největší opoziční strany v zemi, strany HDP, a zadržení několika jejích členů, je parlamentní demokracie v této zemi velmi ohrožena;

3.  připomíná, že pokračující omezení svobody projevu, včetně zavírání sdělovacích prostředků a zatýkání novinářů, i probíhající zásahy proti kurdské menšině a prakticky komukoli, kdo by se mohl postavit prezidentu Erdoğanovi, jsou v jasném rozporu se závazky, které Turecko přijalo v souvislosti se svou snahou o vstup do EU i s jeho mezinárodními závazky v oblasti dodržování lidských práv;

4.  je znepokojen možností, že prezident Erdoğan bude prosazovat ústavní změny s cílem rozšířit a prodloužit svůj mandát až do roku 2029, dávno po skončení jeho stávajícího mandátu;

5.  připomíná, že EU rozhodně a zásadně odsuzuje trest smrti a že jeho celosvětové zrušení představuje jeden z jejích hlavních cílů; velmi jej znepokojuje možnost, že by jej Turecko mohlo opět zavést, jakož i prohlášení prezidenta Erdoğana v této věci;

6.  znovu opakuje význam Turecka pro EU a její členské státy, domnívá se však, že je zcela zjevné, že Turecko již nadále nedodržuje politická kodaňská kritéria; vyzývá proto Radu, aby okamžitě ukončila jednání o přistoupení a pozastavila vyplácení finančních prostředků Turecku;

7.  domnívá se, že za těchto okolností je také třeba pozastavit provádění prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března 2016, tedy tzv. dohody o migraci mezi EU a Tureckem;

8.  vyzývá členské státy, aby k vývoji v Turecku zaujaly společný a jednotný postoj, a Komisi a ESVČ, aby i nadále monitorovaly situaci v zemi a ponechávaly přitom všechny komunikační kanály otevřené;

9.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států a parlamentu a vládě Turecka.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí