Propunere de rezoluţie - B8-1280/2016Propunere de rezoluţie
B8-1280/2016

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Turcia

22.11.2016 - (2016/2993(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch în numele Grupului EFDD

Procedură : 2016/2993(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-1280/2016
Texte depuse :
B8-1280/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8-1280/2016

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Turcia

(2016/2993(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind cele mai recente evenimente din Turcia,

–  având în vedere raportul anual pe 2016 privind progresele înregistrate de Turcia, publicat de Comisie la 9 noiembrie 2016 (SWD(2016)0366),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Turcia,

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 4 noiembrie 2016, autoritățile turce au arestat 12 deputați ai Partidului Popular Democrat Kurd (HDP), inclusiv pe liderii acestui partid, Selahattin Demirtas și Figen Yuksekdag, pe baza unei serii de acuzații de terorism, după ce, în luna mai 2016, parlamentul turc a decis să le ridice parlamentarilor imunitatea; întrucât arestările reprezintă doar cea mai recentă escaladare a represiunii guvernului asupra opoziției kurde, după închiderea în masă a instituțiilor media, demiterea primarilor pro-kurzi și întreruperile repetate ale accesului la internet pentru a împiedica comunicațiile;

B.  întrucât, la 11 noiembrie 2016, autoritățile turce l-au arestat pe șeful cotidianului de opoziție Cumhuriyet, la o săptămână de la arestarea mai multor angajați cu funcții importante, inclusiv a redactorului-șef Murat Sabuncu, pe motiv de presupuse legături cu Fethullan Gülen și cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), o grupare armată care a fost scoasă în afara legii;

C.  întrucât epurările realizate de președintele Erdoğan sunt tot mai numeroase, dat fiind că 370 de grupări neguvernamentale, inclusiv organizații pentru drepturile omului și drepturile copilului, au fost închise, fiind acuzate de presupuse legături teroriste, și peste 300 de persoane au fost arestate sau reținute în ultimele săptămâni; întrucât scala represiunilor comise în urma loviturii de stat eșuate este înspăimântătoare, deoarece peste 110 000 de persoane au fost concediate sau suspendate din funcție și peste 35 000 de persoane au fost arestate;

D.  întrucât există informații potrivit cărora președintele Erdoğan intenționează să prezinte propuneri în parlament și apoi să organizeze un referendum privind introducerea unor schimbări în constituție care să îi permită să își asume funcția de președinte executiv în exercițiu, ceea ce îi va da posibilitatea de a emite decrete prezidențiale fără a trebui să consulte parlamentul, precum și să rămână la putere până în anul 2029;

E.  întrucât reintroducerea pedepsei cu moartea se află, de asemenea, pe ordinea de zi a guvernului, iar președintele Erdoğan a declarat că va aproba această măsură dacă ea este susținută de parlament;

F.  întrucât o delegație a Parlamentului European în Turcia a fost anulată după ce autoritățile turce au refuzat să se întâlnească cu un deputat în Parlamentul European participant la delegație care criticase represaliile din Turcia comise în urma tentativei de lovitură de stat;

G.  întrucât, deși Turcia este un partener important, se așteaptă ca această țară, în calitate de țară candidată, să susțină cele mai înalte standarde în materie de democrație, inclusiv respectarea drepturilor omului, statul de drept, libertățile fundamentale și dreptul universal la un proces corect;

H.  întrucât criteriile de aderare de la Copenhaga sunt condiții esențiale pe care toate țările candidate trebuie să le îndeplinească pentru a deveni state membre; întrucât criteriile politice prevăd stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului și respectarea și protecția minorităților,

1.  recunoaște că, deși Turcia este un partener important pentru UE, voința politică de a coopera trebuie să vină din ambele părți ale unui parteneriat; consideră că Turcia nu demonstrează voință politică în acest sens, deoarece acțiunile guvernului îndepărtează și mai mult Turcia de la calea sa europeană;

2.  este extrem de îngrijorat de deteriorarea continuă a drepturilor omului și a statului de drept în Turcia; consideră că, în urma arestării copreședinților celui mai mare partid de opoziție al țării, HDP, și a reținerii unora dintre membrii acestui partid, în Turcia democrația parlamentară este pe punctul de a fi compromisă;

3.  afirmă faptul că, prin continuare îngrădirilor libertății de expresie, inclusiv prin închiderea unor instituții de mass-media și arestarea jurnaliștilor, precum și prin represaliile actuale împotriva minorității kurde și practic împotriva oricărei persoane care s-ar putea opune președintelui Erdoğan, se încalcă clar angajamentele pe care Turcia și le-a asumat în vederea aderării la UE, precum și obligațiile internaționale ale Turciei de a apăra drepturile omului;

4.  este profund preocupat de posibilitatea ca președintele Erdoğan să insiste pentru schimbarea constituției cu scopul de a-și extinde și a-și prelungi mandatul până în 2029, cu mult timp după ce va expira mandatul său actual;

5.  reamintește că UE are o poziție de principiu solidă împotriva pedepsei cu moartea și că abolirea acesteia peste tot în lume reprezintă unul dintre principalele sale obiective; este extrem de îngrijorat de posibilitatea ca Turcia să reintroducă pedeapsa cu moartea, precum și de declarațiile președintelui Erdoğan cu privire la această chestiune;

6.  reamintește importanța Turciei pentru UE și statele sale membre, însă consideră că este evident și trist faptul că Turcia nu mai respectă criteriile politice de la Copenhaga; cere Consiliului, prin urmare, să pună imediat capăt negocierilor de aderare și să oprească plățile de fonduri către Turcia;

7.  consideră că, în aceste circumstanțe, punerea în aplicare a declarației UE-Turcia din 18 martie 2016, așa-numitul acord UE-Turcia privind migrația, ar trebui să fie, de asemenea, suspendată;

8.  cere statelor membre să adopte o poziție comună și unită cu privire la evenimentele din Turcia și cere Comisiei și SEAE să continue să monitorizeze situația din această țară, păstrând totodată deschise toate canalele de comunicare;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și parlamentului și guvernului Turciei.