Predlog resolucije - B8-1280/2016Predlog resolucije
B8-1280/2016

  PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Turčiji

  22.11.2016 - (2016/2993(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
  v skladu s členom 123(2) Poslovnika

  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD

  Postopek : 2016/2993(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-1280/2016
  Predložena besedila :
  B8-1280/2016
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B8-1280/2016

  Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Turčiji

  (2016/2993(RSP))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o najnovejših dogodkih v Turčiji,

  –  ob upoštevanju letnega poročila o napredku Turčije za leto 2016, ki ga je Komisija objavila 9. novembra 2016 (SWD(2016)0366),

  –  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Turčiji,

  –  ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah,

  –  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

  –  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

  A.  ker so turški organi 4. novembra 2016 aretirali 12 poslancev kurdske Ljudske demokratične stranke (HDP), vključno z vodilnima članoma Selahatinom Demirtaşem in Figen Yüksekdağ, na podlagi vrste obtožb v zvezi s terorizmom, in ker so te aretacije so sledile maja 2016 sprejeti odločitvi parlamenta, da se parlamentarcem odvzame imuniteta; ker so te aretacije zgolj najnovejša zaostritev vladnih ukrepov za zatrtje kurdske opozicije po množičnem zaprtju medijskih hiš, odstranitvi prokurdskih županov in vse pogostejših blokadah dostopa do spleta, s katerimi se otežuje komunikacija;

  B.  ker so turški organi 11. novembra 2016 aretirali predsednika opozicijskega dnevnika Cumhuriyet, potem ko so teden dni pred tem aretirali več njegovih vodstvenih delavcev, vključno z glavnim urednikom Muratom Sabuncujem, zaradi domnevnih povezav s Fetulahom Gülenom in Delavsko stranko Kurdistana, oboroženo skupino, ki je bila prepovedana;

  C.  ker čistka predsednika Erdoğana dobiva vse večji obseg, saj je bilo v zadnjih tednih zaradi domnevnih povezav s terorizmom ustavljeno delovanje 370 nevladnih skupin, vključno z organizacijami za človekove pravice in otroškimi organizacijami, več kot 300 ljudi pa je bilo aretiranih ali pridržanih; ker je obseg represivnih ukrepov po poskusu državnega udara osupljiv, saj je bilo več kot 110 000 ljudi odpuščenih ali suspendiranih in več kot 35 000 ljudi aretiranih;

  D.  ker naj bi po nekaterih navedbah predsednik Erdoğan pripravljal predlog ustavnih sprememb, o katerem naj bi kmalu odločal parlament, temu pa bi sledil referendum, ki bi mu omogočile, da postane izvršni predsednik, ki lahko izdaja predsedniške odloke brez posvetovanja s parlamentom, in ostane na oblasti do leta 2029;

  E.  ker je na seznamu vladnih nalog tudi ponovna uvedba smrtne kazni, predsednik Erdoğan pa je izjavil, da bo odobril ta ukrep, če ga bo podprl parlament;

  F.  ker je bila delegacija Evropskega parlamenta v Turčiji odpovedana, potem ko so turški organi zavrnili srečanje s poslancem, ki je bil njen član in ki je bil kritičen do represivnih ukrepov po poskusu državnega udara;

  G.  ker se od Turčije, ki je sicer pomembna partnerica, kot države kandidatke pričakuje spoštovanje najvišjih standardov demokracije, vključno s spoštovanjem človekovih pravic, pravne države, temeljnih svoboščin in splošne pravice do poštenega sojenja;

  H.  ker so københavnska merila za pristop osnovni pogoji, ki jih morajo izpolniti vse države kandidatke, če želijo postati države članice; ker politična merila vključujejo stabilnost institucij v državi kandidatki za zagotavljanje demokracije, pravne države, človekovih pravic ter spoštovanja in varstva manjšin;

  1.  priznava, da je Turčija sicer pomembna partnerica EU, vendar mora politična volja za sodelovanje obstajati na obeh straneh partnerstva; meni, da Turčija ne izkazuje te politične volje, saj se z dejanji svoje vlade vse bolj odmika od evropske poti;

  2.  je izjemno zaskrbljen zaradi novega nazadovanja na področju temeljnih pravic in pravne države v Turčiji; meni, da lahko po aretaciji sopredsednikov največje opozicijske stranke HDP in pridržanju nekaterih njenih članov skoraj govorimo o ogroženi parlamentarni demokraciji v tej državi;

  3.  zatrjuje, da so nezmanjšano omejevanje svobode izražanja, vključno z zaprtjem medijskih hiš in aretacijami novinarjev, ter ukrepi za zatiranje kurdske manjšine in praktično vseh, ki bi utegnili nasprotovati predsedniku Erdoğanu, v očitnem nasprotju z zavezami Turčije, danimi v okviru pogajanj o vstopu v EU, in z njenimi mednarodnimi obveznostmi glede spoštovanja človekovih pravic;

  4.  je zaskrbljen zaradi možnosti, da bo predsednik Erdoğan dosegel ustavne spremembe, s katerimi se mu bo mandat razširil in podaljšal do leta 2029, kar je mnogo dlje od njegovega tekočega mandata;

  5.  opozarja, da ima EU trdno in načelno stališče proti smrtni kazni in da je njena odprava na svetovni ravni eden njenih glavnih ciljev; je izjemno zaskrbljen zaradi možnosti, da bi jo lahko Turčija ponovno uvedla, in zaradi izjave predsednika Erdoğana o tem vprašanju;

  6.  znova poudarja, kako pomembna je Turčija za EU in njene države članice, vendar meni, da je še kako očitno, da Turčija ne spoštuje več političnih københavnskih meril; poziva Svet, naj zaradi tega takoj prekine pristopna pogajanja in ustavi izplačila sredstev Turčiji;

  7.  meni, da bi bilo treba v teh okoliščinah tudi zamrzniti izvajanje izjave EU-Turčija z dne 18. marca 2016, t. i. dogovora EU-Turčija o migracijah;

  8.  poziva države članice, naj sprejmejo skupno in enotno stališče glede dogodkov v Turčiji, ter Komisijo in ESZD, naj še naprej spremljata razmere v tej državi in obenem ohranita vse komunikacijske poti odprte;

  9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, vladam in parlamentom držav članic ter parlamentu in vladi Turčije.