Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-1281/2016Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-1281/2016

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az EU és Törökország közötti kapcsolatokról

22.11.2016 - (2016/2993(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jan Zahradil az ECR képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1276/2016

Eljárás : 2016/2993(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-1281/2016
Előterjesztett szövegek :
B8-1281/2016
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8-1281/2016

Az Európai Parlament állásfoglalása az EU és Törökország közötti kapcsolatokról

(2016/2993(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Törökországról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen „Az újságírók helyzetéről Törökországban” című 2016. október 27-i[1], a Törökországról szóló 2015. évi jelentésről szóló 2016. április 14-i[2] és „A véleménynyilvánítás szabadságának törökországi helyzete: újságírók és médiavezetők közelmúltbeli letartóztatása és a sajtóval szembeni rendszeres nyomásgyakorlás” című, 2015. január 15-i állásfoglalására[3],

–  tekintettel a Bizottság Törökországról szóló 2016. évi jelentésére,

–  tekintettel a Tanács vonatkozó korábbi következtetéseire,

–  tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és Johannes Hahn biztos vonatkozó nyilatkozataira,

–  tekintettel a 2016. szeptember 9-én az EU és Törökország között tartott magas szintű politikai párbeszédre,

–  tekintettel az EU és Törökország között létrejött, 1963. szeptember 12-i társulási megállapodásra,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió, annak tagállamai és Törökország számos területen szoros partneri kapcsolatban állnak egymással; mivel Törökország az EU tagjelölt országa és kulcsfontosságú partnere; mivel Törökország 1950 óta az Európa Tanács, 1952 óta pedig a NATO tagja;

B.  mivel 2016. július 15-én puccskísérletre került sor Törökországban; mivel a puccskísérletet a török katonai és biztonsági erők, valamint hétköznapi polgárok visszaverték, így az kudarcba fulladt; mivel minden fő politikai párt határozottan elítélte a történteket; mivel emberek százai vesztették életüket, köztük sok polgári személy is;

C.  mivel közvetlenül ezután a hatóságok szükségállapotot hirdettek, amelyet október 19-én további három hónappal meghosszabbítottak, és amely széles körű hatáskört biztosít a rendeleti kormányzásra;

D.  mivel Törökország hivatalos értesítést nyújtott be az emberi jogok európai egyezményétől való eltérésről; mivel az egyezmény 2. és 3. cikkétől, 4. cikkének (1) bekezdésétől és 7. cikkétől eltérés nem lehetséges; mivel a török kormány azt is jelezte, hogy a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának (ICCPR) 13. cikkétől szintén el fog térni;

E.  mivel a meghiúsult puccskísérlet óta a török hatóságok több mint 40 000 katonát, tisztviselőt, rendőrt, bírót, ügyészt, tanárt, újságírót és egyéb személyt függesztettek fel, bocsátottak el állásából és tartanak fogva;

F.  mivel Törökország 2016-ban a sajtószabadságra vonatkozó globális indexen a 151. helyet foglalja el; mivel a kormány által a meghiúsult puccskísérletre adott válasz több tucat újságíró letartóztatásához és számos médiaorgánum bezárásához vezetett;

G.  mivel az elmúlt hónapokban jelentősen megszaporodtak a török állam és a PKK erői közötti összecsapások, amelyek több száz katona és polgári személy halálát okozták; mivel a török hadsereg egyre nagyobb mértékben vesz részt a szíriai és iraki konfliktusokban, és egyik fő célja annak megakadályozása, hogy Észak-Szíriában kurdok által ellenőrzött egybefüggő térség jöjjön létre; mivel a török hadsereg e célból tüzérségi támadásokat és bombázásokat hajt végre a szíriai kurd milíciával, többek között az IS/Dáis ellen harcolókkal szemben;

H.  mivel Törökország mintegy hárommillió, a szíriai háború elől menekülő személy számára ad menedéket; mivel Törökország jelentős regionális hatalom és a NATO szövetségese a szíriai konfliktus következményeinek kezelésében, a térségben zajló dzsihádista terrorizmus elleni nemzetközi küzdelemben és a Földközi-tenger keleti térségében kialakult migrációs válság kezelésében;

I.  mivel az EU megállapodást kötött Törökországgal a menekült- és migrációs áramlások kezeléséről; mivel e megállapodás, noha távolról sem tökéletes, jelentősen csökkentette az Unióba irányuló ellenőrizetlen migrációs mozgásokat; mivel a lassú kezdés után a migránsok és menekültek „egy az egyhez” arányú cseréje kezd megfelelően működni;

J.  mivel a jogállamiság és az alapvető jogok alapvető demokratikus értékek, amelyek mellett Törökország hivatalosan is elkötelezte magát az uniós tagság iránti kérelme és az Európa Tanácson belüli tagsága révén;

K.  mivel Recep Tayyip Erdogan elnök utalt rá, hogy nemzeti népszavazást tartanak Törökország uniós csatlakozási tárgyalásairól; mivel Erdogan elnök arra is utalást tett, hogy Törökország esetleg újra bevezetheti a halálbüntetést;

1.  mélységes sajnálatát fejezi ki a törökországi terrortámadások során kioltott életek miatt, és további támogatásáról biztosítja az ország terrorizmus elleni küzdelmét;

2.  egyetért a török népnek a demokratikus struktúrák és a szabadságjogok fenntartására irányuló törekvésével, illetve az azokat fenyegető erők elleni tiltakozásával;

3.  elítéli a demokratikusan megválasztott török kormány elleni puccskísérlet elkövetőit, és elismeri a török kormány azon jogát és felelősségét, hogy választ adjon a puccskísérletre, többek között szükségállapot kihirdetése révén; hangsúlyozza, hogy a hatóságoknak be kell tartaniuk a lehető legmagasabb szintű normákat az alapvető jogok és a jogállamiság tiszteletben tartása terén, összhangban Törökország nemzetközi kötelezettségeivel; hangsúlyozza, hogy Törökországnak olyan mechanizmusokat kell életbe léptetnie, amelyek biztosítékokat jelentenek a visszaélésekkel szemben, és fenntartják a hatalmi ágak szétválasztását és a jogállamiságot; arra ösztönzi a török kormányt, hogy a júliusi puccsra mértékletes, arányos választ adjon; emlékezteti továbbá a török kormányt azon kötelezettségére, hogy az Európa Tanács tagjaként tiszteletben tartsa az emberi jogok európai egyezményét;

4.  elítéli a médiával, a civil társadalommal és a politikai ellenzékkel szemben a meghiúsult puccskísérlet után alkalmazott erélyes elnyomást; felszólítja a török kormányt, hogy vessen véget a terrorizmus elleni jogszabályok újságírókkal és ellenzékkel szembeni felhasználásának;

5.  mélységes aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a szükségállapotot arra használják, hogy médiaorgánumok bezárása és újságírók letartóztatás és bebörtönzése révén elfojtsák a török kormánnyal szembeni bírálatokat; határozottan támogatja a #journalismisnotacrime kampányt, és hisz abban, hogy a szabad, pluralista média Törökországban – mint mindenütt máshol is – megerősíti a demokráciát és a szabadságjogokat;

6.  felszólítja Törökországot, hogy tartsa tiszteletben a vallási kisebbségek azon jogát, hogy éljenek a vallás és meggyőződés szabadságával és az ahhoz kapcsolódó véleménynyilvánítás, egyesülés és békés gyülekezés szabadságával;

7.  fájlalja a török hatóságok és a Kurd Munkáspárt (PKK) közötti békefolyamat megakadását, és határozottan támogatja a hosszú ideje fennálló nézetkülönbségek békés rendezésére irányuló újabb erőfeszítéseket;

8.  üdvözli, hogy Törökország fontos szerepet vállal a szíriai konfliktus által kiváltott humanitárius válság kezelésében, és további támogatásáról biztosítja a török hatóságokat és a törökországi segélyszervezeteket;

9.  kéri, hogy a török katonai erők vessenek véget az IS/Dáis terrorista szervezet ellen harcoló, észak-szíriai kurd erők ellen intézett, célzott támadásaiknak;

10.  ösztönzi az Európai Unió és tagállamai és Törökország közötti kapcsolatok fejlesztését és javítását számos kölcsönös érdeket képviselő területen, ideértve a kereskedelmet, a biztonságot és az emberek közötti kapcsolatokat; ezért nyomatékosan kéri Erdogan elnököt, hogy hagyjon fel unióellenes retorikájával, tegye lehetővé a (választott) uniós tisztviselők látogatásait, és tartózkodjon a törökországi demokrácia és jogállamiság további aláásásától;

11.  abbéli reményének ad hangot, hogy a török hatóságok által letartóztatott és a szíriai YPG kurd csoport támogatásával vádolt két cseh állampolgár, Markéta Všelichovának és Miroslav Farkasnak a legmagasabb szintű nemzetközi normákkal összhangban tisztességes eljárásban lesz része, és alapvető jogaikat biztosítják; kéri, hogy a Cseh Köztársaság nagykövetségét és az EU törökországi küldöttségét teljes körűen tájékoztassák az üggyel kapcsolatos vizsgálatokról és jogi eljárásokról;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Külügyi Szolgálatnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Török Köztársaság kormányának és parlamentjének.