Propunere de rezoluţie - B8-1281/2016Propunere de rezoluţie
B8-1281/2016

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la relațiile UE-Turcia

22.11.2016 - (2016/2993(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jan Zahradil în numele Grupului ECR

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1276/2016

Procedură : 2016/2993(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-1281/2016
Texte depuse :
B8-1281/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8-1281/2016

Rezoluția Parlamentului European referitoare la relațiile UE-Turcia

(2016/2993(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Turcia, în special cea din 27 octombrie 2016 referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia[1], cea din 14 aprilie 2016 referitoare la Raportul pe 2015 privind Turcia[2] și cea din 15 ianuarie 2015 referitoare la libertatea de exprimare în Turcia: arestările recente de jurnaliști și directori de organe mass-media și presiunea sistematică exercitată asupra mass-mediei[3],

–  având în vedere Raportul Comisiei cu privire la progresele înregistrate de Turcia în 2016,

–  având în vedere concluziile anterioare relevante ale Consiliului,

–  având în vedere declarațiile relevante ale Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant, Federica Mogherini, și ale comisarului Johannes Hahn,

–  având în vedere dialogul politic la nivel înalt UE-Turcia din 9 septembrie 2016,

–  având în vedere Acordul de asociere CEE-Turcia din 12 septembrie 1963,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană, statele sale membre și Turcia sunt parteneri apropiați într-o gamă largă de domenii; întrucât Turcia este o țară candidată la UE și un partener-cheie pentru aceasta; întrucât Turcia este membră a Consiliului Europei din 1950 și membră a NATO din 1952;

B.  întrucât, la 15 iulie 2016, în Turcia a avut loc o tentativă de lovitură de stat; întrucât, fiind contracarată de forțele militare și de securitate ale Turciei, precum și de cetățeni obișnuiți, tentativa de lovitură de stat a eșuat; întrucât toate partidele politice tradiționale au condamnat cu fermitate aceste evenimente; întrucât sute de persoane, printre care mulți civili, și-au pierdut viața;

C.  întrucât, imediat după aceasta, autoritățile au declarat starea de urgență, care a fost prelungită cu încă trei luni începând din 19 octombrie și care conferă executivului competențe vaste de guvernare prin decret;

D.  întrucât Turcia a transmis o notificare oficială de derogare de la Convenția europeană a drepturilor omului; întrucât nu se poate deroga de la articolele 2, 3, articolul 4 alineatul (1) și articolul 7; întrucât guvernul turc a indicat, de asemenea, că va deroga de la 13 articole din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP);

E.  întrucât, după tentativa eșuată de lovitură de stat, autoritățile turce au suspendat, concediat și reținut peste 40 000 de soldați, ofițeri, polițiști, judecători, procurori, cadre didactice, jurnaliști și alți participanți;

F.  întrucât Turcia ocupă locul 151 în clasamentul mondial al libertății presei pe 2016; întrucât răspunsul guvernului la tentativa eșuată de lovitură de stat a condus la arestarea a zeci de jurnaliști și la închiderea a numeroase agenții de presă;

G.  întrucât ostilitățile dintre statul turc și forțele PKK s-au intensificat semnificativ în ultimele luni, ceea ce a condus la sute de decese în rândul militarilor și civililor; întrucât armata turcă este din ce în ce mai implicată în conflictele din Siria și Irak, unul dintre principalele sale obiective fiind acela de a preveni o regiune învecinată controlată de kurzi în nordul Siriei; întrucât, în acest scop, armata turcă bombardează milițiile kurde din Siria, inclusiv pe cele care luptă împotriva ISIL/Daesh;

H.  întrucât Turcia acordă refugiu unui număr de aproximativ trei milioane de persoane care au fugit din calea războiului din Siria; întrucât Turcia este o importantă putere regională și un important aliat în cadrul NATO în ceea ce privește abordarea consecințelor conflictului din Siria, lupta internațională împotriva terorismului jihadist din regiune și soluționarea crizei migrației din Mediterana de Est;

I.  întrucât UE a încheiat un acord cu Turcia cu privire la problematica gestionării fluxurilor migratorii și de refugiați; întrucât, deși departe de a fi perfect, acest acord a redus în mod semnificativ fluxurile necontrolate de migrație către UE; întrucât, în ciuda unui demaraj lent, schimbul de migranți și refugiați pe baza principiului „unu la unu” începe să funcționeze;

J.  întrucât statul de drept și drepturile fundamentale se află în centrul valorilor democratice ale UE, pe care Turcia s-a angajat oficial să le respecte prin cererea de aderare la UE și în calitate de membră a Consiliului Europei;

K.  întrucât președintele Recep Tayyip Erdogan a sugerat organizarea unui referendum național privind negocierile de aderare a Turciei la UE; întrucât președintele Erdogan a sugerat, de asemenea, că este posibil ca Turcia să reintroducă pedeapsa cu moartea,

1.  regretă profund pierderea de vieți omenești în urma atacurilor teroriste din Turcia și se angajează să sprijine în continuare lupta țării împotriva terorismului;

2.  sprijină dorința poporului turc de a se opune forțelor care amenință structurile și libertățile democratice, pe care poporul dorește să le mențină;

3.  condamnă autorii tentativei de lovitură de stat împotriva guvernului turc ales în mod democratic și recunoaște dreptul și responsabilitatea acestuia de a răspunde la tentativa de lovitură de stat, inclusiv prin declararea stării de urgență; subliniază că autoritățile nu ar trebui să abată de la cele mai înalte standarde posibile în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale și a statului de drept, în conformitate cu angajamentele internaționale ale Turciei; subliniază că Turcia trebuie să introducă mecanisme de protecție împotriva abuzurilor, de menținere a separării puterilor și de respectare a statului de drept; încurajează guvernul turc să reacționeze la lovitura de stat din iulie într-un mod rațional și proporțional; reamintește, de asemenea, guvernului turc de răspunderea pe care o are în calitate de membru al Consiliului Europei de a respecta Convenția europeană a drepturilor omului;

4.  condamnă intensificarea represiunii împotriva mass-mediei, a societății civile și a opoziției politice după tentativa de lovitură de stat; invită guvernul turc să înceteze utilizarea din ce în ce mai frecventă a legislației privind combaterea terorismului împotriva jurnaliștilor și a opoziției;

5.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la utilizarea stării de urgență pentru a înăbuși criticile guvernului turc prin închiderea agențiilor de presă și arestarea și încarcerarea jurnaliștilor; sprijină cu fermitate campania #journalismisnotacrime (jurnalismul nu este o crimă) și consideră că libertatea și pluralismul mass-mediei consolidează democrația și libertățile atât în Turcia, cât și în restul lumii;

6.  invită Turcia să respecte drepturile minorităților religioase de a-și exercita libertatea de religie sau de credință și libertățile asociate, și anume libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică;

7.  regretă eșecul procesului de pace dintre autoritățile turce și Partidului muncitorilor din Kurdistan (PKK) și încurajează cu fermitate depunerea unor noi eforturi pentru o soluționare pașnică a diferențelor existente de mult timp;

8.  salută rolul Turciei în răspunsul la criza umanitară provocată de conflictul din Siria și se angajează să sprijine în continuare autoritățile turce și agențiile de ajutor din Turcia;

9.  solicită ca forțele militare turce să înceteze atacurile la adresa forțelor kurde din nordul Siriei angajate în lupta împotriva organizației teroriste ISIL/Daesh;

10.  încurajează dezvoltarea și îmbunătățirea relațiilor dintre Uniunea Europeană, statele sale membre și Turcia într-o gamă largă de domenii de interes comun, inclusiv comerț, securitate și contacte interpersonale; îl îndeamnă, prin urmare, pe președintele Erdogan, să pună capăt retoricii sale anti-UE, să permită vizite ale funcționarilor (aleși ai) UE și să se abțină de la noi acțiuni care subminează democrația și statul de drept din Turcia;

11.  își exprimă speranța că doi cetățeni cehi, Markéta Všelichová și Miroslav Farkas, care au fost arestați de autoritățile turce și acuzați de sprijinirea grupului kurd YPG în Siria, vor beneficia de un proces echitabil în conformitate cu cele mai înalte standarde internaționale și că drepturile lor fundamentale vor fi garantate; solicită ca Ambasada Republicii Cehe și delegația UE în Turcia să fie pe deplin informate cu privire la anchetele și procedurile judiciare legate de acest caz;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Republicii Turcia.