Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-1282/2016Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-1282/2016

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az EU és Törökország közötti kapcsolatokról

22.11.2016 - (2016/2993(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok a PPE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1276/2016

Eljárás : 2016/2993(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-1282/2016
Előterjesztett szövegek :
B8-1282/2016
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8‑1282/2016

Az Európai Parlament állásfoglalása az EU és Törökország közötti kapcsolatokról

(2016/2993(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Törökországról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen az újságírók törökországi helyzetéről szóló 2016. október 27-i állásfoglalására[1],

–  tekintettel a Törökországgal kapcsolatos, 2005. október 3-i tárgyalási keretre,

–  tekintettel a Törökországról szóló 2016. november 9-i jelentésre (SWD(2016)0366),

–  tekintettel az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[2],

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió és az Európai Parlament határozottan elítélte a törökországi katonai puccskísérletet és elismerte, hogy a török hatóságok legitim hatásköre, hogy büntetőeljárást indítsanak a puccskísérlet szervezőivel és résztvevőivel szemben;

B.  mivel a török hatóságok ellenzéki pártokkal szemben hozott elnyomó intézkedései – ideértve ellenzéki vezetők és a Török Nagy Nemzetgyűlés tagjai, újságírók és más személyek letartóztatását – aránytalan súlyúak és ellentmondanak a török nemzeti jogszabályoknak, valamint megsértik az Európa Tanács tagállamaként Törökország által vállalt kötelezettségeket és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát;

C.  mivel Erdogan elnök és a török kormány több nyilatkozatott tett a halálbüntetés visszaállítására vonatkozóan;

D.  mivel súlyos aggályok vannak a puccs után fogva tartott és letartóztatott személyek életkörülményei, az állami tisztviselők tömeges elbocsátása, a véleménynyilvánítás szabadságát sújtó szigorú korlátozások, továbbá a törökországi sajtó és média tekintetében érvényesített megszorítások miatt;

E.  mivel a tárgyalási keret ötödik pontja úgy rendelkezik, hogy amennyiben Törökországban súlyosan és tartósan megsértik az Európai Unió alapját képező elveket – a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását és a jogállamiságot –, úgy a Bizottság saját kezdeményezésére vagy a tagállamok egyharmadának kérésére a tárgyalások felfüggesztését ajánlja, és javaslatot tesz a tárgyalások lehetséges folytatásának feltételeire;

1.  határozottan elítéli a Törökországban a 2016 júliusában történt – a Parlament által is elítélt – sikertelen katonai puccskísérlet óta foganatosított aránytalan elnyomó intézkedéseket; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy (a jelenlegi körülmények között mindenesetre) kezdeményezzék a Törökországgal folytatott tárgyalások ideiglenes elhalasztását;

2.  megjegyzi, hogy a vámunió elmélyítése fontos Törökország számára; hangsúlyozza, hogy a vámunió elmélyítését célzó munka felfüggesztése súlyos gazdasági következményekkel jár Törökország számára;

3.  hangsúlyozza, hogy a halálbüntetés visszaállítása a tárgyalások végét jelentené;

4.  elismeri, hogy biztonsági szempontból Törökország nehéz helyzetben van, hiszen stabilitását belső és külső tényezők egyaránt fenyegetik, ugyanakkor ismételten kifejezésre juttatja, hogy ez nem indokolhat politikai okokból végrehajtott letartóztatásokat, többek között külföldi személyek fogva tartását;

5.  megjegyzi, hogy Törökország a vízumliberalizációs ütemtervben előírt 72 referenciaérték közül 7-et nem teljesített, és ez utóbbiak között vannak rendkívül fontosak is;

6.  felhívja a Bizottságot, hogy támasszon egyértelmű feltételeket a tárgyalások folytatása tekintetében, figyelembe véve a koppenhágai kritériumokat és a Törökországot mint az Európa Tanács tagját terhelő kötelezettségeket;

7.  kéri a Bizottságot, hogy vegye fontolóra az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében folyósított finanszírozás ideiglenes felfüggesztését; hangsúlyozza, hogy az IPA finanszírozásának egy részét a menekültek és migránsok számára nyújtott segítség fokozására lehetne folyósítani Törökországban;

8.  ösztönzi a Bizottságot, az Európa Tanácsot és a Velencei Bizottságot, hogy kínáljanak fel további igazságszolgáltatási támogatást a török hatóságoknak annak érdekében, hogy megóvják a jogi eljárások tisztességességét, valamint megfelelő és biztonságos fogva tartási feltételeket biztosítsanak a 2016. július 15-i katonai puccsban való részvétellel vádolt és letartóztatott személyek számára;

9.  hangsúlyozza az EU és Törökország közötti kapcsolatok stratégiai jelentőségét mindkét fél számára; tudomásul veszi a Bizottság alelnöke/az Unió közös kül- és biztonságpolitikai főképviselője 2016. november 14-i bejelentését, amely szerint a külügyminiszterek megállapodtak abban, hogy a 28 tagállam nevében továbbra is erős és egységes álláspontot képviselnek;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió közös kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Bizottságnak, a Tanácsnak, a tagállamoknak, valamint Törökország kormányának és parlamentjének.