Postopek : 2016/2993(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1282/2016

Predložena besedila :

B8-1282/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 24/11/2016 - 8.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0450

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 315kWORD 68k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.716v01-00
 
B8-1282/2016

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o odnosih med EU in Turčijo (2016/2993(RSP))


Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o odnosih med EU in Turčijo (2016/2993(RSP))  
B8-1282/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Turčiji, zlasti z dne 27. oktobra 2016 o položaju novinarjev v tej državi(1),

–  ob upoštevanju pogajalskega okvira za Turčijo z dne 3. oktobra 2005,

–  ob upoštevanju poročila o Turčiji za leto 2016 z dne 9. novembra 2016 (SWD(2016)0366),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 231/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II)(2),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker sta Evropska unija in Evropski parlament ostro obsodila spodleteli vojaški udar v Turčiji ter priznala, da imajo turške oblasti legitimno pristojnost, da sodno preganjajo odgovorne za ta poskus in udeležence v njem;

B.  ker so represivni ukrepi turških oblasti zoper opozicijske stranke, vključno z aretacijami opozicijskih voditeljev in poslancev turške velike narodne skupščine, novinarjev in drugih, nesorazmerni in v nasprotju s turško domačo zakonodajo in obveznostmi države članice Sveta Evrope, kršijo pa tudi mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah;

C.  ker so predsednik Erdogan in člani turške vlade večkrat izjavili, da nameravajo znova uvesti smrtno kazen;

D.  ker obstajajo resne skrbi zaradi položaja ljudi, ki so bili po državnem udaru pridržani in aretirani, množičnega odpuščanja državnih uradnikov in hudega omejevanja svobode izražanja ter omejevanja tiska in medijev v Turčiji;

E.  ker peti odstavek pogajalskega okvira za pristopna pogajanja s Turčijo določa, da bo Komisija v primeru hudih in vztrajnih kršitev načel svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic, temeljnih svoboščin in pravne države, na katerih temelji Unija, na lastno pobudo ali na zahtevo tretjine držav članic priporočila prekinitev pogajanj in predlagala pogoje za njihovo morebitno nadaljevanje;

1.  ostro obsoja nesorazmerne represivne ukrepe, ki se izvajajo v Turčiji po julijskem spodletelem vojaškem udaru julija 2016, ki jih je obsodil tudi Parlament; poziva Komisijo in države članice, naj sprožijo začasno odložitev pogajanj s Turčijo, če se okoliščine ne bodo spremenile;

2.  ugotavlja, da je utrjevanje carinske unije pomembno za Turčijo; poudarja, da bo opustitev tega procesa imela resne gospodarske posledice za to državo;

3.  poudarja, da bi ponovna uvedba smrtne kazni povzročila opustitev pogajanj;

4.  priznava, da je Turčija v težavni varnostni situaciji, saj njeno stabilnost spodkopavajo tako notranje kot zunanje grožnje, vendar znova poudarja, da to ni opravičilo za politično motivirane aretacije nedolžnih ljudi, vključno s pridržanjem tujih državljanov;

5.  ugotavlja, da Turčija ni izpolnila 7 izmed 72 primerjalnih meril iz načrta za vizumsko liberalizacijo, od tega nekaterih zelo pomembnih;

6.  naroča Komisiji, naj v skladu s københavnskimi merili in obveznostmi Turčije kot članice Sveta Evrope določi jasna referenčna merila za nadaljevanje pristopnih pogajanj;

7.  poziva Komisijo, naj razmisli o posledicah, ki bi jih za Turčijo imela začasna ustavitev financiranja iz instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II); poudarja, da bi del predpristopne pomoči iz tega instrumenta lahko uporabili za podporo beguncem in migrantom v Turčiji;

8.  spodbuja Komisijo, Svet Evrope in Beneško komisijo, naj turškim oblastem ponudijo dodatno pravosodno pomoč, da bi zagotovili pravilne pravne postopke ter ustrezne in varne razmere v priporih za vse aretirane in obtožene sodelovanja v poskusu vojaškega udara 15. julija 2016;

9.  opozarja na strateški pomen odnosov med EU in Turčijo za obe strani; ugotavlja, da je podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 14. novembra 2016 izjavila, da so se zunanji ministri strinjali, da je treba najprej doseči odločno in enotno stališče vseh 28 držav;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Komisiji, Svetu, državam članicam ter vladi in parlamentu Turčije.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0423.

(2)

UL L 77, 15.3.2014, str. 11.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov