Процедура : 2016/2988(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1288/2016

Внесени текстове :

B8-1288/2016

Разисквания :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.21
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0476

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 478kWORD 47k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.722v01-00
 
B8-1288/2016

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B8-1812/2016, B8-1813/2016 и B8-1814/2016

внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно положението в Италия след земетресенията  (2016/2988(RSP))


Мерчедес Бресо, Симона Бонафе, Андреа Коцолино, Силвия Коста, Никола Данти, Елена Джентиле, Микела Джуфрида, Роберто Гуалтиери, Джани Питела, Енрико Газбара, Тонино Пицула, Патриция Тоя, Йенс Нилсон, Давид-Мария Сасоли, Луи-Жозеф Манскур, Паоло Де Кастро, Дерек Вон, Петер Симон, Виктор Боштинару, Димитрис Пападакис , Ираче Гарсия Перес, Виорика Дънчила, Дамяно Дзофоли от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Италия след земетресенията  (2016/2988(RSP))  
B8-1288/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/369 на Съвета от 15 март 2016 г. относно предоставянето на спешна подкрепа в рамките на Съюза(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 375/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ (инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ )(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната помощ(3),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 11 април 2011 г. относно по-нататъшното разработване на оценката на риска във връзка с управлението на бедствия в Европейския съюз,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 28 ноември 2008 г., в които се призовава за засилване на способностите за гражданска защита чрез европейска система за взаимна помощ, основаваща се на модулния подход за гражданска защита (16474/08),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2008 г. относно повишаване способността на Европейския съюз за реагиране при бедствия(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2013 г. относно фонд „Солидарност“ на Европейския съюз – изпълнение и прилагане(5),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 28 ноември 2013 г. относно фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(6),

–  като взе предвид въпросите с искане за устен отговор до Комисията относно положението в Италия след земетресенията (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 e O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че след разрушителното земетресение, засегнало Централна Италия на 24 август 2016 г., още три силни земетресения, заедно с поредица от трусове, поразиха централните региони на Италия, на 26 октомври съответно с магнитуд 5,5 г. и 6,1, както и на 30 октомври с магнитуд 6,5;

Б.  като има предвид, че земетресения и вторични трусове продължават да разтърсват Централна Италия през последните месеци; като има предвид, че земетресението, разтърсило Италия на 30 октомври беше най-силното в страната от 1980 г. насам;

В.  като има предвид, че по сведения в неотдавнашните земетресения повече от 400 души са били ранени, а 290 са загинали;

Г.  като има предвид, че последствията от опустошителните земетресения могат да се натрупат в „ефект на доминото“ и да доведат до 100 000 разселени лица;

Д.  като има предвид, че в резултат на последните земетресения бяха разрушени градове, беше сериозно увредена местната и регионалната инфраструктура, разрушено беше историческо и културно наследство и бяха нанесени щети на икономическите дейности, по-специално тези на МСП, на селското стопанство и на туристическия и гастрономически потенциал;

Е.  като има предвид, че въпросните територии, страдат от деформация, която се простира на площ от около 130 квадратни километра, с максимално отклонение от поне 70 см.;

Ж.  като има предвид, че устойчиви усилия за възстановяване трябва да бъдат правилно координирани, за да може да бъдат преодолени икономическите и социалните загуби;

1.  изразява своята най-дълбока солидарност и съпричастност с всички хора и техните семейства в териториите, засегнати от земетресения, както и с италианските национални, регионални и местни органи, които участват в оказването на хуманитарна помощ след бедствието;

2.  високо оценява непрестанните усилия на спасителните екипи, силите на гражданската защита, доброволците, организациите на гражданското общество, както и на местните, регионалните и националните органи в засегнатите области за спасяването на човешки живот, ограничаване на щетите и гарантиране на основни общи дейности за поддържане на достоен стандарт на живот;

3.  подчертава тежките икономически последици от поредицата земетресения и разрушенията, които остават след тях;

4.  подчертава, че сериозността на положението на място, която води до значителен и силен финансов натиск върху италианските национални, регионални и местни публични органи;

5.  приветства увеличената степен на гъвкавост при изчисляване на дефицита във връзка с разходите, свързани със земетресенията, предоставена на Италия в съответствие с Договорите, с цел бързо и ефикасно справяне с настоящата извънредна ситуация и с бъдещите интервенции, които ще бъдат необходими за подобряване на сигурността в засегнатите райони;

6.  приветства солидарността, изразена от институциите на ЕС, други държави членки, европейските региони и от международни участници, изразена чрез предоставянето на взаимопомощ при извънредни ситуации;

7.  подчертава, че проблемите при прогнозирането, свързани със земетръсните системи, и високата сеизмичност на Югоизточна Европа; отбелязва със загриженост, че хиляди хора загубиха живота си, а стотици хиляди останаха без дом през последните 15 години в резултат на разрушителните земетресения, поразили Европа;

8.  изразява загриженост относно големия брой разселени лица, които са изложени на тежки метеорологични условия на предстоящия зимен сезон;

9.  подчертава значението на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз за насърчаване на сътрудничеството между националните органи за гражданска защита в цяла Европа при природни бедствия и за свеждането до минимум на последствията от извънредни ситуации; призовава Комисията и държавите членки допълнително да опростят процедурите за активиране на Механизма, с цел той да бъде на разположение бързо и ефективно в периода непосредствено след бедствието;

10.  счита, че частичното включване в бюджета на годишните финансови средства по фонд Солидарност на Европейския съюз (ФСЕС), предвидени в предложения Регламент „Омнибус“, би могло да спомогне в бъдеще за ускоряване на процедурата за мобилизиране с цел предоставяне на по-ранна и по-ефективна реакция за гражданите, засегнати от бедствие; приканва Комисията, в контекста на евентуални бъдещи реформи, да проучи възможността за повишаване на прага на авансовите плащания, както и на съкращаване на сроковете за обработка на заявленията;

11.  подчертава значението на създаването на полезни взаимодействия между всички налични инструменти, включително европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), както и на гарантирането на ефективното използване на ресурсите за възстановителни дейности, както и за всички други необходими действия, в пълно сътрудничество с италианските национални и регионални органи; призовава Комисията да има готовност да приеме изменения на програмите и оперативните програми за тази цел във възможно най-кратък срок след подаване на искане за съответни изменения от страна на държава членка; подчертава също така възможността за използване на Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в подкрепа на селските райони и на селскостопански дейности, засегнати от земетресенията;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителството на Италия и на регионалните и местни органи на засегнатите райони.

(1)

OВ L 70, 16.3.2016 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 1.

(3)

OВ L 163, 2.7.1996 г., стр. 1.

(4)

ОВ C 286 E, 27.11.2009 г., стр. 15.

(5)

OВ C 440, 30.12.2015 г., стр. 13.

(6)

OВ C 114, 15.4.2014 г., стр. 48.

Правна информация - Политика за поверителност