Postupak : 2016/2988(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1288/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1288/2016

Rasprave :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.21
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0476

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 262kWORD 50k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.722v01-00
 
B8-1288/2016

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-1812/2016, B8-1813/2016 i B8-1814/2016

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o stanju u Italiji nakon potresa  (2016/2988(RSP))


Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli u ime Kluba zastupnika S&D-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju u Italiji nakon potresa  (2016/2988(RSP))  
B8-1288/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2016/369 od 15. ožujka 2016. o pružanju hitne potpore unutar Unije(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 375/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o osnivanju Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć (inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a)(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1257/96 od 20. lipnja 1996. o humanitarnoj pomoći(3),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 11. travnja 2011. o daljnjem razvoju procjene rizika za upravljanje katastrofama u Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 28. studenog 2008. koji pozivaju na poboljšanje mogućnosti civilne zaštite pomoću europskog sustava uzajamne pomoći koji se temelji na modularnom pristupu civilnoj zaštiti (16474/08),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 19. lipnja 2008. o jačanju kapaciteta Unije za odgovaranje na katastrofe(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. siječnja 2013. o Fondu solidarnosti Europske unije, provedbi i primjeni(5),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 28. studenog 2013. o Fondu solidarnosti Europske unije(6),

–  uzimajući u obzir pitanja upućena Komisiji o stanju u Italiji nakon potresa (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 i O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su nakon razornog potresa koji je pogodio središnju Italiju 24. kolovoza 2016., još tri velika potresa, uz niz manjih potresa, pogodila regije u središnjoj Italiji, i to 26. listopada jačine 5,5 i 6,1 te 30. listopada jačine 6,5 stupnjeva prema Richterovoj ljestvici;

B.  budući da su se potresi i naknadna podrhtavanja tla u središnjoj Italiji nastavili tijekom proteklih mjeseci; budući da je potres koji je 30. listopada pogodio Italiju bio najjači zabilježen u toj zemlji od 1980.;

C.  budući da je u nedavnim potresima prema izvješćima ozlijeđeno više od 400 osoba, a 290 ih je poginulo;

D.  budući da bi razorni potresi mogli rezultirati „domino-efektom” zbog čega bi 100 000 osoba moglo biti raseljeno;

E.  budući da su u nedavnim potresima uništeni gradovi, da je ozbiljno oštećena lokalna i regionalna infrastruktura, uništena povijesna i kulturna baština te da je nanesena šteta gospodarskim aktivnostima, posebno onima malih i srednjih poduzeća, poljoprivredi te turističkom i gastronomskom potencijalu;

F.  budući da je u pogođenim područjima prisutna deformacija koja se proteže na oko 130 kvadratnih kilometara, uz maksimalni pomak od barem 70 centimetara;

G.  budući da napore koji se ulažu u održivu obnovu treba na odgovarajući način koordinirati kako bi se nadoknadili ekonomski i društveni gubici;

1.  izražava duboku solidarnost i suosjećanje sa svim pojedincima i obiteljima u područjima pogođenima potresima, kao i s talijanskim nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima uključenima u aktivnosti pružanja pomoći nakon katastrofe;

2.  cijeni neumorne napore spasilačkih jedinica, djelatnika civilne zaštite, volontera, organizacija civilnog društva te lokalnih, regionalnih i nacionalnih tijela u razorenim područjima u cilju spašavanja života, ograničavanja štete i jamčenja odvijanja osnovnih aktivnosti kako bi se održao pristojan životni standard;

3.  ističe ozbiljnost ekonomskih posljedica uzastopnih potresa i štete koju su prouzročili;

4.  ističe težinu situacije na terenu zbog koje su talijanska nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela izložena znatnom i intenzivnom financijskom pritisku;

5.  pozdravlja veću razinu fleksibilnosti koja je Italiji odobrena u izračunu deficita na troškove nastale zbog potresa, u skladu s Ugovorima, kako bi joj se omogućilo da učinkovito i brzo reagira na aktualnu izvanrednu situaciju i u budućim intervencijama potrebnim za osiguravanje pogođenih područja;

6.  pozdravlja solidarnost koju su institucije EU-a, druge države članice, europske regije i međunarodni akteri pokazali u obliku uzajamne pomoći u izvanrednim situacijama;

7.  ističe da u sustavima za predviđanje potresa postoje poteškoće te naglašava činjenicu da je jugoistočna Europa područje snažne seizmičke aktivnosti; sa zabrinutošću napominje da su tisuće osoba poginule, a stotine tisuća ostale bez domova u posljednjih 15 godina kao posljedica razornih potresa koji su pogodili Europu;

8.  izražava zabrinutost zbog velikog broja raseljenih osoba koje će tijekom predstojeće zime biti izložene oštrim vremenskim uvjetima;

9.  ističe važnost koju mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu ima u poticanju suradnje u kriznim situacijama među nacionalnim tijelima civilne zaštite diljem Europe te u minimiziranju učinaka izvanrednih događaja; poziva Komisiju i države članice da dodatno pojednostave postupke za aktivaciju tog mehanizma kako bi ga se brzo i učinkovito moglo staviti na raspolaganje odmah nakon što do katastrofe dođe;

10.  smatra da bi djelomično „uvrštavanje u proračun” godišnje dodjele financijskih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije (EUSF) predviđene u predloženoj „skupnoj” uredbi moglo pomoći da se u budućnosti ubrza postupak mobilizacije sredstava u cilju pružanja ranijeg i učinkovitijeg odgovora za građane pogođene katastrofom; nadalje, u kontekstu mogućih budućih reformi, poziva Komisiju da analizira izvedivost povećanja praga za predujmove i skraćivanja rokova za obradu zahtjeva;

11.  ističe važnost stvaranja sinergija među svim postojećim instrumentima, uključujući europske strukturne i investicijske fondove, te jamčenja da se sredstva efektivno koriste za obnovu i sve druge potrebne aktivnosti u punoj suradnji s talijanskim nacionalnim i regionalnim vlastima; poziva Komisiju da u tu svrhu bude spremna donijeti izmjene programa i operativnih programa čim određena država članica podnese zahtjev za izmjenu; također ističe mogućnost uporabe Europskog fonda za ruralni razvoj za pružanje potpore poljoprivrednim aktivnostima i ruralnim područjima pogođenim potresima;

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, talijanskoj vladi te regionalnim i lokalnim vlastima pogođenih područja.

 

(1)

SL L 70, 16.3.2016, str. 1.

(2)

SL L 122, 24.4.2014., str. 1.

(3)

SL L 163, 2.7.1996., str. 1.

(4)

SL C 286 E, 27.11.2009., str. 15.

(5)

SL C 440, 30.12.2015., str. 13.

(6)

SL C 114, 15.4.2014., str. 48.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti