Prijedlog rezolucije - B8-1288/2016Prijedlog rezolucije
B8-1288/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Italiji nakon potresa

23.11.2016 - (2016/2988(RSP))

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-1812/2016, B8-1813/2016 i B8-1814/2016
u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika

Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli u ime Kluba zastupnika S&D-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1285/2016

Postupak : 2016/2988(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-1288/2016
Podneseni tekstovi :
B8-1288/2016
Doneseni tekstovi :

B8-1288/2016

Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju u Italiji nakon potresa

(2016/2988(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2016/369 od 15. ožujka 2016. o pružanju hitne potpore unutar Unije[1],

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 375/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o osnivanju Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć (inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a)[2],

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1257/96 od 20. lipnja 1996. o humanitarnoj pomoći[3],

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 11. travnja 2011. o daljnjem razvoju procjene rizika za upravljanje katastrofama u Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 28. studenog 2008. koji pozivaju na poboljšanje mogućnosti civilne zaštite pomoću europskog sustava uzajamne pomoći koji se temelji na modularnom pristupu civilnoj zaštiti (16474/08),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 19. lipnja 2008. o jačanju kapaciteta Unije za odgovaranje na katastrofe[4],

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. siječnja 2013. o Fondu solidarnosti Europske unije, provedbi i primjeni[5],

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 28. studenog 2013. o Fondu solidarnosti Europske unije[6],

–  uzimajući u obzir pitanja upućena Komisiji o stanju u Italiji nakon potresa (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 i O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su nakon razornog potresa koji je pogodio središnju Italiju 24. kolovoza 2016., još tri velika potresa, uz niz manjih potresa, pogodila regije u središnjoj Italiji, i to 26. listopada jačine 5,5 i 6,1 te 30. listopada jačine 6,5 stupnjeva prema Richterovoj ljestvici;

B.  budući da su se potresi i naknadna podrhtavanja tla u središnjoj Italiji nastavili tijekom proteklih mjeseci; budući da je potres koji je 30. listopada pogodio Italiju bio najjači zabilježen u toj zemlji od 1980.;

C.  budući da je u nedavnim potresima prema izvješćima ozlijeđeno više od 400 osoba, a 290 ih je poginulo;

D.  budući da bi razorni potresi mogli rezultirati „domino-efektom” zbog čega bi 100 000 osoba moglo biti raseljeno;

E.  budući da su u nedavnim potresima uništeni gradovi, da je ozbiljno oštećena lokalna i regionalna infrastruktura, uništena povijesna i kulturna baština te da je nanesena šteta gospodarskim aktivnostima, posebno onima malih i srednjih poduzeća, poljoprivredi te turističkom i gastronomskom potencijalu;

F.  budući da je u pogođenim područjima prisutna deformacija koja se proteže na oko 130 kvadratnih kilometara, uz maksimalni pomak od barem 70 centimetara;

G.  budući da napore koji se ulažu u održivu obnovu treba na odgovarajući način koordinirati kako bi se nadoknadili ekonomski i društveni gubici;

1.  izražava duboku solidarnost i suosjećanje sa svim pojedincima i obiteljima u područjima pogođenima potresima, kao i s talijanskim nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima uključenima u aktivnosti pružanja pomoći nakon katastrofe;

2.  cijeni neumorne napore spasilačkih jedinica, djelatnika civilne zaštite, volontera, organizacija civilnog društva te lokalnih, regionalnih i nacionalnih tijela u razorenim područjima u cilju spašavanja života, ograničavanja štete i jamčenja odvijanja osnovnih aktivnosti kako bi se održao pristojan životni standard;

3.  ističe ozbiljnost ekonomskih posljedica uzastopnih potresa i štete koju su prouzročili;

4.  ističe težinu situacije na terenu zbog koje su talijanska nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela izložena znatnom i intenzivnom financijskom pritisku;

5.  pozdravlja veću razinu fleksibilnosti koja je Italiji odobrena u izračunu deficita na troškove nastale zbog potresa, u skladu s Ugovorima, kako bi joj se omogućilo da učinkovito i brzo reagira na aktualnu izvanrednu situaciju i u budućim intervencijama potrebnim za osiguravanje pogođenih područja;

6.  pozdravlja solidarnost koju su institucije EU-a, druge države članice, europske regije i međunarodni akteri pokazali u obliku uzajamne pomoći u izvanrednim situacijama;

7.  ističe da u sustavima za predviđanje potresa postoje poteškoće te naglašava činjenicu da je jugoistočna Europa područje snažne seizmičke aktivnosti; sa zabrinutošću napominje da su tisuće osoba poginule, a stotine tisuća ostale bez domova u posljednjih 15 godina kao posljedica razornih potresa koji su pogodili Europu;

8.  izražava zabrinutost zbog velikog broja raseljenih osoba koje će tijekom predstojeće zime biti izložene oštrim vremenskim uvjetima;

9.  ističe važnost koju mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu ima u poticanju suradnje u kriznim situacijama među nacionalnim tijelima civilne zaštite diljem Europe te u minimiziranju učinaka izvanrednih događaja; poziva Komisiju i države članice da dodatno pojednostave postupke za aktivaciju tog mehanizma kako bi ga se brzo i učinkovito moglo staviti na raspolaganje odmah nakon što do katastrofe dođe;

10.  smatra da bi djelomično „uvrštavanje u proračun” godišnje dodjele financijskih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije (EUSF) predviđene u predloženoj „skupnoj” uredbi moglo pomoći da se u budućnosti ubrza postupak mobilizacije sredstava u cilju pružanja ranijeg i učinkovitijeg odgovora za građane pogođene katastrofom; nadalje, u kontekstu mogućih budućih reformi, poziva Komisiju da analizira izvedivost povećanja praga za predujmove i skraćivanja rokova za obradu zahtjeva;

11.  ističe važnost stvaranja sinergija među svim postojećim instrumentima, uključujući europske strukturne i investicijske fondove, te jamčenja da se sredstva efektivno koriste za obnovu i sve druge potrebne aktivnosti u punoj suradnji s talijanskim nacionalnim i regionalnim vlastima; poziva Komisiju da u tu svrhu bude spremna donijeti izmjene programa i operativnih programa čim određena država članica podnese zahtjev za izmjenu; također ističe mogućnost uporabe Europskog fonda za ruralni razvoj za pružanje potpore poljoprivrednim aktivnostima i ruralnim područjima pogođenim potresima;

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, talijanskoj vladi te regionalnim i lokalnim vlastima pogođenih područja.