Postupak : 2016/2988(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1291/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1291/2016

Rasprave :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.21
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0476

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 257kWORD 50k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.727v01-00
 
B8-1291/2016

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-1812/2016, B8-1813/2016 i B8-1814/2016

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o stanju u Italiji nakon potresa  (2016/2988(RSP))


Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju u Italiji nakon potresa  (2016/2988(RSP))  
B8-1291/2016

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2016/369 od 15. ožujka 2016. o pružanju hitne potpore unutar Unije(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 375/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o osnivanju Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć (inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a)(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1257/96 od 20. lipnja 1996. o humanitarnoj pomoći(3),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 11. travnja 2011. o daljnjem razvoju procjene rizika za upravljanje katastrofama u Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 28. studenog 2008. koji pozivaju na poboljšanje mogućnosti civilne zaštite pomoću europskog sustava uzajamne pomoći koji se temelji na modularnom pristupu civilnoj zaštiti (16474/08),

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 19. lipnja 2008. o jačanju kapaciteta Unije za odgovor na katastrofe(4),

–  uzimajući u obzir pitanja Komisiji o stanju u Italiji nakon potresa (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 i O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su nakon razornog potresa koji je pogodio središnju Italiju 24. kolovoza 2016., još tri velika potresa, uz niz manjih potresa, pogodila regije u središnjoj Italiji, i to 26. listopada jačine 5,5 i 6,1 te 30. listopada jačine 6,5 stupnjeva prema Richterovoj ljestvici;

B.  budući da su se potresi i naknadna podrhtavanja tla u središnjoj Italiji nastavili tijekom proteklih mjeseci; budući da je potres koji je 30. listopada pogodio Italiju bio najjači zabilježen u toj zemlji od 1980.;

C.  budući da je u nedavnim potresima prema izvješćima ozlijeđeno više od 400 osoba, a 290 ih je poginulo;

D.  budući da bi razorni potresi mogli rezultirati „domino-efektom” zbog čega bi 100 000 osoba moglo biti raseljeno;

E.  budući da su u nedavnim potresima uništeni gradovi, da je ozbiljno oštećena lokalna i regionalna infrastruktura, uništena povijesna i kulturna baština, poremećene gospodarske aktivnosti, osobito kada je riječ o malim i srednjim poduzećima, te da se negativne posljedice osjećaju u poljoprivredi i potencijalu turističkih i ugostiteljskih industrija;

F.  budući da je u pogođenim područjima prisutna deformacija koja se proteže na oko 130 kvadratnih kilometara, uz maksimalni pomak od barem 70 centimetara;

G.  budući da napore koji se ulažu u održivu obnovu treba na odgovarajući način koordinirati kako bi se nadoknadili ekonomski i društveni gubitci;

H.  budući da se tijekom procesa obnove mora voditi računa o prošlim iskustvima i potrebi da se pogođenim stanovnicima pruži sigurnost i stabilnost kako bi se zajamčilo da će moći nastaviti živjeti u tim regijama, te budući da se održiva obnova mora dovršiti što je prije moguće te biti potpomognuta adekvatnim sredstvima, pojednostavljenom administracijom i transparentnošću;

I.  budući da prevencija također iziskuje konkretan akcijski program za širenje informacija, osvještavanje i edukaciju;

1.  izražava duboku solidarnost i suosjećanje sa svim pojedincima pogođenima potresima i njihovim obiteljima, kao i s talijanskim nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima uključenima u aktivnosti pružanja pomoći nakon katastrofe;

2.  cijeni neumorne napore spasilačkih jedinica, djelatnika civilne zaštite, volontera, organizacija civilnog društva te lokalnih, regionalnih i nacionalnih tijela u cilju spašavanja života i ograničavanja štete u razorenim područjima;

3.  ističe ozbiljnost ekonomskog utjecaja uzastopnih potresa i štete koju su prouzročili;

4.  napominje da su druge države članice, europske regije i međunarodni akteri pokazali solidarnost u obliku uzajamne pomoći u izvanrednim situacijama;

5.  ističe da u sustavima za predviđanje potresa postoje poteškoće te naglašava da je jugoistočna Europa područje snažne seizmičke aktivnosti; sa zabrinutošću napominje da su tisuće osoba smrtno stradale, a stotine tisuća ostale bez domova u posljednjih 15 godina kao posljedica razornih potresa koji su pogodili Europu;

6.  izražava zabrinutost zbog velikog broja raseljenih osoba koji će tijekom predstojeće zime biti izloženi oštrim vremenskim uvjetima; poziva stoga Komisiju da talijanskim vlastima pruži svu potrebnu pomoć kako bi se zajamčili dostojni životni uvjeti za osobe koje su ostale bez domova;

7.   ističe važnost koju mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu ima u poticanju suradnje u kriznim situacijama među nacionalnim tijelima civilne zaštite diljem Europe te u minimiziranju posljedica potresa; poziva Komisiju i države članice da dodatno pojednostave postupke za aktivaciju tog mehanizma kako bi ga se brzo i učinkovito moglo staviti na raspolaganje odmah nakon što do katastrofe dođe;

8.  poziva Komisiju da poduzme sve potrebne mjere kako bi omogućila i pružila brzo i učinkovito financiranje preko Fonda solidarnosti Europske unije;

9.  potiče Komisiju da razvije europski program o kulturi prevencije uz pomoć kojeg bi se ograničile posljedice često dramatičnih prirodnih događaja uslijed kojih postaje očita iznimna krhkost i osjetljivost određenih područja;

10.  poziva Komisiju da zajamči da se svi dostupni instrumenti u okviru kohezijskih i regionalnih fondova efektivno koriste za aktivnosti prevencije i za osiguravanje sigurnosti teritorija, aktivnosti obnove i sve druge potrebne intervencije u punoj suradnji s talijanskim nacionalnim i regionalnim vlastima; poziva Komisiju da razmotri mogućnost uporabe Europskog fonda za ruralni razvoj za pružanje potpore poljoprivrednim aktivnostima i ruralnim područjima pogođenim potresima;

11.  poziva Komisiju da pruži poticaj svim inicijativama čiji je cilj osigurati provedbu plana za obnavljanje, očuvanje, zaštitu i unapređenje povijesne, umjetničke i kulturne baštine oštećene u nedavnim potresima u središnjoj Italiji;

12.  u svjetlu poziva talijanske vlade na fleksibilnost s obzirom na ovu izvanrednu i vrlo ozbiljnu situaciju, poziva Komisiju da se pobrine za to da talijanska vlada sva pružena sredstva namijenjena za olakšavanje situacije zaista koristi za tu konkretnu namjenu;

13.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, talijanskoj vladi te regionalnim i lokalnim vlastima pogođenih područja.

(1)

SL L 70, 16.3.2016, str. 1.

(2)

SL L 122, 24.4.2014., str. 1.

(3)

SL L 163, 2.7.1996., str. 1.

(4)

SL C 286 E, 27.11.2009., str. 15.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti