Procedură : 2016/2988(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1291/2016

Texte depuse :

B8-1291/2016

Dezbateri :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.21
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0476

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 398kWORD 53k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.727v01-00
 
B8-1291/2016

depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B8-1812/2016, B8-1813/2016 și B8-1814/2016

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Italia după cutremure (2016/2988(RSP))


Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Italia după cutremure (2016/2988(RSP))  
B8-1291/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 2016/369 al Consiliului din 15 martie 2016 privind furnizarea sprijinului de urgență pe teritoriul Uniunii(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 375/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar (inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”)(2),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar(3),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 11 aprilie 2011 privind dezvoltarea în continuare a evaluării riscurilor pentru gestionarea dezastrelor în Uniunea Europeană,

–  având în vedere Concluziile Consiliului din 28 noiembrie 2008 care invită la îmbunătățirea capacităților de protecție civilă printr-un sistem de asistență reciprocă europeană bazat pe abordarea modulară a protecției civile (16474/08),

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 iunie 2008 referitoare la consolidarea capacității de reacție a Uniunii Europene în caz de catastrofe(4),

–  având în vedere întrebările adresate Comisiei cu privire la situația din Italia după cutremure (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 și O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, după cutremurul devastator care a lovit centrul Italiei la 24 august 2016, alte trei seisme puternice, cu magnitudini de 5,5 și 6,1, însoțite de o serie de replici, au zguduit regiunile din centrul Italiei la 26 octombrie și întrucât, la 30 octombrie, s-a produs un nou seism cu o magnitudine de 6,5;

B.  întrucât cutremurele și replicile acestora au continuat să lovească centrul Italiei în ultimele luni; întrucât seismul care a lovit Italia la 30 octombrie a fost cel mai puternic cutremur care a afectat țara după 1980;

C.  întrucât, în urma seismelor recente, au fost raportate peste 400 de persoane rănite și 290 de decese;

D.  întrucât cutremurele devastatoare s-ar putea acumula într-un „efect de domino” și ar putea conduce la strămutarea a 100 000 de rezidenți;

E.  întrucât impactul seismelor recente a distrus orașe, a deteriorat grav infrastructura locală și regională, a distrus elemente ale patrimoniului istoric și cultural, a afectat activitățile economice, în special pe cele ale IMM-urilor, precum și activitățile din sectorul agricol și potențialul turismului și al industriei hoteliere;

F.  întrucât teritoriile în cauză suferă din cauza unei deformări care se extinde pe o suprafață de aproximativ 130 de kilometri pătrați, cu o deplasare maximă de cel puțin 70 de centimetri;

G.  întrucât eforturile depuse în vederea unei reconstrucții durabile trebuie să fie coordonate în mod adecvat pentru a remedia pierderile economice și sociale;

H.  întrucât procesul de reconstrucție trebuie să țină seama de experiențele din trecut și de nevoia de a oferi securitate și stabilitate rezidenților afectați, pentru a asigura faptul că aceștia pot locui în continuare în regiunile respective și întrucât reconstrucția durabilă trebuie realizată cât mai rapid și trebuie să fie facilitată de resursele adecvate, de simplificarea birocratică și de transparență;

I.  întrucât prevenția necesită, de asemenea, un program de acțiune concret privind diseminarea informațiilor, sensibilizarea și educația,

1.  își exprimă cea mai profundă solidaritate și empatie cu toate persoanele afectate de cutremure și cu familiile acestora, precum și cu autoritățile locale, regionale și naționale italiene implicate în eforturile de asistență în urma dezastrului;

2.  apreciază eforturile constante ale unităților de salvare, ale lucrătorilor din sectorul protecției civile, ale voluntarilor, ale organizațiilor societății civile și ale autorităților locale, regionale și naționale de a salva vieți și de a reduce pagubele în zonele devastate;

3.  subliniază efectele economice grave ale cutremurelor succesive și distrugerile cauzate de acestea;

4.  remarcă solidaritatea exprimată de alte state membre, regiuni europene și actori internaționali sub forma asistenței reciproce în situații de urgență;

5.  subliniază problemele legate de capacitatea de predicție a sistemelor de monitorizare a cutremurelor și gradul ridicat de seismicitate în sud-estul Europei; constată cu îngrijorare că mii de persoane au murit și sute de mii au rămas fără locuințe în ultimii 15 ani, ca urmare a cutremurelor distructive care au afectat Europa;

6.  își exprimă preocuparea cu privire la numărul mare de persoane strămutate expuse condițiilor meteorologice dificile în iarna următoare; prin urmare, solicită Comisiei să ofere tot ajutorul necesar autorităților italiene pentru a le permite să garanteze condiții de viață decente persoanelor private de propriile locuințe;

7.   subliniază importanța mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene pentru stimularea cooperării în rândul autorităților naționale de protecție civilă din Europa în situații dificile și pentru reducerea la minimum a efectelor cutremurelor; solicită Comisiei și statelor membre să simplifice în continuare procedurile pentru activarea mecanismului, astfel încât să asigure disponibilitatea rapidă și eficace a acestuia în perioada imediat următoare unui dezastru;

8.  solicită Comisiei să adopte toate măsurile necesare pentru a permite și a acorda o finanțare rapidă și eficace prin intermediul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene;

9.  încurajează Comisia să dezvolte un program european privind cultura prevenirii, având drept obiectiv limitarea efectelor unor evenimente naturale adesea dramatice, care relevă gradul extrem de fragilitate și de vulnerabilitate al unui anumit teritoriu;

10.  solicită Comisiei să asigure faptul că toate instrumentele disponibile în cadrul fondurilor de coeziune și al fondurilor regionale sunt utilizate în mod eficace pentru activități de prevenire și pentru asigurarea siguranței teritoriale, pentru activități de reconstrucție și pentru toate celelalte măsuri de intervenție necesare, în cooperare deplină cu autoritățile naționale și regionale italiene; solicită Comisiei să analizeze posibilitatea utilizării Fondului european pentru dezvoltare rurală în vederea susținerii zonelor rurale și a activităților agricole care au fost afectate de cutremure;

11.  solicită Comisiei să încurajeze toate inițiativele care vizează asigurarea punerii în aplicare a unui plan de recuperare, conservare, protejare și consolidare a patrimoniului istoric, artistic și cultural afectat de recentul cutremur din centrul Italiei;

12.  având în vedere apelul la flexibilitate adresat de guvernul italian în lumina acestei situații excepționale și foarte grave, solicită Comisiei să se asigure că toate resursele furnizate sau destinate ameliorării situației sunt într-adevăr utilizate de guvernul italian în acest scop;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernului Italiei și autorităților regionale și locale din zonele afectate.

(1)

JO L 70, 16.3.2016, p. 1.

(2)

JO L 122, 24.4.2014, p. 1.

(3)

JO L 163, 2.7.1996, p. 1.

(4)

JO C 286 E, 27.11.2009, p. 15.

Notă juridică - Politica de confidențialitate