Postopek : 2016/2988(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1291/2016

Predložena besedila :

B8-1291/2016

Razprave :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.21
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0476

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 324kWORD 52k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.727v01-00
 
B8-1291/2016

k vprašanjem za ustni odgovor B8-1812/2016, B8-1813/2016 in B8-1814/2016

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o razmerah v Italiji po potresih (2016/2988(RSP))


Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Italiji po potresih (2016/2988(RSP))  
B8-1291/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 2016/369 z dne 15. marca 2016 o zagotavljanju nujne pomoči v Uniji(1),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 375/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o ustanovitvi Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč (pobuda „Prostovoljci EU za humanitarno pomoč“)(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1257/96 z dne 20. junija 1996 o humanitarni pomoči(3),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 11. aprila 2011 o nadaljnjem razvoju ocene tveganja na področju obvladovanja nesreč v Evropski uniji,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 28. novembra 2008 o krepitvi zmogljivosti civilne zaščite prek evropskega sistema medsebojne pomoči na podlagi modularnega pristopa k civilni zaščiti (16474/08),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. junija 2008 o krepitvi zmogljivosti odzivanja Unije na nesreče(4),

–  ob upoštevanju vprašanj Komisiji o razmerah v Italiji po potresih (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 in O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  ob upoštevanju členov 128(5) in 123(2) Poslovnika,

A.  ker je 24. avgusta 2016 uničujoč potres prizadel osrednjo Italijo, ob večkratnem tresenju tal pa so regije osrednje Italije prizadeli še trije močnejši potresi, in sicer 26. oktobra z magnitudo 5,5 in 6,1 ter 30. oktobra z magnitudo 6,5;

B.  ker so osrednjo Italijo v zadnjih mesecih še naprej stresali potresi in popotresni sunki; ker je bil potres, ki je prizadel Italijo 30. oktobra, najmočnejši v tej državi po letu 1980;

C.  ker je bilo v nedavnih potresih domnevno ranjenih več kot 400 ljudi, 290 pa jih je umrlo;

D.  ker bi lahko imeli uničujoči potresi verižni učinek, kar bi privedlo do 100.000 razseljenih prebivalcev;

E.  ker so sunki zadnjih potresov uničili mesta, resno poškodovali lokalno in regionalno infrastrukturo, uničili zgodovinsko in kulturno dediščino ter škodovali gospodarskim dejavnostim, zlasti malim in srednjim podjetjem ter kmetijstvu, pa tudi zmogljivostim turističnih in gostinskih dejavnosti;

F.  ker prizadeta območja ležijo na prelomnici, ki zajema približno 130 kvadratnih kilometrov in se je v potresih največ premaknila tudi za vsaj 70 centimetrov;

G.  ker je treba prizadevanja za trajnostno obnovo ustrezno usklajevati, da bi nadomestili gospodarske in socialne izgube;

H.  ker mora proces obnove upoštevati prejšnje izkušnje in potrebo, da se prizadetim prebivalcem zagotovita varnost in stabilnost, da bi lahko še naprej živeli v teh regijah, in ker mora biti trajnostna obnova karseda hitra, pri čemer je treba zagotoviti ustrezna sredstva in preglednost ter poenostaviti birokracijo;

I.  ker je za preprečevanje potreben tudi konkreten akcijski program, namenjen obveščanju, ozaveščanju in izobraževanju;

1.  izraža najglobljo solidarnost in sočustvovanje z vsemi posamezniki in družinami, ki so jih prizadeli potresi, ter z italijanskimi nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi, ki po teh nesrečah sodelujejo v prizadevanjih za pomoč;

2.  ceni neprekinjena prizadevanja reševalnih enot, civilne zaščite, prostovoljcev, organizacij civilne družbe ter lokalnih, regionalnih in nacionalnih organov na prizadetih območjih, da bi rešili življenja in omejili škodo;

3.  poudarja resne gospodarske učinke zaporednih potresov in uničenje, ki so ga povzročili;

4.  ugotavlja, da so ostale države članice, evropske regije in mednarodni akterji izrazili solidarnost ter jo izkazali z medsebojno pomočjo v kriznih razmerah;

5.  poudarja težave seizmoloških sistemov, povezane z napovedovanjem potresov, in pogostost potresov v jugovzhodni Evropi; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je v zadnjih petnajstih letih zaradi uničujočih potresov, ki so prizadeli Evropo, umrlo več tisoč ljudi, več sto tisoč pa jih je izgubilo svoje domove;

6.  izraža zaskrbljenost zaradi velikega števila razseljenih oseb, izpostavljenih slabim vremenskim razmeram v prihajajoči zimi; poziva Komisijo, naj zato italijanskim oblastem ponudi vso potrebno pomoč, da bi ljudem, ki so izgubili svoje domove, zagotovili dostojne življenjske pogoje;

7.   poudarja pomen mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite za spodbujanje sodelovanja med nacionalnimi organi civilne zaščite po vsej Evropi v neugodnih razmerah in zmanjševanje posledic potresov; poziva Komisijo in države članice, naj dodatno poenostavijo postopke za sprožitev mehanizma, da bi bil ta hitro in učinkovito razpoložljiv takoj po nesreči;

8.  poziva Komisijo, naj izvede vse potrebne ukrepe, da bi omogočila in zagotovila hitro in učinkovito financiranje iz Solidarnostnega sklada Evropske unije;

9.  spodbuja Komisijo, naj pripravi evropski program o možnostih preprečevanja, namenjen omejevanju posledic pogosto hudih naravnih dogodkov, ki kažejo na izredno občutljivost in ranljivost določenega ozemlja;

10.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da se vsi razpoložljivi instrumenti v okviru kohezijskih in regionalnih skladov učinkovito uporabljajo za dejavnosti preprečevanja in za zagotavljanje ozemeljske varnosti, dejavnosti obnove in vsa ostala potrebna posredovanja v polnem sodelovanju z italijanskimi nacionalnimi in regionalnimi organi; poziva Komisijo, naj preuči možnost uporabe Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, da bi ohranili podeželska območja in kmetijske dejavnosti, prizadete v potresih;

11.  poziva Komisijo, naj spodbuja vse pobude, namenjene zagotavljanju izvajanja načrta za obnovo, ohranjanje, zaščito in krepitev zgodovinske, umetniške in kulturne dediščine, ki je bila poškodovana med nedavnimi potresi v osrednji Italiji;

12.  ob upoštevanju poziva italijanske vlade k prožnosti zaradi teh izrednih in zelo resnih razmer poziva Komisijo, naj si prizadeva zagotoviti, da bo italijanska vlada vsa sredstva, zagotovljena ali usmerjena za izboljšanje razmer, tudi ustrezno uporabila;

13.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladi Italije ter regionalnim in lokalnim organom na prizadetih območjih.

(1)

UL L 70, 16.3.2016, str. 1.

(2)

UL L 122, 24.4.2014, str. 1.

(3)

UL L 163, 2.7.1996, str. 1.

(4)

UL C 286 E, 27.11.2009, str. 15.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov