Postupak : 2016/3004(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1304/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1304/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 368kWORD 50k
24.11.2016
PE593.741v01-00
 
B8-1304/2016

podnesen u skladu s člankom 108. stavkom 6. Poslovnika


o traženju mišljenja Suda o usklađenosti predloženog Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela s Ugovorima (2016/3004(RSP))


Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Rezolucija Europskog parlamenta o traženju mišljenja Suda o usklađenosti predloženog Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela s Ugovorima (2016/3004(RSP))  
B8-1304/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela,

–  uzimajući u obzir članak 218. stavak 11. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir svoje pravno mišljenje od 14. siječnja 2016.,

–  uzimajući u obzir Mišljenje 1/2016 Europskog nadzornika za zaštitu podataka od 12. veljače 2016. o Sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela(1),

–  uzimajući u obzir izjavu Radne skupine osnovane na temelju članka 29. o Krovnom sporazumu između EU-a i SAD-a iz listopada 2016.(2),

–  uzimajući u obzir članak 16. UFEU-a i članke 7., 8. te članak 52. stavak 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir presudu Suda Europske unije u predmetu Maximillian Schrems protiv Data Protection Commissioner od 6. listopada 2015., kojom se proglašava nevaljanom Odluka o „sigurnoj luci”(3),

–  uzimajući u obzir mišljenje nezavisnog odvjetnika Suda od 8. rujna 2016. o nacrtu sporazuma između Kanade i Europske unije o prijenosu i obradi podataka iz popisa imena putnika(4),

–  uzimajući u obzir presudu Suda od 9. ožujka 2010. u predmetu Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke(5),

–  uzimajući u obzir članak 218. stavak 11. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 108. stavak 6. Poslovnika,

A.  budući da je Vijeće 3. prosinca 2010. donijelo odluku kojom se Komisija ovlašćuje za otvaranje pregovora o Sporazumu između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti osobnih podataka tijekom njihova prijenosa i obrade za potrebe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela, uključujući terorizam, u okviru policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima (dalje u tekstu „krovni sporazum”);

B.  budući da je tekst Sporazuma parafiran 8. rujna 2015.;

C.  budući da su Europski nadzornik za zaštitu podataka i Radna skupina osnovana na temelju članka 29. izrazili sumnje o sukladnosti Krovnog sporazuma s Poveljom i sekundarnim zakonodavstvom EU-a o zaštiti podataka, posebno u vezi s pravom na pravni lijek, pristupom tijela za kazneni progon, ograničavanjem prava ispitanika da pristupi svojim podacima te razdobljem čuvanja podataka;

D.  budući da prema Europskom nadzorniku za zaštitu podataka postoji razlog za zabrinutost da nadzorna tijela za zaštitu podataka u SAD-u ne zadovoljavaju zahtjeve Suda u pogledu pune neovisnosti i učinkovitih ovlasti za posredovanje, s obzirom na to da se postavlja pitanje hoće li ta tijela moći blokirati prijenose osobnih podataka u slučaju da oni nisu sukladni sa zakonodavstvom EU-a o zaštiti podataka;

E.  budući da Zakonom o pravosudnoj zaštiti koji su donijele Sjedinjene države ne ukidaju izuzeća od prava ispitanika koja mogu biti propisana u okviru određenih evidencijskih sustava SAD-a, kao što su to npr. podaci iz popisa imena putnika, i koja se temelje na Zakonu SAD-a o privatnosti;

F.  budući da je pravna služba Parlamenta upozorila na to da će Krovni sporazum između EU-a i SAD-a (točnije njegov članak 5. stavak 3.) služiti kao oblik odluke o primjerenosti zaštite te se stoga de iure smatrati pravnom presumpcijom usklađenosti SAD-a sa standardima zaštite podataka EU-a, a moguće i dovesti u pitanje stvarnu usklađenost sa zakonodavstvom EU-a o zaštiti podataka;

1.  smatra da postoji pravna nesigurnost u vezi s usklađenosti nacrta sporazuma s odredbama Ugovora (članak 16. UFEU-a) i s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima (člancima 7. i 8. te člankom 52. stavkom 1. kada je riječ o pravu fizičkih osoba na zaštitu osobnih podataka, odnosno člankom 47. kada je riječ o pravu na djelotvoran pravni lijek);

2.  odlučuje zatražiti od Suda mišljenje o usklađenosti predviđenog sporazuma s Ugovorima;

3.  nalaže svojem predsjedniku da poduzme potrebne mjere kako bi dobio mišljenje Suda i proslijedio ovu Rezoluciju Vijeću i Komisiji radi obavijesti.

(1)

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-02-12_EU-US_Umbrella_Agreement_EN.pdf

(2)

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20161026_statement_of_the_wp29_on_the_eu_umbrella_agreement_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169195&doclang=HR

(4)

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160089hr.pdf

(5)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79752&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1878268

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti