Процедура : 2016/3001(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1310/2016

Внесени текстове :

B8-1310/2016

Разисквания :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.24
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0479

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 499kWORD 50k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.747v01-00
 
B8-1310/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Демократична република Конго (2016/3001(RSP))


Мишел Ривази, Мария Хойбух, Барбара Лохбилер, Барт Стас, Игор Шолтес, Жозеп-Мария Терикабрас, Юдит Саргентини от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Демократична република Конго  (2016/3001(RSP))  
B8-1310/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно Демократична република Конго (ДРК),

–  като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС от 15 юни 2016 г. относно положението в предизборния период и в областта на сигурността в Демократична република Конго,

–  като взе предвид съвместните изявления за пресата от 16 февруари 2016 г. на ООН, Африканския съюз, Европейския съюз и Международната организация на франкофонията,

–  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на нейния говорител относно положението в Демократична република Конго,

–  като взе предвид изявленията на делегацията на ЕС в Демократична република Конго относно положението с правата на човека в страната, изборния процес и така наречения национален диалог,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 17 октомври 2016 г. и от 23 май 2016 г. относно Демократична република Конго,

–  като взе предвид изявлението от 2 септември 2015 г. на Групата на международните пратеници и представители за региона на Големите африкански езера относно изборите в Демократична република Конго,

–  като взе предвид изявленията от 2 ноември 2016 г. и от 15 август 2016 г. на международните пратеници за региона на Големите африкански езера относно положението в региона и Източно Конго,

–  като взе предвид съвместното изявление за пресата от 12 февруари 2015 г. на специалния докладчик на Африканския съюз за защитниците на правата на човека и на специалния докладчик на Африканския съюз за затворите и условията на задържане в Африка относно положението с правата на човека след събитията във връзка с изменението на избирателния закон в ДРК,

–  като взе предвид предварителния доклад на Съвместната служба на ООН за правата на човека MONUSCO-OHCHR по разследване относно нарушения на правата на човека и насилие, извършени по време на демонстрациите в Киншаса между 19 и 21 септември 2016 г.,

–  като взе предвид изявлението за печата на председателя на подкомисията по правата на човека на Европейския парламент от 16 февруари 2016 г. относно задържането на младежки активисти в Демократична република Конго,

–  като взе предвид доклада на върховния комисар на ООН по правата на човека, публикуван на 27 юли 2015 г., относно положението с правата на човека и дейностите на Съвместната служба на ООН за правата на човека в Демократична република Конго,

–  като взе предвид доклада на експертната група на ООН относно ДРК от 12 януари 2015 г.,

–  като взе предвид Рамковото споразумение за мир, сигурност и сътрудничество за ДРК и региона, подписано в Адис Абеба през февруари 2013 г.,

–  като взе предвид докладите на генералния секретар на ООН от 9 март 2016 г. относно мисията на ООН за стабилизиране в ДРК и относно изпълнението на Рамката за мир, сигурност и сътрудничество за ДРК и региона,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство от Котону, подписано на 23 юни 2000 г. и преразгледано на 25 юни 2005 г. и 22 юни 2010 г.,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни 1981 г.,

–  като взе предвид декларациите от Найроби от декември 2013 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в съответствие с Конституцията на Конго провеждането на изборите е предвидено за 2016 г.;

Б.  като има предвид, че мандатът на президента на ДРК е ограничен от конституцията до два мандата; като има предвид, че следователно настоящият президент Джоузеф Кабила няма право да бъде президент трети мандат;

В.  като има предвид, че президентът Кабила положи всички възможни усилия за отлагане на тези избори, и като има предвид, че той все още трябва да обяви публично, че ще се оттегли в даден момент;

Г.  като има предвид, че президентът Кабила се обяви за това пътят към изборите да стане чрез национален приобщаващ диалог; като има предвид, че значителна част от гражданското общество и политическата опозиция отхвърлиха този диалог като тактика за протакане;

Д.  като има предвид, че конгоанското правителство заяви, че провеждането на президентските избори, насрочени за ноември 2016 г., ще се забави с най-много четири години, като твърди, че страната не е готова да се яви на избори;

Е.  като има предвид, че Международната организация на франкофонията заяви, че напротив, би било възможно актуализирането на избирателните списъци в срок от три месеца;

Ж.  като има предвид, че в Резолюция 2277 (2016) Съветът за сигурност на ООН прикани конгоанската национална избирателна комисия, известна под френския акроним CENI, да публикува преработен подробен график, обхващащ целия изборен цикъл, и изиска от конгоанското правителство бързо определяне на бюджет и приемане на кодекс на поведение за изборите, както и актуализиране на избирателните списъци, за да се даде възможност за провеждането на въпросните избори в рамките на конституционно договорените срокове;

З.  като има предвид, че участниците в така наречения национален диалог постигнаха съгласие за отлагане на изборите най-малко до април 2018 г.; като има предвид, че опозиционните партии и организациите на гражданското общество са отхвърлили това заключение и настояват, че ще е възможно гласоподавателите да бъдат регистрирани до началото на 2017 г., а изборите да бъдат проведени още през същата година;

И.  като има предвид, че Европейският съюз прие отлагането на изборите до 2017 г., при условие че това решение се взема в рамките на един приобщаващ, безпристрастен и прозрачен политически диалог между конгоанските заинтересовани участници преди края на мандата на президента Кабила през декември 2016 г.;

Й.  като има предвид, че протестите през септември срещу оставането на власт на президента Кабила доведоха до брутални репресии срещу протестиращите и силите на опозицията; като има предвид, че според доклада на ООН има 422 жертви на нарушения на правата на човека в Киншаса от страна на държавни служители, включително 48 убити и 143 ранени, а осем журналисти заедно с 288 други лица са били арестувани и незаконно задържани, и са били унищожени помещения, принадлежащи на политически партии;

K.  като има предвид, че опитът за промяна на избирателният закон, с която организацията на изборите да бъде обвързана с национално преброяване, което би могло да отложи изборите, се провали още през 2015 г. след протести в столицата Киншаса и в други градове;

Л.  като има предвид, че според конгоанските власти 27 души са загинали по време на протестите през януари 2015 г., включително двама полицаи, и като има предвид, че 350 души са били задържани след сблъсъците между демонстранти, полиция и войници на републиканската гвардия;

M.  като има предвид, че на 26 януари 2016 г. две телевизионни канала в провинция Горна Катанга – Ниота ТВ и Радио и телевизия „Мапендо“ – бяха спрени поради твърдения за неплащане на данъци; като има предвид, че и двата телевизионни канала са собственост на бившия губернатор на Катанга Моис Катумби, който подкрепяше президента Кабила, но напусна управляващата партия през септември 2015 г. и сега се противопоставя на трети мандат за президента;

Н.  като има предвид, че забавянията в организирането на изборите доведоха до национална стачка („ville morte“) на 16 февруари 2016 г.;

O.  като има предвид, че в ранните часове на 16 февруари, деня на „ville morte“, сигналът на „Радио Франс Ентернасионал“, една от най-слушаните радиостанции в ДРК, беше прекъснат, очевидно в опит да се попречи на стачката; като има предвид, че голям брой опозиционни активисти бяха произволно арестувани и задържани в навечерието на стачката, включително член на парламента, за който се твърди, че е бил пребит по време на задържането му;

П.  като има предвид, че положението с правата на човека в ДРК се е влошило значително през последните две години; като има предвид, че опозиционните лидери и активисти са изправени пред постоянен тормоз от страна на конгоанските сили за сигурност, включително произволни арести и задържания в изолация, побои, нарушаване на заседанията, както и политически мотивирани съдебни процеси;

Р.  като има предвид, че свободата на изразяване на мнение и на сдружаване в страната са силно ограничени, включително чрез използване на прекомерна сила срещу мирни демонстранти, журналисти, политически лидери и други лица, които се противопоставят на опитите да се даде възможност президентът Кабила да остане на власт и отвъд разрешените от конституцията два мандата;

С.  като има предвид, че подкрепяната от ООН радиостанция „Радио Окапи“ и белгийският радио- и телевизонен канал на френската общност (RTBF) са били временно заглушени; като има предвид, че „Радио Франс Интернасионал“ (RFI) в Киншаса беше спряно;

Т.  като има предвид, че след протестите през септември е в сила забрана на всички политически демонстрации в Киншаса, Калеми и Лубумбаши;

У.  като има предвид, че ООН и някои организации за правата на човека заявиха, че са извършени голям брой нарушения на правата на човека от страна на държавни служители и че е отбелязан само ограничен напредък по отношение на подвеждането на водещите извършители под съдебна отговорност;

1.  изразява дълбоко съжаление за забавянето в организацията на следващите президентски и парламентарни избори в Демократична република Конго, което представлява сериозно нарушение на конгоанската конституция;

2.  счита, че президентът Кабила и конгоанското правителство за изцяло отговорни за тази ситуация поради техните опити за забавяне на изборите; счита, че действията на президента Кабила и неговото правителство представляват сериозна заплаха за мира и сигурността в Демократична република Конго;

3.  настоятелно приканва конгоанското правителство незабавно да реши нерешените въпроси, свързани с последователността на изборния график, с бюджета и актуализирането на избирателните списъци, с цел да се даде възможност за провеждането на свободни, честни и прозрачни избори през следващите месеци;

4.  припомня, че Независимата национална избирателна комисия следва да е безпристрастна и приобщаваща институция с достатъчно ресурси, за да се създадат условия за един всеобхватен и прозрачен процес;

5.  призовава конгоанските органи да ратифицират Африканската харта за демокрация, избори и управление при първа възможност;

6.  изразява съжаление във връзка с влошаването на положението в ДРК през последните две години по отношение на свободата на изразяване, свободата на медиите и правото на сдружаване; смята, че тази тенденция е тясно свързана с опитите на правителството да отложи изборите и да удължи мандата на президента;

7.  припомня ангажимента, поет от ДРК в рамките на Споразумението от Котону за зачитане на демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека, които включват свободата на изразяване на мнение, свободата на медиите, доброто управление и прозрачността при изпълняване на политическа длъжност; настоятелно призовава конгоанското правителство да спазва тези разпоредби в съответствие с членове 11Б, 96 и 97 от Споразумението от Котону;

8.  настоятелно приканва конгоанските власти да възстановят благоприятна среда за свободно и мирно упражняване на свободата на изразяване, на сдружаване и на събранията и свободата на пресата;

9.  счита, че тази стъпка ще бъде от изключително значение, за да може насрочените избори да бъдат свободни и честни, ако те в крайна сметка бъдат проведени;

10.  настоятелно призовава конгоанските власти да отменят забраната, наложена през септември 2016 г. на мирни демонстрации в Киншаса, Калеми и Лубумбаши;

11.  призовава за незабавно възобновяване на „Радио Франс Интернасионал“ в Киншаса и за спиране на заглушаването на радиосигнали на независимите медии;

12.  призовава конгоанското правителство незабавно да отмени министерско постановление № 010 CAB/M-CM/LMO/010/2016 г. от 12 ноември 2016 г. относно регулирането на радио- и телевизионно разпръскване на чуждестранните субекти, тъй като то налага неправомерни ограничения върху правото на информация, както е предвидено в член 24 от конгоанската конституция;

13.  призовава конгоанските власти да гарантират независимостта и отчетността на конгоанските служби за сигурност, включително националната разузнавателна агенция и полицията; призовава в този контекст ЕС да използва съществуващите си програми в областта на правосъдието и сигурността в Демократична република Конго като средство за диалог с конгоанските власти относно продължаващите репресии от страна на силите за сигурност и да разгледа възможността за прекратяване на тези програми, ако няма напредък;

14.  призовава конгоанските органи да разследват, преследват и санкционират по подходящ начин офицери от силите за сигурност и разузнавателните служби и други лица, отговорни за тежките и незаконни репресии срещу активисти, опозиционни лидери и други лица, които се противопоставят на опитите на президента Кабила да удължи престоя си на власт;

15.  призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички лица, лишени от свобода по политически причини, и по-конкретно Жан-Клод Муямбо, Норберт Луйейе, Нсиала Букака, Пол Йока, Натан Лусела, Тоторо Мукенге, Яник Кибинга, Франк Мвашила, Сефу Иди, Гедеон Бутанду, Фистон Маланга, Аарон Нгваши, Аугустин Кабамба, Бруно Вумби, Ндол Чамундж, Габриел Тамбуе, Филип Нампуту, Луембе Муника, Муконде Капенда, Моис Мони Дела, Бруно Чибала, Юит Мулонго, Нгонго Касонго, Глоди Нтамбуе, Фостин Дуниа и Жак Мухиндо, и за снемане на всички обвинения срещу тях;

16.  изразява дълбоко съжаление във връзка с присъдата на Ребека Кавуго, Серж Сивя, Жюстен Камбале, Джон Анипенда, Гислен Мухива и Мелка Камунду, които единствено са упражнявали по мирен начин своето гарантирано право на изразяване на мнение;

17.  изразява съжаление във връзка с твърде снизходителен подход към кризата в ДРК от страна на ЕС, генералния секретар на ООН и Африканския съюз, които изразиха подкрепа за т.нар. национален диалог – инструмент, чиято единствена цел беше да се отложат конституционно планирани избори; изразява съжаление също така, че въпреки широко разпространената употреба на насилие срещу лидери и активисти от опозицията и репресиите срещу независимите медии, ЕС все още не е започнал консултации съгласно член 96 от Споразумението от Котону;

18.  призовава ЕС да посочи ясно и недвусмислено, че ще счита оставането на власт на президента Кабила след 2016 г. като тежко нарушение на конгоанската конституция и заплаха за отношенията между ЕС и Демократична република Конго;

19.  призовава ЕС да разгледа възможността за незабавно налагане на целенасочени санкции срещу лицата, отговорни за репресиите, в това число забрани за пътуване и замразяване на активи, с оглед предотвратяване на по-нататъшно насилие; припомня, че САЩ вече са прибягвали към такива мерки;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на Африканския съюз, на Съвета на министрите на АКТБ – ЕС, на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС, на генералния секретар на ООН, както и на правителството и парламента на Демократична република Конго.

Правна информация - Политика за поверителност