Διαδικασία : 2016/3001(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1310/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1310/2016

Συζήτηση :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.24
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0479

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 435kWORD 51k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.747v01-00
 
B8-1310/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό  (2016/3001(RSP))


Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Judith Sargentini εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό  (2016/3001(RSP))  
B8-1310/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της 15ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την προεκλογική κατάσταση και την κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν Τύπου των Ηνωμένων Εθνών, της Αφρικανικής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας, της 16ης Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της εκπροσώπου της, σχετικά με την κατάσταση στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη ΛΔΚ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, την εκλογική διαδικασία και τον επονομαζόμενο εθνικό διάλογο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2016 και της 23ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ομάδας Διεθνών Απεσταλμένων και Εκπροσώπων για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τις εκλογές στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της 2ας Νοεμβρίου 2016 και της 15ης Αυγούστου 2016 των Διεθνών Απεσταλμένων στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή και στο ανατολικό Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν Τύπου της 12ης Φεβρουαρίου 2015 του Ειδικού Εισηγητή της Αφρικανικής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Ειδικού Εισηγητή της Αφρικανικής Ένωσης για τις φυλακές και τις συνθήκες κράτησης στην Αφρική σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά τα γεγονότα που συνδέονται με την τροποποίηση του εκλογικού νόμου στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη την προκαταρκτική έκθεση της έρευνας που εκπόνησε η Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ MONUSCO-OHCHR σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πράξεις βίας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην Κινσάσα μεταξύ 19ης και 21ης Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν Τύπου του προέδρου της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τη σύλληψη νεαρών ακτιβιστών στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις δραστηριότητες της Κοινής Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη ΛΔΚ, της 27ης Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τη ΛΔΚ, της 12ης Ιανουαρίου2015,

–  έχοντας υπόψη το συμφωνία πλαίσιο ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας για τη ΛΔΚ και την περιοχή, που υπογράφηκε στην Αντίς Αμπέμπα τον Φεβρουάριο του 2013,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την αποστολή σταθεροποίησης του ΟΗΕ στη ΛΔΚ και την εφαρμογή της συμφωνίας πλαισίου ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας για τη ΛΔΚ και την περιοχή,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού που υπεγράφη στις 23 Ιουνίου 2000 και αναθεωρήθηκε στις 25 Ιουνίου 2005 και στις 22 Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του Ιουνίου του 1981,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ναϊρόμπι του Δεκεμβρίου του 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα του Κονγκό, έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή εκλογών για το 2016·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα του Κονγκό ορίζει ότι ο Πρόεδρος της χώρας δεν μπορεί να υπηρετήσει πάνω από δύο θητείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, ο εν ενεργεία Πρόεδρος Joseph Kabila δεν επιτρέπεται να υπηρετήσει τρίτη θητεία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Kabila έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αναβάλει τις εκλογές αυτές και ότι δεν έχει δηλώσει ακόμη δημόσια ότι σε κάποια στιγμή θα παραιτηθεί·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Kabila έχει υποστηρίξει ότι η πορεία προς τις εκλογές γίνεται μέσω ενός εθνικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας των πολιτών και η αντιπολίτευση έχουν απορρίψει αυτόν τον διάλογο ως παρελκυστική τακτική·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της ΛΔΚ δήλωσε ότι οι προεδρικές εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν τον Νοέμβριο του 2016 θα καθυστερήσουν έως τέσσερα έτη και υποστήριξε ότι η χώρα δεν είναι προετοιμασμένη να διεξαγάγει εκλογές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας υποστήριξε, αντιθέτως, ότι θα ήταν δυνατόν να επικαιροποιηθούν οι εκλογικοί κατάλογοι εντός τριών μηνών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην απόφαση 2277 (2016), το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κάλεσε την εθνική εκλογική επιτροπή του Κονγκό, η οποία είναι γνωστή με το γαλλικό ακρωνύμιο CENI, να δημοσιεύσει αναθεωρημένο συνολικό χρονοδιάγραμμα το οποίο καλύπτει τον συνολικό εκλογικό κύκλο, και ζήτησε από την κυβέρνηση του Κονγκό να καταρτίσει άμεσα προϋπολογισμό και έναν κώδικα δεοντολογίας για τις εκλογές, καθώς και να επικαιροποιήσει τους εκλογικούς καταλόγους, ούτως ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι εκλογές εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίζει το Σύνταγμα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμμετέχοντες στον αποκαλούμενο εθνικό διάλογο συμφώνησαν να αναβληθούν οι εκλογές τουλάχιστον έως τον Απρίλιο του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι κόμματα της αντιπολίτευσης και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν απορρίψει την απόφαση αυτή και επιμένουν ότι είναι εφικτό να καταγραφούν οι εκλογείς έως τις αρχές του 2017 και να διοργανωθούν εκλογές το ίδιο έτος·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδεχθεί την αναβολή των εκλογών έως το 2017, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή λαμβάνεται στο πλαίσιο ενός συμμετοχικού, αμερόληπτου και διαφανούς πολιτικού διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών στο Κονγκό πριν από τη λήξη της θητείας του Προέδρου Kabila, τον Δεκέμβριο του 2016·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο κατά της παραμονής του Προέδρου Kabila στην εξουσία οδήγησαν σε βίαιη καταστολή των διαδηλωτών και των δυνάμεων της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, έχουν καταγραφεί 422 θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κινσάσα από κρατικούς φορείς, μεταξύ των οποίων 48 θάνατοι και 143 τραυματισμοί, 8 δημοσιογράφοι και 288 άλλα άτομα έχουν συλληφθεί και κρατούνται παράνομα, ενώ έχουν καταστραφεί εγκαταστάσεις πολιτικών κομμάτων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόπειρα τροποποίησης του εκλογικού νόμου που συνέδεε τη διοργάνωση των εκλογών με μια εθνική απογραφή, η οποία θα μπορούσε να αναβάλει τις εκλογές, απέτυχε ήδη από το 2015, όταν ξέσπασαν διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα Κινσάσα και σε άλλες πόλεις·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις αρχές του Κονγκό, 27 άτομα έχασαν τη ζωή τους στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου 2015, μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικοί, και 350 άτομα συνελήφθησαν, μετά τις συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών, αστυνομίας και στρατιωτών της Πολιτειακής Φρουράς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Ιανουαρίου 2016, δύο τηλεοπτικά κανάλια στην επαρχία Haut-Katanga, το ραδιοτηλεοπτικό κανάλι Nyota και το τηλεοπτικό κανάλι Mapendo, έκλεισαν για εικαζόμενη μη καταβολή φόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα δύο τηλεοπτικά κανάλια ανήκουν στον πρώην κυβερνήτη της Katanga Moïse Κatumbi, ο οποίος υποστήριζε τον Πρόεδρο Kabila, αλλά παραιτήθηκε από το κυβερνών κόμμα τον Σεπτεμβρίο του 2015 και πλέον αντιτίθεται στην τρίτη θητεία του προέδρου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καθυστερήσεις στη διοργάνωση των εκλογών οδήγησαν σε εθνική απεργία (ville morte) στις 16 Φεβρουαρίου 2016·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Φεβρουαρίου, την ημέρα της εθνικής απεργίας, το σήμα του Radio France Internationale, ενός από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα στη ΛΔΚ, διακόπηκε σε μία εμφανή προσπάθεια να διαταραχθεί η απεργία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμοι ακτιβιστές της αντιπολίτευσης συνελήφθησαν αυθαίρετα και τέθηκαν υπό κράτηση ενόψει της απεργίας, μεταξύ άλλων ένας βουλευτής του Κοινοβουλίου, ο οποίος, σύμφωνα με ισχυρισμούς, υπέστη ξυλοδαρμό κατά τη διάρκεια της κράτησής του·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα έχει επιδεινωθεί σημαντικά κατά την τελευταία διετία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ηγέτες της αντιπολίτευσης και ακτιβιστές αντιμετωπίζουν συνεχείς παρενοχλήσεις από τις δυνάμεις ασφαλείας του Κονγκό, μεταξύ άλλων αυθαίρετες κρατήσεις και κρατήσεις σε απομόνωση, ξυλαδαρμούς, διαταραχές συναθροίσεων και πολιτικά υποκινούμενες δίκες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι στη χώρα έχει μειωθεί σημαντικά, μεταξύ άλλων με τη χρήση υπέρμετρης βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών, δημοσιογράφων, πολιτικών ηγετών και όσων αντιτίθενται στις απόπειρες του Προέδρου Kabila να παραμείνει στην εξουσία μετά το προβλεπόμενο από το σύνταγμα όριο των δύο θητειών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός Radio Okapi που στηρίζεται από τον ΟΗΕ και η βελγική ραδιοτηλεόραση της γαλλικής κοινότητας (RTBF) έχουν δεχθεί προσωρινά παρεμβολές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Radio France Internationale (RFI) στην Κινσάσα έκλεισε·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις διαδηλώσεις του Σεπτεμβρίου, τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση όλων των πολιτικών διαδηλώσεων στην Κινσάσα, την Κalemie και το Lubumbashi·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ και ορισμένες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αναφέρει ότι μεγάλος αριθμός παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει διαπραχθεί από κρατικούς υπαλλήλους και ότι έχει σημειωθεί περιορισμένη μόνο πρόοδος στην προσαγωγή των κύριων δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης·

1.  εκφράζει ισχυρή αποδοκιμασία για τις καθυστερήσεις στη διοργάνωση των επόμενων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών στη ΛΔΚ, πράγμα που συνιστά σοβαρή παραβίαση του Συντάγματος της χώρας·

2.  θεωρεί ότι ο Πρόεδρος Kabila και η κυβέρνηση της χώρας ευθύνονται εξ ολοκλήρου για την κατάσταση αυτή, καθώς καταβάλλουν προσπάθειες για την καθυστέρηση των εκλογών· θεωρεί ότι η δράση του Προέδρου Kabila και της κυβέρνησής του αποτελούν σοβαρή απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια στη ΛΔΚ·

3.  καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ να επιλύσει αμελλητί τα ανοικτά ζητήματα που σχετίζονται με τη ρύθμιση του εκλογικού χρονοδιαγράμματος, τον προϋπολογισμό και την επικαιροποίηση των εκλογικών καταλόγων, ώστε να είναι εφικτή η πραγματοποίηση ελεύθερων, δίκαιων και διαφανών εκλογών εντός των προσεχών μηνών·

4.  υπενθυμίζει ότι η ανεξάρτητη εθνική εκλογική επιτροπή θα πρέπει να αποτελεί έναν αμερόληπτο και συμμετοχικό θεσμό με επαρκείς πόρους, με στόχο τη διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης και διαφανούς διαδικασίας·

5.  ζητεί από τις αρχές της χώρας να επικυρώσουν το συντομότερο δυνατόν τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση·

6.  εκφράζει τη λύπη του για την επιδείνωση της κατάστασης στη ΛΔΚ κατά την τελευταία διετία όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι· θεωρεί ότι η τάση αυτή συσχετίζεται σαφώς με τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αναβάλει τις εκλογές και να παρατείνει τη θητεία του προέδρου·

7.  υπενθυμίζει τη δέσμευση που έχει αναλάβει η ΛΔΚ βάσει της Συμφωνίας του Κοτονού για σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου περιλαμβάνονται η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η χρηστή διακυβέρνηση και η διαφάνεια στα πολιτικά αξιώματα· καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ να εφαρμόσει τις διατάξεις αυτές σύμφωνα με τα άρθρα 11β, 96 και 97 της Συμφωνίας του Κοτονού·

8.  καλεί τις αρχές της χώρας να αποκαταστήσουν ένα περιβάλλον το οποίο θα ευνοεί την ελεύθερη και ειρηνική άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας του Τύπου·

9.  θεωρεί ότι αυτό το βήμα είναι υψίστης σημασίας προκειμένου οι προγραμματισμένες εκλογές να είναι ελεύθερες και δίκαιες, εφόσον τελικά διεξαχθούν·

10.  καλεί τις αρχές της χώρας να άρουν την απαγόρευση που επιβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 στις ειρηνικές διαδηλώσεις στην Κινσάσα, την Κalemie και το Lubumbashi·

11.  ζητεί την άμεση επαναλειτουργία του Radio France Internationale (RFI) στην Κινσάσα και την παύση των παρεμβολών στο ραδιοφωνικό σήμα ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης·

12.  καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ να ανακαλέσει αμέσως την υπουργική απόφαση αριθ. 010 CAB/M-CM/LMO/010/2016 της 12ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τη ρύθμιση των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μεταδόσεων από αλλοδαπούς φορείς, δεδομένου ότι περιορίζει αδικαιολόγητα το δικαίωμα ενημέρωσης που προβλέπεται στο άρθρο 24 του Συντάγματος της χώρας·

13.  καλεί τις αρχές της ΛΔΚ να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία και την υποχρέωση λογοδοσίας των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, μεταξύ άλλων της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών και της αστυνομίας· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα υφιστάμενα προγράμματα δικαιοσύνης και ασφάλειας στη ΛΔΚ ως μοχλό για διάλογο με τις αρχές της χώρας όσον αφορά τη συνεχιζόμενη καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας, καθώς και να εξετάσει το ενδεχόμενο να τερματίσει τα εν λόγω προγράμματα εάν δεν σημειώνεται πρόοδος·

14.  καλεί τις αρχές της χώρας να ερευνούν, να διώκουν και να επιβάλλουν τις κατάλληλες κυρώσεις στους αξιωματούχους των δυνάμεων ασφαλείας και της υπηρεσίας πληροφοριών και σε άλλους υπεύθυνους για τη βίαιη και παράνομη καταστολή ακτιβιστών, ηγετών της αντιπολίτευσης και άλλων ατόμων που αντιτάχθηκαν στις απόπειρες του Προέδρου Kabila να παρατείνει την παραμονή του στην εξουσία·

15.  ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των κρατουμένων που έχουν φυλακιστεί για πολιτικούς λόγους, και ειδικότερα των Jean-Claude Muyambo, Norbert Luyeye, Nsiala Bukaka, Paul Yoka, Nathan Lusela, Totoro Mukenge, Yannick Kibinga, Franck Mwashila, Sefu Idi, Gédeon Butandu, Fiston Malanga, Aaron Ngwashi, Augustin Kabamba, Bruno Vumbi, Ndol Tshamundj, Gabriel Tambwe, Philippe Namputu, Lwembe Munika, Mukonde Kapenda, Moïse Moni Della, Bruno Tshibala, Huit Mulongo, Ngongo Kasongo, Glody Ntambwe, Faustin Dunia και Jacques Muhindo, καθώς και την απόσυρση όλων των κατηγοριών εναντίον τους·

16.  εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για την καταδίκη των Rebecca Kavugho, Serge Sivya, Justin Kambale, John Anipenda, Ghislain Muhiwa και Melka Kamundu, οι οποίοι απλώς άσκησαν ειρηνικά το κατοχυρωμένο δικαίωμα της έκφρασης·

17.  εκφράζει δυσαρέσκεια για την πολύ επιεική προσέγγιση όσον αφορά την κρίση στη ΛΔΚ από την ΕΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση, οι οποίοι εξέφρασαν την υποστήριξή τους για τον επονομαζόμενο εθνικό διάλογο, ένα μέσο το οποίο είχε ως μοναδικό σκοπό την αναβολή των εκλογών που ήταν προγραμματισμένες σύμφωνα με το Σύνταγμα· εκφράζει επίσης δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι, παρά την εκτεταμένη καταστολή ηγετών της αντιπολίτευσης και ακτιβιστών, καθώς και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, η ΕΕ δεν έχει ακόμη αρχίσει διαβουλεύσεις δυνάμει του άρθρου 96 της Συμφωνίας του Κοτονού·

18.  καλεί την ΕΕ να ανακοινώσει με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο ότι θα θεωρήσει την παραμονή του Προέδρου Kabila στην εξουσία μετά το 2016 σοβαρή παραβίαση του Συντάγματος της ΛΔΚ και απειλή για τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της χώρας·

19.  καλεί την ΕΕ να επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις χωρίς καθυστέρηση κατά των υπευθύνων για την καταστολή, μεταξύ άλλων ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, με σκοπό την πρόληψη περαιτέρω βίας· υπενθυμίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη καταφύγει σε τέτοιου είδους μέτρα·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Αφρικανική Ένωση, στο Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, καθώς και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της ΛΔΚ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου