Menettely : 2016/3001(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1310/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1310/2016

Keskustelut :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.24
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0479

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 264kWORD 48k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.747v01-00
 
B8-1310/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta  (2016/3001(RSP))


Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta  (2016/3001(RSP))  
B8-1310/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kongon demokraattisesta tasavallasta,

–  ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 15. kesäkuuta 2016 antaman päätöslauselman vaaleja edeltävästä tilanteesta ja turvallisuustilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien, Afrikan unionin, Euroopan unionin ja ranskankielisten maiden järjestön 16. helmikuuta 2016 antaman yhteisen lehdistötiedotteen,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja hänen tiedottajansa antamat julkilausumat Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta,

–  ottaa huomioon EU:n Kongon demokraattisen tasavallan edustuston julkilausumat maan ihmisoikeustilanteesta, vaaliprosessista ja niin sanotusta kansallisesta vuoropuhelusta,

–  ottaa huomioon 17. lokakuuta 2016 ja 23. toukokuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Kongon demokraattisesta tasavallasta,

–  ottaa huomioon Afrikan suurten järvien alueen kansainvälisten lähettiläiden ja edustajien ryhmän 2. syyskuuta 2015 antaman julkilausuman Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta,

–  ottaa huomioon Afrikan suurten järvien alueen kansainvälisen lähettilään 15. elokuuta 2016 antaman julkilausuman alueen ja Itä-Kongon tilanteesta,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta käsittelevän Afrikan unionin erityisraportoijan ja Afrikan vankiloita ja vankilaoloja käsittelevän Afrikan unionin erityisraportoijan 12. helmikuuta 2015 antaman yhteisen lehdistötiedotteen ihmisoikeustilanteesta niiden tapahtumien jälkeen, jotka liittyivät Kongon demokraattisen tasavallan vaalilain muuttamiseen,

–  ottaa huomioon YK:n yhdistetyn ihmisoikeuksien toimiston (MONUSCO-OHCHR) alustavan tutkimuksen ihmisoikeusloukkauksista ja väkivallasta Kinshasassa 19. ja 21. syyskuuta 2016 välisenä aikana järjestettyjen mielenosoitusten yhteydessä,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtajan 16. helmikuuta 2016 antaman lehdistötiedotteen nuorten aktivistien pidättämisestä Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon 27. heinäkuuta 2015 annetun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun raportin ihmisoikeustilanteesta ja Yhdistyneiden kansakuntien yhdistetyn ihmisoikeuksien toimiston toimista Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän YK:n asiantuntijaryhmän 12. tammikuuta 2015 antaman raportin,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattisen tasavallan ja alueen rauhaa, turvallisuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen, joka allekirjoitettiin Addis Abebassa helmikuussa 2013,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 9. maaliskuuta 2016 antamat raportit Yhdistyneiden kansakuntien vakauttamisoperaatiosta Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä Kongon demokraattisen tasavallan ja alueen rauhaa, turvallisuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanosta,

–  ottaa huomioon Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun ja 25. kesäkuuta 2005 ja 22. kesäkuuta 2010 tarkistetun kumppanuussopimuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan kesäkuulta 1981,

–  ottaa huomioon joulukuussa 2013 annetut Nairobin julistukset,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Kongon demokraattisen tasavallan perustuslain mukaan vaalit on määrä järjestää vuonna 2016;

B.  toteaa, että perustuslain mukaan presidentti ei voi olla virassa kahta kautta pidempään; toteaa, että tämän takia nykyinen presidentti Joseph Kabila ei voi palvella kolmatta kautta;

C.  toteaa, että presidentti Kabila on tehnyt kaikkensa lykätäkseen näitä vaaleja ja että hän ei ole vielä ilmoittanut julkisesti, että hän luopuu virasta jossakin vaiheessa;

D.  ottaa huomioon, että presidentti Kabila on ollut sitä mieltä, että tie vaaleihin kulkee kansallisen osallistavan vuoropuhelun kautta; toteaa, että merkittävä osa kansalaisyhteiskunnasta ja poliittisesta oppositiosta on torjunut tämän vuoropuhelun viivyttelytaktiikkana;

E.  panee merkille, että Kongon demokraattisen tasavallan hallitus on sanonut, että marraskuussa 2016 pidettäväksi suunnitellut presidentinvaalit viivästyvät neljä vuotta, ja väittänyt, että maa ei ole valmis menemään vaaliuurnille;

F.  ottaa huomioon, että ranskankielisten maiden järjestö on päinvastoin todennut, että vaaliluettelot olisi mahdollista päivittää kolmessa kuukaudessa;

G.  toteaa, että päätöslauselmassaan 2277 (2016) YK:n turvallisuusneuvosto kehotti Kongon demokraattisen tasavallan kansallista vaalilautakuntaa, joka tunnetaan ranskankielisestä lyhenteestä CENI, julkaisemaan koko vaalisyklin kattavan tarkistetun ja kokonaisvaltaisen aikataulun ja pyysi Kongon hallitusta vahvistamaan nopeasti talousarvion ja menettelysäännöt vaaleja varten ja päivittämään vaaliluettelot, jotta kyseiset vaalit voidaan järjestää perustuslaissa säädetyn aikavälin kuluessa;

H.  ottaa huomioon, että niin sanottuun kansalliseen vuoropuheluun osallistujat sopivat vaalien lykkäämisestä ainakin vuoden 2018 huhtikuuhun saakka; toteaa, että oppositiopuolueet ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt ovat torjuneet tällaisen päätelmän, ja väittää, että äänestäjät olisi mahdollista rekisteröidä vuoden 2017 alkuun mennessä ja vaalit voitaisiin järjestää samana vuonna;

I.  toteaa, että Euroopan unioni on hyväksynyt vaalien lykkäämisen vuoteen 2017 sillä ehdolla, että tämä päätös tehdään kongolaisten sidosryhmien keskuudessa käytävän osallistavan, puolueettoman ja avoimen poliittisen vuoropuhelun puitteissa ennen presidentti Kabilan toimikauden päättymistä joulukuussa 2016;

J.  toteaa, että syyskuussa järjestetyt protestit vallassa pysyvää presidentti Kabilaa vastaan ovat johtaneet ankariin mielenosoittajien ja oppositiovoimien vastaisiin toimiin; ottaa huomioon, että YK:n raporttien mukaan valtion poliisin Kinshasassa tekemien ihmisoikeusloukkausten uhreja on 422, mukaan luettuina 48 kuollutta ja 143 loukkaantunutta, kahdeksan toimittajaa ja 288 muuta henkilöä on pidätetty tai otettu laittomasti säilöön ja poliittisille puolueille kuuluvia kiinteistöjä on tuhottu;

K.  toteaa, että yritys muuttaa vaalilakia siten, että vaalien järjestäminen yhdistettäisiin kansalliseen väestönlaskentaan, mikä olisi voinut lykätä vaaleja, epäonnistui jo vuonna 2015 sen jälkeen, kun pääkaupungissa Kinshasassa ja muissa kaupungeissa puhkesi protesteja;

L.  ottaa huomioon, että Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisten mukaan 27 henkilöä kuoli tammikuun 2015 protestien yhteydessä, mukaan luettuina kaksi poliisia, ja panee merkille, että 350 henkilöä pidätettiin mielenosoittajien, poliisin ja tasavaltalaiskaartin välisten mellakoiden jälkeen;

M.  toteaa, että Haut-Katangan provinssissa suljettiin 26. tammikuuta 2016 kaksi televisiokanavaa, Nyota TV sekä Radio and Television Mapendo, väitetyn verojen maksamatta jättämisen vuoksi; ottaa huomioon, että molemmat televisiokanavat omistaa entinen Katangan kuvernööri Moïse Katumbi, joka tuki presidentti Kabilaa mutta erosi vallassa olevasta puolueesta syyskuussa 2015 ja joka vastustaa nyt presidentin kolmatta toimikautta;

N.  toteaa, että viivytykset vaalien järjestämisessä johtivat maanlaajuiseen lakkoon (”kuolleen kaupungin päivä”) 16. helmikuuta 2016;

O.  toteaa, että varhain aamulla 16. huhtikuuta ”kuolleen kaupungin päivänä” katkaistiin mitä ilmeisimmin lakon häiritsemiseksi signaali Radio France Internationale ‑radioasemalta, joka on yksi eniten kuunnelluista asemista Kongon demokraattisessa tasavallassa; toteaa, että useita opposition aktivisteja pidätettiin ja otettiin säilöön ennen lakkoa, mukaan luettuina parlamentin jäsen, jonka väitetään joutuneen pidätyksensä aikana pahoinpidellyksi;

P.  toteaa, että Kongon demokraattisen tasavallan ihmisoikeustilanne on heikentynyt huomattavasti kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana; ottaa huomioon, että oppositiojohtajat ja aktivistit kohtaavat jatkuvasti Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusjoukkojen harjoittamaa häirintää, mukaan luettuina mielivaltaiset pidätykset ja eristysvankeus, pahoinpitely, kokousten häirintä ja poliittiset oikeudenkäynnit;

Q.  toteaa, että maassa on rajoitettu voimakkaasti sananvapautta ja kokoontumisvapautta, myös käyttämällä liiallista voimaa rauhanomaisia mielenosoittajia, toimittajia, poliittisia johtajia ja muita sellaisia henkilöitä vastaan, jotka vastustavat presidentti Kabilan pyrkimyksiä pysyä vallassa perustuslain salliman kahden toimikauden päätyttyä;

R.  toteaa, että YK:n tukemaa Radio Okapi -asemaa ja Belgian ranskankielistä radio- ja televisiokanavaa (RTFB) on tilapäisesti häiritty; toteaa, että Radio France Internationale (RFI) Kinshasassa on suljettu;

S.  toteaa, että syyskuun protestien jälkeen Kinsahsassa, Kalemiessa ja Lubumbashissa on tullut voimaan kaikkia poliittisia mielenosoituksia koskeva kielto;

T.  katsoo, että YK ja useat ihmisoikeusjärjestöt ovat todenneet, että suuri määrä ihmisoikeusrikkomuksia on valtion virkamiesten tekemiä ja että vain vähäistä edistystä on tapahtunut suurimpien syyllisten viemisessä oikeuden eteen;

1.  pitää hyvin valitettavina Kongon seuraavia presidentin vaaleja ja parlamenttivaaleja koskevia viivästyksiä, jotka rikkovat vakavasti Kongon demokraattisen tasavallan perustuslakia;

2.  katsoo, että presidentti Kabila ja Kongon demokraattisen tasavallan hallitus ovat täysin vastuussa tästä tilanteesta vaalien viivyttämiseen tähtäävien pyrkimystensä vuoksi; katsoo, että presidentti Kabilan ja hänen hallituksensa toiminta uhkaa vakavasti rauhaa ja turvallisuutta Kongon demokraattisessa tasavallassa;

3.  kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta puuttumaan välittömästi vaalien aikataulun suunnitteluun, vaalien talousarvioon ja äänestäjärekisterin päivittämiseen liittyviin kysymyksiin, jotta voidaan mahdollistaa vapaiden, oikeudenmukaisten ja avoimien vaalien järjestäminen tulevina kuukausina;

4.  muistuttaa, että riippumattoman kansallisen vaalilautakunnan on oltava puolueeton ja osallistava instituutio, jolla on riittävät resurssit laaja-alaiseen ja läpinäkyvään toimintaan;

5.  kehottaa maan viranomaisia ratifioimaan mahdollisimman pian Afrikan demokratian, vaalien ja hallintotavan peruskirjan;

6.  pitää valitettavana viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana tapahtunutta Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen heikkenemistä sananvapauden, tiedotusvälineiden vapauden ja yhdistymisvapauden osalta; katsoo, että tämä suuntaus liittyy selvästi hallituksen pyrkimykseen viivyttää vaaleja ja pidentää presidentin toimikautta;

7.  muistuttaa Kongon demokraattisen tasavallan Cotonoun sopimuksessa antamasta sitoumuksesta kunnioittaa demokratiaa, oikeusvaltion periaatteita ja ihmisoikeuksia, joihin kuuluvat sananvapaus, tiedotusvälineiden vapaus, hyvä hallintotapa ja avoimuus poliittisissa viroissa; kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta noudattamaan näitä määräyksiä Cotonoun sopimuksen 11 B, 96 ja 97 artiklan mukaisesti;

8.  kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia palauttamaan ilmapiirin, jonka vallitessa sananvapautta, yhdistymisvapautta ja kokoontumisvapautta sekä lehdistönvapautta voi harjoittaa vapaasti ja rauhanomaisesti;

9.  katsoo, että tämä toimenpide on erittäin tärkeä, jotta suunnitellut vaalit ovat vapaat ja oikeudenmukaiset, jos ne lopulta järjestetään;

10.  kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia poistamaan syyskuussa 2016 asetetun rauhanomaisten mielenosoitusten järjestämistä Kinshasassa, Kalemiessa ja Lubumbashissa koskevan kiellon;

11.  kehottaa käynnistämään välittömästi uudelleen Radio France Internationale -aseman (RFI) toiminnan Kinshasassa ja lopettamaan riippumattomien tiedotusvälineiden radiosignaalien häiritsemisen;

12.  kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta kumoamaan välittömästi ulkomaisten toiminnanharjoittajien radio- ja televisiolähetysten sääntelystä 12. marraskuuta 2016 annetun ministeriön määräyksen nro 010 CAB/M-CM/LMO/010/2016, koska se rajoittaa perusteettomasti maan perustuslain 24 artiklan mukaista oikeutta tiedonsaantiin;

13.  kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia takaamaan maan turvallisuuspalvelun riippumattomuuden ja vastuuvelvollisuuden, kansallinen tiedustelupalvelu ja poliisilaitos mukaan luettuina; kehottaa tässä yhteydessä EU:ta käyttämään sen nykyisiä oikeus- ja turvallisuusohjelmia Kongon demokraattisessa tasavallassa painostuskeinona maan viranomaisten kanssa käytävässä vuoropuhelussa turvallisuusjoukkojen jatkuvista tukahduttamistoimista ja harkitsemaan näiden ohjelmien lopettamista, jos edistystä ei tapahdu;

14.  kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia tutkimaan turvallisuuspalvelun ja tiedusteluviranomaisten sekä muiden väkivaltaisuuksista ja laittomuuksista vastuussa olevien toimia, jotka kohdistuvat aktivisteihin, oppositiojohtajiin ja muihin, jotka ovat vastustaneet presidentti Kabilan pyrkimyksiä pysyä vallassa, asettamaan niistä syytteeseen ja määräämään niistä asianmukaisia seuraamuksia;

15.  kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki poliittisista syistä pidätetyt ja vangitut henkilöt, erityisesti Jean-Claude Muyambon, Norbert Luyeyen Nsiala Bukakan, Paul Yokan, Nathan Luselan, Totoro Mukengen, Yannick Kibingan, Franck Mwashilan, Sefu Idin, Gédeon Butandun, Fiston Malangan, Aaron Ngwashin, Augustin Kabamban, Bruno Vumbin, Ndol Tshamundjin, Gabriel Tambwen, Philippe Namputun, Lwembe Munikan, Mukonde Kapendan, Moïse Moni Dellan, Bruno Tshibalan, Huit Mulongon, Ngongo Kasongon, Glody Ntambwen, Faustin Dunian ja Jacques Muhindon, ja luopumaan kaikista heitä vastaan nostetuista syytteistä;

16.  pitää erittäin valitettavina Rebecca Kavughon, Serge Sivyan, Justin Kambalen, John Anipendan, Ghislain Muhiwan ja Melka Kamundun saamia tuomioita, vaikka he ainoastaan käyttivät rauhanomaisesti heille taattua oikeutta sananvapauteen;

17.  pitää valitettavana, että EU, YK:n pääsihteeri ja Afrikan unioni suhtautuvat erittäin sallivasti Kongon demokraattisen tasavallan kriisiin ja ilmaisevat tukensa niin kutsutulle kansalliselle vuoropuhelulle, jonka ainoana tavoitteena on toimia perustuslaissa säädettyjen vaalien lykkäämisen välineenä; pitää myös valitettavana, että oppositiojohtajiin ja aktivisteihin kohdistetuista laajoista sortotoimista sekä riippumattomien tiedotusvälineiden tukahduttamisesta huolimatta EU ei edelleenkään ole aloittanut Cotonoun sopimuksen 96 artiklan mukaisia neuvotteluja;

18.  kehottaa EU:ta tiedottamaan selkeästi ja yksiselitteisesti, että se pitää presidentti Kabilan vuoden 2016 jälkeistä vallassa pysymistä maan perustuslain vakavana loukkauksena ja uhkana EU:n ja Kongon demokraattisen tasavallan välisille suhteille;

19.  kehottaa EU:ta määräämään uusien väkivaltaisuuksien ehkäisemiseksi kohdennettuja pakotteita, kuten matkustuskiellot ja varojen jäädyttäminen, tukahduttamistoimista vastuussa olevia vastaan; palauttaa mieliin, että Yhdysvallat on jo turvautunut tällaisiin toimenpiteisiin;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, Afrikan unionille, AKT:n ja EU:n ministerineuvostolle, AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille sekä Kongon demokraattisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö