Procedūra : 2016/3001(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1310/2016

Pateikti tekstai :

B8-1310/2016

Debatai :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Balsavimas :

PV 01/12/2016 - 6.24
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0479

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 487kWORD 49k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.747v01-00
 
B8-1310/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje  (2016/3001(RSP))


Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje  (2016/3001(RSP))  
B8-1310/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 15 d. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliuciją dėl padėties prieš rinkimus ir saugumo padėties KDR,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 16 d. Jungtinių tautų, Afrikos Sąjungos, Europos Sąjungos ir Tarptautinės Frankofonijos organizacijos bendrus pranešimus spaudai,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir jos atstovo spaudai pareiškimus dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į ES delegacijos Kongo Demokratinei Respublikai pareiškimus dėl žmogaus teisių padėties šalyje, rinkimų proceso ir vadinamojo nacionalinio dialogo,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. spalio 17 d. ir 2016 m. gegužės 23 d. išvadas dėl Kongo Demokratinės Respublikos,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 2 d. Tarptautinių įgaliotinių ir atstovų Afrikos Didžiųjų ežerų regione grupės bendrą pareiškimą dėl rinkimų Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į tarptautinio pasiuntinio Didžiųjų ežerų regione 2016 m. lapkričio 2 d. ir 2016 m. rugpjūčio 15 d. pareiškimus dėl padėties regione ir rytinėje Kongo dalyje,

–  atsižvelgdamas į Afrikos Sąjungos specialiojo pranešėjo žmogaus teisių gynėjų klausimais ir Afrikos Sąjungos specialiojo pranešėjo kalėjimų ir kalinimo sąlygų Afrikoje klausimais 2015 m. vasario 12 d. bendrą pranešimą spaudai dėl žmogaus teisių padėties po įvykių KDR pakeitus rinkimų įstatymą,

–  atsižvelgdamas į preliminarią JT Jungtinio žmogaus teisių biuro MONUSCO-OHCHR tyrimo ataskaitą apie žmogaus teisių pažeidimus ir smurto atvejus per 2016 m. rugsėjo 19 ir 21 d. Kinšasoje surengtas demonstracijas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 16 d. Europos Parlamento Žmogaus teisių pakomitečio pirmininko pranešimą spaudai dėl jaunų aktyvistų arešto Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro 2015 m. liepos 27 d. ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties ir Jungtinių Tautų Jungtinio žmogaus teisių biuro veiklos Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 12 d. JT ekspertų grupės pranešimą dėl KDR,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. vasario mėn. Adis Abeboje pasirašytą KDR ir regiono taikos, saugumo ir bendradarbiavimo pagrindų susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 9 d. JT generalinio sekretoriaus ataskaitas dėl JT Organizacijos stabilizavimo misijos Kongo Demokratinėje Respublikoje ir dėl KDR ir regiono taikos, saugumo ir bendradarbiavimo pagrindų susitarimo įgyvendinimo,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. pasirašytą Kotonu partnerystės susitarimą, kuris buvo peržiūrėtas 2005 m. birželio 25 d. ir 2010 m. birželio 22 d.,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. birželio mėn. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio mėn. Nairobio deklaracijas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi pagal Kongo Konstituciją rinkimai turi įvykti 2016 m.;

B.  kadangi Konstitucijoje nurodyta, kad prezidentas negali būti renkamas daugiau nei dviem kadencijoms; kadangi tai reiškia, kad dabartinis prezidentas J. Kabila negali būti renkamas trečiai kadencijai;

C.  kadangi prezidentas J. Kabila dėjo visas pastangas, kad atidėtų šiuos rinkimus ir kadangi jis vis dar turi viešai paskelbti, kad kažkuriuo metu pasitrauks iš pareigų;

D.  kadangi prezidentas J. Kabila teigė, kad kelias į rinkimus turi būti grindžiamas įtraukiu nacionaliniu dialogu; kadangi didžioji dalis pilietinės visuomenės ir politinės opozicijos nepritarė šiam dialogui, kuris naudojamas kaip vilkinimo taktika;

E.  kadangi Kongo vyriausybė nurodė, kad prezidento rinkimai, kurie turi būti surengti 2016 m. lapkričio mėn., bus atidėti ketveriems metams, nes šalis nėra pasirengusi dalyvauti rinkimuose;

F.  kadangi, kaip priešingai nurodė Tarptautinė Frankofonijos organizacija, rinkėjų sąrašus būtų įmanoma atnaujinti per tris mėnesius;

G.  kadangi JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 2277 (2016 m.) Kongo nacionalinė rinkimų komisija (kurios akronimas prancūzų kalba – CENI) paraginta paskelbti peržiūrėtą išsamų viso rinkimų ciklo kalendorių ir paprašyta, kad Kongo vyriausybė greitai sudarytų rinkimų biudžetą ir elgesio kodeksą, ir atnaujintų rinkėjų sąrašus, kad atitinkami rinkimai būtų surengti per Konstitucijoje nustatytus terminus;

H.  kadangi vadinamojo nacionalinio dialogo dalyviai sutarė atidėti rinkimus ir surengti juos ne anksčiau kaip 2018 m. balandžio mėn.; kadangi opozicinės partijos ir pilietinės visuomenės organizacijos nepritarė šiam sprendimui ir primygtinai ragina sudaryti sąlygas įregistruoti rinkėjus iki 2017 m. pradžios ir tais pačiais metais surengti rinkimus;

I.  kadangi Europos Sąjunga sutiko, kad rinkimai būtų atidėti iki 2017 m., jeigu sprendimas bus priimtas remiantis įtraukiu, nešališku ir skaidriu politiniu Kongo suinteresuotųjų šalių dialogu iki prezidento J. Kabilos įgaliojimų pabaigos 2016 m. gruodžio mėn.;

J.  kadangi per rugsėjo mėn. įvykusius protestus prieš valdžioje liekantį prezidentą J. Kabilą buvo žiauriai užpulti protestuotojai ir opozicijos jėgos; kadangi JT praneša apie 422 aukas, Kinšasoje nukentėjusias nuo žmogaus teisių pažeidimų, kuriuos padarė valstybės agentai, įskaitant 48 nužudytus ir 143 sužalotus žmones, aštuonis žurnalistus ir dar 288 asmenis, kurie buvo areštuoti ir neteisėtai sulaikyti, taip pat apie suniokotas politinių partijų patalpas;

K.  kadangi bandymas pakeisti rinkimų įstatymą, pagal kurį rinkimų organizavimas siejamas su nacionaliniu gyventojų surašymu, taip sudarant galimybę atidėti rinkimus, nepavyko jau 2015 m., Kinšasoje ir kituose miestuose kilus protestų bangai;

L.  kadangi, Kongo valdžios institucijų duomenimis, per 2015 m. sausio mėn. protestus žuvo 27 žmonės, įskaitant du policijos pareigūnus, ir kadangi po protestuotojų, policijos ir Respublikos apsaugos karių susirėmimų buvo areštuota 350 žmonių;

M.  kadangi 2016 m. sausio 26 d. du Aukštutinės Katangos provincijos televizijos kanalai, Niotos televizija ir radijas ir Mapendo televizija buvo uždarytos dėl tariamo mokesčių nemokėjimo; kadangi abu televizijos kanalai priklauso buvusiam Katangos gubernatoriui Moïse Katumbi, kuris rėmė prezidentą J. Kabilą, tačiau pasitraukė iš valdančiosios partijos 2015 m. rugsėjo mėn., ir kuris dabar kritikuoja prezidento ketinimus eiti trečią kadenciją;

N.  kadangi dėl vilkinimo organizuoti rinkimus 2016 m. vasario 16 d. buvo surengtas nacionalinis streikas (pranc. ville morte);

O.  kadangi vasario 16 d. – ville morte dienos – rytą akivaizdžiai bandant sutrukdyti streikui buvo nutrauktas radijo stoties France Internationale – vienos labiausiai klausomų radijo stočių KDR – signalas; kadangi streiko išvakarėse savavališkai areštuota daugybė opozicijos aktyvistų, įskaitant parlamento narį, kuris, kaip įtariama, jo sulaikymo metu buvo sumuštas;

P.  kadangi žmogaus teisių padėtis per pastaruosius dvejus metus KDR labai suprastėjo; kadangi opozicijos lyderiai ir aktyvistai nuolat susiduria su Kongo saugumo pajėgų bauginimu, įskaitant savavališkus sulaikymus ir kalinimus vienutėje, sumušimus, susitikimų trikdymą ir politika pagrįstus teismo procesus;

Q.  kadangi saviraiškos ir susirinkimų laisvė šalyje gerokai apribota, įskaitant perteklinės jėgos naudojimą prieš taikius demonstrantus, žurnalistus, politinius lyderius ir kitus asmenis, kurie priešinasi bandymams leisti prezidentui J. Kabilai išlikti valdžioje ilgiau kaip Konstitucijoje nustatytą dviejų kadencijų laikotarpį;

R.  kadangi JT remiama radijo stoties Okapi ir Prancūzijos bendruomenės Belgijos radijo ir televizijos (RTBF) transliacijos laikinai nutrauktos; kadangi Kinšasoje veikusi radijo stotis France Internationale (RFI) buvo uždaryta;

S.  kadangi po rugsėjo mėn. protestų Kinšasoje, Kalemje ir Lubumbašyje draudžiama rengti visas politines demonstracijas;

T.  kadangi JT ir įvairios žmogaus teisių organizacijos pažymėjo, kad daug žmogaus teisių pažeidimų padaro valstybės pareigūnai ir kad traukiant pagrindinius nusikaltėlius baudžiamojon atsakomybėn padaryta tik nedidelė pažanga;

1.  labai apgailestauja dėl vilkinamo kitų prezidento ir parlamento rinkimų organizavimo KDR, nes tai yra rimtas Kongo Konstitucijos pažeidimas;

2.  mano, kad prezidentas J. Kabila ir Kongo vyriausybė, atsižvelgiant į jų pastangas vilkinti rinkimus, visiškai atsako už šią padėtį; mano, kad prezidento J. Kabilos ir jo vyriausybės veiksmai kelia rimtą grėsmę taikai ir saugumui KDR;

3.  primygtinai ragina Kongo vyriausybę nedelsiant spręsti atvirus klausimus, susijusius su rinkimų kalendoriaus įvykių seka, rinkimų biudžetu ir rinkėjų registro atnaujinimu, siekiant, kad per artimiausius mėnesius būtų surengti laisvi, sąžiningi ir skaidrūs rinkimai;

4.  primena, kad Nepriklausoma nacionalinė rinkimų komisija turėtų būti nešališka ir įtrauki institucija, turinti pakankamai išteklių išsamiam ir skaidriam procesui įgyvendinti;

5.  ragina Kongo valdžios institucijas kuo greičiau ratifikuoti Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją;

6.  apgailestauja dėl per pastaruosius dvejus metus pablogėjusios padėties KDR saviraiškos, žiniasklaidos laisvių ir teisės jungtis į asociacijas srityje; mano, kad ši tendencija yra akivaizdžiai susijusi su pastangomis vilkinti rinkimus ir pratęsti prezidento įgaliojimų laikotarpį;

7.  primena KDR pagal Kotonu susitarimą prisiimtus įsipareigojimus gerbti demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių principus, kurie apima žodžio ir žiniasklaidos laisvę, gerą valdymą ir politinių pareigų vykdymo skaidrumą; primygtinai ragina Kongo vyriausybę laikytis šių nuostatų pagal Kotonu susitarimo 11B, 96 ir 97 straipsnius;

8.  primygtinai ragina Kongo valdžios institucijas atkurti laisvam ir taikiam saviraiškos laisvės, asociacijų ir susirinkimų laisvės ir spaudos laisvės įgyvendinimui palankią aplinką;

9.  mano, kad šis žingsnis yra itin svarbus siekiant, kad numatyti rinkimai, jei jie galiausiai įvyks, būtų laisvi ir sąžiningi;

10.  primygtinai ragina Kongo valdžios institucijas panaikinti 2016 m. rugsėjo mėn. nustatytą draudimą rengti taikias demonstracijas Kinšasoje, Kalemje ir Lubumašyje;

11.  ragina nedelsiant atnaujinti radijo stoties France Internationale (RFI) transliaciją Kinšasoje ir liautis nutraukinėti nepriklausomos žiniasklaidos radijo signalus;

12.  ragina Kongo vyriausybę nedelsiant panaikinti 2016 m. lapkričio 12 d. ministro įsakymą Nr. 010 CAB/M-CM/LMO/010/2016 dėl užsienio subjektų radijo ir televizijos transliacijų reguliavimo, nes juo nustatomi netinkami teisės į informaciją, kuri įtvirtinta Kongo Konstitucijos 24 straipsnyje, apribojimai;

13.  ragina Kongo valdžios institucijas garantuoti Kongo saugumo tarnybų, įskaitant nacionalinę žvalgybos agentūrą ir policiją, nepriklausomumą ir atsakomybę; šiomis aplinkybėmis ragina ES pasinaudoti savo dabartinėmis KDR vykdomomis teisingumo ir saugumo programomis kaip dialogo su Kongo valdžios institucijomis užmezgimo priemonėmis, kuriame būtų aptariami nuolatinių saugumo pajėgų vykdomų represijų klausimai, taip pat ragina apsvarstyti galimybę nutraukti šias programas, jei nebus daroma jokia pažanga;

14.  ragina Kongo valdžios institucijas atlikti tyrimus, iškelti baudžiamąsias bylas ir tinkamai nubausti saugumo pajėgų ir žvalgybos pareigūnus ir kitus asmenis, atsakingus už smurtines ir neteisėtas represijas prieš aktyvistus, opozicijos lyderius ir kitus asmenis, kurie priešinosi prezidento J. Kabilos pastangoms pratęsti savo buvimo valdžioje laikotarpį;

15.  ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti dėl politinių priežasčių sulaikytus asmenis, visų pirma Jean’ą-Claude’ą Muyambo, Norbertą Luyeye, Nsialą Bukaką, Paulą Yoką, Nathaną Luselą, Totoro Mukenge, Yannicką Kibingą, Francką Mwashilą, Sefu Idi, Gédeoną Butandu, Fistoną Malangą, Aaroną Ngwashi, Augustiną Kabambą, Bruno Vumbi, Ndolą Tshamundją, Gabrielių Tambwe, Philippe’ą Namputu, Lwembe Muniką, Mukonde Kapendą, Moïse Moni Dellą, Bruno Tshibalą, Huitą Mulongo, Ngongo Kasongo, Glody Ntambwe, Faustiną Dunią ir Jacques’ą Muhindo, taip pat atmesti visus jiems pateiktus kaltinimus;

16.  labai apgailestauja dėl Rebeccos Kavugho, Serge Sivyos, Justino Kambale, Johno Anipendos, Ghislaino Muhiwos ir Melkos Kamundu nuteisimo, kurie nedarė nieko kito kaip tik taikiai įgyvendino jiems garantuojamą saviraiškos laisvę;

17.  apgailestauja, kad ES, JT generalinis sekretorius ir Afrikos Sąjunga išreiškė savo paramą vadinamajam nacionaliniam dialogui, kuris naudojamas tik kaip Konstitucijoje numatytų rinkimų atidėjimo priemonė, ir taip atskleidė savo aplaidų požiūrį į krizę KDR; taip pat apgailestauja, kad, nepaisant plačiai paplitusių išpuolių prieš opozicijos lyderius ir aktyvistus ir represijų prieš nepriklausomą žiniasklaidą, ES dar nepradėjo konsultacijų pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį;

18.  ragina ES aiškiai ir nedviprasmiškai pareikšti, kad prezidento J. Kabilos tolesnis prezidentavimas po 2016 m. laikomas šiurkščiu Kongo Konstitucijos pažeidimu ir grėsme ES ir KDR santykiams;

19.  ragina ES nedelsiant nustatyti tikslines sankcijas, įskaitant draudimą keliauti ir turto įšaldymą, asmenims, atsakingiems už smurtines represijas, kad būtų užkirstas kelias tolesniam smurtui; primena, kad JAV jau taiko tokias priemones;

20.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Afrikos Sąjungai, AKR ir ES ministrų tarybai, AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui ir Kongo Demokratinės Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

Teisinė informacija - Privatumo politika