Förfarande : 2016/3001(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1310/2016

Ingivna texter :

B8-1310/2016

Debatter :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.24
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0479

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 265kWORD 49k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.747v01-00
 
B8-1310/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Demokratiska republiken Kongo  (2016/3001(RSP))


Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Demokratiska republiken Kongo  (2016/3001(RSP))  
B8-1310/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens resolution av den 15 juni 2016 om situationen före valet och säkerhetsläget i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av det gemensamma pressmeddelandet av den 16 februari 2016 från Förenta nationerna, Afrikanska unionen, Europeiska unionen och Internationella organisationen för frankofoni,

–  med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och av hennes talesperson om situationen i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av de uttalanden som EU:s delegation till Demokratiska republiken Kongo gjort om människorättssituationen i landet, valprocessen och den så kallade nationella dialogen,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 17 oktober 2016 och den 23 maj 2016 om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av uttalandet av den 2 september 2015 från gruppen av internationella sändebud och företrädare för området kring de afrikanska stora sjöarna om val i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av uttalandena av den 2 november 2016 och den 15 augusti 2016 från det internationella sändebudet till området kring de stora sjöarna om situationen i området och i de östra delarna av Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av den gemensamma presskommunikén av den 12 februari 2015 från Afrikanska unionens särskilda rapportör om människorättsförsvarare och Afrikanska unionens särskilda rapportör om fängelser och interneringsförhållanden i Afrika om människorättssituationen efter händelserna i samband med ändringen av vallagen i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av den preliminära utredningsrapporten från FN:s gemensamma människorättskontor Monusco-OHCHR om människorättskränkningar och våldshandlingar i samband med demonstrationer i Kinshasa den 19–21 september 2016,

–  med beaktande av pressuttalandet av den 16 februari 2016 från ordföranden för Europaparlamentets underutskott för mänskliga rättigheter om gripandet av ungdomsaktivister i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av rapporten av den 27 juli 2015 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om människorättssituationen i Demokratiska republiken Kongo och om verksamheten för FN:s gemensamma människorättskontor i landet,

–  med beaktande av rapporten av den 12 januari 2015 från FN:s expertgrupp om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av ramavtalet för fred, säkerhet och samarbete för Demokratiska republiken Kongo och regionen, vilket undertecknades i Addis Abeba i februari 2013,

–  med beaktande av rapporten av den 9 mars 2016 från FN:s generalsekreterare om FN:s stabiliseringsuppdrag i Demokratiska republiken Kongo och om genomförandet av ramen för fred, säkerhet och samarbete för Demokratiska republiken Kongo och regionen,

–  med beaktande av Cotonouavtalet, som undertecknades den 23 juni 2000 och som ändrats den 25 juni 2005 och 22 juni 2010,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter från juni 1981,

–  med beaktande av Nairobiförklaringarna från december 2013,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt Demokratiska republiken Kongos konstitution ska val anordnas 2016.

B.  I konstitutionen fastställs det att en president kan tjänstgöra högst två ämbetsperioder. Som en följd av detta får den nuvarande presidenten, Joseph Kabila, inte sitta en tredje ämbetsperiod.

C.  President Kabila har gjort allt för att skjuta upp valet, och han har ännu inte officiellt meddelat att han i något skede kommer att avgå.

D.  President Kabila har hävdat att vägen till val går via en nationell inkluderande dialog. Betydande delar av civilsamhället och den politiska oppositionen har förkastat dialogen och ser den endast som en förhalningstaktik.

E.  Den kongolesiska regeringen har meddelat att det presidentval som skulle hållas i november 2016 kommer att fördröjas med upp till fyra år. Regeringen påstår att landet inte är redo att rösta.

F.  Internationella organisationen för frankofoni har däremot sagt att det skulle vara möjligt att uppdatera kandidatlistorna på tre månader.

G.  I sin resolution 2277/2016 uppmanade FN:s säkerhetsråd den kongolesiska nationella valkommissionen (känd under den franska förkortningen Ceni) att offentliggöra en reviderad heltäckande tidsplan för hela valcykeln och bad den kongolesiska regeringen att i brådskande ordning fastställa en budget och en uppförandekod för valet och att uppdatera kandidatlistorna för att på så sätt möjliggöra att ifrågavarande val kan anordnas inom den i konstitutionen fastställda tidsramen.

H.  Parterna i den så kallade nationella dialogen enades om att skjuta upp valet till åtminstone april 2018. Oppositionspartierna och det civila samhällets organisationer har förkastat denna överenskommelse och insisterar på att det skulle vara möjligt att registrera väljare senast i början av 2017 och att anordna val samma år.

I.  Europeiska unionen har accepterat att valet skjuts upp till 2017 på det villkor att beslutet fattas inom ramen för en inkluderande, opartisk och öppen politisk dialog mellan kongolesiska aktörer innan president Kabilas ämbetsperiod löper ut i december 2016.

J.  Protester i september mot president Kabilas beslut att stanna kvar vid makten har lett till brutala tillslag mot demonstranter och oppositionen. Enligt FN har statstjänstemän i Kinshasa gjort sig skyldiga till människorättsbrott mot 422 personer, däribland 48 som dödats, 143 som skadats samt åtta journalister och 288 övriga personer som gripits och olagligen frihetsberövats. Vidare har lokaler som tillhör politiska partier förstörts.

K.  Ett försök att ändra vallagen genom att koppla anordnandet av val till en nationell folkräkning, vilket skulle ha kunnat fördröja valet, misslyckades redan 2015 efter det att demonstrationer hade utbrutit i huvudstaden Kinshasa och i andra städer.

L.  Enligt de kongolesiska myndigheterna dog 27 personer i demonstrationerna i januari 2015, inbegripet två poliser, och 350 personer greps efter sammandrabbningar mellan demonstranter, polis och soldater från det republikanska gardet.

M.  Den 26 januari 2016 stängdes två tv-kanaler, Nyota TV och Radio Télévision Mapendo, i Haut-Katanga-provinsen, på grund av påstådda obetalda skatter. Båda tv-kanalerna ägs av Katangas före detta guvernör Moïse Katumbi, som tidigare stödde president Kabila, men som avgick från det regerande partiet i september 2015 och nu motsätter sig en tredje ämbetsperiod för presidenten.

N.  Fördröjningarna i anordnandet av val ledde till en nationell strejk (”död stad”) den 16 februari 2016.

O.  Tidigt på morgonen den 16 februari 2016, dagen för ”död stad”-aktionen, avbröts signalen för Radio France Internationale (RFI), en av de populäraste radiostationerna i Demokratiska republiken Kongo, i ett tydligt försök att störa strejken. Ett stort antal oppositionella aktivister greps och frihetsberövades godtyckligt strax före strejken, däribland en parlamentsledamot som påstås ha blivit misshandlad under häktningen.

P.  Under de senaste två åren har människorättssituationen i Demokratiska republiken Kongo avsevärt försämrats. Oppositionsledare och oppositionella aktivister utsätts ständigt för trakasserier från kongolesiska säkerhetsstyrkor, inbegripet godtyckliga frihetsberövanden i förening med isoleringshäkte, misshandel, störande av möten och politiskt motiverade rättegångar.

Q.  Yttrande- och mötesfriheten i landet har kraftigt begränsats, bl.a. genom överdrivet bruk av maktmedel mot fredliga demonstranter, journalister, politiska ledare och andra som motsätter sig försöken att låta president Kabila behålla sin maktposition längre än de konstitutionella två ämbetsperioderna.

R.  Den FN-stödda radiostationen Radio Okapi och belgiska RTBF har tillfälligt utsatts för störningar. RFI i Kinshasa har stängts ner.

S.  Efter demonstrationerna i september har alla politiska demonstrationer i Kinshasa, Kalemie och Lubumbashi förbjudits.

T.  FN och en del människorättsorganisationer har uppgett att ett stort antal överträdelser mot de mänskliga rättigheterna har begåtts av statstjänstemän och att endast begränsade framsteg har gjorts när det gäller att dra de huvudsakliga förövarna inför rätta.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt att det dragit ut på tiden med de kommande president- och parlamentsvalen i Demokratiska republiken Kongo, vilket är ett allvarligt brott mot Demokratiska republiken Kongos konstitution.

2.  Europaparlamentet anser att president Kabila och den kongolesiska regeringen är fullt ansvariga för den rådande situationen på grund av sina försök att fördröja valen. Parlamentet anser att president Kabilas och hans regerings handlande utgör ett allvarligt hot mot fred och säkerhet i Demokratiska republiken Kongo.

3.  Europaparlamentet uppmanar den kongolesiska regeringen att omedelbart ta itu med olösta frågor kring tidsplaneringen av valkalendern, valbudgeten och uppdateringen av röstlängderna och på så sätt möjliggöra att fria, rättvisa och öppna val kan hållas inom de närmaste månaderna.

4.  Europaparlamentet påminner om att den oberoende nationella valkommittén bör vara en opartisk och inkluderande institution med tillräckliga resurser för att möjliggöra en heltäckande och öppen process.

5.  Europaparlamentet uppmanar de kongolesiska myndigheterna att så snart som möjligt ratificera den afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning.

6.  Europaparlamentet beklagar att situationen i Demokratiska republiken Kongo försämrats under de två senaste åren när det gäller yttrande-, medie- och föreningsfrihet. Parlamentet anser att denna trend har ett klart samband med regeringens försök att fördröja valen och förlänga presidentens ämbetsperiod.

7.  Europaparlamentet erinrar om de åtaganden som Demokratiska republiken Kongo gjort inom ramen för Cotonouavtalet om att respektera demokratin, rättsstaten och människorättsprinciperna, vilket omfattar yttrande- och mediefrihet, goda styrelseformer och insyn i de politiska ämbetena. Parlamentet uppmanar med eftertryck den kongolesiska regeringen att respektera dessa bestämmelser i enlighet med artiklarna 11b, 96 och 97 i Cotonouavtalet.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de kongolesiska myndigheterna att återupprätta en miljö som främjar ett fritt och fredligt utövande av yttrande-, förenings-, mötes- och pressfrihet.

9.  Europaparlamentet anser att detta steg är avgörande för att de planerade valen ska kunna vara fria och rättvisa om de i slutändan äger rum.

10.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de kongolesiska myndigheterna att häva det förbud mot fredliga demonstrationer i Kinshasa, Kalemie och Lubumbashi som infördes i september 2016.

11.  Europaparlamentet kräver att RFI i Kinshasa omedelbart ska få börja sända igen och att störningarna av oberoende mediers radiosignaler ska upphöra.

12.  Europaparlamentet uppmanar den kongolesiska regeringen att omedelbart återkalla ministerdekret nr 010 CAB/M-CM/LMO/010/2016 av den 12 november 2016 om reglering av utländska enheters radio- och tv-sändningar, eftersom dekretet på ett otillbörligt sätt begränsar rätten till information i enlighet med artikel 24 i Demokratiska republiken Kongos konstitution.

13.  Europaparlamentet uppmanar de kongolesiska myndigheterna att garantera den kongolesiska säkerhetstjänstens, inbegripet den nationella underrättelsetjänstens och polisens, oberoende och ansvarsskyldighet. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang EU att utnyttja sina befintliga program för rättvisa och säkerhet i Demokratiska republiken Kongo som påtryckning för att inleda en dialog med de kongolesiska myndigheterna om säkerhetsstyrkornas pågående kraftåtgärder, och att överväga att avsluta dessa program om inga framsteg uppnås.

14.  Europaparlamentet uppmanar de kongolesiska myndigheterna att granska, åtala och på lämpliga sätt bestraffa personer inom säkerhetstjänsten och underrättelsetjänsten och övriga personer som är ansvariga för de våldsamma och olagliga tillslagen mot aktivister, oppositionsledare och andra som motsatt sig president Kabilas försök att förlänga sin tid vid makten.

15.  Europaparlamentet kräver att samtliga personer som frihetsberövats på politiska grunder omedelbart och ovillkorligen friges, däribland i synnerhet Jean-Claude Muyambo, Norbert Luyeye, Nsiala Bukaka, Paul Yoka, Nathan Lusela, Totoro Mukenge, Yannick Kibinga, Franck Mwashila, Sefu Idi, Gédeon Butandu, Fiston Malanga, Aaron Ngwashi, Augustin Kabamba, Bruno Vumbi, Ndol Tshamundj, Gabriel Tambwe, Philippe Namputu, Lwembe Munika, Mukonde Kapenda, Moïse Moni Della, Bruno Tshibala, Huit Mulongo, Ngongo Kasongo, Glody Ntambwe, Faustin Dunia och Jacques Muhindo, och att alla åtal mot dem läggs ned.

16.  Europaparlamentet beklagar djupt de fällande domarna mot Rebecca Kavugho, Serge Sivya, Justin Kambale, John Anipenda, Ghislain Muhiwa och Melka Kamundu, vilka endast på ett fredligt sätt utnyttjat sin garanterade yttranderätt.

17.  Europaparlamentet beklagar att EU, FN:s generalsekreterare och Afrikanska unionen intagit en synnerligen fördragsam inställning till krisen i Demokratiska republiken Kongo och uttryckt sitt stöd för den så kallade nationella dialogen, ett instrument vars enda syfte är att skjuta upp de i konstitutionen fastställda valen. Parlamentet beklagar också att EU, trots utbredda tillslag mot oppositionsledare och aktivister och repressalier mot oberoende medier, fortfarande inte har inlett samråd i enlighet med artikel 96 i Cotonouavtalet.

18.  Europaparlamentet uppmanar EU att tydligt och otvetydigt kommunicera att det skulle vara ett allvarligt brott mot Demokratiska republiken Kongos konstitution och ett hot mot förbindelserna mellan EU och Demokratiska republiken Kongo om president Kabila stannade vid makten efter 2016.

19.  Europaparlamentet uppmanar EU att omedelbart införa riktade sanktioner mot de personer som är skyldiga till tillslagen, bland annat genom att införa reseförbud och frysa tillgångar, i syfte att förebygga mera våld. Parlamentet påminner om att Förenta staterna redan vidtagit sådana åtgärder.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, Afrikanska unionen, AVS–EU:s ministerråd, den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen, FN:s generalsekreterare samt Demokratiska republiken Kongos regering och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy