Propunere de rezoluţie - B8-1313/2016Propunere de rezoluţie
B8-1313/2016

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Republica Democratică Congo

28.11.2016 - (2016/3001(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas în numele Grupului EFDD

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1310/2016

Procedură : 2016/3001(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-1313/2016

B8-1313/2016

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Republica Democratică Congo

(2016/3001(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare, în special cea din 23 iunie 2016[1], cea din 10 martie 2016[2] și cea din 9 iulie 2015[3],

–  având în vedere rezoluția Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE din 15 iunie 2016 privind situația preelectorală și de securitate din Republica Democratică Congo,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 17 octombrie 2016 referitoare la Republica Democratică Congo,

–  având în vedere declarația Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) din 16 februarie 2016,

–  având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și ale purtătorului său de cuvânt privind situația din Republica Democratică Congo,

–  având în vedere declarațiile Delegației UE în Republica Democratică Congo privind situația drepturilor omului în țară, în special cele din 23 noiembrie 2016 și din 24 august 2016,

–  având în vedere Raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația în lume, adoptat de Consiliul Uniunii Europene la 22 iunie 2015,

–  având în vedere Raportul mondial pe 2016 al organizației Human Rights Watch privind Republica Democratică Congo,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU privind Republica Democratică Congo, în special cea din 23 iunie 2016,

–  având în vedere raportul anual al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, publicat la 27 iulie 2015, privind situația drepturilor omului și activitățile Biroului comun al ONU pentru drepturile omului din Republica Democratică Congo,

–  având în vedere comunicatul Procurorului Curții Penale Internaționale din 23 septembrie 2016,

–  având în vedere discursul privind starea națiunii pronunțat de președintele Kabila la 15 noiembrie 2016,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor din iunie 1981,

–  având în vedere Acordul de parteneriat de la Cotonou semnat în iunie 2000,

–  având în vedere Constituția Republicii Democratice Congo, în special articolele 22, 23, 24 și 25,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Joseph Kabila a fost președintele Republicii Democratice Congo (RDC) începând cu 2001;

B.  întrucât, potrivit Constituției RDC, mandatul președintelui este limitat la două mandate, iar dl Kabila urmează să se retragă în decembrie 2016, la sfârșitul celui de-al doilea mandat;

C.  întrucât mobilizarea societății civile în 2015 a împiedicat o primă încercare de modificare a Constituției RDC, pentru a permite președintelui Kabila să candideze pentru un al treilea mandat;

D.  întrucât decizia din 17 octombrie 2016 venită în urma unui dialog politic neintegrator a amânat alegerile următoare până în aprilie 2018, în urma declarațiilor oficiale din ultimele luni ale președintelui Kabila și ale unor membri ai coaliției majoritare a acestuia, conform cărora alegerile trebuie să fie amânate;

E.  întrucât se pare că această amânare are loc din cauza necesității de a actualiza listele de alegători și a costurilor excesive pentru organizarea alegerilor, Comisia electorală națională independentă (CENI) susținând că acestea se ridică la 1,8 miliarde USD;

F.  întrucât Parlamentul European a condamnat deja această situație și se pare că președintele Kabila și guvernul său încearcă să utilizeze mijloace administrative și tehnice pentru a amâna alegerile și a garanta că acesta rămâne la putere peste termenul de expirare a mandatului constituțional;

G.  întrucât, în iunie 2014, UE a trimis o misiune de monitorizare a evoluțiilor ulterioare alegerilor în RDC, care a subliniat necesitatea de a se asigura actualizarea listelor electorale, un sistem echitabil de soluționare a disputelor electorale, a concurenței loiale între candidați, de a consolida protecția libertăților publice, precum și lupta împotriva impunității;

H.  întrucât încercarea de modificare a Constituției și amânarea alegerilor au provocat tensiuni politice, tulburări și violențe tot mai mari în întreaga țară;

I.  întrucât, în ultimele luni, situația în ceea ce privește drepturile omului și libertatea de exprimare și de întrunire din această țară s-a înrăutățit, conform relatărilor repetate ale organizațiilor de apărare a drepturilor omului, care au atras atenția asupra unor acte violente de represiune împotriva manifestanților pașnici, a jurnaliștilor, a liderilor politici și a altor persoane care se opun încercărilor de a permite președintelui Kabila să rămână la putere peste limita de două mandate impusă de constituție;

J.  întrucât, la 16 februarie 2016, grupuri ale societății civile au organizat o grevă națională („ville morte”) pentru a denunța amânarea viitoarelor alegeri prezidențiale și riscurile de fraudă electorală; întrucât, în aceeași zi, și în legătură cu greva națională menționată mai sus, autoritățile din RDC au arestat în mod arbitrar mai mulți tineri activiști și cel puțin 30 de susținători ai opoziției politice, membri ai mișcării cetățenești „Lupta pentru schimbare” („La Lutte pour le Changement” sau LUCHA), care au fost interogați fără a avea acces la un avocat și, în unele cazuri, au fost răniți în timp ce se aflau în stare de arest;

K.  întrucât, în special, peste 30 de persoane au fost ucise conform relatărilor în timpul demonstrațiilor de la Kinshasa din 19 și 20 septembrie 2016 și mulți alții au dispărut, în timp ce membri ai mișcării LUCHA sunt în continuare deținuți în mod ilegal la Goma;

L.  întrucât funcționari guvernamentali au blocat libertatea de exprimare, prin închiderea unor centre mass-media precum RFI și Radio Okapi, vizându-le în mod specific pe acelea care difuzau mesaje cu privire la proteste;

M.  întrucât următoarele alegeri prezidențiale și legislative și desfășurarea lor pașnică, transparentă, la timp și fără probleme sunt de o importanță crucială;

N.  întrucât opoziția s-a pronunțat în favoarea unei posibile perioade de tranziție, la care să participe și președintele Kabila, atâta timp cât garanțiile constituționale sunt respectate, Constituția nu este modificată și dl Kabila nu candidează la următoarele alegeri,

1.  este profund îngrijorat de situația din ce în ce mai instabilă din Republica Democratică Congo, într-un context tensionat și nesigur preelectoral și reafirmă responsabilitatea principală a autorităților din RDC de a organiza în mod corespunzător alegerile;

2.  își reafirmă profunda îngrijorare cu privire la situația din estul țării;

3.  reamintește că RDC s-a angajat în temeiul Acordului de la Cotonou să respecte democrația și drepturile omului, inclusiv libertatea de exprimare, libertatea de întrunire, libertatea presei și principiile statului de drept;

4.  subliniază că criza politică din RDC nu poate fi soluționată decât prin asumarea publică și explicită, de către toți actorii, a angajamentului de a respecta constituția actuală, în special în ceea ce privește limitarea mandatelor prezidențiale, precum și printr-un dialog politic substanțial, deschis tuturor, imparțial și transparent;

5.  este îngrijorat de eșecul dialogului cu autoritățile din RDC în conformitate cu articolul 8 din Acordul de la Cotonou, cu obiectivul de a obține clarificări definitive în ceea ce privește procesul electoral; îndeamnă UE să lanseze de urgență o procedură în conformitate cu articolul 96 din Acord și să adopte sancțiuni punctuale împotriva înalților funcționari, agenților serviciilor secrete și de securitate și ai forțelor armate responsabili de reprimarea violentă a demonstrațiilor și de impasul politic care împiedică o tranziție a puterii pașnică și constituțională;

6.  își reiterează îngrijorarea cu privire la decizia luată de Comisia electorală națională independentă (CENI), și reamintește că aceasta ar trebui să fie o instituție imparțială și integratoare, dotată cu resurse suficiente;

7.  deplânge pierderile de vieți omenești în timpul demonstrațiilor în ultimele luni, și condamnă cu fermitate orice utilizare a forței împotriva demonstranților pașnici și a membrilor opoziției, a apărătorilor drepturilor omului și a jurnaliștilor;

8.  condamnă cu fermitate interzicerea demonstrațiilor pașnice și intimidarea și hărțuirea opoziției, a societății civile și a mass-mediei, ca reprezentând încălcări ale drepturilor omului și obstacole în calea pregătirii unei tranziții pașnice și democratice;

9.  condamnă numărul mare de arestări survenite în urma evenimentelor din 19 și 20 septembrie 2016, care stârnește o adâncă îngrijorare privind respectarea procedurilor judiciare și privind voința de a garanta un sistem judiciar independent;

10.  reamintește că responsabilitatea principală ce revine forțelor de securitate este de a menține ordinea publică, asigurând, în același timp, respectarea libertăților fundamentale;

11.  îndeamnă guvernul din RDC să înainteze pe calea democratizării țării și, în acest sens, să se raporteze constant la recomandările care figurează în raportul final al misiunii UE de observare a alegerilor din 2011 și în raportul misiunii de monitorizare din 2014; solicită guvernului să își asume un angajament clar de a garanta că drepturile omului și statul de drept sunt respectate și să înceteze orice utilizare a sistemului judiciar în scopuri politice; solicită o anchetă independentă, astfel încât să se stabilească responsabilitățile individuale în ceea ce privește încălcările drepturilor omului menționate mai sus;

12.  solicită eliberarea tuturor prizonierilor politici și încetarea urmăririlor penale motivate politic îndreptate împotriva opoziției și a societății civile, precum și reabilitarea victimelor hotărârilor judecătorești motivate politic;

13.  este convins că organizarea cu succes și la timp a alegerilor va fi determinantă pentru stabilitatea și dezvoltarea pe termen lung a țării și a întregii regiuni; afirmă că alegerile ar trebui să se desfășoare în deplină conformitate cu litera și spiritul Constituției RDC, și în conformitate cu principiile din Carta africană privind democrația, alegerile și guvernanța, pe care RDC este îndemnată să o ratifice fără întârziere;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Uniunii Africane, Consiliului de miniștri ACP-UE, Secretarului General al ONU, Consiliului ONU pentru drepturile omului, precum și președintelui, prim-ministrului și parlamentului Republicii Democratice Congo.