Postup : 2016/3001(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1316/2016

Předložené texty :

B8-1316/2016

Rozpravy :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.24
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0479

NÁVRH USNESENÍ
PDF 171kWORD 46k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.753v01-00
 
B8-1316/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Demokratické republice Kongo (2016/3001(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Demokratické republice Kongo (2016/3001(RSP))  
B8-1316/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení a doporučení týkající se Demokratické republiky Kongo,

–  s ohledem na zásady Charty Organizace spojených národů,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na závěry Rady ze dnů 17. října 2016 a 23. května 2016 o Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN) č. 2277 (2016),

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2293 (2016),

–  s ohledem na článek 8 dohody z Cotonou,

–  s ohledem na projev Josepha Kabily ze dne 15. listopadu 2016,

–  s ohledem na nařízení prezidenta Spojených států č. 13413 ze dne 27. října 2006,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 18. února 2006 lid Demokratické republiky Kongo v referendu schválil novou ústavu, kterou vyhlásil prezident Joseph Kabila; vzhledem k tomu, že tato ústava stanoví, že prezident může ve svém úřadě setrvat nanejvýš dvě funkční období;

B.  vzhledem k tomu, že v roce 2014 se spojencům prezidenta Kabily nepodařilo zajistit si v Národním shromáždění kvalifikovanou většinu 60 %, která je zapotřebí pro uspořádání referenda o změně ústavy;

C.  vzhledem k tomu, že ve svém projevu v Parlamentu Demokratické republiky Kongo dne 18. října 2016 prezident Kabila potvrdil svůj záměr nedodržet ústavní omezení týkající se funkčních období v prezidentském úřadu a zůstat u moci i po skončení funkčního období ke dni 19. prosince 2016;

D.  vzhledem k tomu, že Rada ve svých závěrech ze dne 17. října 2016 vyjádřila hluboké znepokojení nad zhoršující se politickou situací v Demokratické republice Kongo a opětovně potvrdila, že odpovědnost za konání voleb nesou v první řadě orgány Demokratické republiky Kongo a že krizi lze vyřešit jedině prostřednictvím veřejného a výslovného závazku všech zúčastněných stran dodržovat ústavu;

E.  vzhledem k tomu, že Africká unie zprostředkovala dohodu mezi některými opozičními poslanci a prezidentem Kabilou, která jako podmínku pro takzvanou vládu národní jednoty stanoví, že vláda odstoupí a předsedou vlády se stane opoziční poslanec Samy Badibanga, osobně vybraný prezidentem Kabilou; vzhledem k tomu, že opoziční strany utvořily skupinu Rassemblement, která dohodu odmítla a požaduje, aby prezident Kabila ke dni 19. prosince 2016 odstoupil;

F.  vzhledem k tomu, že se Konference katolických biskupů Demokratické republiky Kongo (CENCO) nabídla, že bude vystupovat jako prostředník mezi prezidentem Kabilou a skupinou Rassemblement, aby bylo možné dospět k dohodě;

G.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 23. června 2016 o masakrech ve východním Kongu(1) vyzval k tomu, že je naléhavě nutné zahájit důkladné, nezávislé a transparentní vyšetřování masakrů, které se odehrály v oblastech Beni, Lubero a Butembo; vzhledem k tomu, že trval na tom, aby se volby konaly v ústavou stanoveném termínu, a zdůraznil, že úspěšné a včasné konání voleb bude zásadní pro dlouhodobou stabilitu a rozvoj země;

H.  vzhledem k tomu, že Spojené státy uvalily sankce na generálmajora Gabriela Amisiho Kumbu a Johna Numbiho, členy vnitřního okruhu osob kolem prezidenta Kabily, o nichž panuje přesvědčení, že patří mezi ty, kdo prezidenta vybízejí, aby vůči protestujícím zaujal tvrdou linii, a podílejí se na činnostech oslabujících demokracii v Demokratické republice Kongo;

I.  vzhledem k tomu, že dne 14. listopadu 2016 v Mbuji-Mayi se stal obětí atentátu novinář Konžského národního rozhlasu a televize (RTNC) Marcel Lubala;

1.  vyzývá prezidenta Kabilu, aby ke dni 19. prosince 2016 odstoupil ze své funkce prezidenta Demokratické republiky Kongo, jak vyžaduje ústava, a aby byl až do uskutečnění nových voleb jmenován prozatímní prezident;

2.  vyzývá Komisi a její místopředsedkyni, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby určily osoby, které nesou odpovědnost za to, že prezidentu Kabilovi radili nebo jej podněcovali k ignorování ústavních požadavků ohledně prezidentského funkčního období, a ty, kdo odpovídají za násilné represe a porušování lidských práv, a aby Radě navrhly uvalení restriktivních opatření (sankcí) vůči těmto osobám;

3.  vyjadřuje hluboké politování nad bezohledným opovrhováním ústavou Demokratické republiky Kongo a stabilitou země ze strany prezidenta Kabily, jak prokázal svým tvrzením, že zůstane v úřadu i poté, co jeho funkční období skončí;

4.  odsuzuje zákaz politických demonstrací a veřejných protestů a věznění a zadržování politických oponentů a obránců lidských práv;

5.  vyzývá k propuštění všech politických vězňů a k ukončení politicky motivovaného pronásledování zástupců opozice a občanské společnosti, jakož i k rehabilitaci osob, které se staly obětí politicky motivovaných soudních rozhodnutí;

6.  vítá nabídku konference CENCO vystupovat jako prostředník a napomoci vyjednání dohody s opozičními silami ze skupiny Rassemblement a vybízí prezidenta a vládu Demokratické republiky Kongo, aby tento návrh zvážili;

7.  konstatuje svou ochotu spolupracovat s mezinárodními partnery s cílem pomoci se zajišťováním voleb v Demokratické republice Kongo v co nejdřívějším termínu;

8.  vyzývá konžské orgány, aby důkladně vyšetřily vraždu Marcela Lubaly a aby její pachatele postavily před soud;

9.  vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby provedla nezávislé prošetření masakrů, které se dříve v tomto roce odehrály ve městech Beni a Lubero;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů a prezidentovi a vládě Demokratické republiky Kongo.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0290.

Právní upozornění - Ochrana soukromí