Eljárás : 2016/3001(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1316/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1316/2016

Viták :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Szavazatok :

PV 01/12/2016 - 6.24
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0479

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 258kWORD 46k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.753v01-00
 
B8-1316/2016

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (2016/3001(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (2016/3001(RSP))  
B8-1316/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az emberi jogok Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) elkövetett megsértéséről szóló korábbi állásfoglalásaira és ajánlásaira,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányának alapelveire,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948-ban fogadtak el,

–  tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságról szóló, 2016. október 17-i és 2016. május 23-i tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2277 (2016) sz. határozatára,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2293 (2016) sz. határozatára,

–  tekintettel a Cotonoui Megállapodás 8. cikkére,

–  tekintettel Joseph Kabila 2016. november 15-i beszédére,

–  tekintettel az Egyesült Államok elnökének 2006. október 27-i 13413. számú elnöki rendeletére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel 2006. február 18-án a KDK népe népszavazással jóváhagyta az új alkotmányt, amelyet Joseph Kabila elnök hirdetett ki; mivel ez az alkotmány legfeljebb két ciklusra korlátozza az elnök hivatali idejét;

B.  mivel 2014-ben Kabila elnök szövetségesei nem tudták biztosítani a nemzetgyűlésben az alkotmány módosításáról szóló népszavazás megrendezéséhez szükséges 60%-os minősített többséget;

C.  mivel Kabila elnök a KDK parlamentjéhez intézett 2016. október 18-i beszédében megerősítette azon szándékát, hogy figyelmen kívül hagyja az elnöki hivatali időre vonatkozó alkotmányos korlátokat és hivatali idejének 2016. december 19-i lejárta után is hatalmon marad;

D.  mivel a Tanács 2016. október 17-i következtetéseiben mély aggodalmának adott hangot a KDK-ban kialakult politikai helyzet súlyosbodása miatt, és ismételten kijelentette, hogy elsődlegesen a KDK hatóságainak felelőssége a választások megtartása, valamint hogy a válság csak akkor oldható meg, ha valamennyi érdekelt fél nyilvánosan és egyértelműen elkötelezi magát az alkotmány tiszteletben tartása mellett;

E.  mivel az Afrikai Unió elősegítette, hogy a parlamenti ellenzék egyes tagjai és Kabila elnök között megállapodás jöjjön létre, amely az úgynevezett nemzeti egységkormány megalakulását ahhoz a feltételhez kötötte, hogy lemondjon a kormány, és az ellenzék egyik tagja, a Kabila elnök által kiválasztott Samy Badibanga legyen a miniszterelnök; mivel az ellenzéki pártok megalapították a Rassemblement elnevezésű csoportot, amely elutasította a megállapodást és Kabila elnök 2016. december 19-i távozását követelte;

F.  mivel a KDK Katolikus Püspöki Konferenciája (CENCO) felajánlotta, hogy közvetít Kabila elnök és a Rassemblement között a megállapodás létrejöttének elősegítése érdekében;

G.  mivel az Európai Parlament a kelet-kongói mészárlásokról szóló 2016. június 23-i állásfoglalásában(1) felszólított a Beni, Lubero és Butembo térségében bekövetkezett mészárlásokra vonatkozó alapos, független és átlátható vizsgálat mielőbbi elindítására; mivel kitartott amellett, hogy a választásokat az alkotmányban foglaltaknak megfelelően meg kell tartani, és hangsúlyozta, hogy a választások sikeres és időben való megtartása döntő fontosságú lesz az ország hosszú távú stabilitása és fejlődése szempontjából;

H.  mivel az Egyesült Nemzetek Szervezete szankciókkal sújtotta a Kabila belső köréhez tartozó Gabriel Amisi Kumba vezérőrnagyot és John Numbit, akik vélhetően azok közé tartoznak, akik a tiltakozókkal szembeni keményvonalas fellépésre bátorították az elnököt, és akik részt vettek a KDK demokráciáját aláásó intézkedésekben;

I.  mivel 2016. november 14-én Mbuji-Mayiban megölték Marcel Lubalát, a Kongói Nemzeti Rádió és Televízió (RTNC) újságíróját;

1.  felszólítja Kabila elnököt, hogy 2016. december 19-én távozzon a KDK elnökének posztjáról az alkotmányban előírtaknak megfelelően, és az új választásokig kéri ideiglenes elnök kinevezését;

2.  felszólítja a Bizottságot és az alelnököt/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, állapítsák meg, hogy kiket terhel a felelősség azért, hogy Kabila elnöknek azt tanácsolták és arra bátorították, hogy ne vegye figyelembe az elnöki hivatali időre vonatkozó alkotmányos előírásokat, és hogy kik felelősek az erőszakos elnyomásért és az emberi jogok megsértéséért, valamint tegyen javaslatot a Tanácsnak az e személyekre vonatkozó korlátozó intézkedések (szankciók) bevezetésére;

3.  mély sajnálatának ad hangot, amiért Kabila elnök felelőtlenül figyelmen kívül hagyja a KDK alkotmányát és országának stabilitását, amit azon kijelentése is bizonyít, hogy hivatali idejének lejárta után is az elnöki poszton fog maradni;

4.  elítéli a politikai tüntetések és a nyilvános tiltakozások betiltását, valamint a politikai ellenfelek és az emberijog-védők letartóztatását és fogva tartását;

5.  felszólít a politikai foglyok szabadon bocsátására, az ellenzékkel és a civil társadalommal szembeni, politikailag motivált igazságügyi eljárások beszüntetésére, valamint a politikai indíttatású ítéletek áldozatainak rehabilitálására;

6.  üdvözli a CENCO felajánlását, hogy közvetít a Rassemblement ellenzéki erőivel történő megállapodás megkötésének elősegítése érdekében, és szorgalmazza, hogy a KDK elnöke és a kormány fontolja meg ezt a javaslatot;

7.  kijelenti, hogy készen áll a nemzetközi partnerekkel való együttműködésre, hogy hozzájáruljon a KDK-ban minél előbb megtartandó választások előmozdításához;

8.  felszólítja a kongói hatóságokat, hogy alaposan vizsgálják ki Marcel Lubaya meggyilkolását, és állítsák bíróság elé az elkövetőket;

9.  felszólítja az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy végezzen független vizsgálatot az idei év korábbi időszakában Beni és Lubero térségében elkövetett mészárlások tekintetében;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjének és kormányának, az ENSZ főtitkárának, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaság elnökének és kormányának.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0290.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat