Procedūra : 2016/3001(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1316/2016

Pateikti tekstai :

B8-1316/2016

Debatai :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Balsavimas :

PV 01/12/2016 - 6.24
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0479

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 398kWORD 46k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.753v01-00
 
B8-1316/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2016/3001(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2016/3001(RSP))  
B8-1316/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas ir rekomendacijas dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartijos principus,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 17 d. ir 2016 m. gegužės 23 d. Tarybos išvadas dėl KDR,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2277 (2016 m.),

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2293 (2016 m.),

–  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimo 8 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 15 d. Josepho Kabilos kalbą,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 27 d. Jungtinių Amerikos Valstijų priimtą vykdomąjį įsaką Nr. 13413,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2006 m. vasario 18 d. KDR referendume patvirtinta nauja Konstitucija, kurią paskelbė prezidentas Joseph Kabila; kadangi pagal šią konstituciją prezidento įgaliojimai apriboti dviem kadencijomis;

B.  kadangi 2014 m. prezidento J. Kabilos sąjungininkai Nacionalinėje Asamblėjoje neužsitikrino 60 proc. absoliučios daugumos, kuri yra būtina norint pakeisti Konstituciją;

C.  kadangi savo kalboje, pasakytoje 2016 m. spalio 18 d. KDR parlamente, prezidentas J. Kabila patvirtino savo ketinimą nepaisyti prezidento kadencijai taikomų konstitucinių apribojimų ir likti valdžioje po 2016 m. gruodžio 19 d., kai pasibaigs jo kadencija;

D.  kadangi 2016 m. spalio 17 d. Tarybos išvadose išreikštas gilus susirūpinimas dėl blogėjančios politinės padėties KDR ir patvirtinta, kad atsakomybė už rinkimų organizavimą visų pirma priklauso KDR valdžios institucijoms ir kad krizė gali būti išspręsta tik visoms suinteresuotosioms šalims viešai ir aiškiai įsipareigojus gerbti Konstituciją;

E.  kadangi Afrikos Sąjunga padėjo sudaryti kai kurių parlamento opozicijos narių ir prezidento J. Kabilos susitarimą, kuriame įtvirtinta vadinamoji nacionalinės vienybės vyriausybės sąlyga, pagal kurią vyriausybė turėtų atsistatydinti, o opozicijos narys Samy Badibanga, kurį rūpestingai parinko prezidentas J. Kabila, taptų ministru pirmininku; kadangi opozicinės partijos sudarė darbo grupę, kuri nepritarė susitarimui ir reikalavo, kad prezidentas J. Kabila pasitrauktų iš posto 2016 m. gruodžio 19 d.;

F.  kadangi KDR katalikų vyskupų susirinkimas (CENCO) pasisiūlė tarpininkauti tarp prezidento J. Kabilos ir darbo grupės, kad padėtų pasiekti taikų sprendimą;

G.  kadangi savo 2016 m. birželio 23 d. rezoliucijoje dėl žudynių rytinėje Kongo dalyje(1) Europos Parlamentas paragino pradėti išsamų, nepriklausomą ir skaidrų žudynių Benio, Lubero ir Butembo teritorijose tyrimą; kadangi Europos Parlamentas primygtinai reikalavo, kad rinkimai turėtų vykti, kaip numatyta Konstitucijoje, ir pabrėžė, kad, siekiant ilgalaikio šalies stabilumo ir plėtros, labai svarbu sėkmingai ir laiku surengti rinkimus;

H.  kadangi Jungtinės Amerikos Valstijos nustatė sankcijas generolui majorui Gabrieliui Amisi Kumbai ir Johnui Numbi, kurie, kaip manoma, yra J. Kabilos artimiausios aplinkos nariai, paskatinę prezidentą laikytis griežtos pozicijos protestuotojų atžvilgiu ir dalyvavę prieš demokratiją nukreiptuose veiksmuose KDR;

I.  kadangi Kongo nacionalinio radijo ir televizijos (RTNC) žurnalistas Marcel Lubala 2016 m. lapkričio 14 d. buvo užpultas Mbudžyje Majyje;

1.  ragina prezidentą J. Kabilą pasitraukti iš KDR prezidento pareigų 2016 m. gruodžio 19 d., kaip to reikalaujama pagal Konstituciją, ir paskirti laikiną prezidentą, kol bus surengti nauji rinkimai;

2.  ragina Komisiją ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai nustatyti asmenis, atsakingus už prezidento J. Kabilos konsultavimą ar raginimą nepaisyti konstitucinių reikalavimų, susijusių su prezidento įgaliojimų laikotarpiu, ir asmenis, atsakingus už smurtines represijas ir žmogaus teisių pažeidimus, ir pasiūlyti Tarybai nustatyti jiems ribojamąsias priemones (sankcijas);

3.  itin apgailestauja dėl to, kad prezidentas J. Kabila beatodairiškai nepaiso KDR Konstitucijos, ir dėl šios šalies stabilumo, kaip matyti iš jo pareiškimo toliau eiti pareigas pasibaigus įgaliojimų laikotarpiui;

4.  smerkia draudimą rengti politines demonstracijas ir viešus protestus, ir politinių oponentų bei žmogaus teisių gynėjų areštą ir sulaikymą;

5.  ragina ES išlaisvinti visus politinius kalinius ir nutraukti politiškai motyvuotus baudžiamuosius procesus prieš opozicijos ir pilietinės visuomenės atstovus, taip pat reabilituoti asmenis, nukentėjusius dėl politika pagrįstų nuosprendžių;

6.  palankiai vertina CENCO siūlymą tarpininkauti ir padėti derėtis dėl susitarimo su darbo grupės opozicijos jėgomis, ir ragina KDR prezidentą ir vyriausybę apsvarstyti šį pasiūlymą;

7.  išreiškia savo pasirengimą dirbti su tarptautiniais partneriais siekiant padėti kuo greičiau surengti rinkimus KDR ir juos palengvinti;

8.  ragina Kongo valdžios institucijas atlikti išsamų Marcelio Lubayos žmogžudystės tyrimą ir patraukti nusikaltėlius baudžiamojon atsakomybėn;

9.  ragina JT Saugumo Tarybą atlikti nepriklausomą žudynių, kurios anksčiau šiais metais įvykdytos Benio ir Lubero teritorijose, tyrimą;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui ir Kongo Demokratinės Respublikos prezidentui.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0290.

Teisinė informacija - Privatumo politika