Postup : 2016/3001(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1316/2016

Predkladané texty :

B8-1316/2016

Rozpravy :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Hlasovanie :

PV 01/12/2016 - 6.24
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0479

NÁVRH UZNESENIA
PDF 258kWORD 46k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.753v01-00
 
B8-1316/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Konžskej demokratickej republike (2016/3001(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Konžskej demokratickej republike (2016/3001(RSP))  
B8-1316/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia a odporúčania o Konžskej demokratickej republike (KDR),

–  so zreteľom na zásady Charty OSN,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na závery Rady zo 17. októbra 2016 a 23. mája 2016 o KDR,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2277 (2016),

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2293 (2016),

–  so zreteľom na článok 8 Dohody z Cotonou,

–  so zreteľom na prejav Josepha Kabilu z 15. novembra 2016,

–  so zreteľom na vykonávacie nariadenie 13413 prezidenta Spojených štátov vydané 27. októbra 2006,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 18. februára 2006 obyvatelia KDR v referende schválili novú ústavu, ktorú vyhlásil prezident Joseph Kabila; keďže podľa tejto ústavy môže prezident vykonávať najviac dve funkčné obdobia;

B.  keďže v roku 2014 spojenci prezidenta Kabilu nezískali veľkú 60 % väčšinu v národnom zhromaždení potrebnú na usporiadanie referenda o zmene ústavy;

C.  keďže vo svojom prejave v Parlamente KDR 18. októbra 2016 prezident Kabila potvrdil svoj úmysel ignorovať ústavné obmedzenia počtu funkčných období prezidenta a zostať pri moci po skončení jeho funkčného obdobia 19. decembra 2016;

D.  keďže Rada vo svojich záveroch zo 17. októbra 2016 vyjadrila veľké znepokojenie nad zhoršujúcou sa politickou situáciou v KDR a opätovne potvrdila, že hlavnú zodpovednosť za usporiadanie volieb nesú orgány KDR a že kríza sa dá vyriešiť len tým, že všetky zainteresované strany sa verejne a výslovne zaviažu dodržiavať ústavu;

E.  keďže Africká únia sprostredkovala dohodu medzi niektorými opozičnými poslancami a prezidentom Kabilom, ktorá stanovila ako podmienku pre vytvorenie takzvanej vlády národnej jednoty rezignáciu vlády a vymenovanie člena opozície Samyho Badibangau, vybraného prezidentom Kabilom, za predsedu vlády; keďže opozičné strany vytvorili skupinu Rassemblement, ktorá dohodu odmietla a prezidenta Kabilu vyzvala, aby 19. decembra 2016 odstúpil;

F.  keďže Konferencia katolíckych biskupov KDR (CENCO) ponúkla, že bude pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi prezidentom Kabilom a skupinou Rassemblement, aby sa dosiahla dohoda;

G.  keďže vo svojom uznesení 23. júna 2016 o masakroch vo východnom Kongu(1) Európsky parlament naliehavo žiadal o nezávislé a transparentné vyšetrenie masakrov v oblastiach Beni, Lubero and Butembo; keďže trval na tom, aby sa voľby uskutočnili podľa plánu v súlade s ústavou, a zdôraznil, že úspešné a včasné uskutočnenie volieb bude kľúčové pre dlhodobú stabilitu a rozvoj krajiny;

H.  keďže Spojené štáty uvalili sankcie na generálmajora Gabriela Amisiho Kumbu a Johna Numbiho, členov úzkeho tímu prezidenta Kabilu, ktorí sa považujú za jedných z tých, ktorí nabádali prezidenta, aby voči protestujúcim zaujal tvrdý postoj a prijal kroky, ktoré ohrozujú demokraciu v KDR;

I.  keďže 14. novembra 2016 bol v Mbuji-Mayi zavraždený novinár Marcel Lubala z Konžského národného rozhlasu a televízie (RTNC);

1.  vyzýva prezidenta Kabilu, aby 19. decembra 2016 odstúpil z funkcie prezidenta KDR v súlade s ústavou a aby bol vymenovaný dočasný prezident, ktorý bude vo funkcii, kým sa neuskutočnia nové voľby;

2.  vyzýva Komisiu a podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby identifikovali osoby, ktoré sú zodpovedné za poskytovanie rád a nabádanie prezidenta Kabilu k tomu, aby ignoroval ústavné požiadavky týkajúce sa funkčného obdobia prezidenta, a osoby zodpovedné za násilné represie a porušovanie ľudských práv, a aby navrhol Rade, aby na nich uvalila obmedzujúce opatrenia (sankcie);

3.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad nezodpovedným ignorovaním ústavy KDR a stability krajiny prezidentom Kabilom, ktoré preukázal vyhlásením, že bude pokračovať vo funkcii po skončení aktuálneho obdobia

4.  odsudzuje zákaz politických demonštrácií a verejných protestov a zatknutie a zadržiavanie politických oponentov a obhajcov ľudských práv;

5.  vyzýva na prepustenie všetkých politických väzňov a zastavenie politicky motivovaných súdnych procesov proti opozícii a občianskej spoločnosti, ako aj na rehabilitáciu obetí politicky motivovaných rozsudkov;

6.  víta ponuku CENCO pôsobiť v úlohe sprostredkovateľa a pomôcť s rokovaniami o dohode s opozičnými silami skupiny Rassemblement a nabáda prezidenta a vládu KDR, aby tento návrh zvážili;

7.  vyhlasuje, že je pripravený spolupracovať s medzinárodnými partnermi s cieľom pomôcť s usporiadaním volieb v KDR v najskoršom možnom termíne;

8.  vyzýva konžské orgány, aby dôkladne vyšetrili vraždu Marcela Lubaya a páchateľov postavili pred spravodlivosť;

9.  vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby uskutočnila nezávislé vyšetrovanie masakrov, ku ktorým došlo začiatkom tohto roka v oblastiach Beni a Lubero;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN a prezidentovi a vláde Konžskej demokratickej republiky.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0290.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia